Banner world

 

 

   HOME 
    Books Web


   Books Printed 


   Health 


   Presentations


   Soul Drawings


   Video lectures 
   English


   Video lezingen 
   Dutch


   Positive Blog


   Curriculum writer


   Contact
   Side Index

Web design 
John Baselmans
 

Spatie

 

 
You can change this website in over 66 languages

 


 

Zelfgenezing

"Het Energiniale leven, Zelfgenezing"Zelfgenezing - 6 -

1:6 Het grote geld 


Zolang de wetenschappers afhankelijk zijn van enkele zeer machtige geldschieters 
zal de wetenschap nooit naar buiten brengen en vrijgeven wat de betekenis van de 
werkelijke wetenschap is. Ik denk wel dat daar alles mee gezegd is. De wetenschap 
van heden is compleet afhankelijk van het grote geld. Het grote geld zit in de 
medische wereld en in de oorlogsindustrie. Twee takken waar een wereldbank nog 
niet aan kan tippen! Het werkelijke grote geld zit in de farmaceutische wereld en in 
de oorlog. Daarna gaan we de olie krijgen en dan pas enkele banken of beter gezegd
enkele personen die banken bezitten.

Dus, daar juist de farmaceutische wereld en de oorlogswereld de macht willen 
behouden doen ze daar ook alles aan. Daardoor is alles wat weer dominanter is, 
van belang en doen ze er alles aan om dat te handhaven. Een nieuw medicijn of een 
nieuw afweergeschut is waar het om gaat en dat mondt dan uiteindelijk uit in meer 
macht.

Als de wetenschap geld krijgt uit een van die machtige takken, eist deze dan ook 

dat je met meer macht naar buiten komt want daar betaalt men voor. Nu ben je bezig
met een project wat uitloopt op dat de mensheid mee geholpen wordt. Wel, dan ben je 
dus op een verkeerd spoor. Een voorbeeld; Er wordt niet meer naar nieuwe soorten 
penicilline gezocht en ook niet meer aangemaakt omdat daar niets meer aan te 
verdienen valt. Dat terwijl al vele ziekten resistent zijn voor diverse antibiotica! 

In de kwantumleer zie je dat regelmatig. Wetenschappers vinden interessante zaken 
maar moeten die dan zo omschrijven alsof ze het absolute wereldwapen of -medicijn 
hebben gevonden! Zo niet, worden hun bevindingen vernietigd en/of worden de 
wetenschappers opgeruimd. Dat is de normaalste zaak als je, je in die wereld bevindt. 
Is ook niet moeilijk om dat uit te voeren want een doorsnee wetenschapper is een 
eenling die veelal ergens diep in een kelder bezig is (even eenvoudig gesteld). 
Weet deze wetenschapper teveel of is het geld verkeerd besteed dan verdwijnt deze 
persoon. Kelderdeur gaat voor eeuwig op slot! Vele onbekende grote wetenschappers 
zijn zo verdwenen. Ze hebben het geld niet opgebracht of wisten te veel, dus dumpen 
die hap.

Geld is nummer één in de gehele wetenschap. Want met dat geld kan macht gecreëerd 
worden. Dat is al zo geweest in het verleden waar oude beschavingen zo hogerop 
probeerden te komen. En dat was dan ook de reden dat vele beschavingen ook weer 
net zo snel verdwenen. Macht, geld en zo mensen boven mensen plaatsen. Net alsof er 
een verschil is tussen de ene mens met de andere mens. 

Geld is macht volgens vele mensen maar dan zullen ze vreemd gaan kijken dat die 

macht uiteindelijk niet veel goeds met zich meebrengt. Erger nog, deze macht is juist 
die verkeerde energie waaraan velen ten onder gaan en zo veel ellende creëren voor 
anderen, maar ook voor zichzelf. Het is zelfs zo dat de wereld van geld niet bestaat en 
dat vele mensen op die manier hun hele leven verspelen en alsmaar terug moeten komen
om die les te leren. 

Vroeger zag ik een zwerver als een arme man, zonder geld en met weinig eten. Nu zie 
ik diezelfde man als een energie die veel verder is dan vele andere wezens op deze aarde. 
In de wetenschap, in het leven en in alles wat te maken heeft om ons heen zou geld niet de 
boventoon moeten voeren. Helaas is de werkelijkheid anders en dat maakt dat ook deze 
beschaving weer van voor af aan moet gaan beginnen. We leren niet van een geschiedenis. 
We menen het alsmaar beter te weten in plaats van te zien wat er misging in het verleden.

Als we heel simpel de geschiedenis van tienduizenden jaren op een rijtje zetten, zien we 
twee dingen. De beschavingen zijn allemaal verdwenen omdat het geld (rijkdom) en 
armoede te groot waren. Al die hoogstaande beschavingen vielen als kaartenhuisjes in 
elkaar omdat het geld en het onmenselijk handelen (macht), de boventoon gingen voeren.

Datzelfde is nu weer gaande maar nu in zeer grote vormen omdat we wel met ruim 7 
miljard mensen op deze aarde leven. We zijn weer op het punt van extreme armoede en 
extreme rijkdom en die rijkdom is geld waar totaal geen dekking meer voorhanden is.
 Zo weten de rijken nog niet dat ze geen geld hebben en de armen niet dat ze rijk zijn! 
Een vreemde gedachte maar wel waarop alsmaar vele beschavingen kapot zijn gelopen.

Als een mens macht en geld heeft, is het wezen mens verdwenen. Je ziet in zijn 
energieveld dat hij totaal buiten de wereld om werkt. In de energiewereld is hij al dood. 
Nu hoor ik je denken, ‘deze man is tegen geld’. Nee, deze man is tegen onrecht en de 
manier zoals geld veel mensen laat veranderen omdat ze via dat geld menen meer macht 
te hebben! Daar zit die ene kronkel waarom wij mensen alsmaar weer op ‘af’ belanden en 
niet werkelijk verder komen in het leven.

Die kronkel van macht maar ook bezit is waarop de beschavingen, ook deze beschaving, 
alsmaar stuk lopen. Kijk naar waar jij de gehele dag grotendeels mee bezig bent. 
Geld verzamelen want we moeten minimaal hetzelfde huisje, boompje en beestje hebben 
als onze buren. Liefst meer!


Hoofdstuk 6


NAAR MIJN VOLGENDE HOOFDSTUK

 

 

"Being human is helping each other"


 

Please enjoy this site, learn the way of never-ending health and for living a better life 
by finding your path in a World of Positive Energy.

A special thanks for all the people who support this site.

 

Facebook icon
Twitter icon
Linkendin icon
google icon


Due to the many visitors on this website, we are experiencing some delays in answering.
Your e-mail will be processed in the order it was received, 
but if you get no response to your e-mail within 2 days please write/submit again.