Banner world

 

 

   HOME 
    Books Web


   Books Printed 


   Health 


   Presentations


   Soul Drawings


   Video lectures 
   English


   Video lezingen 
   Dutch


   Positive Blog


   Curriculum writer


   Contact
   Side Index

Web design 
John Baselmans
 

Spatie

 

 
You can change this website in over 66 languages

 


 

Zelfgenezing

"Het Energiniale leven, Zelfgenezing"Zelfgenezing - 41 -

5:3 Willen we wel genezen


Een vreemde vraag die ik stel en waarop ik toch veelal het antwoord moet geven: 

Nee!

De mens leeft hoofdzakelijk van ziekten en de mens lijkt trots te zijn om er over te praten . 

k schop nu tegen vele schenen. Heb je wel eens opgelet hoeveel gesprekken er dagelijks
over ziekten gaan? De ene nog erger dan de andere en zelfs de kasten medicijnen worden 
getoond om aan te geven dat zijn ziekte de ergste is. Misschien niet leuk om te lezen zeker
als je meent dat jij niet tot die groep behoort maar helaas moet ik zeggen dat we allemaal 
aan deze show meedoen. We roepen vele zaken op. Ik wil een test met jou doen, nu, 
meteen. Vanaf nu ga je denken aan die vreselijke buikpijn die je nu hebt en je praat daar 
steeds over! Ik garandeer je dat je binnen een dag een vreselijke buikpijn hebt! 

Hetzelfde kun je met elke ziekte doen. Wil je hoofdpijn? Dat kun je krijgen maar zo kun je 
ook vreselijke ziekten als aids, kanker of suikerziekte oproepen. Let wel, ik zeg niet dat jij 
dat bewust oproept mocht je een van deze ziekten nu hebben. Maar ik weet dat vanuit ons 
onderbewustzijn alle ziekten opgeroepen kunnen worden en ze kunnen zich openbaren zodra
wij menen dat we die ziekte hebben of denken te voelen. Het mooie is dat we aan de andere 
kant ook weer elke ziekte kunnen deactiveren en weer terug kunnen brengen naar zijn 
proporties. 

De zogenaamde wonderen zijn niets anders dan jezelf die energie opleggen die nodig is om
weer beter te worden. Of anders gezegd, jezelf te zien als weer geheel beter. Mensen die 
zulke wonderen hebben meegemaakt praten niet meer over ziek zijn en merken dat de drang 
om over ziekten te praten er ook niet meer is! Het ‘beter zijn’ na het wonder, is het brengen 
van de juiste energie op de juiste plaats. 

Wat zien we bij deze zogenaamde wondermensen?

Deze mensen zijn anders gaan leven op het moment dat er ‘iets’ bij hen duidelijk werd. Ze 
deden die ommezwaai omdat er geen andere keuze was. Het is of doodgaan of alles 
omgooien en verder leven. 
De twee keuzes in zo’n geval: 
		- Doodgaan is de gemakkelijkste optie, al kan deze zeer pijnlijk zijn.
	- De zaak omgooien is een optie die zowel lichamelijk als 
	 energieniaal de mooiste resultaten geeft. 

Mensen gaan anders leven, anders eten en gedragen zich anders. Hun leefstijl verandert compleet 
en is totaal verschillend als toen er nog over ziekte werd gesproken. De stress is weg, het ‘moeten’ 
is weg. Ook gaan ze beter opletten met wat ze naar binnenwerken als brandstof. 

Er zijn mensen die totaal doorslaan en extreem aan de slag gaan met overdadig gezond leven en 
bewegen. Bij die mensen zie je later weer symptomen van de ziekte verschijnen. Maar de mensen 
die luisteren naar wat ze doorkrijgen van binnenuit en zich ook daaraan houden, zullen nog lang 
meedraaien in een aards leven. 

Die ‘wake up call’ is altijd moeilijk en velen luisteren niet of zijn al zover beschadigd dat die ‘call’ 
fataal is. Dan is het duidelijk dat je nooit naar je lichaam geluisterd hebt en zegt dan het lichaam 
‘nu is het genoeg’! Doch, er zijn uitzonderingen. Dat zijn personen die wel luisteren en dan zie je 
dat vele dingen best anders kunnen en dat vele zaken niet meer belangrijk zijn. Het ‘moeten 
werken’ is er niet meer. Het ‘dit’ of ‘dat’ moeten doen is weg. Ook het zogenaamd ‘gezellig doen’ 
en ‘meedoen’ met de hele bups is verdwenen. Men eet wat zijn lichaam aangeeft en waar het 
lichaam om vraagt en er wordt niet naar binnen gegoten of gestouwd omdat het ‘gezellig’ is. 
Het nachtleven verdwijnt en de mens gaat weer, wanneer het licht wordt, leven en zijn zaakjes doen 
totdat het donker is. Kortom, die personen gaan weer voelen en luisteren naar wat moeder natuur 
hun lichaam aangeeft. 

Wat ik al schreef; Bij vele mensen komen die waarschuwingen te laat en zal ook het luisteren 
niet helpen. Toch niet helemaal waar want als je werkelijk gaat luisteren en leven naar wat je 
doorkrijgt, zullen zelfs de zogenaamde ‘hopeloze gevallen’ nog een ommezwaai kunnen maken 
in hun gezondheid. Het wil niet zeggen dat je dan nog misschien 30 jaren extra gaat krijgen maar 
het is wel zo dat er jou veel lijden bespaard kan blijven als je gaat luisteren naar wat je lichaam 
om vraagt. ‘Stop met dit’ of ‘doe het zo’ zijn gevoelens die er zijn en simpel op te volgen zijn. 

Als je wat eet en je merkt dat het niet zo heerlijk is als dat je gehoopt had en dat je zelfs wat 
misselijk van wordt, is dat al een teken dat je het voorlopig niet meer moet nemen. Je lichaam 
geeft perfect aan wat hij wil en wat hij nu nodig heeft. En dat kan wel eens het meest ongezonde
drankje zijn of die vette hap die boven aan de moordlijst staat. Het kan zijn dat je lichaam er in 
een keer daar om vraagt. Geef het hem en hij weet wat te doen.

Wat mag ik nu nog wel of niet? Zoals je alles tot nu toe gelezen hebt, snap je niet meer waar het 
allemaal om gaat. Laten we daarom de normen en waarden eens aanspreken in het 
energeniale leven.


Hoofdstuk 41


NAAR MIJN VOLGENDE HOOFDSTUK

 

 

"Being human is helping each other"


 

Please enjoy this site, learn the way of never-ending health and for living a better life 
by finding your path in a World of Positive Energy.

A special thanks for all the people who support this site.

 

Facebook icon
Twitter icon
Linkendin icon
google icon


Due to the many visitors on this website, we are experiencing some delays in answering.
Your e-mail will be processed in the order it was received, 
but if you get no response to your e-mail within 2 days please write/submit again.