Banner world

 

 

   HOME 
    Books Web


   Books Printed 


   Health 


   Presentations


   Soul Drawings


   Video lectures 
   English


   Video lezingen 
   Dutch


   Positive Blog


   Curriculum writer


   Contact
   Side Index

Web design 
John Baselmans
 

Spatie

 

 
You can change this website in over 66 languages

 


 

Zelfgenezing

"Het Energiniale leven, Zelfgenezing"Zelfgenezing - 30 -

4:2 De wereld zonder ziekten 


Een wereld zonder ziekten en zonder pijn en leed. Het lijkt wel een bewering vanuit de 
ruimte en met veel beloftes en weinig inhoud. Al duizenden jaren wordt gezocht naar 
eeuwige gezondheid. Toch waren we er in het verleden dichtbij maar helaas hebben 
we nooit de job af kunnen maken. Mensen menen ziek te moeten zijn. Mensen menen 
dat ze niet aan ziekte ontkomen. Doch, in het verleden was het zo dat ziek zijn betekende 
sterven. De natuur heeft dat zo ingesteld en puur omdat we;
	- Ten eerste, in de natuur niets aan zieke wezens hebben.
	- Ten tweede, een ziek wezen kost alleen voedsel en is niet 
	 meer in staat om in dienst te zijn van het geheel. 

Twee zeer harde stellingen en werkelijke feiten hoe het in de natuur aan toe gaat. 
Zolang je mee kunt doen in het proces ben je welkom. Word je zwak dan heb je nog een 
kans en anders, einde rit. Zeer hard en als mens zeker niet te accepteren. Nu schrijf 
ik wel, zeker niet te accepteren maar doordat wij mensen anders zijn gaan denken is 
het wel goed mis gegaan. Mensen hadden meer en meer een overlevingskans. Steeds 
meer werd er geld en energie gestoken om zieke mensen op de been te houden. 
Zo ontstonden er medicaties en artsen. Nu zijn we zover dat op elke hoek van de 
straat wel een medische instelling is waar medicinale drankjes te verkrijgen zijn. 
De redding van het menselijk ras is explosieve vormen aan gaan nemen. Maar het 
ergste is dat juist de zwakste mensen de meeste kans op overleven hebben omdat 
met geld ‘op de been blijven’ te kopen is. De sterke mensen die in staat zijn te 
zwoegen en lichamelijk helemaal in topconditie zijn, worden gezien als een bijzaak. 
Het is een omgekeerde wereld die in deze huidige matrix gecreëerd is. Kun je 
denken maar ben je lichamelijk een wrak dan heb je recht tot leven. Als je lichamelijk
in een topconditie bent mag je zwoegen tot je einde en zul je geen kansen hebben 
om het menselijke ras verder op peil te houden.

Nu denken misschien de mensen die dagelijks in een gym staan of aan sporten doen 
van, pfff dan kom ik er goed vanaf. Maar helaas beste mensen, een beetje lopen, wat
poeders nemen, wat gewichten heffen of tijden neerzetten is niet de graadmeter van 
een werkelijk gezond menselijk ras. Er zal wel wat meer moeten gebeuren dan dat. 

In de energiewereld zie je duidelijk wie een waar mens is, een oermens met veel energie 
om zich heen. Het is niet het uiterlijke gedoe wat van een mens een mens maakt. Het 
kan een tenger uitziende persoon zijn wat veel meer te bieden heeft dan een goed 
doortrainde sporter. Je weet ook beter want hoeveel goed getrainde mensen verlaten 
deze wereld niet vroegtijdig? Hoeveel keren in je leven heb je al mensen verloren waarbij
je zegt van hoe is het mogelijk, hij was altijd zo actief bezig en leefde zo gezond! Mensen 
die er alles aan deden om te laten zien hoe gezond ze waren en soms kapitalen uitgaven 
om gezond te lijken.

Maar ons menselijk ras is verpauperd, we hebben de zwakkeren in leven gehouden 
omdat ze in het verleden de geldbron waren en we hebben de sterkeren zover 
weggeduwd dat ze nauwelijks een kans krijgen in onze huidige matrix. Het is vreemd 
dat de mens een duidelijke keuze heeft gemaakt naar zijn eigen ondergang. Als we de 
natuur nogmaals erbij halen zie je dat deze blijft overleven omdat de sterkste der sterken
doorgaan en overleven. Daardoor bestaan er nog steeds dieren, planten en zeeleven. 
De sterke mensen gaan door en de zwakkeren zijn in dienst van deze sterkeren totdat 
ze afvallen. Kan een vis even minder snel zwemmen, dan zal hij een prooi zijn. 
Hetzelfde met dat hertje wat net niet zijn dag had en verslonden werd door een roofdier 
en dus in dienst van de ander. De sterkeren krijgen het eten en lopen harder en de 
zwakkeren zijn de voeding voor de sterkeren. 

Goed, nu eten we elkaar niet op maar wat doen we wel. Grotendeels zijn de rijken de 
zwakke mensen die gebruik weten te maken van hun hersenen. Ze weten door slimme 
zetten minder denkende mensen te overtuigen dat zij nodig zijn in het geheel.
Een monetair fonds is gemaakt door de meest zwakken onder ons. Ze wisten niet te 
werken maar hadden wel een goed idee. We creëren geld en laten voor dat geld 
minder denkende mensen voor ons werken. Een slavernij die nu al duizenden jaren 
bestaat en werkelijk de gehele wereldse matrix domineert. Alles hangt en staat met 
geld wat beheerd wordt door de meest zwakkeren onder ons. Zij rekenen en zijn met 
hun hersenen bezig. De lagere klasse werken en zetten de energie om. Als slaven 
voor hen staan we onze energie af voor geld. 

Dat alles is gewoon zeer in het kort waarom onze mensheid steeds zwakker wordt 
en steeds verder vervalt in een slappe pap die niet meer verder komt. Mensen bedelen 
om eten, bedelen om een huis, bedelen om een bestaan en zijn juist afhankelijk van die 
zwakkeren die weten dat zij alleen met geld de zaak onder controle kunnen houden. 
Doch, je kunt met geld geen geluk, geen uiterlijke gezondheid en geen verder bestaan 
van de mensheid kopen. Ze proberen het wel en er worden miljarden aan onderzoek 
gespendeerd. Daar ligt het kardinale punt waarom er geen werkelijke resultaten op 
tafel komen. Resultaten waarmee wij, mensen, allemaal een menswaardig leven zouden 
kunnen hebben. Een gezond leven, met veel liefde, een leven met elkaar en één met 
het geheel.

We zien duidelijk dat het mis gaat in de mensheid en dat we werkelijk zwakker en 
zwakker worden. Geen wonder als we steunen op zwakke mensen. De kracht van 
de natuur en de energiewereld is juist dat de zwakkeren wijken voor de sterkeren.
We zien dat in ons Universum met alle planeten, stelsels en sterren. Als deze afzwakken 
dan vallen ze af en worden opgeslokt door de sterkeren. Hetzelfde met de natuur. 
Zij maken hetzelfde mee. Een sterke boom zal overleven, een zwakkere boom zal 
doodgaan en zijn compost zal dienen als voedsel voor de sterke bomen. 
De dierenwereld heeft een identiek verhaal en ook weer, die het hardste rent en 
meest op zijn hoede is, overleeft alles en de zwakkeren zijn voedsel voor de ander. 
Maar wij mensen, doen er alles aan om de zwakkeren te laten overleven en zelfs 
nog macht te geven door hen die macht toe te kennen. Wat kan een Rockefeller of 
Bush doen midden in een oerwoud met bergen geld en zonder de macht? Niets, 
zij kunnen het geld alleen verbranden om warm te blijven! 

Ik denk dat ik mijn punt in deze nu duidelijk heb gemaakt en dat je nu ziet dat wij 
als mensen steunen op de zwakkere soortgenoten puur omdat zij macht hebben 
via geld. Maar wij geven hen die macht omdat wij in de toekomst ook in deze groep
 willen belanden. Doch, dat zal nimmer lukken omdat het systeem in de huidige
matrix dat niet toelaat. Ook dat zien we bij velen die miljoenen maken met een 
lotto of via een meevaller in zaken doen. Uit een recente peiling is gebleken 
dat nog geen 2 % van de winnaars dit geld nog hebben. Of zijn ze na verloop van
tijd zelfs verder en dieper beland in de armoede, erger dan voorheen. 
Het systeem in de totale matrix laat het niet toe. Alleen als je het spel speelt en 
meedoet aan dat geheel zul je het langer volhouden. Anders zijn er nog de
belastingsystemen, kapers en zeer goede vrienden die allemaal mee zullen 
plukken om zo jou weer onder hen te krijgen. Vrijheid verkregen door geld zal 
geen lang leven hebben. Vrijheid met geld is geen vrijheid en is alleen een 
verplaatsing in de matrix. Weinige mensen weten dan uit die matrix te stappen 
en zichzelf te blijven. De druk is groot en die zwakkeren die weten te manipuleren 
weten precies hoe ze mensen weer op hun plaats kunnen krijgen.

We hebben nu duidelijk gezien dat wij als mensen ‘op een verkeerd paard
gokken’. Zo noemen ze dat kennelijk. Ik wil het anders stellen. Wij, mensen, 
stellen ons afhankelijk op naar de zwakkeren. Het is zo dat wij als mens juist er 
alles aan doen om ons ras ‘de mens’ verder en verder te verzwakken. Dat komt 
natuurlijk het systeem en uiteindelijk de matrix goed uit maar het zal wel een 
groot probleem gaan worden in de toekomst. Zelfs de toekomst is al ruim 
genomen want we hebben nu al de problemen! We zien dat vele mensen ziek 
zijn. Mensen die het leven niet meer aankunnen. Maar ook mensen die niet 
weten waar ze mee bezig zijn. Het gaat duidelijk fout want waar halen we het
eten vandaan? We hebben al een chronisch tekort aan voedsel en grote delen
van de wereld worden al systematisch afgesloten van voedsel. Er is te weinig 
en er moet gedeeld worden. Als het volgens de natuurlijke wet was gegaan, 
waren de sterkeren nu in overhand maar door de financiële druk komen die 
niet aan bod. Met een vette buidel is altijd eten te kopen maar met een lege zak 
is er weinig te bemachtigen. 

Weer die vreemde manier van denken en leven, want alles draait om geld en 
geld is er onder de zwakkeren der aarde. Het is die omgekeerde wereld die nu de 
dienst uitmaakt. Het zijn die denkers die menen de wereld te zijn. Doch, er is een 
groot probleem want die denkers zijn geen doeners. Doeners zijn nodig om die 
denkers te kunnen blijven voeden. Zo is de werkelijke slaventijd verschoven naar 
een ander niveau. Het niveau van manipuleren en dicteren via de geldbuidel.

Door die ommezwaai in het verleden hadden de rijken ook de kans om zich gezond 
te kopen. Als je geld hebt heb je meer kans op medische verzorging en weten ze 
met vele kunstgrepen deze mensen nog wat enkele jaren te geven. Deze mensen 
die het systeem eten kosten maar ook aandacht, maar wat nog erger is ook veel
energie. Energie die, die zwakke zieke mensen opnemen van gezondere mensen. 
Het is juist de zwakke mens (de gezondheidskoper) die van de sterkeren de energie 
weghaalt. Als dan zo’n mens ziek wordt, let dan eens op wat er dan voor aandacht 
aan hem geschonken wordt en wat een energie in hem gestoken wordt. Het is erg 
zielig dat je naaste weggaat en het is erg dat die persoon er zo slecht aan toe is. 

Erger is als men weet dat deze persoon het zelf wil! Het is die persoon zelf die 
meent in zijn eigen energie dat het mis moet gaan. Het is die persoon zelf die 
besloten heeft om deze weg te bewandelen. Het gaat nog verder, deze 
persoon kiest voor deze weg. 

Dat alles hierboven zal zeker ontkend worden en zelfs in alle toonaarden 
tegengesproken. Vanuit de energiewereld en vanuit de uitstraling van deze 
mensen is duidelijk het patroon te zien waar de mensen mee bezig zijn. 
Men kan schreeuwen zoveel men wil, ontkennen en doen dat het anders is 
maar het is de energie die de ware toedracht, de ware weg laat zien. Vele mensen 
zien het als aandacht. Er zijn ook mensen die het als een weg zien. De aandacht 
en de energie die gestoken wordt in zieken is immens en is buiten proporties.

Kom ik weer bij mijn natuur. Een dier wordt ziek en trekt zich terug. Hij neemt de 
energie om zich heen om een herstel periode in te lassen. Dan wordt het erger, 
hij wordt zwakker en hij valt ten prooi of zal heengaan op een rustig hoekje ergens
in de buurt. Zijn energie zal overgenomen worden door de natuur. De dieren die 
om hem heen leven zullen een voor een afscheid nemen, maar na dat afscheid 
hem nergens meer bij betrekken. De dieren- en plantenwereld is zeer hard in
onze menselijke ogen. Doch, deze werelden, dit energieveld zorgt wel dat de 
natuur er nog steeds is na die vele jaren. Het past zich aan, het wordt dagelijks 
gekneed maar de natuur is een bonk energie wat bruist van kracht en eenheid. Dan 
terugkijkend naar de mens zien we dat we afzwakken en met onze hersenen menen 
oplossingen te kunnen vinden voor ons voortbestaan. Terwijl we in onze oerenergie 
weten wie wel en wie niet nodig zijn om te overleven.

We zouden allemaal gezond zijn als we weer volgens dit principe zouden gaan 
leven. Geen geld, geen macht en de sterkste domineert. Hij zal je dan 
beschermen en de weg wijzen want hij/zij weet wat de weg is. Helaas, dat punt 
zal moeilijk uit te voeren zijn omdat wij mensen menen boven natuur en haar 
energie te staan. Het zal de natuur zijn die zich gaat roeren en zo weer alles 
recht zal trekken. Geen oorlog, geen buitenaardse wezens, maar onze natuur 
om ons heen wint en zij wint met die kracht van een gezonde en sterke energie 
waar de zwakke mens zeker geen antwoord op weet. We vergaan niet en een 
bootje heeft ook weinig zin maar die natuurlijke kracht waaruit het gehele 
Universum gebouwd is, zal weer komen. Een Universum waarin geld, macht 
en domineren geen plaats hebben. Het is al meerdere malen gebeurd en 
wederom gaat het weer komen omdat we nog niet leren en nog niet geloven in 
deze weg en deze manier van leven. 

Dit hoofdstuk heet ‘de wereld zonder ziekten’ en zou je dus de oplossing moeten 
horen hoe we de wereld zonder ziekten kunnen verwezenlijken. Ja, om 7 miljard 
mensen op te ruimen en te zeggen jij wel / jij niet, is geen optie en zal niet gaan 
werken. Nu hoeven we dat niet te doen omdat moeder natuur dat wel doet.
Maar we zijn dan nog steeds zwaar afhankelijk van die mensen die denken en 
weten met geld de sterkeren te onderdrukken. Daar zal een complete verandering
in moeten komen. Het is overigens al gaande, want het wordt steeds moeilijker 
om mensen voor te houden dat het waardeloos papier, wat geld heet, nog 
waarde heeft! Steeds meer zien we dat banken verdwijnen maar ook dat geld 
niets meer waard is. Zelfs die munteenheden die in het verleden sterk waren 
staan nu te wankelen en het is de tijd die ons zal laten zien dat er iets meer is 
dan geld. Tijd is er niet en we hebben dus alleen nog maar geduld nodig. 

Maar goed, krijgen we daar gezonde mensen voor terug door het geld uit 
te sluiten? Nee dus, want er zal zeker een andere vorm gaan verschijnen. 
Het is dus zaak dat met deze veranderingen de mens ook zijn kans gaat 
nemen om weer mens te zijn. Het zal zo moeten zijn dat de mens weer beloond 
gaat worden naar zijn inzet voor het geheel. Niet wat hij oplegt, zittend in een 
stoel achterover leunend en kijkt naar wat cijfers. Nogmaals, een gezond 
mens is niet de machtigste mens in de huidige matrix. Gezond zijn die mensen 
die weten met hun energie te werken maar ook weten te werken naar de normen 
en waarden van de energiewereld. Dat zullen we nog uitvoerig gaan doornemen. 

Wel kunnen we duidelijk twee zaken stellen: 
	- De mens leeft van ziek zijn. 
	- De mens wil weinig of niets doen om gezond te blijven.

Wat we hieraan gaan doen is om je te laten zien wat er zelf aan gedaan kan 
worden en dat wil zeggen, een leven anders leven dan wat ons geleerd is. 
We gaan nu verder in het werkelijke leven en we zullen vele zaken die ons geleerd 
zijn weer moeten afleren en vergeten. Niet dat het moet, niet omdat ik het hier 
schrijf maar omdat, als jij werkelijk gezond wilt worden en gezond wilt leven, even 
moet gaan inzien dat het in al die vele jaren in de matrix niet gelukt is een gezond 
leven te leiden. We gaan in een ongelooflijke wereld komen waar geen regels zijn. 
In ieder geval niet de regels die jij kent en altijd mee geleefd hebt. We hebben al 
vele zaken tot nu toe aangehaald en als je goed gelezen hebt zul je gezien hebben 
waar de problemen van het huidige leven zitten.


Hoofdstuk 30


NAAR MIJN VOLGENDE HOOFDSTUK

 

 

"Being human is helping each other"


 

Please enjoy this site, learn the way of never-ending health and for living a better life 
by finding your path in a World of Positive Energy.

A special thanks for all the people who support this site.

 

Facebook icon
Twitter icon
Linkendin icon
google icon


Due to the many visitors on this website, we are experiencing some delays in answering.
Your e-mail will be processed in the order it was received, 
but if you get no response to your e-mail within 2 days please write/submit again.