Banner world

 

 

   HOME 
    Books Web


   Books Printed 


   Health 


   Presentations


   Soul Drawings


   Video lectures 
   English


   Video lezingen 
   Dutch


   Positive Blog


   Curriculum writer


   Contact
   Side Index

Web design 
John Baselmans
 

Spatie

 

 
You can change this website in over 66 languages

 


 

Zelfgenezing

"Het Energiniale leven, Zelfgenezing"Zelfgenezing - 32 -

4:4 Zijn er beperkingen in de energiewereld 


We hebben hiervoor al wat kleine oefeningen gehad en het beste is dat je deze simpele 
oefeningen gaat zien als een deel van je leven. Ik zal je vertellen waarom. Deze simpele 
oefeningen zijn werkelijk de basis van het leven. Om te kunnen leven hebben we lucht nodig. 
Er is namelijk geen leven zoals wij het hier op aarde kennen die het zonder lucht kunnen doen. 
Zelfs onze rotsen zijn een samenspel bestaande uit lucht en elementen. Maar wij als mens 
kunnen misschien wel 12 minuten zonder lucht maar dan hebben we wel onze langste tijd 
gehad op deze bol. Lucht is onze werkelijke levenslijn en is onze bron wat iedereen nodig 
heeft. Dus lucht is wat zeker alle mensen, in welke wereld dan ook of welke matrix dan ook, 
met elkaar verbindt. Via lucht weten we een verbinding te maken met elkaar maar daar 
hebben we ook nog een tweede partner bij nodig en dat is onze energie. 

Even terugkomend op de lucht want dan zien we wat die oefeningen voor dienen. Over 
het inademen schreef ik al eerder en daar moet jij je voorstellen dat je verse jonge 
energierijke lucht als voeding tot je neemt. Je voelt het door je lichaam gaan en je bloed 
brengt het daar waar het nodig is. Als die lucht zijn werk heeft gedaan in je lichaam neemt 
hij de afval en afgewerkte lucht mee en verlaat jou lichaam met het uitademen. Keer op 
keer is het inademen van gezonde energierijke lucht. Uitademen neemt de afgewerkte 
lucht mee. Om je daar alsmaar op te concentreren vult je lichaam zich extra met energierijke 
lucht en je hersenen gaan rustiger worden. De dagelijkse beslommeringen worden even 
op een minder dominante plaats teruggedrongen. Door deze simpele handeling te doen 
heb je het eerste deel van de grondbeginselen van het energieniale leven al geleerd. 

Ik vertel je eerder, alles is simpel en hoeft werkelijk niet zo moeilijk en erg complex te zijn. 
Door het inademen en uitademen zijn we bezig met, wat voor jou en ik en voor iedereen, 
het belangrijkste is in ons leven. Jouw lichaam die energie geven die hij nodig heeft. 
Mensen die overspannen zijn of in moeilijkheden zijn weten nog nauwelijks hoe ze aan het 
ademen zijn. Ze hebben dat ademen op een automatische piloot staan en af en toe merken
ze dat zij lucht tekort komen of een bedrukkend gevoel hebben. Lucht ademen, in en uit. 
Welkom nieuwe energie. Bedankt oude energie.

Simpel, eenvoudig en werkelijk een kind kan de was doen. Maar we gaan even verder 
want we kunnen namelijk meer doen in de omgeving waar we zijn. We leven allemaal op 
die plaats waar we ons hebben genesteld. O, je moest het vanwege je werk of jij werd daar 
gezet door de overheid, enz. enz. Je had ook ander werk kunnen nemen, je had ook nee 
kunnen zeggen en je had ook eens lef kunnen tonen! En zo ben jij het wel die beslist heeft 
om op die plaats te zijn waar je nu zit. O, je had graag in een hangmat op een onbewoond 
eiland gelegen! Nou, wat let je? Je vrouw, je kinderen, je werk? Dat is vreemd want daar 
heb je toch zelf voor gekozen en je hebt zelf die weg ingeslagen. Waarom heb je de weg 
dan niet genomen die op dat onbewoonde eiland uitkwam? Je kon niet of… je durfde niet! 
Ja durf, lef en onzeker zijn, zijn de grote zaken die een mens in de huidige matrix in de ban
hebben. Zelfs ons ademen wordt bepaald door de stress die op onze weg komt omdat we 
die weg zijn ingeslagen. Ja, jij koos voor die stress, jij koos voor dat leven en jij was bang 
om toen nee te zeggen of om te draaien maar koos om een andere richting uit te gaan 
omdat die ander het ook zo deed!

Die ander, altijd die derde persoon die jouw leven bepaalt. Helaas ben ik die derde 
persoon nog nooit tegengekomen en mooier nog, hij bestaat niet. Je eerste ‘ik’ is je pure 
leven en je tweede ‘ik’ is waar onze wereld nu op draait en dat is een matrix. Een niet 
bestaande wereld, kortom een ‘fake’ wereld. We zullen moeten gaan beseffen dat er veel 
afspeelt in de ‘fake’ wereld, wat ook de vroegere culturen hun bestaan gekost heeft. We 
zijn niet de eersten die in deze materie verstrengeld zijn. Het is een cirkel waar we 
alsmaar in verzeild raken. Vreemd genoeg leren we er niet veel van en iedere keer zien 
we dat het werkelijk veel mensenlevens kost. Alsmaar wordt er vanuit gegaan dat het de 
natuur is die de rampen op hen afstuurt en de ondergang inzet. Maar het werkelijke plaatje 
is even iets anders.

We leven alsmaar in deze ‘fake’ wereld en we gedragen ons ook naar de wetten en 
regels die dan gelden en ons opgelegd worden. Steeds verder verwijderen we ons van 
de wetten van de natuur maar ook de enige regel van de energie; Om één te zijn met het 
geheel. De mens wil iedere keer zich boven alles stellen en wil alsmaar laten zien hoe 
goed, machtig en hoe verstandelijk hij is. Zaken die niets toedoen in het grote geheel. 
Doordat de mens zich alsmaar afzondert van het grote geheel, geeft dat als reactie dat 
we dan overbodig zijn. Eenlingen dragen nauwelijks iets bij en zijn meer een last dan 
een lust. Iets wat we ook wel in de maatschappij zien waarin we mee moeten draaien 
of anders worden we afgestoten! Gaat het doordringen bij u?

Afgestoten omdat je niet meedoet in het geheel van een maatschappij. In het grote 
plaatje is het meedoen in de totale energiewereld. En zo zijn we dan op dat moment
een last en een stoorzender in het geheel. Enkele rampen, wat ziekten als gevolg van 
‘disbalans’ en deze zaak is weer voor enkele eeuwen opgelost. Het geheel is niet die 
maatschappij maar het geheel is die energiewereld die veel machtiger is dan welke 
kracht dan ook ontwikkeld door de mens. Dat is de reden waarom we alsmaar op zoek
zijn naar die macht en waar alles achter zit. Maar deze kracht is niet te vinden in deze wereld 
zoals we het nu leven. Deze kracht is één geheel en daar kan geen mens mee werken of 
zelfs maar een fractie ervan bedwingen. 

n onze gehele menselijke geschiedenis vinden we dit alsmaar terug; Het opkomen van 
een macht en het zeer snel verdwijnen van deze macht. We komen vele geschriften tegen 
maar ook onverklaarbare tekens en gebouwen. We hebben geen antwoord daarop omdat 
deze antwoorden gewist zijn uit onze hersenen. Verdwenen in het niets. Maar keer op keer 
komen we op dat punt waar we zelf de stekker uit onze matrix trekken. Ja, wij vernietigen 
onszelf met de regelmaat van de klok. We weten het niet maar dit scenario blijft ons alsmaar 
achtervolgen. Waarom? Nou, daar is er een simpel antwoord op want wij leven iedere keer 
in een eigen gemaakte wereld (matrix) die niet voorbestemd is voor het gehele energieveld. 
We hopen keer op keer dat we de geheimen vinden van het totaal maar we blijven alsmaar 
zoeken in het verkeerde hoekje van de wereld. Met al onze apparatuur en alle informatie die 
in vele levens zijn verkregen heeft de mens het simplisme van de energiewereld niet door.
Niet verwonderlijk omdat de mens denkt en de natuur met al zijn levensvormen maar ook 
het Universum denkt niet. Deze laten het gewoon komen en maken gebruik van de vele 
krachten die hen toebedeeld zijn. De niet denkende mensen waren vroeger onze voorvaderen 
en waar wij allemaal van afstammen. Zij hadden een weg gevonden om zich voort te planten in 
erbarmelijke omstandigheden. Zij wisten door te gaan want ze werden gesteund door een 
‘mysterieuze kracht’ wat niets meer was dan hun eigen energie. Nu zijn we denkers, allesweters, 
betweters en eigenwijze schepsels die dag in, dag uit ons eigen graf graven. Ruim 7 miljard op 
een rij en met al ons denken afgezakt onder het niveau van welk ander levend wezen op aarde 
maar ook in het Universum. 

Misschien zit je nu te glimlachen en heb je twijfels. Dat is normaal. Doch, we zien keer op 
keer dat hogere beschavingen met zogenaamd veel kennis alsmaar verdwijnen en andere 
die alsmaar weer opnieuw moeten beginnen. Het principe om verder te gaan in een nieuw 
leven is om de hersenen eens minder te gebruiken en dat eens ‘gevoel’ weer gaat 
overheersen in je leven. De boodschap in dit stuk moet toch duidelijk zijn en ik wil meegeven
dat dit de les is waar je nog even over na mag denken en dan gaan we ‘denken’ langzaam
vervangen met het luisteren naar ons gevoel.

Of er beperkingen zijn, was het begin van dit hoofdstuk. In de energiewereld zijn geen 
beperkingen, alles is mogelijk en alles is te verwezenlijken. Nu wil dat niet zeggen dat mensen 
kunnen vliegen (anders waren het vogels) en dat mensen onbeperkt diep kunnen duiken 
(dan waren het vissen). Maar wij mensen zouden veel kunnen als we ons denken aan de 
kant zouden zetten. Let eens op als je iets aan het doen bent waarvan je denkt dat het buiten 
je vermogen ligt of dat het niet toegestaan is als mens. We zien dat we het snel opgeven 
maar we zien ook dat we terughoudend zijn want een mens doet dat niet of kan dat niet 
volgens zijn verstand. Beperkingen die alsmaar opgelegd worden door ons verstand. Weer 
komen we uit op onze hersenen die alsmaar zeggen wat wel en niet mag. Diezelfde hersenen 
die ook zeggen dat we het niet kunnen of dat het te hoog gegrepen is. Als we eens even een 
proef gaan doen met bijvoorbeeld heet water dan zeggen je hersenen ‘pas op te heet, ga daar 
niet naar toe’. Nu kun je ook op je gevoel afgaan en je gevoel de signalen laten geven. Of je 
mijdt dan het water maar het kan ook zijn dat je gevoel het toelaat en dat je zonder problemen 
je hand in het hete water kunt steken. We zien dat ook bij douchen. Jij vindt de kraan op 8 
heerlijk en je partner begint al te schreeuwen als deze op 4 staat. Dat verschil is waar jij zelf 
de beperkingen legt maar ook wat de berekeningen in je hersenen dan doorgeven wat 
toelaatbaar is of niet. 

Mensen die vreemde zaken doen b.v.12 min onder water blijven, klimmen naar onmogelijke
plaatsen of andere prestaties vastleggen zijn mensen die hun hersenen stilleggen en niet 
luisteren naar het boek der gevaren als je dit of dat doet. Wat wel veelal vergeten wordt is 
dat er te weinig naar het gevoel wordt geluisterd. Als in die gevallen het gevoel de totale 
controle had, dan waren deze mensen tot nog grotere zaken toe in staat. Zijn we weer bij 
gevoel, het magische woord. Ja, magisch omdat in dat woord het complete geheim/
antwoord ligt om te gaan leven en werken in de wereld van de energie. Wie kan beter weten 
dan die energie die weet wat er in het geheel nodig is. Wie kan er beter een energieniaal 
levenspad uitstippelen dan een energie die weet wat het pad is en waar het voor nodig is. 
En zo komen we dus op het punt waar wij mensen totaal verdwaald zijn maar ook totaal geen 
weg meer weten.

Vannacht gebeurde er iets vreemds. Ik zat in een zeer moeilijke menselijke opdracht en 
moest daar zelf uitkomen. Mijn hersenen waren weer eens de overmacht aan het nemen 
en de connectie met de energiewereld gaf mij via het gevoel een teken wat ik moest doen.
Het eerste teken kwam al ‘s middags en ik was teveel in het aardse denken bezig en zag 
niet in waarom ik juist die handeling moest doen. Die avond kreeg ik weer dezelfde opdracht.
Ik stond van mijn bed op en deed wat mijn gevoel aangaf. Mijn hoofd was op dat moment 
werkelijk een atoombom van de spanning van de vele negatieve energieën die op me werden 
afgestuurd. Ik deed die handeling, liep terug naar mijn bed en sloot mijn ogen. Ik kwam in 
een wereld terecht wat je zelfs in dromen jaloers van zou worden. Een onbeschrijfelijke 
wereld die ik ook niet ga verklaren of beschrijven. Het was een wereld met veel menselijke 
gezichten. Ik ben lang in deze wereld geweest. Ik deed ’s ochtends mijn ogen open en mijn 
hersenen waren kalm en ik merkte dat ik in een geheel andere wereld beland was. Het was 
sereen, een en al positieve energie. Met het wakker worden bleek ik weer terug te zijn op 
de huidige aardse wereld en was het probleem geen probleem meer. Ik was klaar voor wat 
er nog komen moet. Ik was weer terug in het nu en ik was weer geheel open met mijn gevoel. 

Dit stukje, wat ik hierboven geschreven heb, moest ik met je delen. Mijn gevoel gaf me aan 
die bepaalde handeling te doen en ik werk via dat gevoel. Het is iets wat ik nog geen 12 uur 
geleden heb meegemaakt en wat mijn leven weer een andere wending heeft gegeven. In die 
energieniale wereld is alles mogelijk en hier werd duidelijk ingegrepen. Wat er werkelijk 
gebeurde is niet te beschrijven. Maar het voelt nu aan als dat mijn hersenen totaal weg zijn 
en ik een hoofd heb helemaal gevuld met positieve energie, leeg van zorgen. Er is geen 
plaats meer voor negatieve energie en het is net of ik de wereld alleen aankan. 

Mijn gevoel gaf ‘s middags al aan om die bepaalde handeling te doen. Ik luisterde niet en
zag niet in waarom. Dat aardse denken en beredeneren maakten me die middag zieker 
en zieker. ‘s Avonds was de bom zover om te exploderen en dan zijn er geen medicijnen of 
handelingen meer die het op kunnen lossen. Later op die avond kreeg ik weer dat signaal 
en dat was genoeg om de handeling te doen. Wat die handeling was is niet belangrijk 
omdat die per persoon verschillend is. Wat belangrijk is, is dat jij je gevoel volgt, al zijn de 
handelingen soms onverklaarbaar maar soms ook zelfs zeer onlogisch. Zo ook mijn 
handeling die me zelfs een beetje liet twijfelen omdat het totaal niets met mijn cultuur, 
opvoeding of manier van leven te maken heeft. Ik deed het en belandde in de wereld die 
mijn leven weer die kracht gaf om door te gaan.

k zie een glimlach, twijfel en een schittering in je ogen. Je twijfelt aan me en denkt waarom
lees ik deze onzin nog. Ik zie en voel dat je het niet ziet zitten, er niet in gelooft en zeker de 
zin ervan niet inziet. En dan voel ik dat bange, onbekende, gematigde, bedachte en 
vastklampend aan het bekende. Je bent bang en je wilt het niet weten, het mag niet bij je 
opkomen en zeker niet dat een ander het kan zien. Daar, beste mensen, ligt onze bron 
van ziek zijn, ons zaadje wat ligt te wachten om te ontspruiten om je een lesje te geven.

Volgens de normen en waarden van een huidige maatschappij is het volgen van ons 
gevoel een vreselijke manier van leven. We hebben dat al uitvoerig behandeld maar ik wil 
het toch nog even aanhalen. Dat alles omdat het belangrijk is om te zien in wat voor een 
matrix de meeste mensen beland zijn. We zijn van origine een gevoelswezen en zijn 
gebouwd van energie dat woord noch beeld, noch bezit of andere aardse zaken nodig 
heeft om werkelijk te leven.

Wij als mens zijn werkelijk ver afgedwaald en zijn door heersers alsmaar verder in een 
positie geduwd, waardoor we zelf steeds minder mogen ondernemen. Het gehele onderwijs 
is daar een schoolvoorbeeld van en ook de gehele maatschappij laat dagelijks zien dat je 
zaken uit moet voeren zoals ze opgelegd worden van hogerhand. Het belangrijkste voor de 
maatschappij is dat je denkt zoals je dat geleerd wordt en het is uit den boze dat je zelf 
zaken gaat ontdekken. We zien dat onder de militairen die werkelijk slaven zijn en compleet 
gehersenspoeld zijn om zo blindelings commando’s uit te voeren. Het ideale beeld van een 
verziekt systeem. Dat zien we ook bij vele geloven. Het zelf niet meer mogen denken wordt 
bewust gedaan om zo al je gevoelens te onderdrukken en op een zeer laag peil te zetten.

Gevoel en handelen zijn zeer belangrijke zaken in een puur leven. Veelal proberen we met 
handelen het hoofd net boven water te houden. Handelen is ook nog wel toegestaan in het 
geheel maar zolang dat handelen maar niet gekoppeld is aan het gevoel.

Gevoel is een vies woord in de huidige samenleving. O ja, we hebben wel gevoelsmensen 
en we hebben best velen die menen met gevoel te werken. Doch het ware diepe gevoel is 
wel even een slag anders dan een doorsnee gevoel van een verliefd stelletje of het vertederd 
gevoel dat je krijgt bij een baby. Het werkelijke gevoel gaat dieper en zijn signalen die 
aangeven om bepaalde handelingen te doen. Veelal zijn deze signalen niet te rijmen met je 
verstand en die twee botsen dan ook veel met elkaar. Omdat we volgens de maatschappij 
met ons verstand moeten leven laten we het gevoel vallen. 


k had het er al eerder over dat vele mensen geen antenne meer hebben. Ze weten die 
signalen niet meer op te vangen, laat staan te herkennen en dan naar te handelen. 
Dat maakt van de mens een maatschappelijk robot die leeft volgens de wetten en regels 
van een dominerend systeem. 

k wil nogmaals aangeven dat gevoel de sleutel is op de vele vragen die je hebt. Ook is gevoel 
de oplossing van vele ziekten en is de genezer en oplosser van vele problemen. Het leven naar 
de wetten en regels van een gevoel is totaal anders dan de wetten en regels van een 
maatschappij. De wetten en de regels bij het gevoel gaan er vanuit dat het nooit schade mag
brengen aan jezelf, je medemens of aan je omgeving. Een regel die we niet tegenkomen in de 
maatschappij. Daar gaan we juist over lijken om een bepaald doel te bereiken. Hiermee wil ik 
aangeven dat leven volgens een werkelijk energieniaal gevoel geen schade berokkent naar wie 
en wat dan ook. Het gevoel geeft je ook de mogelijkheid om die wegen te bewandelen die je op 
plaatsen en in situaties kunnen brengen waarvan je niet zult geloven dat je daar zo ingerold bent. 
Vertrouwen op dat gevoel geeft jou onbeperkte mogelijkheden.

Maar er kwam net een ander woordje naar boven waar we het ook al meer over gehad hebben. 
Het woordje ‘vertrouwen’. Samen met het woordje ‘gevoel’ is dat het ideale team in een leven. 
Als het gevoel je aangeeft een bepaalde zaak zo te doen dan moet je het vertrouwen hebben dat, 
dat de weg is die je moet bewandelen. We spraken al eens eerder over de woorden ‘als ik dit 
maar zo gedaan had’ of, ‘had ik maar geluisterd naar’. Dat ‘als’, dat twijfelen en er niet gaan voor 
die zaak, zijn de grote hiaten in een leven.

Zie het zo. Je maakt mee wat je mee moet maken in de vorm zoals jij het aankunt en ook zelf 
een oplossing voor weet! Nu weet ik dat er een zee aan gevallen over me heen komen waarin 
mensen totaal de weg kwijt zijn geraakt en in de problemen zijn gekomen. Juist! 99.5% van die 
gevallen zijn materialistische zaken en daar zijn geen gevoel, geen tekenen en geen vertrouwen 
die daaraan meewerken. Dan hebben we nog wat ziekten waar we niet om gevraagd hebben 
omdat we de vele tekenen verwaarloosd en genegeerd hebben.

Het gevoelsleven werkt wel via je innerlijk gevoel, je innerlijke energie en die zal altijd naar buiten 
brengen wat het beste is voor jou op dat moment. Twijfels zijn dan de grote stoorzenders en 
maken dat vele mensen weer gaan twijfelen aan die weg die het gevoel aangedragen heeft. 
Wat ook aangeeft dat, wat een gevoel aangeeft niet logisch te verklaren hoeft te zijn en ook niet 
jou meteen bij een eindresultaat zal brengen. Je gevoel geeft aan om dat te doen en je belandt in 
een geheel andere situatie. Je gaat twijfelen wat jij nu net daar moet doen! Je energie, je gevoel 
weet wat hij doet en brengt jou op die plaatsen die nodig zijn om uit situaties te komen. 

Zelf kom ik elke keer in een situatie dat ik niet kan geloven dat ik daar in beland ben. Omdat ik 
niet meer volgens de regels van een maatschappij leef, zijn mijn dagen zeker niet saai. De 
mensen en hun maatschappij hebben geen vat meer op me en ze weten niet wat te doen of 
hoe ermee om te gaan. Vele zaken komen op mijn pad en soms denk ik werkelijk dat ik me 
goed in de nesten gewerkt heb. Ga ik het goed lezen, dan denk ik weer en zegt mijn verstand 
dat ik het wel te bont heb gemaakt. Doch, volgens mijn gevoel zit ik op het goede pad zoals 
ook weer nu, waar een grote ommekeer zal komen na dit boek geschreven te hebben. 
Wat, wie, hoe en waar vraag ik niet meer omdat dat een latere zorg is en niet meer past in mijn 
huidige manier van leven. Wel weet ik ondertussen dat deze periode aan het afsluiten is en dat 
laat mijn energieveld duidelijk al weten. Wat het nieuwe zal zijn is gissen en dat doen we dan 
ook niet.

n de wereld van de energie is werkelijk alles mogelijk en zijn er geen limieten. Geen tijd en geen 
afstand. Als het vertrouwen groot is in de signalen via je gevoel, die je krijgt vanuit je binnenste, 
dan is er niets wat jou dan nog in de weg staat. Gevoel en vertrouwen, daar zullen we zeker nog 
op terugkomen.


Hoofdstuk 32


NAAR MIJN VOLGENDE HOOFDSTUK

 

 

"Being human is helping each other"


 

Please enjoy this site, learn the way of never-ending health and for living a better life 
by finding your path in a World of Positive Energy.

A special thanks for all the people who support this site.

 

Facebook icon
Twitter icon
Linkendin icon
google icon


Due to the many visitors on this website, we are experiencing some delays in answering.
Your e-mail will be processed in the order it was received, 
but if you get no response to your e-mail within 2 days please write/submit again.