Banner world

 

 

   HOME 
    Books Web


   Books Printed 


   Health 


   Presentations


   Soul Drawings


   Video lectures 
   English


   Video lezingen 
   Dutch


   Positive Blog


   Curriculum writer


   Contact
   Side Index

Web design 
John Baselmans
 

Spatie

 

 
You can change this website in over 66 languages

 


 

Zelfgenezing

"Het Energiniale leven, Zelfgenezing"Zelfgenezing - Voorwoord - 


Ik denk dat na de bijbel de meeste boeken over de gezondheid geschreven zijn. 
Doch, deze zijn allemaal onvolledig en verzwijgen ze de waarheid. 
Erger nog, veel boeken gaan over leugens en het gaat erom geld te verdienen 
met andermans leed. Leed is er genoeg op deze wereld en zijn het niet de oorlogen 
dan is het wel de politiek die hiermee bezig is. Toch gaan we het niet over de politiek 
hebben al heeft deze een groot aandeel in de pijnen die je nu hebt.

Gezondheid is een handel waar het meeste geld in te verdienen valt. Kijk maar wat 
de medische wereld dagelijks verdient aan de pijn van een ander. Kijk naar de 
farmaceutische wereld maar ook naar je dokter of specialist, ziekenhuis of instituten 
die zich allemaal bezighouden met het zogenaamd beter maken van hun medemens. 
Ik schrijf zogenaamd want in dit boek zul je zien wie allemaal achter je ziekte zitten. 
Wat de oorzaken zijn en wie de mensen zijn die dit allemaal bepalen. 
Je zult gaan zien wat er werkelijk in deze wereld gebeurt en waarom dat gedaan wordt.

De medische wereld is de meest machtige wereld die we ons in kunnen denken want 
het is niet ‘Wall Street’ en hun financiële heren die het voor het zeggen hebben maar
het is de farmaceutische wereld die de dienst uitmaakt. 

In dit boek zal ik je laten zien en laten lezen door middel van vele artikelen wat er 
werkelijk gaande is met ons. Mijn doel is dat je eens je ogen gaat openen. 
Dat je eens gaat inzien dat het niet die ander is die het allemaal doet. 
Maar ik laat jou zien dat jij zelf om je ziekte vraagt en je ziekte koestert.

Dat klinkt hard en misschien ben je nu al wat ge?rriteerd en dan lijkt het me beter 
om dit boekje niet verder te lezen. Dan ben jij een van die mensen die graag te 
koop loopt met zijn ziek zijn. Verder wil ik wat zaken duidelijk stellen. Al de informatie 
die je gaat lezen is door mij zelf ervaren en veelal verder uitgewerkt. Daarnaast is 
het belangrijk te weten dat ik geen arts ben, geen medische opleiding heb genoten 
en me zo ook niet uitgeef. Duidelijker nog, ik zou me schamen voor deze titels daar 
ik nu weet wat die titels inhouden. Daarnaast wil ik je duidelijk maken dat wat je ook 
uit dit boek gaat nemen, je eigen verantwoordelijkheid is. Dat wil niet zeggen dat ik 
niet achter mijn beweringen en achter mijn manier van leven sta. Maar het wil zeggen 
dat ik geen verantwoordelijkheid, hoe dan ook, neem voor eventuele schade door 
het misschien verkeerd interpreteren van geschreven zaken in dit boek. Zeker met 
die aasgieren zoals de farmaceutische wereld die een ieder die hun handel schade
berokkent, om die levenslang ongelukkig te maken met processen en set-ups. 

Wat in dit boek staat is de waarheid, voor zover ik het nu heb kunnen onderzoeken. 
Ook de manier zoals ik mijn gezondheid zie en ermee werk, weten mijn vrouw en ik
dat deze werkt en ons in die staat heeft gebracht waar we momenteel zijn. 
De staat van gezond zijn en al vele jaren geen artsen gezien te hebben. 

Eens heb ik geschreven dat ik mensen kan genezen en dat is op deze huidige 
wereld een gevaarlijke uitspraak. Het mooie is dat de manier waarop ik mensen 
genees totaal anders is dan wat in de medische wereld wordt gedaan. 
Maar ik zeg er meteen bij, ik heb geen praktijk, bezoek geen mensen en doe geen 
medische ingrepen in welke vorm dan ook. Hier zal ik later nog uitvoerig op 
terugkomen want tot de dag van vandaag zijn er maar weinig mensen die werkelijk 
beter willen worden.

Zo, dit was zo’n beetje mijn introductie in de nieuwe wereld van je eigen gezondheid 
en ik wil meteen terug vanaf het begin en het begin is de wereld zoals hij was en nu is. 
Ik hoop dat ik jou tot denken zet en hoop dat je gaat inzien waar je in beland bent. 
Voor de rest is het aan jou wat jij ermee gaat doen.

John Baselmans


NAAR MIJN VOLGENDE HOOFDSTUK

 

 

"Being human is helping each other"


 

Please enjoy this site, learn the way of never-ending health and for living a better life 
by finding your path in a World of Positive Energy.

A special thanks for all the people who support this site.

 

Facebook icon
Twitter icon
Linkendin icon
google icon


Due to the many visitors on this website, we are experiencing some delays in answering.
Your e-mail will be processed in the order it was received, 
but if you get no response to your e-mail within 2 days please write/submit again.