Banner world

 

 

   HOME 
    Books Web


   Books Printed 


   Health 


   Presentations


   Soul Drawings


   Video lectures 
   English


   Video lezingen 
   Dutch


   Positive Blog


   Curriculum writer


   Contact
   Side Index

Web design 
John Baselmans
 

Spatie

 

 
You can change this website in over 66 languages

 


 

Zelfgenezing

"Het Energiniale leven, Zelfgenezing"Zelfgenezing - 5 -

1:5 De wetenschappers 


Onze wetenschappers. Mensen die voor zich al op vrij jonge leeftijd het doel hebben 
gesteld om zaken uit te zoeken en oplossingen te vinden. Mensen die zaken 
vergelijken maar ook zoeken waar het vandaan komt. In het begin waren het zeker 
mensen met idealen maar deze idealen worden al zeer snel minder als het gekoppeld 
gaat worden aan het bedrijfsleven. Daar wordt de wetenschap gebruikt om macht te 
vergaren. Iets wat je duidelijk ziet in de medische wereld maar ook oorlogswereld. 
Twee takken waar duidelijk is dat de wetenschap moet werken voor macht 
en overheersing. 

Door die wetenschap menen we steeds meer en dieper in de levensmaterie te 
kunnen komen en steeds meer dingen worden duidelijker. Toch is dat maar een 
verhaaltje wat ons, burgers, voorgehouden wordt. Want hoe dieper men in een materie 
duikt des te meer werelden zich gaan openen. Dat zie je veel in duistere praktijken 
zoals in de medische - en oorlogshoek. Wetenschappers verdwijnen in die hoeken 
met bosjes, puur omdat ze niet weten om te gaan met de gegevens die ze vinden. 
Er komen raadsels naar boven waar wij als mens geen antwoord op denken te weten. 
Dat omdat het op een verkeerde manier opengelegd is. Daarnaast zijn er ook vele 
wetenschappers die compleet doordraaien, gek worden of de realiteit, zoals ze dat 
dan mooi noemen, niet meer weten. Maar juist zij zijn diegenen die de realiteit werkelijk 
kennen en zien. Maar dan merken ze, dat ze hun hele leven gedwaald hebben, 
gedwaald in een wereld van valse theorieën en valse uitgangspunten. 

Vele wetenschappers verlaten hun terrein of gaan zich zo specialiseren dat we ze 
nooit meer in deze wereld terugzien. Ze sluiten zich af maar zijn dan werkelijk bezig 
met zaken waar ook zij achter zijn gekomen dat die ver boven hun vermogen liggen. 
Wat ook mooi te lezen en te zien is, is dat vele wetenschappers eerst alles zo 
complex mogelijk willen uitleggen en onderbouwen en na verloop van tijd met zeer 
eenvoudige en zeer simpele oplossingen of verwijzingen komen! Het is duidelijk dat 
dan pas die wetenschapper doorheeft waar hij werkelijk mee bezig is. En dan beseft 
hij dat hij alsmaar door vele valse informatie en voorlichting bewust op een dood 
spoor is gehouden. Bang dat hij de kern van de zaak gaat begrijpen. Daar is het 
systeem ook een kei in en hanteert dat dagelijks op vele plaatsen.

Nu wordt de energiewereld en zijn mogelijkheden, kwantum energie, onderzocht. 
Deze energie roept meer vragen op dan antwoorden want waar gaan we die 
vreemde verschijnselen nu allemaal onderbrengen maar ook hoe omschrijven? 

Hier gaan we nog op terugkomen want deze energie die nu ontdekt is, is meer 
dan een energie die een lichtje laat branden! Wel wil ik vast aantekenen dat er 
weer een grote fout begaan wordt. En die fout is, dat weer de wetenschap en zijn 
wetenschappers alsmaar terugvallen op oude theorieën en ook vele oude, soms 
reeds achterhaalde gegevens. Wetenschappers durven en mogen doorgaans niet 
komen met revolutionaire bevindingen. Omdat dat op zijn minst hun baan maar ook 
hun leven kan kosten! Wetenschappers houden zich dan grotendeels aan wat de 
oude garde toelaat. Ik schreef grotendeels want er zijn inderdaad nu wat ‘rebellen’
in de wetenschap die soms met vreemde zaken naar buiten durven te komen. 
De wereld heeft een geluk; Het is zo overbevolkt dat vele zaken niet meer achter-
gehouden kunnen worden. Kon je vroeger een tiende van je land verboden verklaren, 
nu trekt dat juist mensen aan en gaan ze onderzoeken waarom het verboden is. 

Zo komen dus ook in de wetenschap uitschieters naar boven en zijn er stellingen die 
wel eens bedenkelijk zijn voor een normaal denkend mens. Maar wat is normaal als
een mens al duizenden jaren gehersenspoeld is? Want dat is al die vele jaren gebeurd. 
Dat mochten we weten en alleen de koningen en hun staf mochten bepaalde zaken weten. 
Burgers, de onderdanen, moesten dom gehouden worden. Lukte dat niet met de harde 
hand dan maar via een of ander geloof. Want een mens moet toch ergens in geloven!

Doordat de wetenschap grootser is geworden en er veel meer competitie is, zie je 
dat er vreemdsoortige uitspraken maar ook bevindingen door de wetenschap de wereld 
worden ingegooid. Zeker worden die in de eerste fase als ‘fantasie’ of ‘slecht 
onderbouwd’ afgedaan. Maar ondertussen worden wel zaken verder uitgezocht en 
gekeken waar die wijsheid nu weer vandaan komt.

Zo kan ik duidelijk stellen dat het mijn leven kan gaan kosten als ik hier nu schrijf dat we 
geen artsen en de gehele farmaceutische wereld nodig hebben. Ik heb in het verleden al 
vele boze mails en telefoontjes daarover mogen ontvangen. Maar wat triester is, 
is dat tot op heden die stelling niet geloofd wordt. Over geloven zou al een boek op zich 
geschreven kunnen worden en dan kan de wetenschap wel helemaal inpakken.
Een wetenschapper gelooft nog in zijn getallen die hij ziet maar een kerkelijk geloof is
niets meer dan andere mensen onderdrukken. Maar een werkelijk geloof wat bestaat 
vanaf dag één in de Universum, is ver te vinden en het is moeilijk om die nog op te sporen.

In de huidige wetenschap zal mijn stelling, namelijk geen artsen noch de gehele 
farmaceutische wereld, als lariekoek worden afgedaan. Het gaat nog verder en zaler zelfs 
gesteld worden dat het een krankzinnige moet zijn om dat te beweren. Nu, lees dit boek 
verder en wie weet zal dit boek jou dan kunnen overtuigen dat er meer is dan snijden en 
pilletjes.


Hoofdstuk 5


NAAR MIJN VOLGENDE HOOFDSTUK

 

 

"Being human is helping each other"


 

Please enjoy this site, learn the way of never-ending health and for living a better life 
by finding your path in a World of Positive Energy.

A special thanks for all the people who support this site.

 

Facebook icon
Twitter icon
Linkendin icon
google icon


Due to the many visitors on this website, we are experiencing some delays in answering.
Your e-mail will be processed in the order it was received, 
but if you get no response to your e-mail within 2 days please write/submit again.