Banner world

 

 

   HOME 
    Books Web


   Books Printed 


   Health 


   Presentations


   Soul Drawings


   Video lectures 
   English


   Video lezingen 
   Dutch


   Positive Blog


   Curriculum writer


   Contact
   Side Index

Web design 
John Baselmans
 

Spatie

 

 
You can change this website in over 66 languages

 


 

Zelfgenezing

"Het Energiniale leven, Zelfgenezing"Zelfgenezing - 29 -

DEEL 4 

4:1 De werkelijke wereld 


We hebben in een hoofdstuk van het vorige deel al wat besproken wat de uiteindelijke 
macht is in het geheel. Een macht die we de energiewereld noemen, die het 
Universum in stand houdt en het Universum heeft gebracht wat het nu is. Het Universum
is niet alleen wat duizenden lichtjaren van ons vandaan ligt met al zijn werelden, planeten, 
sterren en nevels. Nee, het Universum is ook in ons, in elk wezen, elke plant of dier wat 
we om ons heen hebben. Als je ziet dat men met de machtige microscoop nog nieuwe 
werelden ontdekt in ons lichaam dan zou er toch eens een belletje moeten gaan rinkelen.

Tring, tring. Ja, met meneertje Universum van stelsel UDFj-39546284 (tweede ster 
rechts en dan 3 sterren links), spreek ik met microcel DNA 23534? Kunt u even twee 
energieprikkels opsturen per direct? 

Goed, even een onzinnige conversatie die er elke seconde gebeurt maar alleen wij 
niet kunnen opvangen laat staan begrijpen. We kunnen niet sneller dan het licht reizen 
en al zouden we dat kunnen, dan zijn er weer andere barričres te gaan. Met al de getallen,
met alle berekeningen en alle schema’s zijn de mensen nog niet tot de conclusie 
gekomen dat ze beetje fout zitten in hun zienswijze. Doch, in hun eigen matrix en de 
maatschappelijke matrix hebben ze gelijk en zijn ze op een zeer vooruitstrevende 
manier bezig. Ze weten met ‘high tech’ zaken te kunnen regeren, bepalen en zelfs 
op te leggen. Toch wil het maar niet vlotten want de werkelijke macht wordt steeds 
verder vooruit geschoven. Bovendien is er een macht die niet meewerkt en dat is 
moeder natuur. 

Alsmaar slaan ze zich voor hun hoofd op hun werkplaats omdat na elke deur weer een 
andere deur zich aanmeldt. Alsmaar merkt men dat de werkelijke macht verder zit dan 
achter die ene loden deur. ‘Macht’ is een menselijke gedachte. ‘Samen’ is een 
Universele gedachte. Maar hoeveel mensen zijn werkelijk samen? O ja, in een kerk 
of een moskee liggen of zitten we allemaal op onze knieën en bidden voor die ene 
God. Ja, vele mensen zijn verdwaald in hun eigen matrix of in de maatschappelijke
matrix en al zijn ze bij elkaar, ze zijn allemaal bezig met zichzelf. Dat wordt hen ook 
voorgehouden en dat is ook wat alsmaar gedicteerd wordt vanuit hogerhand. 

Eerst ikke en dan de rest, is de zin die veel opduikt. Bij een bijeenkomst liet ik eens 
vallen dat het belangrijk is dat het met mijn collega’s goed gaat want dan moet het 
met mij ook goed gaan. Dat werd maar niet begrepen en werd ook niet in dank 
afgenomen. Maar ‘goed gaan’ is geen wereld creëren die alleen om jou draait maar 
een wereld creëren waar wij in meedraaien en waarin wij allemaal een weg konden 
volgen. Wij hoeven deze wereld niet te creëren omdat hij er al vanaf de eerste 
seconde van ons leven al was en nu nog bestaat. Wij moeten niets creëren om een 
wereld te vormen maar wij moeten creëren om aan een wereld bij te dragen!

Even misschien wat vreemd want ik moet aan ikke denken maar moet ook werken 
voor die ander. Daar komt het wel eigenlijk op neer. Je moet daarom als persoon
gezond zijn. Ben je niet gezond zul je weinig kunnen doen voor het geheel en valt 
veel van je betekenis weg. Nu is ‘ziek zijn’ een aards begrip. In de dieren- en 
plantenwereld betekent ziek zijn, doodgaan. Wij mensen willen niet doodgaan en
proberen met vele bokkensprongen en hulpmiddeltjes toch in de running te blijven. 
We willen immers niet dood want dan houdt ons even op volgens velen! 

Maar we praten nu alsmaar over die matrix die zowel door onszelf als door een 
maatschappij wordt gecreëerd en we vergeten in ons leven meestal die wereld 
die achter dit alles zit. Laat me daarin even eens wat dieper gaan spitten.

Onze wereld in het Universum is zeer vergaand. Die kan duizenden lichtjaren 
uitstrekken maar kan ook triljoenen Nanometers ver in je lichaam zitten. Ik heb 
al enkele keren geschreven dat afstand en tijd beperkingen van menselijk 
denken zijn. Het menselijk denken houdt ons grotendeels weg van de werkelijke 
wereld. Want als we gaan denken dat we over onmeetbare afstanden en 
ongeloofwaardige tijden moeten verplaatsen of ons uit moeten drukken, 
dan voelen we ons nietig en zelfs nog geen stofdeeltje in het geheel. 
Wij mensen menen door onze overheersende manier van leven te bepalen 
dat we wel wat betekenen in het geheel. We zouden graag in het middelpunt
willen staan van het grote geheel. We deden dat vroeger ook al door de aarde 
als het middelpunt van het heelal te plaatsen. Ook nu nog hebben we de 
neiging om ons alsmaar een deel toe te wijzen wat we allemaal wel/niet zijn en 
wat wij allemaal weten en kunnen. Hoe machtig menen we niet te zijn. 

Door te werken met ons verstand zijn we steeds meer gaan verdwalen in 
het geheel en we zijn zeker de weg verloren in dat geheel. Het is alsmaar 
duidelijk dat door ons denken we steeds meer bekrompen zijn gaan leven. 
We zijn maar een wezen wat gemiddeld 75 jaren leeft. We hebben maar 
24 uren in een dag. En een jaar bestaat uit 365 dagen, al moeten we dat elke 
4 jaren bijstellen! Zelfs de menselijk gemaakte klok moet af en toe wat bijgesteld 
worden wat al aangeeft dat de tijd dus niet helemaal kloppend is. Vreemd voor 
een Universum wat feilloos is, niet waar? En zo is het huidige leven niet veel
verder dan jezelf binden aan limieten. We lopen zo hard, we rijden zo hard 
en we kunnen zo hoog springen. De huidige matrix die ons huidig leven is, 
is niet meer dan mensen doen laten geloven wat ze zijn en wat ze kunnen. 
De maatschappelijke matrix overtreft de persoonlijke matrix die nog wel eens 
een uitspatting heeft maar die snel teniet wordt gedaan door hogerhand. 
We moeten logisch denken en voor alles moet een bewijs zijn. Alles is te 
relativeren en alles is te berekenen. Alleen, de mens heeft dit bedacht en het 
is ook alleen de mens die alsmaar voor dezelfde problemen komt te staan. 
Keer op keer worden we zo goed als gewist en die enkelen die dan overblijven, 
mogen het weer opnieuw proberen. 

Wat zien we in onze natuur? De sterkeren overleven, de zwakke uit deze keten 
gaat dood. Ben je gehandicapt of invalide of ziek, dan val je af. De natuur duldt 
alleen de energieniale sterkeren die het voortbestaan garanderen van die ras 
of die lijn. Als een lijn het niet meer kan redden in de oerwereld dan valt deze af. 
Daarna zullen er weer aangepaste levensvormen opduiken. Ook dat is zo in 
de plantenwereld en in de verdere natuur op deze aarde. De aarde neemt en 
geeft, en de natuur kijkt waar teveel wordt genomen en waar dus dan weer 
ingegrepen moet worden. Wij als mensen zien dagelijks hoe de natuur te werk 
gaat en wij, mensen, menen een buitenbeentje te zijn. De natuur is de poort 
naar de werkelijke oerwereld omdat de natuur nog met zuivere energieën werkt. 
De natuur is nog puur, al proberen wij die natuur ook te manipuleren. Het is de 
uiteindelijke natuur met de werkelijke energieniale kracht die alsmaar doorgaat 
en zal voortbestaan.

Grote zaken gebeuren er dagelijks, zoals natuurrampen en vele ziekten. 
Zaken die alsmaar ons wakker zouden moeten maken en de boodschap 
zouden moeten brengen dat het niet goed gaat op de manier zoals we bezig zijn.
We zien het niet, omdat we blind zijn en horen het niet omdat we niet willen horen.
Ik schreef al eerder dat onze antennes zijn afgebroken en we willen ook geen 
nieuwe antennes plaatsen omdat we niets meer van die simpele gedachten 
willen weten. We verslijten onze tijd liever aan nodeloze spelletjes, televisie 
kijken en werken voor geld. In plaats van ons bezig te houden met wat we 
zouden kunnen doen en bereiken voor het geheel wat het Universum is. Onze 
hersenen zijn zo geprogrammeerd dat we niet meer aan deze ‘onzin’ willen 
denken. We willen er ook geen tijd aan besteden en we zijn niet meer in staat
te voelen wat ons werkelijk doel is.

Over voelen hebben we het al eerder gehad. Maar helaas, weinig mensen 
weten nog wat voelen is. O ja, wij voelen vele pijnen of de woorden die verkeerd 
overkomen. Maar het voelen met een hart en ziel is verdrongen naar een plaats 
ver weg van het menselijk verstand. Het menselijk verstand en gevoel kunnen en 
mogen niet samen. Want wat men doorkrijgt via gevoel wat onze energiewereld is, 
is niet te rijmen en niet te plaatsen in de huidige wereld en zeker niet te interpreteren 
door ons huidige verstand. Het verstand van ons komt niet ver en is zeer beperkt. 
Zelfs onze zwaar en hoog opgeleide mensen hebben nog niet een duizendste 
deel vermogen in de energiewereld als een gevoel. Het gevoel wat diep in je zit 
en van zeer ver komt. Lichtjaren, Nanometers ver of dichtbij zijn te overbruggen 
met gevoel en de daaraan gekoppelde energie. Vooruit zien, voorspellen, genezen 
en vele onverklaarbare zaken zijn de connectie via gevoel, via je energie met die 
werkelijke energiewereld die o zo ver / dichtbij aanwezig is.

Wij mensen menen alles in tijd en afstand te moeten zetten. Doch, als je die 
beperking weg haalt en gaat zien dat deze twee beperkingen niet bestaan zul je 
alle energie vinden om en in je, die er nodig is om van dit leven een succes te 
maken. Het is niet zo dat wij zaken niet kunnen of mogen doen. Het is juist zo 
dat we alles kunnen en mogen wat op ons pad komt en in de energiewereld 
word je al het gereedschap aangeleverd wat je nodig hebt. Je hoeft alleen je 
gereedschapskist open te trekken en het juiste gereedschap uit te nemen. 
Dat is mogelijk in die pure wereld die er voor iedereen is maar waar weinigen mee 
weten te werken.

Het is moeilijk om in een maatschappij met al zijn beperkingen te accepteren dat 
alles mogelijk is. Ik wil even wat van mijzelf aanhalen om dat te illustreren. Al lang 
werk ik met de energiewereld. Ik heb ook al eens aangehaald dat ik veel met dat 
gevoel gewerkt heb in deze maatschappij en de politiek. Vele zaken kwamen op 
mijn pad en ondanks dat ik geen politieke studies heb gevolgd en zelfs niet werkelijk
in verdiept had. Vele informatie kwam binnen via, voor mij, de gebruikelijke kanalen. 
Mijn gevoel vertelde me wat er was en hoe het ging. Ik bleef volgens dit gevoel 
werken en maakte weinig vrienden op dit eiland omdat ik de vele misstanden 
alsmaar rapporteerde en naar buiten bracht. Bewijzen, was dan het geschreeuw 
van buitenaf en vele malen werd ik als een fantast uitgemaakt. Want hoe kon 
ik aan bewijzen komen als gewone burger? De bewijzen had ik gekregen via 
mijn gevoel die me nooit in de steek liet. Soms moest ik het gaan bewijzen als 
het een ander al niet gedaan had. Ik kreeg dan op dat moment iemand op mijn 
pad die met de nodige papieren kwam. Mensen uit het niets. Filmbeelden uit 
het niets. Interviews uit het niets. Dat ‘niets’ bestond niet want ‘niets’ heeft altijd 
nog een energie. Die energie kwam dan op mijn pad en gaf aan wat, wie en waar.

Mijn leven lang werk ik al zo en mijn leven lang weet ik dat mijn gevoel, mijn 
energie dat op mijn pad legt wat ik moet doen. Ik doe wat er op dat pad komt en 
geloof me, soms zijn de paden niet gemakkelijk. Als je met personen moet praten 
die bovenaan een maatschappelijke ladder staan vraag je, je toch wel eens af 
‘waarom ik’. Maar iedere keer krijg ik de juiste woorden, de juiste houding en 
de juiste energie door, die nodig is bij die persoon of die situatie.Ik vertrouw 
compleet op mijn gevoel en vertrouw erop dat wat er komen moet, ook komt. 
Met dat gegeven is mijn leven wel een onrustig leven geworden door de ogen 
van vele mensen in de menselijke matrix. Wel weet ik dat ik diverse levens afloop 
in deze ene aardse tijd. Zo ben ik kunstenaar, dan sta ik voor de camera, werk 
met rechtszaken en dan ben ik een schrijver, filosoof en wat voor meer stempels 
die ik al op me geplakt heb gekregen. Ik had laatst een curriculum gemaakt wat ik 
allemaal heb uitgespookt tot de dag van vandaag. Ik kreeg het verwijt dat het te 
lang was en vroeg haar om het dan maar terug te brengen. Helaas ging dat niet 
en bleven we steken op de tot nu toe 18 pagina’s, allemaal aardse zaken op 
wat blaadjes waar ik verder niet meer bij stilsta. Het is niet belangrijk dat dit 
mijn 43ste boek wordt, ook niet dat er duizenden tekeningen de wereld rond 
aan het gaan zijn. Maar in de maatschappelijke matrix blijkt het belangrijk te zijn. 
Maar dan sta ik ’s morgens op en denk ‘wat heb ik tot op heden gedaan’ en dan 
zie ik dat ik nog niet veel gedaan heb. Het leven van een mens is teveel 
afhankelijk van zijn hersenen en van wat een ander zegt. En in die 
maatschappelijke en persoonlijke matrix zitten wij, mensen, als ratten vast. 
Ratten waarop ziekten worden uitgestrooid en die gedirigeerd worden zoals
het systeem het wil. Onze hersenen willen een slaaf zijn van het geheel en 
dat is wat hersenen doen bij een mens, namelijk afhankelijkheid creëren.

De werkelijke wereld is een wereld waar deze aardse zaken niets toedoen. 
Sta ik ‘s morgens op en heb wel eens de twijfel dat ik weinig doe, in de huidige 
matrix zou het een zonde zijn maar in de energieniale wereld komen wel 
dagelijks zaken op je pad. Vervelen is er niet bij maar weten wat ik over een 
uur ga doen is voor mij ook al even onzeker. En wat er geweest is, laat ik maar 
over aan die hersenen die daar hun tijd mee willen vullen. Het ‘nu’ leven is een 
populaire uitspraak, alleen weinigen hebben deze uitspraak begrepen.

Het ‘nu’ leven is niet op een stoel zitten wachten en kijken wat er komen gaat. 
Ook niet het dagelijks zitten volgen, via een scherm, wat er om je heen gebeurt. 
Het ‘nu’ leven is laten komen wat er op je weg komt op dit moment, nu. Het zal 
dan een actieve energie uitstralen wat de ene mens nodig heeft en waar de 
andere bang voor is. Dat nu leven is een angst voor velen want waar is de 
zekerheid, wat gaat er gebeuren en hoe zullen anderen daarover denken?
Het ‘nu’ leven is je hersenen vervangen door gevoel en gaan leven naar dat 
gevoel. Dat gevoel wat verbonden is met die energiewereld maar een deel is 
van het gehele Universum wat precies weet wat je nu moet doen.

Als je weet hoe je in deze wereld moet komen zal er zich een geheel nieuw 
leven openbaren. Het zal een leven zijn wat vele mensen niet meer kennen 
en het zal een leven zijn waar je, zeker in het begin, aan moet gaan wennen. 
Omdat je vanuit de matrix gewend bent dat alles op uur en tijd gaat. Maar ook 
dat alles wel voor jou wordt geregeld. Daarom is het zaak dat je een andere 
kijk gaat nemen op het leven. Het ware leven is wel wat anders dan alsmaar 
lopen volgens regels en wetten. Maar wat kunnen we doen als we dat al 
ons hele leven gewend zijn? Wat is het wat er gaat veranderen in je maar 
ook om je? En zo gaan we nu stuk voor stuk doornemen wat het nieuwe 
leven in gaat houden en wat je allemaal tegen zult komen.


Hoofdstuk 29


NAAR MIJN VOLGENDE HOOFDSTUK

 

 

"Being human is helping each other"


 

Please enjoy this site, learn the way of never-ending health and for living a better life 
by finding your path in a World of Positive Energy.

A special thanks for all the people who support this site.

 

Facebook icon
Twitter icon
Linkendin icon
google icon


Due to the many visitors on this website, we are experiencing some delays in answering.
Your e-mail will be processed in the order it was received, 
but if you get no response to your e-mail within 2 days please write/submit again.