Banner world

 

 

   HOME 
    Books Web


   Books Printed 


   Health 


   Presentations


   Soul Drawings


   Video lectures 
   English


   Video lezingen 
   Dutch


   Positive Blog


   Curriculum writer


   Contact
   Side Index

Web design 
John Baselmans
 

Spatie

 

 
You can change this website in over 66 languages

 


 

Zelfgenezing

"Het Energiniale leven, Zelfgenezing"Zelfgenezing - 9 -

1:9 Het geloof 


Dit hoofdstuk wil ik beginnen met een korte verklaring.

Als schrijver van dit boek kan ik je zeggen dat ik niet geloof op de manier waar de 
mensen grotendeels in geloven. Het geloof in een of andere heilige kerk, God, 
Boeddha en Allah ziet de schrijver als een onderdrukking van de mensheid. 
Doch, hij laat het open waar mensen menen in te moeten geloven omdat kennelijk 
de mensheid dit nog nodig heeft. Nodig omdat ze zover zijn afgedwaald dat er geen 
andere houvast meer is in hun ogen. De schrijver gaat geen van de geloven aanvallen 
of denigreren. Zo mag en kan zijn manier van een geloof zien, niet gezien worden 
als een persoonlijke aanval op wie dan ook.

Aanval schreef ik zonet in mijn verklaring maar in mijn geloof bestaat er geen aanval 
of enigerlei van dien aard. Het gaat erom om in dit boek te laten zien en voelen dat 
wij mensen, ver afgedwaald zijn van de oorsprong van het leven. We zijn verdwaald 
en zijn zoekende maar kunnen het niet vinden.

In het verleden, in andere boeken, heb ik al meer gesteld dat geloof niets anders 
is dan een onderdrukking. Maar geloof is voor vele mensen hun enige houvast in 
het leven. Daar maken vele kerken mis-(ge)bruik van en weten ze de mensen die 
zoekende zijn en onstabiel, voor zich te winnen als zogenaamd zijnde de enige weg
in het leven. Daarnaast is het zo dat als je openlijk verklaart dat je niet gelooft in een 
God, Boeddha of Allah, ben je een heiden, wat zover kan gaan dat je in menig land 
veroordeeld kunt worden. Triest dat een geloof zo misbruikt wordt en totaal uit zijn 
verband is getrokken.

In het bestuderen van vele aantekeningen en geschriften is voor mij duidelijk 
geworden dat het gaat over één verhaal, wat duizenden of misschien wel miljoenen 
keren herschreven is. Alle geloven zijn gebaseerd op één geschrift, één verkondigen 
van één woord maar waar elk geloof er een eigen draai aan heeft gegeven. Namelijk 
die draai die de politiek en zijn maatschappij in dat land graag wilden zien, met de tijd 
meegaande. Deze geschriften en alle voortvloeisels daarvan zijn geschreven door
mensen met een eigen visie maar veelal vallen ze onder een cultuur of land die er eigen
wetten en regels op na hield en nog houdt. Veel wordt er gedaan onder de vele geloven 
en er zijn zaken bij die totaal niets meer met geloof te maken hebben. Er zijn landen die 
draaien onder geestelijke leiders wat aangeeft dat geloof weldegelijk verbonden is 
aan politiek. Politiek is, hoe je het ook wendt of keert, een manier om het volk te 
onderdrukken. 

Geloof is ook een belangrijke tak en een duidelijke manier om het volk 
onderdrukken. Werkt het niet op de gewelddadige manier dan doen we het via een 
of ander geloof. Toch zie je dat enkele geloven ware geheimen prijsgeven waar ze zelf 
geen erg in hebben. Het Universum en zijn energie is nog wel eens ter sprake gekomen
in geloven die iets meer wilden brengen dan alleen blindelings een leider volgen die staat 
te verkondigen dat hij het absolute is en weet die kracht te vinden. Tot de dag van 
vandaag lopen alle geloven dood. Dood omdat ze geschreven zijn uit een voortvloeisel 
van een tekst die niet begrepen wordt. Een tekst die de verklaring was van het leven 
maar die gebruikt werd door die heersers om meer vat te krijgen op de mensen in 
die tijd. Nu nog worden teksten regelmatig aangepast en zelfs nog ge-(her)schreven. 
Natuurlijk want er kan geen einde aan gemaakt worden omdat deze teksten alsmaar
verleden tijd zijn en niet meer verklaren hoe het werkelijk was. Het spoor is bijster en
dat zie je ook bij enkele kerken die verdwijnen of terugvallen en weer andere die sterk 
opkomen. Nieuwe beloften, nieuwe structuur en een nieuwe aangepaste kijk, moeten 
mensen weer onderdak brengen. Zelfs nu zien we dat er kerken zijn die over energieën 
praten en het Universum aanhalen maar daarbij de plank geheel misslaan. Geen wonder 
omdat die wereld die ze aanhalen niet vallen onder een kerk of een geloof.

Nu zeg ik zelf altijd tegen de mensen, dat ik wel geloof. Sommige mensen vragen dan 
in welke kerk of sekte. Dan geef ik als antwoord dat ik geloof in mezelf en de energie die 
ik ben. Je ziet ze dan denken en je kunt hun gedachten lezen; Deze man is rijp voor een 
gekkenhuis.

Geloven doe ik niet zoals 99.5% van de wereldbevolking doet. Geloven is niet 
blindelings een kerk of wat voor een verkondigd woord dan ook volgen. Geloven in,
is geen kuddedier zijn. Geloven is je eigen energie zien en beheren, en de manier 
beheersen dat jij zelf alles kunt. Daar is geen God of andere heilige voor nodig, 
ook geen kerk die me uren op mijn knieën laat zitten. Kerken met wetten, regels en 
met een man die alles beter weet, is geen geloof maar een verkapte manier van 
onderdrukken en manipuleren.

Geloof is een gevaarlijk geheel in onze gemeenschap, dat zal zeker niet zo gezien 
worden. Ik zal dat dan ook nader verklaren en uitleggen. Geloof brengt mensen bij 
elkaar en nader tot elkaar, dat klopt. Geloof helpt arme kindertjes en staat alsmaar 
voor je klaar. Geloof is je laatste redding en jouw strohalm in nood. En daar zijn we 
op het punt beland waar geloof mis-(ge)bruik van maakt. Want in de tijd van nood 
springt het geloof in en zijn ze er voor jou. Inderdaad jouw laatste strohalm, jouw laatste 
toeverlaat! Maar waarom die laatste greep naar het duister? Omdat jij totaal de weg 
kwijt bent en geen vertrouwen meer hebt in jezelf? Je twijfelt met alles wat op je weg 
komt en je denkt dat het je einde is? Een man stervende op zijn bed biddend en 
smekend om hulp. Die laatste strohalm die misbruikt wordt door welk geloof dan ook. 
Alle geloven of beter gezegd, vele geloven die ik op een rijtje heb gezet maken 
gebruik van één ding en dat is de twijfel en het verdwaald zijn van een persoon. 

O, jij hebt je geloof zorgvuldig gekozen! Ook jij twijfelt en verwacht eens steun 
van die gemeenschap. Mensen die werkelijk de weg weten in hun leven zullen niet 
teruggrijpen naar een geloof. Ik kan u verzekeren dat er onder ons maar weinigen 
zijn die dit zien. Je ziet het bij vele zogenaamde ongelovigen die menen de wereld 
aan te kunnen. Maar dan valt het doek, ze worden ongeneeslijk ziek of hebben te 
horen gekregen dat ze nog maar 2 weken te leven hebben. Dat dan toch die mensen
gaan geloven in een almachtige en vergeten dat ze er nooit in geloofd hebben. 
Mensen die op hun einde zijn en die dan een plaatsje in de hemel willen kopen. 
Mensen die machtige bouwsels lieten maken om maar verzekerd te zijn van een 
goede toekomst, bang voor de dood. Zo hebben mensen zich altijd vastgeklampt 
aan een of ander geloof.

Natuurlijk, we hebben in het verleden vele goede dingen gezien vanuit het geloof. 
Mensen die anderen hielpen en klaarstonden en dat nog steeds doen. Mensen 
die vanuit hun hart en ziel anderen bijstaan. En mensen die gestorven zijn om een 
ander te kunnen helpen in nood. Veelal zijn dat mensen uit een of ander geloof of 
geloofsovertuiging. Daar is niets mis mee en is alleen maar toe te juichen. 
Maar waarom worden die mensen door een geloof belicht, aangehaald of zelfs 
verafgood? Waarom worden zij soms heilig verklaard en als voorbeeld gesteld? 
Er zijn veel meer mensen die dat werk doen en misschien wel intensiever, veel 
directer en met veel meer passie. Mensen die proberen anderen te helpen, 
bij te staan enzovoorts. Helaas hebben zij niet die connectie met een hogere 
geloofspiet die hen dan als voorbeeld stelt. Of, misschien willen ze niet op de 
voorgrond treden? En dat omdat ze gewoon vanuit hun hart en ziel werken. 
Maar denk je werkelijk dat het, het geloof is die deze mensen tot deze daad 
heeft gezet? 

Een daad doe jij en jij creëert wat jij nodig hebt in jouw leven. Als je dat via 
een geloof kunt verwezenlijken, mooi. Maar ik kan je verzekeren dat in zeer veel 
gevallen deze mensen, die zoveel dingen doen voor de gemeenschap, in 
werkelijkheid niet het geloof nodig hebben omdat ze zelf alle krachten bezitten. 
Krachten die we allemaal bezitten overigens. Doch de meeste ‘goede’ 
(wat is goed en wat is kwaad) mensen die met de samenleving bezig zijn 
kunnen het via het geloof doen omdat er zieltjes gekocht moet worden. 
Pijnlijk maar een bittere waarheid. Enkelen krijgen werkelijk de kans om arme 
mensen te helpen, verloren zieltjes bij te staan en zo het voorbeeld stellen voor 
de grote groep. Reclamestunt over de ruggen en het leed van mensen in nood. 
Nogmaals, er zijn veelal goede bedoelingen van diegenen die uit zichzelf bezig
zijn met de vele ellende op deze wereld. Maar kijk hoe de vele geloven en hun
kerken deze zaken aanpakken om zieltjes te kunnen winnen. Ellende onder de
huidige mensheid is de drager van de kerk en daar weten zij o zo goed op in 
te spelen.

k ga jou het geloof niet afpakken en ik zal de laatste zijn die vertelt dat je 
achter mijn ‘geloof’ moet scharen, wat overigens geen geloof is. Maar ik
ben benieuwd wat jij als gelovige verwacht van jouw kerk, genootschap of sekte. 
Want wat kunnen die jou werkelijk bieden? O, ze staan voor jou klaar in nood. 
Ze helpen jou en ga zo maar door. Lange rijen aan redenen wat jij verwacht van 
een geloof en wat het doet of gaat doen voor jou. Jouw houvast en jouw laatste 
strohalm. Nu lijkt het erop dat ik vele mensen afkraak die elkaar helpen via een 
geloof, doch ik weet ook dat zij nog een van de weinige sociale mensen zijn 
op deze wereld. Maar ik plaats kanttekeningen als ik zie dat vele zaken 

gekoppeld zijn aan een geloof. Geloof je niet, val je al snel buiten die 
gemeenschap en zul en mag je niets verwachten. 

In de wereld waar ik leef, ondanks dat ik niet geloof in een kerk, komen er 
vanuit verschillende hoeken en richtingen de hulp die ik nodig heb op dat 
bepaalde moment. Later in het boek zal het je zeker duidelijk gaan worden 
waar ik op doel en waaruit het werkelijke geloof bestaat.

Even nog terugkomen op de huidige manier van geloven. Zeer veel van de 
geloven zijn eropuit om mensen te winnen voor hun kerk. Vele kerken zijn 
astronomisch rijk geworden van het hersenspoelen van hun gelovigen. 
Helaas zien we vele gelovigen die totaal niet meer op eigen benen kunnen 
staan, precies wat het geloof wil bereiken. Jij mag niet meer denken, jij volgt 
wat er in het dikke boek staat en dan komt alles goed. Gaat het mis dan heb
jij iets fout gedaan of is het de wil van God, Allah of Boeddha en zo is alles 
mooi en veilig geregeld. Die ‘hogere priester’ leeft jouw leven en jij volgt 
maar! Nou dat volgen is niets meer, wat is gebleken, dan het onderdrukken 
en manipuleren van mensen. Zo zijn er geloven waar volgelingen passief alles 
over zich heen laten komen. Andere geloven werken met veel geweld en weer 
andere willen onderdrukken. Zo heeft de politiek met zijn kerken een 
duidelijke strategie om mensen tegen elkaar op te zetten. Kijk naar de eeuwige
oorlog tussen de Rooms-katholieken en de Protestanten in onder andere 
Dublin (Ierland). Twee o zo vredelievende geloven maar ze zitten elkaar wel het 
leven zuur te maken, vermoorden elkaar en kunnen elkaar niet dulden. 
Praten we nog niet over de moslims met hun Allah en over die gelovigen die 
Boeddha zo vereren. Kijk, als een geloof jouw eigen leven uitschakelt en jou 
blindelings zaken laat volgen is het geen geloof meer maar een geloofs/politieke 
onderdrukking. 

Vele tenen worden nu krom getrokken en vele mensen zullen kwaad zijn, want zij 
zijn niet zo. Maar dan heb ik weer een vraag voor je; Wat en waarom geloof je in 
een kerk met een daaraan gekoppelde heiligheid? Ik weet dat er boeken vol aan 
antwoorden bestaan en dat het ene het nog mooier weet te omschrijven dan het 
andere. Velen zullen zich aangevallen voelen. Doch, deze vraag heb ik meerdere 
malen gesteld en uit al die antwoorden bleek dat de mens verdwaald is en ergens 
aansluiting zoekt. Alleen kan een mens kennelijk de aarde en het leven niet aan. 
Alleen is alleen en is geen leven volgens vele mensen.

Geloof is met al jouw antwoorden niet meer dan een geschrift wat zo vaak 
herschreven is dat niemand meer weet waar het werkelijk om gaat. Geloof is 
niets meer dan een houvast omdat we geen gehoor krijgen vanuit de maatschappij. 
Geloof is die laatste strohalm wat velen menen dat, dat de enige is in een 
mensenleven. Maar geloof is iets meer! Want geloof is dat deel in je leven die 
van jou een ‘gespleten’ persoon maakt. Geloof is een goed en een slecht leven. 
Goede en slechte mensen en zo alsmaar een positieve - en negatieve kant 
belichten. We hebben Jezus, we hebben Satan en er zijn goede gelovigen en 
het uitschot wat nergens voor dient! En zo heeft geloof verdeeldheid gebracht 
onder de mensen. Kijk maar wanneer iemand jou komt overtuigen dat zijn 
geloof het beste is; Dat ander geloof is daar met slechte bedoelingen en deugt
niet. De eenvoudige stammen met hun rituelen is een weg van satan en zo wordt 
er alsmaar aangegeven wat goed en fout is. Een moordenaar is slecht en een 
priester is de goedheid zelve! Zo gaat het door en worden vele gelovigen van 
de ene naar de andere kant getrokken. Als schapen volgen ze, zich blindstaren 
naar het goede wat ook hen moet overkomen in het leven. 

Nu denk je, maar jij doet niets anders. Ja, gelijk heb je maar er is een verschil. 
Ik vraag je niet mij te geloven en ik vraag ook geen cent van je. Wat ik doe is 
proberen je ogen te openen en te laten zien en voelen wat er scheefgetrokken
is op deze wereld. Vanuit daar zal ik je laten zien waarom jij alsmaar ziek bent
en waarom de wereld een moeilijke omgeving is om te leven. Gratis, voor niets 
en gewoon een ‘eye opener’ wat misschien jouw leven gaat vergemakkelijken.

Geloven is wat anders dan kiezen voor goed of slecht. Geloven is meer dan 
eindeloos hopen dat het goed gaat komen. Geloven is meer dan jouw leven 
in handen geven van een of ander geloof, een persoon of een kerk. 
Geloven is… Juist dat gaan we dus uitvoerig met je doornemen.


Hoofdstuk 9


NAAR MIJN VOLGENDE HOOFDSTUK

 

 

"Being human is helping each other"


 

Please enjoy this site, learn the way of never-ending health and for living a better life 
by finding your path in a World of Positive Energy.

A special thanks for all the people who support this site.

 

Facebook icon
Twitter icon
Linkendin icon
google icon


Due to the many visitors on this website, we are experiencing some delays in answering.
Your e-mail will be processed in the order it was received, 
but if you get no response to your e-mail within 2 days please write/submit again.