Banner world

 

 

   HOME 
    Books Web


   Books Printed 


   Health 


   Presentations


   Soul Drawings


   Video lectures 
   English


   Video lezingen 
   Dutch


   Positive Blog


   Curriculum writer


   Contact
   Side Index

Web design 
John Baselmans
 

Spatie

 

 
You can change this website in over 66 languages

 


 

Zelfgenezing

"Het Energiniale leven, Zelfgenezing"Zelfgenezing - 34 -

4:6 Kunnen we allemaal gebruik maken van deze energie 


Energie is er voor iedereen want energie zijn de bouwstenen van jouw leven. Natuurlijk 
kunnenwe er allemaal gebruik van maken want energie is gratis te verkrijgen voor 
iedereen. Energie kost niets en het is triest dat er veel mensen zijn die anderen zoveel
geld laten betalen om simpel met energie te werken. Iedereen kan dus met energie 
werken want zo ben je geboren. Je bent geboren met een overdaad aan energie. 
Een baby weet precies te werken met energie omdat dat zijn overlevingskans is. Maar 
we breken de energie af naargelang we ouder worden en menen het niet nodig te hebben. 

Energie is gemakkelijk te verkrijgen maar dan kom ik terug op de antennes die de 
signalen op moeten vangen en dan moeten we weer zover komen dat we gaan geloven
in die signalen.

Een voorbeeld;
Niet zo lang geleden ging ik weer eens door mijn rug. Met simpel mijn broek aantrekken 
zat mijn rug op slot en ik kon totaal geen beweging meer maken. Met zeer veel moeite 
ben ik op bed gaan liggen wat op zich al een hel was want platliggen was ook geen 
werkelijke optie. Ik wist me zelf snel te bedaren en me over te geven aan wat er zou gaan 
komen. Ik zette mijn verstand op een laag pitje en ging luisteren naar wat me toegezonden 
werd. Een hand onder mijn rug die de pijn afvoerde maakte me al snel kalm en ik moest 
ook het geheel warm gaan houden. Mijn vrouw maakte een warme kruik klaar en drukte 
ook op wat punten op mijn rug. Een punt kwam heel duidelijk op en ik concentreerde me 
op dat punt. Zo zag ik simpel de oude energie vertrekken via mijn hand en de nieuwe 
energie kwam terug via het inademen. Na nog geen uur kon ik weer lopen en weer 
doorgaan met de zaken waarmee ik bezig was. 

Dit simpel voorval is er een uit de vele zaken die me overkomen. Ik heb ergere zaken 
meegemaakt zoals een slijpschijf die in mijn pols terechtkwam, hevige migraine, pijn 
op de borst en ga zo maar door. Wat ik doe is eerst kalm worden en de connectie
aangaan met mijn energieveld. Dan zie ik duidelijk waar het mis is en ga ik aan de 
verbouwing beginnen.

Wat me niet zo lang geleden was overkomen, was een ongeluk met een zwaar voorwerp 
wat mijn nagel gedeeltelijk van mijn grote teen trok. Ik ging zitten en was een met die teen.
Ik liet koud water overheen stromen en ging aan de slag. De pijn was er niet want ik 
sloot die meteen uit. Pijn is te controleren, hetzelfde met de kwaal. De nagel lag er half af 
en was los. Binnen een half uur was ik weer verder gegaan en het is aan de nagel wanneer 
hij afscheid neemt van dit geheel.

Simpele voorvallen als een gebroken neus die door het aangeven van je gevoel verholpen 
kan worden door je zelf. Het is allemaal zelf te doen en ik praat nu nog over huis-, tuin- en
keukenongelukjes. Maar geloof me, als je weet met de kracht van de energie te werken zijn
er geen beperkingen. Je kunt alles genezen omdat jij zelf in de bron kunt werken. Vroeger 
noemde men dit wonderen nu zijn het normale genezingen door een energieniaal optreden 
en werken met die energie. Deze kunst waren de oudere culturen ook meester maar zijn 
verdwenen door het verdrukken vanuit het huidige systeem. Enkele mensen hebben het naar 
buiten willen brengen, zoals een Royal R. Rife in 1888/1971 die alle tegenwerking kreeg toen 
hij liet zien dat op een simpele manier kanker genezen kon worden. Hij deed het nog via een 
simpel apparaat die de kanker via frequenties aanpakte maar het was een mooi idee omdat
er dus de oude zieke energie vervangen werd door nieuwe energie. Uitademen, weg zieke 
energie, inademen nieuwe energie en dus denkbeeldig gezien, de nieuwe verse blokjes 
energie plaatsen op die plaatsen waar de energie afgewerkt is.

Zijn idee werd tegengewerkt en zijn machine werd vernietigd. Ondanks dat hij bij vele 
honderden mensen de kanker absoluut had genezen en ook nog bewezen had dat ze 
kankervrij waren, werd het niet aangenomen omdat er geen groot geld mee te verdienen
was. Hij stierf als een vergeten man en zijn simpele uitvindingen met het werken van 
frequenties en energieën gingen gedeeltelijk verloren. Want vele onderzoeken zijn vernietigd 
door de machtige personen die menen hun geld te gaan verliezen.

Kanker is te genezen, hartkwalen, kortom alle ziekten zijn te genezen door met frequenties te 
werken. Natuurlijk want de energie is weer terug te zetten en de oude energie zal zeker wijken 
voor de krachtige nieuwe energie. 

Terugkomend of we allemaal gebruik van de energie kunnen maken is er een eenduidig ‘ja’ als 
antwoord te geven maar daarachter is wel meteen een grote ‘maar’ … Want theoretisch gezien 
kan zeker iedereen met energie werken omdat wij, zoals ik al schreef, allemaal geboren zijn met 
deze energie en deze ‘gave’. Maar er is wat meer nodig in het grote geheel van vertrouwen en
gevoel, dat is wel het belangrijkste in het super trio en dat is jouw wil. 
		
WIL JE ECHT BETER WORDEN? 
is altijd mijn vraag die ik stel en dan hoor je meteen een volmondig ‘JA’. Maar nog geen regel 
verder in het gesprek, merk je dat men er niet veel voor over heeft. Het moet niet teveel moeite
kosten en och, een tabletje helpt ook. En nu zijn we daar beland waar alle genezingen vanaf 
hangen. 

Alle wonderbaarlijke genezingen in ziekenhuizen, of waar ook ter wereld, zijn tot stand gekomen 
omdat die persoon op dat moment werkelijk beter wilde worden. Er was een wil om een bepaalde 
ziekte te overwinnen en er was een weg opengegaan die hem daarbij hielp. Dan zie je veelal dat 
bij een tweede signaal die persoon nog die wil kan opbrengen maar bij een derde teken (ziekte)
het gaat opgeven. Maar waarom blijft een lichaam alsmaar ziekte uitstralen? Daarop is het 
simpele antwoord; Omdat die persoon na een wonderbaarlijke eerste en tweede genezing niets 
geleerd heeft van het geheel en snel na zijn genezing zijn oude manier van leven weer opneemt 
en doorgaat tot een volgende teken. 

Mensen in nood willen zogenaamd alles doen, zelfs hun leven verbeteren maar dan, na de strijd, 
vervallen ze weer in hun oude vertrouwde stramien. Ik heb eens gesteld dat de mens ziek geboren
wordt maar ook dat hij niet beter wil worden. Die uitspraken hebben veel losgemaakt want 
iedereen wil gezond zijn, toch? Dus mooi niet want mensen pretenderen dat maar willen het niet 
echt!De aandacht die ze krijgen als ze ziek zijn is een aandacht die ze in hun normale leven niet 
krijgen. En zo zijn er vele mensen die van de ene naar de andere ziekte vervallen en op die manier 
in een ziekenhuis zijn wat dagelijks de gemeenschap veel geld kost, enkel en alleen omdat zij het 
zelf in stand houden! 

Helaas zijn er maar weinig mensen die in gaan zien dat ziek zijn, tekenen zijn. Tekenen die het 
lichaam geeft van ‘hé, let op er komt een grote storing’ of van ‘pas op gevarenzone’. Maar we 
luisteren niet en we willen ook niet luisteren, laat staan ernaar handelen. 

In het verleden meende ik dat ik mensen moest helpen en dat is in een energiewereld niet zo 
moeilijk. Genezingen kwamen zonder al teveel moeite. Maar ik schoot er niets mee op want
die personen gingen weer door met hun leven als vanouds. Een andere kwaal openbaarde 
zich en weer hielp ik hen. Ik werd mismoedig en putte mezelf uit omdat ik aan het werken 
was in een open zee vol met ziekten en waar de mensen die zelf in stand hielden. Mensen 
met kanker die niet geloofden in zichzelf en niet de moeite namen om te luisteren naar hun 
signalen. Ik stopte dit alles nadat ik doorkreeg dat het zo niet werkte. Mensen die niet 
klaar zijn voor veranderingen, zijn niet te genezen en mensen die niet willen al helemaal niet. 

Genezen is werkelijk geen punt en is overal te doen. In de energiewereld zijn geen 
beperkingen en bestaat er geen afstanden. Die bepaalde persoon hoeft echt niet in mijn 
buurt te zijn om geholpen te worden. Maar zolang er geen wil is, is er geen doorkomen aan. 
Om die redenen genees ik niet meer en alleen mijn zeer naasten die zelf aangeven als ze extra 
kracht nodig hebben, sta ik bij; Mensen die geloven in zichzelf, in de kracht en ook in het nieuwe 
wat op hun pad komt en daarmee weten om te gaan. 

Nee, het is geen egoïsme en zeker niet een afschuiven van maar sinds ik doorhad dat de 
werkelijke wil bij de mens ontbreekt, ben ik gestopt met dit alles. Ik heb geen geld nodig, vroeg 
er ook geen geld voor en er waren zelfs mensen die niet wisten dat ik in hun energie bezig was! 
Ze werden, voor hen, op een vreemde wijze beter en daar heb ik het bij gelaten. Later werd het 
me duidelijk, dat ik me beter niet kan bemoeien met andermans energieën want zo beïnvloed ik
juist op een verkeerde manier het geheel. Mensen leerden niet en wisten niet wat er werkelijk 
gaande was. Ze hadden echt niet door wat er gebeurde met hen. Nee, er was geen gevoel, geen 
antenne die hen vertelde ‘Hé man, je wordt geholpen. Je hebt nog een kans, ga je zaken omgooien 
en doe het niet meer op die manier’. Het was goed bedoeld maar later merkte ik dat het veelal
verkeerd uitviel.

Het werken in energie is een werkelijk genot. Het is bouwen en leren, en het is wachten op een 
volgend signaal, keer op keer. 

We komen nog even terug op de vraag of we er allemaal van deze energie gebruik kunnen maken 
en dan is het antwoord dus ‘ja, mits je wel de signalen op gaat vangen, op de binnengekomen 
signalen vertrouwt en dat je werkelijk wilt genezen’. Doch dat laatste wil ik nog even extra belichten 
want het werkelijk willen is niet het zeggen ‘ja, ik wil genezen’. Het werkelijk willen genezen is laten 
komen wat komt en weten dat het eindresultaat het beste voor jou is. We zien heel vaak dat als 
men begint met genezen en begint met de handelingen die in een energiewereld nodig zijn om de 
bouwstenen te vervangen, dat er dan grote twijfels op gaan komen. Doe ik het wel goed? Zal ik toch 
voor alle zekerheid dat tabletje nemen? Of even langs de arts gaan en dan zal het genezingsproces 
duidelijk langer worden of totaal niet gaan beginnen of helemaal uitgesteld. Zoals bij wat gevallen 
van mij, duurde het soms maar een half uurtje en dan was alles weer okay. Zelf heb ik eens gehad 
dat een klacht binnen enkele minuten weg was. Een klacht van verlamd zijn en daarna weer kunnen 
lopen. Maar het vertrouwen hebben dat alles goed is en dat je weer helemaal de oude wordt, is 
gewoon wat je voor de volle honderd procent moet hebben wil je jezelf kunnen genezen. Ik zeg 
absoluut niet dat alles van mij zelf komt en zo is het dat bijvoorbeeld mijn vrouw wel eens 
handelingen doet waar ik zelf niet bij kan of die, door de energie aangegeven, door haar gedaan 
moeten worden. Luisteren naar signalen, luisteren en doen wat van het diepste ‘ik’ komt is de zaak 
waar je mee gaat werken.

Het is dus zaak dat het absolute vertrouwen in je eigen ik daar is. En dat je dus geen twijfels hebt 
als er iets niet snel genoeg gaat volgens jou. Door dat te gaan denken (wat al fout is) vertraag je het 
proces of laat je het compleet spaaklopen. Want die wil is belangrijk en die wil is nodig voor de 
energieom door te gaan.

Het klinkt misschien allemaal moeilijk, soms ongelovig en dat is nu net niet wat er moet gebeuren. 
Het ongeloof, twijfelen en dus geen vertrouwen erin hebben, en geen echte wil zijn zaken die een 
verstand jou inprent. Een verstand wat zegt, ga naar een dokter en laat je tabletten voorschrijven. 
Maar als jouw gevoel zegt ga naar de dokter, dan ga je. Dan ben jij waarschijnlijk nog niet klaar
voor de complete wereld van de energie en komt die wel op een latere tijd. Ik zal dan ook niet 
zeggendat je met de energie moet werken en niet naar een dokter moet gaan. Ik kan dat niet 
zeggen en opleggen omdat ik niet weet hoever jij bent in de complete energiewereld. Veelal gaat 
de overgang van een huidige matrix naar een energiewereld geleidelijk. Het is niet van pats boem 
en je gooit alles weg en zegt; ‘Hoi energiewereld, hier ben ik’.

Als je werkelijk gaat luisteren en handelen naar wat er aan informatie binnenkomt dan zul je stap 
voor stap de oude wereld verlaten en stapsgewijs de energiewereld binnenkomen. Dat is ook zo 
met genezen. Je kunt niet van de ene op de andere dag alle medicijnen dumpen of niet meer
innemen.Je kunt ook niet een ziekenhuis uitlopen en roepen; ‘Ik ga me nu energieniaal genezen’. 
Nee, als jij je werkelijk gaat inwerken zul je merken dat jij je steeds verder losmaakt van je oude 
gewoonten en steeds meer nieuwe zaken gaat aanpakken. Je mindert met medicijnen als jouw 
gevoel dat aangeeft en laat weten dat het kan en mag. Je zult merken dat je ook minder naar een 
dokter gaat totdat je deze man helemaal niet meer bezoekt. Maar dit alles wordt aangegeven door
je gevoel. Een zuiver gevoel zonder denken en zonder twijfels. 

Zoals ik eerder schreef over die vreselijke pijnen in mijn hoofd en dat mij al ‘s middags aangegeven 
werd wat ik moest doen. Ik was aan het twijfelen want ik vond het in eerste instantie een vreemde 
handeling. Later kreeg ik het seintje weer door en toen deed ik het wel omdat ik er dan klaar voor 
was. Ik kwam na die handeling terecht in die geweldige wereld en ik was compleet klaar voor de 
opdracht die op dat moment afgehandeld moest worden. Een onmogelijke opdracht en het was 
voor mij, na het luisteren naar mijn gevoel, gewoon doen.

k wil nogmaals aanhalen dat het zeer belangrijk is dat je zaken laat komen zoals jouw gevoel ze
aangeeft. En mocht je nog twijfels hebben, doe dan wat je dan moet doen want dan zit je nog teveel 
in die matrix. Raak niet van streek want je krijgt nog genoeg zaken te regelen en alsmaar worden 
dan weer signalen doorgegeven. Het is dan weer aan jou wat je ermee doet. Met de energie
zoudenwe allemaal kunnen werken als we zover zijn, dat we het vertrouwen hebben en dat we 
werkelijk daarmee willen gaan werken.


Hoofdstuk 34


NAAR MIJN VOLGENDE HOOFDSTUK

 

 

"Being human is helping each other"


 

Please enjoy this site, learn the way of never-ending health and for living a better life 
by finding your path in a World of Positive Energy.

A special thanks for all the people who support this site.

 

Facebook icon
Twitter icon
Linkendin icon
google icon


Due to the many visitors on this website, we are experiencing some delays in answering.
Your e-mail will be processed in the order it was received, 
but if you get no response to your e-mail within 2 days please write/submit again.