Banner world

 

 

   HOME 
    Books Web


   Books Printed 


   Health 


   Presentations


   Soul Drawings


   Video lectures 
   English


   Video lezingen 
   Dutch


   Positive Blog


   Curriculum writer


   Contact
   Side Index

Web design 
John Baselmans
 

Spatie

 

 
You can change this website in over 66 languages

 


 

Zelfgenezing

"Het Energiniale leven, Zelfgenezing"Zelfgenezing - 36 -

4:8 Plezier in het leven 


Plezier, het woord waar kennelijk alles om draait. Doch, plezier kan een dubbele betekenis 
hebben zeker als we bij dat woord leven toevoegen. 

	- Je kunt het zien als het hebben van plezier in je leven en dat elke dag een feest is. 
	- Je kunt het ook zien als een plezier die je hebt dat je mag leven. 

Tussen deze twee pleziertjes zijn vele schakeringen mogelijk en vraag je, je af; wat moet 
ik ermee. Momenteel hebben we een grote groep die meent dat het leven een feest is. 
Maar deze mensen vergeten te leven en zijn alleen maar bezig in een schijnwereld waar 
alles dolle pret moet zijn. Toch zie je onder deze groep de zware gevallen van mensen die 
hun leven niet aankunnen. Mensen die alles onder een zweem van alcohol, drugs of pillen 
verstoppen en werkelijk niet actief aan het leven deelnemen.

Het onderdrukken van pijnen maar ook het verschuilen van ellendes is een dagelijkse 
bezigheid van vele mensen. Ze zijn buiten hun gezondheidsspelletjes alleen maar bezig 
om gezellig te zijn. Deze mensen zijn bang om alleen te zijn want alleen zijn wil zeggen 
niet populair zijn en dus afgeschreven volgens maatschappelijke normen. 

Dan hebben we de andere groep die meent te leven als ze alsmaar maatschappelijk 
bezig zijn. Ze moeten wat betekenen voor de gemeenschap en de gemeenschap beloont 
hen na vele jaren met een lintje of medaille. Voldaan staan ze daar en dan beseffen ze dat 
er nog een andere vorm van leven is. Want al ben je maatschappelijk o zo actief geweest, 
dan pas blijkt dat op een bepaald moment je opvattingen en je vele werk ouderwets is en
niet meer spoort met de huidige nieuwe regels en wetten. Pats, boem en merk je dat ook 
dat leven dus gekoppeld is aan vergankelijkheid.

Een ander leven kan puur op jezelf gericht zijn, een ik en ik en de rest is bijzaak. Een wereld
zo egocentrisch dat je gaat denken of er nog wel mensen om je heen bestaan. Deze groep 
krijgt steeds meer de neiging om de wereld over te nemen. Door de huidige nieuwe 
technieken, zoals computers en Ďonlineí spelletjes, is het duidelijk dat iedereen voor zich aan
het vechten is. We hebben virtuele werelden gecreŽerd en we kunnen zelfs virtueel geld 
verdienen. Een leven in een leven waarbij je denkt of deze mensen nog werkelijk leven. 

Dat Ďwerkelijk levení is totaal anders en is gebaseerd op ťťn geheel; De natuur, haar dieren 
en planten waar we allemaal een deel van zijn. We zijn niets anders dan wat we om ons heen 
zien. Kijk uit het raam, zie de wolken, zie de regen of de zon en ook dat ben jij! Jij bent dat 
insect wat jij Ďviesí noemt en jij bent ook die plant op je vensterbank, opgesloten in een potje. 

Juist hier heb ik een ingang om zo jullie wereld te laten zien. Wij mensen zetten onze planten
in potten in een steriele omgeving en die plant moet zijn weg zien te vinden en zijn leven leiden
totdat hij niet meer kan. Met zijn wortels in een beperkte ruimte en de voeding die hij af en toe 
mag krijgen van die ene persoon die zulke groene vingers heeft. Wat wij de natuur aandoen is 
allemaal tegen de natuurwetten in. We manipuleren dieren, planten, eigenlijk de gehele natuur 
en we menen een God te kunnen spelen voor alles om ons heen. Alles om ons heen moet 
gecontroleerd kunnen worden. Net zoals we onze honden africhten en de planten eindeloos
in een potje laten staan of die planten in de tuin zetten die daar niet voor gekozen hebben. 
En zo zijn wij bezig als mens om alles te zetten naar onze hand.

Maar wat heeft dat te maken met het plezier hebben in een leven. Heel veel, want we kunnen
geen plezier hebben als we alsmaar proberen om ons heen onplezierige dingen te doen. 
Je denkt dat ik misschien te ver ga en dat een plantje wel zo flexibel is dat hij dat aankan. 
Die hond kwispelt met zijn staart als hij je ziet en is dus ook tevreden en zo zijn vele zaken 
die aangehaald kunnen worden om mijn stelling onderuit te halen. Toch staat mijn stelling 
vast als een rots in de ongerepte natuur en is het zo dat wij als mens met vele zaken tegen
de natuur en tegen de wil van de energieŽn van de vele planten, dieren en totale natuur 
bezig zijn. Denk je nu werkelijk dat die goudvis in die kom Ďhappyí is en zwaait met zijn staart 
als hij weer wat eten krijgt? Mensen, we zijn hier op het punt wat een belangrijke les moet 
gaan worden. 

Wij mensen zijn de connectie met de natuur verloren. Zelfs met ons tuintje, ons konijn en onze 
hond weten we niet meer wat de werkelijke natuur inhoudt. Ik heb eens eerder een uitdaging 
aangegaan met vele mensen die o zo natuurliefhebbers waren en meenden nog verbonden 
te zijn met de natuur. Ik nam hen mee naar de top van de heuvel achter in onze tuin en het 
enige wat je daar ziet is de zee, de ruwe natuur en wat huisjes in de verte. Geen verkeer, 
geen mensen en geen geluiden van het dagelijkse stadse leven. Ik kan je zeggen dat enkelen
het enkele minuten uithielden maar er waren er velen bij die nog geen minuut hun mond 
konden houden en druk door ratelden dat de natuur o zo geweldig is. Dat allemaal vergetend 
dat de natuur bezig was haar schoonheid te laten zien en haar energie te delen met ons. 

Hetzelfde deed ik door mensen mee te nemen in een grot waar je het water hoorde slaan 
vanuit de zee in die grot met daarnaast de stilte van moeder natuur. Ik verzeker je, allemaal 
waren ze binnen 5 minuten weer buiten. Het was te stil en je merkte dat ze zichzelf tegenkwamen. 
Ze wisten niet om te gaan met de geweldige pure energie die op die plaatsen hing. Ze waren
verloren omdat ze verslaafd zijn aan negatieve energie waarin zij zich de gehele dag bevinden. 
Ze wisten niet om te gaan met pure positieve energie en dus de kracht die klaar staat om hen
bij te staan.

Zelf trek ik me regelmatig terug en ik heb verschillende plaatsen in de natuur. Een grot met een 
verbinding naar zee is heel lang mijn hoofdplaats geweest totdat het een toeristische attractie 
werd. Ik kon in die grot uren zitten kijken naar de zee. Ik praatte tegen de golven en ik was ťťn 
met deze plaats. De rust, de zee en de grot lieten mij inzien wat het ware leven is. Het leven van
regelmaat maar ook van respect voor alles om je heen. Een leven van komen en gaan, van er
zijn en verdwijnen en dat, elke seconde van het leven. Was je zwak en ziek werd je opgenomen 
in het geheel. Was je sterk genoeg was jij deel van die plaats waar jij je op dat moment bevond.

Zeer belangrijke zaken staan nu hierboven en ik ga daar even nog dieper op in. De huidige
mensheid is zich aan het afscheiden van het grote geheel. Wij mensen met de zeer grote 
negatieve uitstraling is niet waar het grote geheel als een Universum op zit te wachten. 
Het Universum heeft een geweldig vermogen en dat is om leven te schenken maar ook leven
te nemen. In het grote geheel van deze energiewereld is werkelijk een komen en gaan van 
energieŽn. Net als je hersenen een impuls krijgen en een reactie teweeg brengen, werkt dat 
ook naar het Universum toe. We hebben in het grote geheel komende energieŽn en huidige 
energieŽn. Daarnaast zijn er de energieŽn die langzaam verdwijnen en overal in opgenomen 
worden.

De nieuwe komende energieŽn zijn vol leven, vol energie en zijn de motor achter het geheel.
Deze komende energieŽn geven nieuwe impulsen aan de huidige energieŽn die de hoofdmoot
zijn in het geheel. De huidige energieŽn laten het geheel zien zoals het nu is. 
Deze energieŽn zijn dus het huidige nu. 

Dan hebben we de negatieve energieŽn die nodig zijn om de positieve energieŽn te blijven 
prikkelen. Ze zijn nodig maar worden werkelijk in bedwang gehouden door het grote geheel. 
Het is geen grote groep energie omdat dat niet nodig is, maar het is wel een lastige energie 
die veel schade zou kunnen berokkenen als deze uit de hand gaat lopen. 

Moeder aarde is daar een voorbeeld van waar de negatieve energie de positieve energie 
overmeesterd heeft, puur door toedoen van de mens. Ons Universum maakt zich echt geen 
zorgen om dit kleine Ďgezwelletjeí en zoals ik al eens eerder aanhaalde, de aardse energie is 
hermetisch afgesloten van de totale energie. Het doet nog net zijn werk wat het moet doen voor 
de totale energie maar heeft werkelijk geen invloed op het geheel. 

Wij mensen zullen door onze negatieve energie dan ook nooit de mogelijkheid krijgen een totaal 
plaatje te zien. We zullen nooit echt verder komen met deze negatieve spiraal waarin we nu zitten. 
En als we verder in de ruimte willen zal dat beperkt zijn daar we te veel beperkingen hebben. 
We zitten vast aan onze eigen beperkte tijd die we zelf gecreŽerd hebben! Een mechanisme, 
een eigen beperking die het Universum zeer goed onder controle heeft in zijn energiewerelden. 
Door alleen al de oplegging Ďtijdí, zijn we beperkt en zullen we van maantje naar maantje kunnen 
gaan maar nooit werkelijk in het geheel iets gaan betekenen. 

We zijn een mierennest waar wij als mens dat ene miertje zijn waar meer of minder daarvan niet 
belangrijk is. Toch heeft iedere mier een taak en zal die taak weer overgenomen moeten worden 
door een andere mier. Zelfs met deze simpele gedachte weten wij mensen nog niet te werken. 
We denken niet aan een geheel maar ook niet over het gegeven Ďonsí, we denken aan Ďikí en aan 
wat ik al wel/niet ben. 

Nog maar weinig plezier, niet waar? We gaan door want wij zijn als mens werkelijk geÔsoleerd in 
een groot geheel. We zijn dat kleine gezwel wat niet verder kan komen omdat we onszelf 
tegenhouden. Ik liet al los dat we er niet voor elkaar zijn maar voor onszelf. Een grote fout die wij 
als mens maken. In de natuur is alles voor elkaar en is het een in dienst van een ander. 
Wij mensen kennen dat niet en erger nog, we versplinteren dagelijks meer en meer. Dat maakt 
dat de mens nu al voor de zoveelste keer op Ďverdwijnení staat. We zijn te zwak voor het geheel, 
we zijn te zwak om samen door te gaan. De eenheid is weg. Zo zijn vele culturen al verdwenen 
en zo gaan we alsmaar weg en die enkelen die dan overblijven weten weer samen op te komen, 
als een geheel. Maar dan weer is er versplintering, onenigheid en ruzie en weer verdwijnen we. 
Mensen leren kennelijk niets en zelfs met hun hersenen durven ze niet in te zien dat ze eigenlijk 
een versplinterend geheel zijn en zo geen kansen maken.

k ga terug naar moeder natuur want daar is het bewijs waar wij mensen kunnen zien dat we totaal 
op het foute pad zijn. De natuur heeft plezier in het leven. Zij heeft ten eerste de connectie met het 
grote geheel wat je duidelijk ziet aan de kracht die zelfs het kleinste plantje teweeg kan brengen. 
Ten tweede weet de natuur alsmaar weer op te bouwen wat wij mensen dagelijks afbreken. 
De natuur is vreselijk geduldig in onze ogen. Maar we willen maar niet inzien dat de natuur niet met 
een klok om haar nek loopt. Er is geen tijd en zo zijn de eendagsvliegen net zo belangrijk als een 
schildpad van honderd menselijke jaren! Die ene dag is een leven en zo ook die honderd jaren. 
Het maakt de natuur niets uit, want die eendagsvlieg is die ene dag nodig in het geheel en zorgt 
ervoor dat er voor meerdere dagen vliegen zijn. Die schildpad doet het wat rustiger aan en is ook 
nog eens begaafd om onder extreme omstandigheden nog te kunnen blijven leven. 

De natuur laat ons alsmaar zien en voelen dat we aan het dwalen zijn. Ook maakt de natuur, die de 
connectie is met de energiewereld, ons alsmaar duidelijk dat we vergeten te leven. We hebben het 
te druk met onze maatschappij, onze leeftijd en onze pijntjes. Moeder natuur hoor je niet klagen. 
Heb je pijn in de natuur en kun je niet voor jezelf zorgen, is het dan tijd je terug te trekken ten dienste 
van het geheel. In de natuur is er geen ziekenhuis of verpleegsters. In de natuur is het dat de 
sterkeren de natuur in stand houden en dat maakt dat de natuur blijft. De natuur die alsmaar weer 
terugkomt al verwoesten wij haar keer op keer. Verwoesten is hobby nummer ťťn van de mens en 
we proberen dan ook alles wat natuur is, te vernietigen. Trouwens alles wat onwetend of bedreigend 
kan zijn moeten we elimineren. De reden is duidelijk en is te verklaren. De mens is boven de natuur
gaan staan en voor de maatschappij is het niet te rijmen dat er iets blijft bestaan zonder macht, geld, 
aldus materialisme. De natuur laat ons zien dat de gehele maatschappij een illusie is en dat is juist 
wat we niet mogen zien.
	- Is het niet verwonderlijk dat wij mensen nu de bron verwoesten 
	 van waar wij ontstaan zijn? 
	- Is het niet duidelijk dat wij de bron niet mogen zien en ermee 
	 mogen werken? 
	- Is het niet duidelijk dat de huidige wereld er alles aan doet om 
	 ons alle krachten te ontnemen? 

We zien dagelijks dat we zwakker en zwakker worden en dat wij niet meer de connectie hebben 
met de werkelijke natuur, de werkelijke energiebron. Dat zag ik duidelijk, zoals ik eerder schreef, 
toen ik mensen in de stilte van de natuur plaatste. De mensen werden onrsutig, voelden zich 
ongelukkig en klaagden over de stilte. De totale connectie met de natuur is verdwenen. Maar 
okay, jij loopt nog wel eens in de natuur en hebt jouw eigen plantentuintje achter je huis. Mooi zo, 
maar hoe staat het met je antennes? 
	- Je antenne om signalen op te vangen? 
	- Hoe staat het ermee als de natuur jou bepaalde zaken laat zien 
	 of horen? 
	- Hoe reageer jij op die signalen? 
	- Wat doe je met die signalen? 

Vragen waar vele mensen niet aandenken als ze hun wandeling maken of bezig zijn in hun tuintje. 
Mensen zijn veelal verlamd en mogen geen andere signalen opvangen. 

De natuur zou de connectie kunnen zijn met de energiewereld. Ik schrijf bewust Ďzou kunnení omdat 
er maar weinig mensen zijn die daar gebruik van maken. Maar er zijn meerdere kanalen. Want al
zou je in een bunker wonen, waarin overigens zeer veel mensen wonen met hun beton, staal, 
elektriciteit en vele signaal apparaten om hen heen, toch is er een weg mogelijk naar de ware 
energiewereld. Mensen zullen moeten gaan beginnen met hun antennes weer te gaan repareren 
en te gaan geloven in hun eigen ik.

En zo komen we op het punt dat we dus duidelijk verloren zijn in de wereld waarin we leven. 
Vele malen heb ik het gehad over antennes en geen ontvangst. Maar we weten allemaal dat
we niet met een antenne op onze hoofden lopen. Toch weten we ook dat we ooit vreemde 
zaken aanvoelen en dat we merken dat er een vreemd gevoel is. Die vreemde zaken en dat 
vreemde gevoel is waar we verder op door moeten gaan. Dat gevoel en vreemde zaken zijn 
de signalen waar we helaas niet meer mee werken en daarom we zover afgedwaald zijn. 
Dat bedoel ik met antennes als ik over een antenne praat. We voelen niet meer maar zeker
werken we niet met ons gevoel. Dat voelen heeft ook tot gevolg dat we meer plezier in het 
leven gaan krijgen.

Als we nu kijken, zijn we alsmaar bezig met vergaren en allerlei strategieŽn aan het uitdenken
om aan meer geld te komen of het geld te behouden wat op ons pad is gekomen. Mensen met 
veel geld zijn te gierig om het uit te geven en mensen zonder geld doen er alles aan om aan 
geld te komen. Het maakt niet uit of we onze lichamen moeten verkopen of dat we drugs 
uitdelen maar het maakt ook niet uit als we anderen benadelen of zelfs de afgrond induwen. 
Hoe kunnen we in een omgeving, waar we alsmaar een ander willen benadelen of pijn doen, 
nog ervoor zorgen dat we plezier hebben? Zo zal het plezier in de wereld waar ik het zojuist 
over had, zeker niet veel plezier geven in het leven. Dat plezier is gekoppeld aan anderen pijn 
doen. Zo zijn we dus momenteel in een zware negatieve spiraal bezig en merken we niet dat 
we niet meer werkelijk genieten. We genieten alleen nog als we een nieuwe wagen, 
computerspel of wat dan ook kunnen bemachtigen en dat ten nadele van anderen. Veelal komt 
dat geld van het leed en pijn van een ander en kun je rustig stellen dat het bloedgeld en 
negatieve energie is, waarmee jij je geluk opbouwt.

O, je hebt het eerlijk verdiend. Voor geld kun je niet eerlijk werken omdat geld gekoppeld is 
aan bloed, pijn en aan zeer veel negativiteit. Door in geld te denken, werken en handelen, zit je 
zelf in deze negatieve spiraal. O, je hebt geld nodig in deze wereld! Nou, dat is waar jij in 
gelooft. Je gaat er vanuit dat als er geen geld is, geen eten, geen huis en dus geen bestaan. 
Toch leven vele mensen van een kleine som geld of zelfs bijna zonder. Geheel zonder geld 
leven is moeilijker als je in een grote stad leeft maar zonder geld is er nog een leven op te 
bouwen. Geld heeft geen waarde en kan zo dus geen waarde toevoegen aan het leven. 
In de vele oerwouden en woestijnen kom je niet ver met geld en zul je verhongeren als je met 
dat waardeloze papier af komt. 

Zijn die mensen dan minder gelukkig dan de mensen met geld? Welnu, ik kan je zeggen dat 
veelal die mensen zonder of met weinig geld veel verder in het leven staan dan al die 
geldwolven. Deze mensen weten in ieder geval nog te blijven leven met medewerking van 
de natuur. Ze hebben duizenden jaren overleefd omdat zij niet vastklampen aan wat 
waardeloos papier, wat enkele mensen lager of hoger plaatsen. Momenteel zijn de mensen 
slaven, hangend aan waardeloos papier (geld). Het gaat verder want geld domineert een 
compleet leven maar ook zo vele mensen. En zo zien we dat we steeds meer mensen 
krijgen die ongelukkig, eenzaam, vol pijnen en compleet verloren ronddwalen op deze bol.


We zijn, zoals ik al meerdere malen aanhaalde, de connectie met de energie kwijt en we 
weten niet meer te genieten van de kleine dingen om ons heen. En daarom worden steeds 
meer mensen gestrest want ze kunnen de druk van werken en leven niet meer aan. Nu zijn 
we in de kern gekomen van ons menselijk bestaan. De stress die we dagelijks om ons heen
hebben is niet meer te dragen. We zien vele mensen tenderen naar drugs, medicijnen of 
ziek worden omdat ze het niet zien zitten, geen weg meer weten maar ook niet meer in 
zichzelf geloven. Mensen die dwalen, zelfmoord plegen maar ook moorden. Mensen die 
compleet verdwaald zijn en als compleet lamgeslagen lichamen voor zich uit staren. Mensen 
die totaal overwerkt zijn, vol stress zitten en niets meer kunnen verdragen. Maar ook mensen 
die hyperactief zijn, ADD of ADHD hebben en de vele vormen tot zelfs met zware 
hersenbeschadigingen toe. En zo zien we dat veelal de mens al vrij jong kennis maakt met 
de vele soorten stress maar ook met de wereld zonder een uitweg.

Dat stressgedeelte in je wereld zal tussen de 95% bij iedereen op aarde de grote rol spelen 
in zijn ziektebeeld maar ook in zijn gedrag. Weinig mensen hebben zichzelf nog onder controle, 
zonder enige hulp van buitenaf zoals drugs, medicijnen of medische begeleiding. Het gaat 
verder want we zien nu al jongeren die op een zeer jonge leeftijd geheel doldraaien. Ze weten 
niet meer wat werkelijkheid is en wat nog een matrix is. Jongeren zonder een geweten. Ja, een 
mens zonder een geweten is geen mens. Steeds meer merken psychologen en ander 
gestudeerden dat er een mensheid aan het ontstaan is zonder een geweten. Men kan 
nergens meer op terugvallen en nergens kan men een speldenknop aanhalen om die persoon 
erop te wijzen dat mens zijn wel samenwerken is en elkaar respecteren. Het gaat sterk 
bergafwaarts omdat ook het voedsel veel van deze zaken in de hand heeft gewerkt. De vele
sporen in levensmiddelen die we dagelijks eten om ons op te peppen maar ook om ons 
verslaafd te maken aan bepaalde smaakjes en geurtjes. Al deze goederen hebben we vele 
jaren ingenomen en zijn die via ons naar de opvolgende generaties overgegaan. Alsmaar 
verder en dieper en alsmaar in weer een ander leven aangevuld met de nieuwste ingrediŽnten. 

Veel wat we mankeren hebben we te danken aan het voedsel en nu nog eten we zaken die 
werkelijk niet geschikt zijn voor ons menselijk lichaam. We peppen het op maar we maken 
het ook smaakvoller en geven het een mooi kleurtje zodat wij het weer moeten gaan kopen. 
Door al die gifstoffen is dus het geweten ver weggedrukt. Iets wat al geruime tijd speelde 
omdat we al lang bezig waren om zaken te onderdrukken maar ook om de mens te veranderen. 
We leven als een zombie in een wereld die we niet meer aankunnen. We moeten meedoen en 
we moeten ons niet laten kennen. We moeten nergens bang voor zijn en zeker geen emoties 
meer tonen. 

Zo zijn we weer aangekomen bij het genieten van een leven. We genieten niet omdat we niet
meer weten wat genieten is. We willen soms denken dat we o zo aan het genieten zijn bij een 
goede film of een heerlijk etentje of met ons geliefde op een romantische plaats zitten. Maar 
dan moet ik je helaas teleurstellen dat het menselijk genieten er niet aanwezig is en dat het 
een genieten is van een oppervlakkige persoon die eens gelezen of gehoord heeft wat 
genieten zou moeten zijn.

Genieten gekoppeld aan geld is dus niet mogelijk. Maar genieten in een stresswereld die vol 
negatieve energie is, kan ook niet. Dan zijn we weer bij onze gebroken antennes en helaas 
zijn er maar weinig mensen die, die antenne nog op ontvangst hebben staan. Dat allemaal 
omdat we menselijk en energetisch zijn doodgemaakt. Maar niet te spreken over ons diepste 
Ďikí wat de connectie moet maken met ons lichaam; Het gevoel. Weinig mensen kunnen nog 
voelen en daarom wil ik in het volgende hoofdstuk even het gevoel verder belichten en met jou 
doornemen.


Hoofdstuk 36


NAAR MIJN VOLGENDE HOOFDSTUK

 

 

"Being human is helping each other"


 

Please enjoy this site, learn the way of never-ending health and for living a better life 
by finding your path in a World of Positive Energy.

A special thanks for all the people who support this site.

 

Facebook icon
Twitter icon
Linkendin icon
google icon


Due to the many visitors on this website, we are experiencing some delays in answering.
Your e-mail will be processed in the order it was received, 
but if you get no response to your e-mail within 2 days please write/submit again.