Banner world

 

 

   HOME 
    Books Web


   Books Printed 


   Health 


   Presentations


   Soul Drawings


   Video lectures 
   English


   Video lezingen 
   Dutch


   Positive Blog


   Curriculum writer


   Contact
   Side Index

Web design 
John Baselmans
 

Spatie

 

 
You can change this website in over 66 languages

 


 

Zelfgenezing

"Het Energiniale leven, Zelfgenezing"Zelfgenezing - 8 -

1:8 De politiek 


De politiek; Een van de andere bronnen die alles aan doet om mensen in bedwang te 
houden. In het verleden heb ik in de politiek en zijn wereld zitten wroeten en zo zaken 
op een rijtje gezet zonder enig politieke kennis en vooroordelen. Wat bleek? Politiek 
staat voor onderdrukking, slavenhandel en slavernij. Op een slinkse manier worden de 
burgers in de tang gehouden en door vele wetten, die niet voor de machtige personen 
gelden, worden de burgers gedwongen zaken te doen om zo te kunnen overleven. 
Politiek is het speeltje van de machtige takken op de wereld. In vele landen op de 
wereld wordt de politiek veelal vanuit de onderwereld bespeeld. 

Wat er blijkt is dat er geen armoede hoeft te zijn. Ook ziekten zijn een speeltje 
van de politiek. Praten we nog niet over honger en andere pijnen op deze wereld. 
Al die diverse banken, farmaceutische bedrijven en de oorlogsindustrieën zijn degenen 
die werkelijk een grote stempel zetten op de vele politici waar ook grote financiële 
belangen spelen. 

Maar laten we alleen de politiek en de gezondheid even doorlichten. Puur wat tussen 
deze twee takken van de maatschappij speelt. Politiek kan veel geld maken via de 
gezondheid en daartussen zitten de verzekeringsmaatschappijen die het vele geld 
moeten beheren. We hebben dus politiek met verzekeringen en aan de andere kant 
de farmaceutische takken. Van die farmaceutische wereld gaat weer veel geld de 
politiek in om zo oorlogje te kunnen spelen. In deze constructie is het de verzekering 
die het vele geld van de mensen hun bankrekening moet trekken. Door torenhoge 
premies moeten wij burgers maar de hoge onkosten zien te bekostigen die de 
medische wereld gesteld heeft. Het is die medische wereld die zo zelf een graantje 
mee pikt aan het rad der zogenaamd eeuwige inkomsten. Dat rad is weldegelijk de 
gehele farmaceutische wereld. Al de kosten moeten hoog zijn omdat er onderzoeken 
gedaan moeten worden. Ook zijn het altijd zeer dure laboratoria die deze industrie 
bezitten. Praten we nog niet over de apparaaturen die de ziekenhuizen en artsen 
moeten aanschaffen die zeker niet altijd hoogwaardig zijn maar veel kosten omdat 
het toch voor de gezondheidszorg is. Zo verdient in deze ‘handel’ letterlijk iedereen 
grof geld aan het leed van vele mensen. 

De politiek is nodig om de wetten en de regels zo te maken dat deze farmaceutische 
tak ongestoord zijn werk kan doen. We weten ondertussen allemaal dat de medische
 wereld meer kapot maakt aan een menselijk leven dan dat die de mens helpt. Maar 
onder bescherming van de wet mag deze industrie mensen legaal vermoorden! 
Misschien een zware uitspraak maar zo is het wel. Als je weet dat mensen eigenlijk 
de vele medicamenten en behandelingen niet nodig hebben, waarom dan toch uit
laten voeren op die personen? Dat vrijwel alle medicamenten mensen eerder zieker 
maken dan beter, weten we allemaal. Waarom deze dan blijven voorschrijven?

Zo is het cirkel rond en is dus weer de politiek die mee eet van de inkomsten van 
de farmaceutische handel. Het komt de politiek ook heel goed uit want door de ziekten 
die komen en gaan is het mogelijk hele volkeren in de tang te houden. We spuiten een
gif in hun lichamen en weten op die manier veel geld via deze ziekte te maken.
En daarnaast ook vele mensen op te ruimen. Ja, misschien erg hard gesteld maar het 
is gewoon de bittere waarheid. Als we zien wat de politiek toelaat en zelfs via wetten ons,
de burgers, oplegt, is er geen andere conclusie te trekken. We moeten dit innemen 
anders is er deze sanctie en als we zo niet handelen zal er dat gebeuren. 

Een recent voorbeeld was het H1N1 virus wat gemaakt was om een deel van de mensen 
uit te moorden. Helaas lukte het niet en was de paniek onder de mensen nihil. Toen 
moest er snel een andere oplossing komen. We moesten de vaccinaties die miljarden 
kosten toch laten inspuiten als een soort voorzorgmaatregel. Ook daar trapten vele 
mensen niet in. Uiteindelijk werd het grote overgebleven restant verwerkt in de jaarlijkse 
griepspuiten. Het bleek later dat ook deze vaccinatie vele zware bijverschijnselen had en 
er meer mensen ziek werden van die spuit dan van het virus zelf. Zo zijn al verschillende 
ziekten in de omloop gekomen die varianten zijn en in een laboratorium ontwikkeld zijn! 
En jij mag raden vanuit welke hoek.

We hebben een overbevolking en we kunnen momenteel de bevolking niet meer geheel 
onder controle houden. Met de huidige nieuwe technieken is in enkele seconden 
belangrijke informatie aan de andere kant van de wereld. Zo zien we dat de wereldpolitiek 
duidelijk zijn macht aan het verliezen is. Werden vroeger mensen gedood, als gek 
opgesloten of verdwenen ze, nu zijn er mensen die doorhebben wat een politiek doet met 
de mensheid in grotere getale. En zo zijn vele wereldburgers niet meer bereid de wetten 
en regels klakkeloos te aanvaarden en op te volgen. Wat een goede zaak is. 

Toch weet de politiek zich nog te handhaven. Want het volk, de gewone burger, is bang, 
bang voor het leven, bang voor een toekomst en daar werkt de politiek volop aan mee. 
Als je deze prik niet neemt zul je ernstig ziek worden. Op borst- en prostaatkanker kun je, 
je elk jaar laten controleren en als je wilt, screenen ze je van top tot teen. Je kunt ziek 
worden of al zijn voordat je het weet! Maar de dwang kan zelfs erger zijn want er zijn 
verplichtingen om diverse medicaties in te nemen. Er zijn spuiten die je wettelijk 
verplicht moet halen maar niet bewezen zijn dat ze enig positief effect hebben in je 
verdere leven! Erger nog, de verplichting kan zo zijn dat jij verantwoordelijk wordt 
gesteld als er in je omgeving zogenaamd iets misgaat! Een omgekeerde wereld waar 
een politiek aan meedoet omdat zij daarmee mensen kunnen onderdrukken.

Zo zijn we in het tijdperk van de ‘Verichip’ beland. Een identificatie chip die nodig gaat 
worden om nog te mogen reizen! Maar die chip is een controle op je gehele leven, 
want hij doet meer. Hij kan je leven beïnvloeden, ziek maken en je zelfs buitenspel zetten 
mocht je te lastig worden. Algehele controle die nog niet helemaal mogelijk was via 
reguliere medicijnen. Deze chip heeft de mogelijkheid je zeer jong te laten sterven of 
totaal afhankelijk te maken door je zenuwstelsel te beschadigen. 

Politiek en de gezondheidswereld zijn absoluut niet los te koppelen, net zoals het 
leger en de oorlogsindustrie maar ook de bankwereld. Al deze takken van de economie 
steunen elkaar en op het ziek zijn en het ziek voelen van de burgers. Dat wij burgers het 
machtigste wapen zijn hebben zeer velen nog niet door. Als wij niet meer ziek zouden zijn 
en als we geen gebruik zouden maken van de farmaceutische wereld zou de gehele 
wereldeconomie als een kaartenhuisje in elkaar vallen. Want niet ziek zijn betekent geen 
hoge doktersrekeningen, geen medicijnen en zo geen manipulaties van zowel medici, 
politiek als oorlogsindustrie! Die zouden dan veel minder geld ontvangen als deze ‘handel’
in elkaar zou zakken.

Maar helaas zijn we nog ver van het compleet vrij zijn van ziekten. Waarom? Omdat 
wij onszelf aanpraten dat we ziek zijn of ziek worden. Wij helpen mee de ziekten te 
ontwikkelen door het leven negatief te zien. Deze wordt bevordert door de economie en 
politiek met hun benodigde geld. Wij financieren alles voor deze instellingen en zorgen, 
door onze negatieve instelling, dat we slaven blijven van het systeem. Zelfs die mensen 
die menen zo gezond te zijn en alsmaar in een gym sporten en aan natuurlijke genezing 
doen, spelen het gezondheidsspel mee. Wat wordt er niet uigegeven om zogenaamd 
gezond te lijken of gezond te leven? Producten die drie tot viermaal duurder zijn dan de 
normale producten en veelal komen deze uit dezelfde pot! Alleen dan met een ander 
etiket en een ander kleurtje! Mensen die zich dagelijks lopen uit te sloven achter apparaten
en daarna met een hartaanval liggen en niet begrijpen dat net hen dit moet overkomen! 
Ook daar is de grote speler de farmaceutische wereld en zijn politiek. We moeten gezond 
leven, we moeten onszelf gezond voeden en de vele verhaaltjes die je dagelijks leest en 
hoort, zeggen al genoeg. Wat we moeten doen is heel wat anders dan wat door deze 
instanties is gesteld. Helaas voor die gehele industrie kost dat NIETS, nada! Daar zit nou 
net het gehele probleem en de grote tegenstand.

Politiek speelt alle spelletjes mee en plukt van vele kanten. Maar als je vanuit de 
bovenkant het geheel kunt overzien en ziet wat het werkelijke spel is, zul je zien dat het 
om zeer veel geld gaat om zo ook nog eens ons, burgers, te domineren. De juiste 
combinatie is zieke en bange mensen die geld voor overhebben om uit die benarde 
situatie te komen. Een situatie die gecreëerd is door een systeem en wat wij burgers
toelaten en hopen zo langer te mogen leven! Deze mensen doen alles voor welke 
prijs dan ook, wat wil je nog meer?


Hoofdstuk 8


NAAR MIJN VOLGENDE HOOFDSTUK

 

 

"Being human is helping each other"


 

Please enjoy this site, learn the way of never-ending health and for living a better life 
by finding your path in a World of Positive Energy.

A special thanks for all the people who support this site.

 

Facebook icon
Twitter icon
Linkendin icon
google icon


Due to the many visitors on this website, we are experiencing some delays in answering.
Your e-mail will be processed in the order it was received, 
but if you get no response to your e-mail within 2 days please write/submit again.