Banner world

 

 

   HOME 
    Books Web


   Books Printed 


   Health 


   Presentations


   Soul Drawings


   Video lectures 
   English


   Video lezingen 
   Dutch


   Positive Blog


   Curriculum writer


   Contact
   Side Index

Web design 
John Baselmans
 

Spatie

 

 
You can change this website in over 66 languages

 


 

Zelfgenezing

"Het Energiniale leven, Zelfgenezing"Zelfgenezing - 35 -

4:7 Is er meer dan wat we nu al weten 


Als kort antwoord kan ik zeggen; Heel veel meer. Want wat weten we nu echt van het 
leven? Eigenlijk maar zeer weinig en de vele wetenschappers hebben het te druk om te 
wroeten in de oude gegevens met zeer verouderde technieken. Wat we weten is beperkt
en is werkelijk maar een fractie van wat het werkelijke leven is. Daarom worden vele 
zaken afgedaan als onzin of niet bewezen en zo weggeduwd in het vergeethoekje. Wat 
wij mensen niet kunnen pakken en de antwoorden niet passen in de oude wetenschap, 
is al snel onzin. Wel hebben we momenteel enkele wetenschappers die, door vreemde 
formules te creŽren en met diplomatieke uitspraken, weten te vertellen dat er meer 
gaande is. Ze komen dan met zaken dat je zegt, juist ga verder in die hoek. Helaas hoor 
je daarna nog weinig van hen, of hun monden worden gesnoerd of ze verdwijnen uit het 
straatbeeld. 

Wat we nu weten is maar enkele procenten van de totale wetenschap van en over het 
leven. We zijn helaas zeer beperkt door de politiek, het geloof en de oude garde die dan 
uiteindelijk totaal belachelijk zal worden uitgemaakt. Omdat zij alsmaar geteerd hebben 
op oude formules en oude berekeningen. Als grote wetenschappers op een gegeven 
moment merken dat ze in een verkeerde hoek bezig zijn geweest, is het moeilijk om te
zeggen ĎDe tijd heeft andere bewijzen met zich meegebrachtí. Een groot man zal 
openstaan voor vernieuwingen en andere inzichten maar helaas zijn die personen zeer 
zeldzaam. Vergeet niet, hun gouden koets wordt afgebroken en hun wereld zakt ineen. 
Zeker als er compleet andere bewijzen in ťťn keer aantonen dat er een compleet ander
beeld is van het leven. 


Het energieniale leven is tijdloos omdat er gewoon geen tijd is. Energie speelt met het 
woordje tijd en er is al bekend dat bepaalde zaken zich op twee plaatsen tegelijk in de 
energiewereld af kunnen spelen. Ik knijp jou en jij voelt aan de andere kant van de wereld 
de pijn op hetzelfde moment. Volgens het begrip tijd is dat onmogelijk en ook ons 
menselijk vermogen kan niet zien wat hier gaande is. Maar in de energiewereld is dat 
geen probleem daar alles met elkaar verbonden is. Er is geen tijd en zo ook geen 
tijdsverschil. Al eeuwen willen we reizen in de tijd maar zolang we tijd als een barriŤre 
zien zal dit nooit lukken. We zitten dan in de verkeerde energieĎlevelí die niet toelaat 
dat wij als mens dit kunnen vervullen. In de verkeerde matrix ben je dan bezig. 

Die matrix waarin vele levens zich afspelen en ook de matrix is van ziekten en pijnen, 
oorlogen en afslachtingen. Deze matrix is onze beperking die we onszelf opleggen. 
Opleggen omdat wij als mensen bezeten zijn van geld en macht. We besteden geen 
energie meer aan het ware leven. Terwijl wij wel allemaal met een missie zijn gekomen. 
We zijn Adam die niet van die appel af kon blijven. Een Bijbelse omschrijving die 
precies aangaf wat er met ons, mensen, aan de hand is. We zijn verslaafd aan macht 
en aan een systeem dat we blindelings volgen.

Als je nu eens even stilstaat waar jij je nu in bevindt. Ga even na hoe jouw leven 
tot de dag van vandaag is gelopen en als je alles op een rijtje zet, zie je dat je zeer 
kortzichtig in een zeer bekrompen wereldje bezig bent wat grotendeels afspeelt om 
een eigen Ďikí. Die eigen Ďikí is er niets mis mee maar het is wel zo dat andere 
mensen jouw Ďikí maken en afspelen! Wat ik daarmee wil zeggen is dat we erg 
kleinschalig bezig zijn. Nee, je hoeft je niet druk te gaan maken over landelijke of 
wereldproblemen maar zie je niet dat het maar een klein deeltje is wat in je leven 
gaande is? Waar is de connectie met de Ďgroteí wereld, de energiewereld? 
De wereld vanwaar je geboren bent en waaruit je opgebouwd bent? We zijn die 
kleine energiebronnen die nodig worden geacht in het grote geheel. En wat 
doe je? Je komt hier, dwaalt af en zorgt alleen maar dat je een eigen leven hebt 
en zo probeert te overleven.

Is het je niet opgevallen dat doorgaans de personen die werkelijk verbonden zijn 
bijzondere bijdragen leveren voor de medemens? Nee, ik praat niet over die 
mensen die een lintje hebben ontvangen voor de deelname in een verziekt systeem. 
Ik praat over die mensen die je nauwelijks hoort en ziet en er zijn voor de 
energiewereld. Deze mensen worden veelal oud en zijn zelfs op hun respectabele 
leeftijd zeker nog verbonden met het geheel. Ze zien de wereld ook anders omdat 
zij in de ware wereld leven, de wereld van de energie. De connectie van deze mensen 
vertelt mij alsmaar meer wat er werkelijk gaande is in onze energiewereld. Ze laten 
kleine fragmenten los die dan weer passen in een totaal beeld. Dat totale beeld zullen 
wij als mens niet kunnen zien maar een tipje van het geheel is te openen en zelfs mee 
te werken.

Verbonden zijn met de energie is te krijgen, zoals ik al eerder schreef, door 
vertrouwen te hebben in wat er op je pad komt. Het gevoel vertrouwen en een wil 
om dat vertrouwen als je weg te zien. Dat is moeilijk, zeker voor een denkende mens. 
Want wij menen te moeten denken en gedachten zijn de grootste vijand van ons leven.
We denken zus en we denken zo en alsmaar dwalen we verder af van het ware leven. 
Ik heb je al een klein beetje in de nieuwe wereld laten kijken en je weet ook hoe je, 
in een rust toestand, daar kunt komen. Maar dat is maar een deeltje van je leven en je
kunt slechts de gehele dag liggend of zittend verbonden zijn met een energiewereld en 
wachten op wat er moet gaan gebeuren. 

Het verbonden zijn met de energiewereld is eigenlijk iets wat een baby al kan en wij 
verleerd zijn. Een baby zal nog maar weinig of niet denken en kijkt alleen om zich heen 
wat nu te doen. Hij luistert naar zijn gevoel en als hij meent nu te moeten huilen dan doet 
hij dat. Is het niet om aandacht dan wel voor eten of een poepluier die hem dwars zit. 
Er is geen denken bij, het is gewoon doen. Datzelfde zien we ook in de jongere jaren bij 
een kind wat rationeel woorden eruit flapt of handelingen doet die soms niet prettig zijn
voor de omgeving. Dat kind is namelijk nog verbonden met de energiewereld. 

k zou zeggen, trek je poepluier aan en ga handelen zoals jij je dan voelt! Daar gaat het 
om. We zullen de signalen weer vanuit de energiewereld op moeten vangen en uit gaan 
voeren ondanks de soms rare situaties die zich dan voor gaan doen. Dit is een simpel 
voorbeeld en lijkt misschien een kinderlijke benadering van alles wat leven is. Vergeet 
niet, alles in de energiewereld is simpel want een baby kent het al! 

Ben je al eens werkelijk verbonden geweest met een baby? Wel eens de gevoelens 
van zoín wezentje opgepikt en even in die wereld geweest? Ik denk het van niet want een 
baby laat dat niet toe en probeert zijn energiewereld met hand en tand te beschermen. 
Hij kan er wel vertederend uitzien maar hij zal zich meteen roeren als hij merkt dat zijn 
energie in gevaar is! Het is mooi te zien hoe babyís hun territorium beschermen. Hij gaat 
vreselijk huilen als hij zich bedreigd voelt en laat meteen weten; Weg hier, dit is niet pluis. 
Ik heb eens rondgekeken op een plaats op ons eiland waar vele slaven zijn gemarteld en
gedood in het verleden. Het is nu een winkelcentrum en mensen lopen zich te vergapen 
aan de luxe zaken al daar. Maar wat valt daar op? Er zijn weinig babyís bij de moeders 
en weinig kinderen op dat plein en in de winkels. Die er zijn, verplicht door hongerige 
ouders, zijn lastig of huilen. Zelf word ik ook ziek van de negatieve energie die daar hangt 
en de kinderen vangen dit ook op en zijn lastig voor hun ouders tijdens de gezellige 
winkelmiddag. 

Kinderen voelen de ellende nog aan en weten via hun energiewereld wat er mis is. Er 
zijn er die het zelfs duidelijk zien en dan ook tegen deze energieŽn praten en werkelijk 
connectie hebben. Praten tegen een geest. Nou moet ik je teleurstellen, geesten zijn 
energieŽn of ze nu kwade geesten of goedaardige geesten, dat maakt niet uit. De 
energieŽn kunnen sterk zijn en mensen zien die dan weer als dode mensen maar ook 
als geesten dus. Toch ik vraag me af waarom mensen dan wel dit soort zaken zien maar 
niet het geheel, de totale energie die alles omvat? Ergens is er wel een antenne die zaken 
ontvangt maar helaas gestoord is door diezelfde macht die niet bij deze energiebron meer 
kan komen. We gaan even kijken waarom geesten, demons en andere aanverwanten 
bestaan en zich blijven manifesteren op die plaatsen waar ze ooit geleefd hebben. Al deze
energieŽn hebben hun leven niet af kunnen maken zoals het in de energiewereld normaal 
zou verlopen. Een abrupt einde aan een leven maar ook een ziekte of wat de belangrijkste
factor is, geen energie meer hebben om zich bij te voegen aan de totale energiewereld. 
Dat is dan als je energie zo negatief is dat deze werkelijk geweerd wordt door de gehele 
energiewereld. 

Ik schreef al dat de wereld in zijn totaal zeer negatief geladen is. Om ons dus uit die 
negatieve spiraal te kunnen onttrekken zal er een sterke energiebron moeten zijn om ons 
te kunnen scheiden van deze negativiteit. Zie het zoals een shuttle die zich van de aarde 
los moet maken om verder in de ruimte te komen. Als deze niet genoeg kracht heeft valt hij 
terug op aarde.

Met de energiewereld is dat ongeveer hetzelfde. Je zult het minder letterlijk moeten zien 
maar je energieniale krachten zijn te slap om jou van deze aarde los te trekken. Dat maakt 
dat er vele Ďzielení, zoals we ze noemen, blijven hangen op deze aarde. We komen ze nog 
wel eens tegen en voelen ook nog wel eens hun aanwezigheid. Maar maak je niet ongerust 
want weinig zielen weten zich los te trekken van deze aarde om elders hun energieniaal 
leven af te werken. Vele energieŽn blijven dus hier en dat maakt dat we overladen zijn met 
zielen (energieŽn) die niet verder komen dan deze aarde. Teruggaan in een vorig leven is 
niets anders dan kijken in je eigen energie hier op aarde. Verder dan deze aarde is niet te
gaan en altijd zijn het dan ook aardse voorvallen en aardse plaatsen. Voor ons is het 
moeilijk om van hier weg te komen want we zijn verzwakt en onze energie reikt niet meer 
zo ver dat hij ons los kan trekken van deze aarde. De zwervende zielen, geesten, demons
zijn dus alsmaar wederkerende energieŽn die blijven proberen om van hier weg te komen. 
Mensen die menen hen te kunnen helpen, praten met hen maar in werkelijkheid is het dat 
deze zwakke energieŽn een andere drager (lichaam) nodig hebben om weer een kans 
op te bouwen. 

Die baby die alle energieŽn dan wel bezit, waar haalt hij die vandaan? Een nieuw mens 
wat geboren wordt is veelal gebundelde energieŽn van pa, ma en het kind zelf. Deze kan 
niet verdwijnen in de totale energie omdat ook deze niet de complete kracht heeft om zich 
los te rukken van de aardse negativiteit. Toch zijn er babyís of jonge kinderen die vertrekken 
maar dan kun je duidelijk zien dat de bouwstenen niet helemaal juist waren en er geen 
bestaansrecht was. De energieŽn die dan gebundeld waren, zijn te zwak en kunnen geen 
mensenleven aan. 

Mensen die kort leven is een ander verhaal. Er zijn kinderen / jongeren die vroeg sterven. 
Dan kan het zijn dat ze een missie hebben om zich bij te voegen in een andere energie 
(veelal de ouders) of ze zijn hier om anderen op te komen halen die nodig zijn in het totale 
energieveld. Er zijn energieŽn die meer inbrengen dan andere. De ene accu is krachtiger 
dan de andere en een dynamo van een fiets zal echt geen wagen laten starten, laat staan 
voor elektriciteit zorgen in een complete stad. 

Als een jong kind, een tiener sterft heeft het dus een missie. Eens heb ik meegemaakt dat 
een jonge levenslustige dame stierf en haar taak was om een oude energie mee te nemen. 
Samen maakten ze de reis en daarmee was haar doel bereikt. Waar dat allemaal voor 
dient is een menselijke vraag en is eigenlijk omdat we niet in het totaal denken of willen 
werken. We menen alles te moeten verklaren maar alleen al door dit boek te lezen zijn er 
meer vragen gekomen dan antwoorden. En daar gaat het geheel ook niet om. Waarom dit, 
waarom dat? De puur menselijke gedachten en leefwijze. Daar zullen we vanaf moeten 
stappen en niet naar verklaringen vragen. Die komen als we er klaar voor zijn en dan worden 
vele zaken opengebroken. 

Onze zwervende energieŽn (geesten) zijn werkelijk een probleem. Door de complete 
verkeerde manier van leven komen er dagelijks nog meer negatieve energieŽn erbij.
Ik noem ze negatief omdat het energieŽn zijn die gevangen zitten op een kleine planeet. 
Ik schreef al dat de totale wereld van de energie duidelijk deze aarde afschermt van het 
geheel om zo weinig of geen problemen te hebben in de totale energiewereld. Klinkt ook 
weer zo aards maar het is de enige manier zoals ik het nu doorkrijg. We zijn als aarde een 
afgesloten cel wat in een lichaam ronddoolt totdat deze weer genezen is. Nu genees je 
niet in ťťn twee drie een aarde en zo zijn we dus netjes afgesloten van een geheel. 
We zijn duidelijk los van het geheel en alleen enkelen hebben de connectie om zo ervoor 
te zorgen eens dit gezwel, deze negatieve energie op de rail te krijgen. Dat zal niet een 
paar mensen kunnen doen maar we zullen dit moeten zoeken in de natuur en de 
dierenwereld. Deze hebben veelal nog de volle connectie. De natuur roert zich elke keer, 
als de nood het hoogst is, met rampen en veranderingen waar wij mensen geen antwoord 
op hebben.

We zijn de medespelers die maar niet willen leren. We zijn de negatieve energie die 
alsmaar aanspraak doen op meer energie. Maar het is de ware kracht van de natuur die 
de mens alsmaar erop attendeert dat we iedere keer de verkeerde weg nemen. Zo zijn er, 
zoals al eerder vastgesteld, enkele maal vele grote culturen verdwenen en ook deze wereld 
lijkt weer aardig op weg te zijn om weer eens wakker geschud te worden. Of wij het nog 
meemaken is niet belangrijk en misschien is het beter eens te gaan concentreren hoe je aan 
genoeg energie kunt komen om je los te wringen van deze aardse negatieve energieŽn. Nee, 
het is niet te koop. Je kunt het krijgen als je gaat leven naar de wetten van de energiewereld.


Hoofdstuk 35


NAAR MIJN VOLGENDE HOOFDSTUK

 

 

"Being human is helping each other"


 

Please enjoy this site, learn the way of never-ending health and for living a better life 
by finding your path in a World of Positive Energy.

A special thanks for all the people who support this site.

 

Facebook icon
Twitter icon
Linkendin icon
google icon


Due to the many visitors on this website, we are experiencing some delays in answering.
Your e-mail will be processed in the order it was received, 
but if you get no response to your e-mail within 2 days please write/submit again.