Banner world

 

 

   HOME 
    Books Web


   Books Printed 


   Health 


   Presentations


   Soul Drawings


   Video lectures 
   English


   Video lezingen 
   Dutch


   Positive Blog


   Curriculum writer


   Contact
   Side Index

Web design 
John Baselmans
 

Spatie

 

 
You can change this website in over 66 languages

 


 

Zelfgenezing

"Het Energiniale leven, Zelfgenezing"Zelfgenezing - 3 -

1:3 De wereld en zijn ziekten 


We zijn allemaal ziek! O, wacht nee, we zijn allemaal gezond! Of?
Twijfels over wat we zijn en hoe we zijn. Een duidelijk menselijk beeld waarmee we in de 
vele eeuwen al aan het slepen zijn. Pas op! Niet aankomen, dat is vies. O jee, dat is 
giftig. En dat niet gebruiken want dat is slecht voor je. Zo blijven we dagelijks in een 
wereld van angsten en verboden zaken. 

De wereld is ziek, dat is duidelijk. Maar hoe ziek de wereld is, daar is een tweeslachtig
antwoord op. 
	- In eerste instantie is de wereld vreselijk ziek en is zichzelf totaal 
	 aan het vergiftigen.   
	- Een tweede antwoord is; Het zijn wij die de wereld verzieken en 
	 het zijn wij die zo ziek zijn als dat wij onszelf willen zien.

Tja, wat moet je nu met deze antwoorden! Laten we ze eens verder doornemen. 
De wereld is totaal vergiftigd, is het niet door pesticiden dan wel via de lucht maar
ook het voedsel en water zijn allemaal ver boven de norm die een lichaam geen 
kwaad zou doen. Ons voedsel is vergif, het water is onze ontlasting geweest plus 
industrieel afval wat enkele dagen geleden gefilterd is en zo bewerkt dat we het 
weer kunnen drinken. Even nog het voedsel. Wat zou nu nog werkelijk via de 
natuurlijke weg zijn gegroeid zonder manipulatie en interventie van een of andere 
technologie of nieuwe methode? Welk voedsel is nog schoon daarvan? 
Helaas beste mensen, zelfs onze natuurproducten met de vele stempels voldoen niet 
meer aan de stempel ‘zuiver natuurproduct’! Kan ook niet meer, hoor ik al weer 
geluiden opkomen. Nu, dat is de grootste onzin die door een maatschappij 
aangehaald wordt. Het zou wel kunnen maar dan worden ten eerste de mensen te 
gezond en ten tweede kunnen dan niet alle toevoegingen via voedsel de mensen 
dagelijks ingepompt worden. Dat laatste is wel de belangrijkste reden want buiten 
de vele pillen en tabletten worden we dagelijks overgoten met middelen om ons
in toom te houden en te manipuleren.

k niet, hoor ik je al roepen! Ook jij, zeg ik dan want je kunt er niet meer onderuit al 
zou je dat willen. Het water, drankjes, eten, snacks en ga zo maar door, zorgen 
dat ook jij deze rommel binnenkrijgt. Soja, granen en alle fruitsoorten en groenten zijn 
gemanipuleerd. O, om ze resistent te maken tegen ziekten of beter te laten groeien!
Mmmmm, ja ja, ikke niet geloven en ikke beter weten, zegt gekke Henkie! 
Er zijn rapporten die aantonen dat al dat manipuleren niet alleen is voor een betere 
groei of sterkere rassen.

O jee, geheime agent JB in de bocht. Hoe je me ook noemt is niet belangrijk. 
Wat ik vraag is, ga eens denken. Laat die massa daarboven eens werken en ik 
verzeker je dat je binnen 25 jaar tegen je kinderen zegt: ‘Er was eens iemand die 
wist wat er toen al gaande was met ons.’ Ik verwacht ook niet dat je alles van me 
aan gaat nemen en ook niet dat je er iets mee gaat doen. Wel hoop ik één ding, 
zie mij nu zoals die gekke Einstein, die achterlijke Copernicus of Galilei maar ga 
je informeren en ga zelf eens zaken op een rijtje zetten en zien wat er allemaal met 
je gebeurt. Neem het niet van mij aan maar overtuig jezelf en houd wat je nu nog 
gaat lezen in dit boek, in je achterhoofd als een soort back-up in geval je de 
spoor bijster bent.

Sinds het bestaan van de mens, wat niet lang is, is de mens zieker en zieker 
geworden. We zijn een zwak ras en een zeer zwak uitvloeisel van de natuur. 
Omdat we zo zwak zijn hebben we wat hersenen gekregen en die moeten ons leven 
wat verlengen. Doch, ondanks het steeds langere levensverwachting zwakken we af
en zijn we lichamelijk steeds minder toe in staat.

Ja, we worden zwakker en zwakker omdat we vele sterke punten niet meer weten te 
gebruiken en zelfs verdringen omdat de huidige tijd dat niet meer aanvaardt. 
We zijn steeds meer gaan vertrouwen op ons verstand, onze hersenen omdat die 
ons hebben gebracht waar en wat we nu zijn. Maar waar zijn we? We zijn een ziek 
volk wat alsmaar dieper afzakt in een ravijn zonder einde. 

Nu lijkt dit een doem scenario en het is maar zoals jij dit nu ervaart. Ik zie het als de 
geschiedenis van de mens, zijn wereld en zijn leven. Mensen die achter een systeem 
aankruipen en zich afhankelijk maken van dat systeem. Mensen die op wat hersenen 
vertrouwen die hen op die plaats moeten brengen wat ze zichzelf toebedeeld hebben. 
Mensen, een product van een mannetje en een vrouwtje. 

In het verleden hebben we alsmaar gevochten tegen ziekten en toch waren er 
medicijnvrouwen en -mannen die wisten mensen uit de grootste ellende te halen. 
Zonder medicijnen en zonder miljarden aan research. Mensen die wisten wat elk mens 
al van nature weet maar dat helaas al vrij snel verloren is geraakt. Deze mensen werden 
al vroeg tegengewerkt of zelfs verstoten of verbrand als men dacht dat ze connectie 
hadden met ‘demons’. Door het beperkt denken van de mens heeft men altijd 
achterdochtig gestaan tegenover nieuwe dingen of zaken die niet te verklaren zijn. 
Nu nog worden mensen met een ‘gave’ opgesloten, alsmaar onderdrukt of zelfs veroordeeld. 
Een simpel gevolg van onwetendheid en angst. Maar de laatste tijd is er een andere factor 
bijgekomen en dat is geld met de daaraan gekoppelde macht! Geld wat nu vele zaken 
laat verdwijnen en macht die alsmaar wil weten wat het grote geheim is waardoor sommige 
mensen meer naar buiten durven te komen. We leven nog steeds als holbewoners en menen 
nu veel meer kennis in huis te hebben dan duizenden jaren geleden. Helaas moet ik je
teleurstellen. We zijn sterk afgedwaald en gaan juist de weg in die dood zal lopen. 
Dat zien we in de maatschappij maar ook in de wetenschap maar ook onder de artsen 
die menen goden te zijn.

Hoofdstuk 3


NAAR MIJN VOLGENDE HOOFDSTUK

 

 

"Being human is helping each other"


 

Please enjoy this site, learn the way of never-ending health and for living a better life 
by finding your path in a World of Positive Energy.

A special thanks for all the people who support this site.

 

Facebook icon
Twitter icon
Linkendin icon
google icon


Due to the many visitors on this website, we are experiencing some delays in answering.
Your e-mail will be processed in the order it was received, 
but if you get no response to your e-mail within 2 days please write/submit again.