Banner world

 

 

   HOME 
    Books Web


   Books Printed 


   Health 


   Presentations


   Soul Drawings


   Video lectures 
   English


   Video lezingen 
   Dutch


   Positive Blog


   Curriculum writer


   Contact
   Side Index

Web design 
John Baselmans
 

Spatie

 

 
You can change this website in over 66 languages

 


 

Zelfgenezing

"Het Energiniale leven, Zelfgenezing"Zelfgenezing - 4 -

1:4 De heren/dames dokters 


Onze goden, onze helpers, onze steun en toeverlaat. Ja, de huidige wereld draait en 
staat om onze godheid de ‘arts’. Mensen die wonderen kunnen verrichten en die 
mensen ‘helpen’. Toch hebben we vele duizenden jaren het moeten stellen zonder 
deze goden en deden de mensen om ons heen via vele hulpmiddelen uit de natuur 
ons zo goed en kwaad mogelijk helpen. O jazeker, we leefden korter en het leven 
was vol gevaren. Het klopt ook dat we als arme sloeber weinig kansen hadden en 
hoelang je mocht leven was afhankelijk wat je kon betalen. Daar leek het op, want 
kon je betalen dan waren er wel altijd mensen die wondermiddeltjes hadden. 
Dus het ligt even wat anders dan wat ons voorgehouden wordt. De huidige medische
wetenschap heeft ons langer laten leven. Als mens hebben we in het Universum een 
leeftijd toebedeeld gekregen en wij als mens hebben die verlegd en zijn die 
alsmaar aan het verleggen. Dat het beter is en of dat de mensheid daar werkelijk 
mee gebaat is, is erg onduidelijk want wat rekken we nu eigenlijk? 

We komen steeds meer in aanraking met een mens van wie het lichaam op is. 
Een lichaam dat nog steeds dezelfde bouwstenen heeft als duizenden/miljoenen 
jaren geleden. Een lichaam dat wel meegegaan is met de evolutie en zich aangepast
heeft aan een langer tijdperk dat het mee moet gaan. Als we vroeger 40 werden, 
waren we oud en wijs. Nu worden we 80 of meer en zijn we oud en krankzinnig. 
Dus wat schieten we hier allemaal mee op? Op die vraag gaan we in dit boek antwoord
geven als je door gaat lezen en er zal een vreemd antwoord op gaan duiken waar men
er nog lang niet aan toe is.

Terugkomend op de artsen. We zijn in de huidige tijd in de ban van onze goden, 
meneer/mevrouw de dokter. Deze mensen zijn veelal over het paard getild en weten 
niet om te gaan met de macht die hen toebedeeld wordt. Alsmaar stijgen ze en menen
ze meer te weten dan een doorsnee persoon. Ik heb een slechte mededeling voor deze 
artsen; Helaas moet ik u vertellen dat u onder de doorsnee kennis van de mens ligt! 
Ja, onze artsen, uitzonderingen nagelaten, zijn verdwaalde mensen die de werkelijke 
wetenschap der geneeskunde verleerd zijn.

Nu zullen velen niet begrijpen waar ik naar toe wil maar ik zal alvast een tipje van de
sluier oplichten. Onze huidige artsen zijn zo goed. Hun technieken zijn de nieuwste 
en ze kunnen verder, dieper, hoger en lager in een menselijk lichaam. En als je wilt 
kunnen ze je ook compleet verbouwen. Van verschillende reserve onderdelen bouwen 
ze gewoon een nieuw lichaam. Herinner je, je de film ‘Frankenstein’? Welnu, die film 
draait nog dagelijks en is zelfs uit de hand gaan lopen. De artsen menen steeds 
verder te komen in de wetenschap van het menselijk lichaam. Helaas, bij elk opgelost 
probleem of vraag, rijzen er tien andere vragen of problemen op. We hollen achteruit 
en de huidige medische wetenschap is elke verbondenheid met menselijkheid en natuur 
compleet vergeten.

O ja we hebben onze natuurlijke artsen. Hen was ik vergeten en laten we ook onze 
spirituele mensen niet vergeten. Sorry mensen, ik denk dat we op een dood spoor 
zitten. Zeker als ik al de verhalen hoor. Deze groepen hebben veelal wel ergens iets 
opgevangen maar hebben de oorsprong geheel misgelopen en, het lijkt erop, moedwillig 
vergeten. 

Onze huidige medische staf met alle professoren, artsen en genezers zijn veelal 
achter het grote geld aan het gaan. Ze menen dat hoe meer geld ermee gemoeid is 
des te beter de oplossing en des te langer kunnen we een mens laten leven. 
Welnu, daar zit hem nu werkelijk de kneep en het grote hiaat in het geheel. 
Gezondheid hoeft geen geld te kosten, geen cent! Mwhaaaa, dat is een pijnlijke
uitspraak voor al die artsen en al die farmaceutische bedrijven die jaarlijks miljarden
verslinden om mensen zogenaamd te helpen. 

Dit boek zal daarom niet in dank afgenomen worden door de farmaceutische - en 
medische wereld. Maar dat wil niet zeggen dat het niet naar buiten mag komen.
De gehele medische wereld draait veelal alleen om geld en het gaat er niet om of jij 
minder pijn hebt, langer blijft leven of een aangenamer menselijk leven zult krijgen. 
Artsen zijn zakenlui en er zijn weinig artsen die werkelijk nog vanuit hun hart en ziel werken. 
Zelf heb ik eens een huisarts meegemaakt die vertikte nog medicijnen voor te schrijven. 
Bij een ziekenhuisopname was het puur omdat het anders absoluut was misgelopen met 
die persoon. Dat was zijn instelling ten opzichte van genezen. Wat ik hier zeg is, dat deze 
arts je wist te genezen zonder de chemische rommel, zonder het gif met vele bijwerkingen 
en het medisch wereldje in en rond een ziekenhuis. Een oudere man die je een zakje 
brandnetels gaf en jou vertelde wat verder te doen en bij een wond of bij grotere zaken 
je vertelde dat er ‘meer’ te halen viel dan met een pilletje of operatie. Deze huisarts was 
in ons dorp geliefd onder de mensen en wonderwel had hij weinig patiënten want zijn 
patiënten werden niet veel ziek! Hoe dat allemaal kan, gaan we later verder op in. 
Maar als we zien dat momenteel voor een ingreep in een ziekenhuis gepraat wordt 
over tonnen en dat er maandelijks zoveel mensen ziek zijn dan zet het je wel aan het 
denken wat er gaande is in de huidige medische wereld. 

Wat er gaande is, is duidelijk. Dan vraag ik je nu om eens even de bijsluiters van 
de medicijnen die je in huis hebt stuk voor stuk te gaan lezen. Je hoofdpijn tabletje 
kan tien andere ziekten veroorzaken. En dat is dan nog maar een zogenaamd 
‘onschuldig’ tabletje. Doe het, lees een paar bijsluiters en kom dan weer terug naar 
dit boek. Als je ondertussen niet ziek bent geworden van alle ziekten en aandoeningen 
die je daarin gelezen hebt.

Waarom doen onze goden heer en mevrouw de dokter dat? Nu, daar is maar één 
antwoord op; Zij weten niet hoe te genezen. Zij onderdrukken, verschuiven of maken 
het zo dat je niet meer weet wat er mis is. Wat doen ze bijvoorbeeld bij een gewoon 
kankergezwel in je borst? Eerst gaan ze een leger aan testen doen. Dan hoor je hen
heel interessant zeggen dat je kanker hebt (kan geen slecht nieuws zijn want dat 
hebben we allemaal). Dan gaan ze zeggen dat er vele onderzoeken moeten komen. 
Want wie weet heeft jouw grote teen ook wel een bultje. Dan gaan ze snijden. 
Nee, niet alleen die ene knobbel maar ze halen ook de klieren weg in die omgeving.
Ja, je lichaam zal boeten voor wat hij jou heeft aangedaan. Na dat alles en nadat je 
van die narcose en operatie hersteld bent, moeten ze toch zeker zijn. 
Ze gaan chemokuren geven want ze moeten alles goed kapot maken, ook die 
cellen die gezond zijn. Wacht even, ze kunnen het ook via een hormonenkuur doen, 
die is iets minder schadelijk, in eerste instantie, maar brengt zeker net zoveel in 
het laatje! Ze zijn er nog niet, want het kan nog zijn dat er een restje is blijven zitten. 
De foto is niet helemaal duidelijk hierover dus gaan ze dat ook nog even bestralen. 
Dood die hap, dood je lichaam en einde van je werkelijke leven! Daarna laten ze je 
om de haverklap terugkomen want wie weet duikt weer ergens een geldverslindend
tumoortje op! O, er zijn mensen die het hebben overleefd! Ja natuurlijk maar dat zijn 
lichamen als mummies die dit doorstaan hebben maar wonderwel krijgen zij na 
enkele jaren te horen dat het nu in het hele lichaam uitgezaaid is en er niets meer 
aan te doen valt.

Ja mensen, een walgelijk verhaal en ik had er ook moeite mee om dit allemaal op 
papier te zetten. Ik heb zo al veel mensen om mij heen zien gaan. Van mijn vrienden
tot mijn naasten, allemaal hetzelfde verhaal, dezelfde praatjes en dezelfde manier 
van afhandelen. Ja eenmaal kanker, altijd kanker! Natuurlijk want we hebben 
allemaal kanker en zijn allemaal zo ziek als dat het ons verteld wordt en zo ziek 
als dat we het zelf willen!

O jee wat schrijf ik nu! Wij willen deze ziekten! Ja, is mijn antwoord en daar 
maken deze artsen en hun wetenschap gretig gebruik van. Ze laten je keer op 
keer terugkomen en ze vinden altijd wel iets dat niet in orde is. Zo kan ik enkele
ziekten noemen die ik heb volgens artsen en dan praten we over suikerziekte, 
migraine, verschoven wervels en ik spaar je maar de rest. Volgens artsen ben ik
een medisch wrak en zou ik in een rolstoel moeten zitten. Maar wat is er dan met me 
gebeurd dat ik al 7 jaren lang geen arts meer gezien heb? Blokken beton van 
450 kilo heb ik verplaatst en eet wat ik denk wat goed is. Nee het is geen geheim 
en het is evenmin ook geen wonder, laat staan iets wat men niet mag weten. 
Blijf lezen en je zult merken wat hierachter schuilt en waarom ik nu kan zeggen: 
Ik ben gezond, ik ben levend en ik zou iedereen gezond kunnen maken als er 
maar een werkelijke wil was. 

Vele van de huidige artsen weten niet meer dat ze overbodig zijn. 
De huidige artsen hebben alleen kijk voor hun bankrekening en dan kom ik 
weer terug op mijn oude huisarts die lachend tegen me zei: ‘Jongen wat doe je hier? 
Je weet hoe dat op te lossen en ga eraan werken.’ Het is mij opgevallen dat juist 
de artsen die op een oudere leeftijd zijn beland steeds meer naar alternatieven 
zoeken. 

Zo kwam ik eens in een gesprek met een specialist en kwamen we op het 
onderwerp kanker. Hij liep roodgloeiend aan toen we op het punt kwamen van
chemokuur en allerlei bestralingen. Hij stond op van zijn stoel en riep hard:
‘Met die troep maken we meer kapot dan dat we genezen en al mocht ik nu vol 
kanker zitten, dan nog komen deze zaken niet in en aan mijn lijf!’ Een opmerkelijke 
uitspraak van een specialist die toch meedraait in de wereld van geld en macht. 
Ik ben later nog wat verder met hem daarop ingegaan en kreeg te horen dat deze 
therapieën alsmaar gegeven worden als zogenaamde voorzorgsmaatregel. En dat 
juist deze therapieën de oorzaak zijn van meer ellende dan genezing. Nu weet 
ik zeker dat de meeste specialisten dit weerspreken als je dat aan gaat halen bij hen. 
Maar denk je werkelijk dat een vloeistof of een bestraling weet welke microcel ze 
dood moeten maken? Inderdaad, met bestralen is het nog een beetje binnen de 
perken te houden maar met spuiten worden werkelijk meer gezonde cellen dan zieke 
cellen doodgemaakt. 

Het trieste is dat er vele artsen en specialisten zijn die de patiënten op hun 
geweten spelen. Als je dit niet doet komt er zus en als je dat niet doet, komt er zo. 
Dat zijn dan de vele reacties uit hun monden. Alsmaar wordt er direct en indirect 
gedreigd. Als je niet meewerkt kun je ook geen steun meer verwachten van hen. 
Welke steun, is dan mijn vraag. Een lege bankrekening? Zodra er niet betaald wordt 
lig je eruit en zo ben ik blij dat ik niet aan deze zaken meedoe, samen met verschillende 
anderen die ook het totale plaatje zien. 

Ik weet dat er ook mensen zijn die genezen zijn en dan is mijn vraag direct: 
Denk je werkelijk dat, dat is gekomen door al die behandelingen die ze met jou gedaan 
hebben? Ik ken vele kankerslachtoffers en ik ken ook verschillende die inderdaad 
opgegeven zijn maar nog steeds leven. Die mensen zijn net diegenen die hun leven 
radicaal zijn gaan veranderen. Ze leven per dag want het kan de laatste zijn en ook zijn 
ze totaal anders tegenover het leven en alles daar omheen gaan staan. Daar gaan we 
het nog uitgebreid over hebben, want het zijn niet de therapieën die de genezing 
bewerkstelligd hebben maar de houding en levenswijze die de ene mens wel laten leven
en de andere laten vertrekken.

k weet dat het zware woorden zijn en het kan zeker in jouw ogen pijnlijk zijn, te 
weten dat jouw idool, jouw held de arts veelal niet veel meer is dan een geldwolf. 
Een geldwolf die leeft van het leed van andere mensen. Zeer weinigen zijn nog bezig met 
de overtuiging om mensen werkelijk te helpen en die artsen die je aanspreken om eens 
wat brandnetels, zuurzakblaadjes te nemen behoren al snel in de hoek van kwakzalvers. 
De huidige patiënten eisen een verwijsbrief, bloedonderzoeken, echo’s en ga zo maar door.
Ze willen graag laten zien hoeveel medicijnen ze per dag moeten innemen om nog in leven
te blijven. Ik roep hard dat, als we vanaf vandaag alle medicijnen weg zouden gooien er 

minder mensen zouden sterven en vele mensen gelukkiger zouden zijn. Maar ja, wie zou 
dat gaan geloven? 

Zo komen we op een volgende groep die met goede bedoelingen beginnen en eindigen
in een wirwar van belangenverstrengelingen. Mensen die werkelijk na verloop van tijd in 
gaan zien dat waar ze mee bezig zijn, zinloos is. Deze mensen zijn de wetenschappers.


Hoofdstuk 4


NAAR MIJN VOLGENDE HOOFDSTUK

 

 

"Being human is helping each other"


 

Please enjoy this site, learn the way of never-ending health and for living a better life 
by finding your path in a World of Positive Energy.

A special thanks for all the people who support this site.

 

Facebook icon
Twitter icon
Linkendin icon
google icon


Due to the many visitors on this website, we are experiencing some delays in answering.
Your e-mail will be processed in the order it was received, 
but if you get no response to your e-mail within 2 days please write/submit again.