Banner world

 

 

   HOME 
    Books Web


   Books Printed 


   Health 


   Presentations


   Soul Drawings


   Video lectures 
   English


   Video lezingen 
   Dutch


   Positive Blog


   Curriculum writer


   Contact
   Side Index

Web design 
John Baselmans
 

Spatie

 

 
You can change this website in over 66 languages

 


 

Zelfgenezing

"Het Energiniale leven, Zelfgenezing"Zelfgenezing - 28 -

3:8 Controleerbare hersenen 


Al geruime tijd schrijf ik over gevoel en de hersenen laten voor wat ze zijn. Leven naar 
de weg van het gevoel maar ook leven zoals het van binnenuit komt. Zoals we 
onderhand weten worden wij gecontroleerd en gestuurd via onze hersenen. We leven 
helemaal volgens de signalen die de hersenen doorgeven. Als we bedacht hebben om 
het zo te doen dan doen we het. Zelfs als het slecht aanvoelt! Want wie kan het beter 
weten dan onze hersenen? 

De hersenen zijn zich gaan ontplooien naargelang de mens zwakker werd. De mens 
ging steeds meer uit van wat de hersenen zeggen is de juiste weg. Maar wat nog erger
is, is dat we vertrouwen op wat de hersenen doorgeven. De kansbepaling maar ook de
berekeningen werden boven gevoel gezet. Cijfertjes versus het onbekende. Steeds meer 
moeten zaken eerst bewezen worden voordat ze tot actie leiden. We vertrouwen onze 
hersenen en bouwen er zelfs op. Velen weten dat en vele mensen weten dat hersenen 
manipuleerbaar zijn. Hersenen zijn niets meer dan een deel van je lichaam wat in zich 
opneemt wat het voorgeschoteld krijgt. Daarna geven de hersenen die signalen waarvan 
ze weten en die ooit eerder eens ontvangen zijn. We noemen het een IQ of wel eens het
intellect. Maar deze twee standaarden zijn niets meer dan wat een persoon aan 
informatie naar binnen heeft gewerkt en dan nog weet hoe hij met deze informatie kan 
werken. Maar welke informatie krijgen de hersenen? Die informatie die vrijgegeven mag 
worden of ergens ooit eens in boeken of op internet is verschenen. Dus informatie van 
wat anderen vrij willen geven, met die draai die zij er aan willen geven. Ja, deze informatie
is altijd gemanipuleerd en aangepast aan die hersenen die het verstuurd hebben. 
Met deze manier van leven hebben wij als mens ons steeds meer blootgesteld aan 
informatie die komt via andere bronnen. Informatie via een omweg en zeker geen 
zuivere informatie.

Generaties lang is kennis overgedragen naar de ander via gevoel en via hun energie. 
Later werd die overgedragen via boeken, wetten en regels. Hier ging het fout, hier gingen 
we ons vastklampen aan informatie die gebaseerd was op cijfers, macht en domineren. 
We zijn langzaam maar zeker via ons manier van denken gaan vervreemden van de 
werkelijke wereld, de wereld waar denken juist niet belangrijk is. Overal zien we dat 
we ons bewegen in de cijfer- en domineerwereld maar we zijn afgeweken van die 
wereld waar we uiteindelijk hier op aarde ons mee bezig moeten houden.

Nu zijn er steeds meer geluiden en mensen die een fortuin verdienen via lezingen en 
films over de wereld van de energie. De wereld van het materialisme maar ook de 
droomwereld. We praten dan over een ‘Core’, over het ‘ware’ en ga zo maar door. 
Ik ga daar niet veel verder op in omdat veel van deze beweringen en stromingen 
geijkt zijn, niet op gevoel maar op denken in macht en geld. Veelal draaien de lezingen 
of films op uit dat we kunnen doen wat we willen en dat we kunnen bezitten wat we ons 
inbeelden. Maar de werkelijke Core zit anders in elkaar. Ja, we kunnen ons gaa
inbeelden dat alles mogelijk is en dat we minder ziek worden en een groot huis met
toebehoren kunnen bemachtigen. En ja, het gaat je lukken als je daar voor gaat maar 
wederom, de basis is fout en de gedachten zijn negatief. De energie is een puur 
organisme wat niet ingaat op gedachten en hersenspinsels. Energie heeft veel meer 
krachten dan dat verkondigd wordt op deze lezingen en is machtiger dan dat je in een 
film ziet. Al die zaken zijn die matrix die jezelf manipuleert en zo jouw wereld creëert. 
Maar deze wereld stort net zo snel in elkaar en dat kan niet anders omdat hij niet 
opgebouwd is uit de zuivere stenen.

Nu weet ik dat velen zullen zeggen, ‘maar het heeft mijn leven veranderd’ en ‘we hebben 
nu een ander leven’ of ‘we hebben alles wat we maar kunnen dromen’. Klopt, juist, je 
hebt alles wat je hebt kunnen dromen omdat je speelt met je eigen wereld. Daar wil ik 
mee zeggen: 
	- Elk mens creëert zijn/haar eigen wereld. 
	- Elk mens kan bereiken wat hij wil. 
	- Elk mens kan zichzelf genezen. 

Maar nogmaals, het is het manipuleren en zaken zo projecteren in je eigen matrix wat 
dan de wereld is zoals jij meent dat het nu is. Nu kun je zeggen ‘maar dan is het toch 
goed?’ Nee, het is niet goed want je bent bezig in de ‘fake’ wereld en de wereld die 
gebaseerd is op denken en waar macht en geld de basis is. 

Okay, ik weet dat nu voor jou de zaak klaar is want je kunt bereiken wat je wilt, je kunt
gezond zijn zoals jij je dat inbeeldt en je kunt een leven leiden zoals jij het gedacht had. 
Hiermee is alles goed te praten. 

Wat er met deze wereld is, is dat deze net zo snel weer verdwijnt als dat hij opgekomen 
is. Je wereld stort in, je gezondheid neemt af en je inbeeldingsvermogen verdwijnt en 
dus ook je eigen matrix. Weg wereld, weg leven, het leven gebaseerd op een matrix, 
aangepraat door enkele ‘snelle’ mensen waar je grof geld voor neer hebt moeten 
leggen om hun wijsheid te kennen of mee te maken. 

Een werkelijke wereld, een werkelijk leven is puur en de energie is te zien, te voelen 
en zo mee te werken. Een werkelijk leven is niet geprogrammeerd door een ander, er 
zijn geen vaste patronen en is ook niet gekoppeld aan cijfertjes, woorden of beelden. 

Nu komen we even op dromen. Is dat dan de pure wereld? Dromen kunnen een 
connectie zijn omdat veelal dromen niet gekoppeld zijn aan je hersenen. De plaatjes 
zijn pure beelden en de verhalen kunnen een weg betekenen. Dromen kunnen ook je 
tweede en zelfs je derde leven zijn waarmee je bezig bent. Je energie is nooit op één 
plaats en is op meerdere plaatsen actief. Wel zul je merken dat de connectie dromen 
en dagelijks leven nooit geheel past. Wat ook niet kan want je parallel leven verschilt 
altijd, tot zelfs soms enorm. Dromen zijn niet een wereld waar jij werkelijk mee bezig 
moet houden. Laat de droom gaan zoals hij komt. Zijn er bepaalde signalen, neem ze 
mee want dan heeft jouw energieveld ze nodig in dit huidig leven. Maar pas op, want 
de huidige dromen zijn bij vele mensen ook uitvloeisels van denken, je hersenen die 
menen zich overal mee te moeten bemoeien. Dromen kan puur zijn en zijn in ieder 
geval minder beïnvloed dan je dagelijks leven. Je kunt dromen volgen, achterna gaan
en zelfs zien te verwezenlijken. Natuurlijk, want je kunt je eigen wereld, je eigen matrix 
maken en opbouwen. Wel blijft de gouden regel dat je het in de pure wereld moet doen 
en niet in je matrix wereld die je om je heen hebt.

Nu heb ik het over een matrix, over een ‘fake’ wereld, een wereld die bestaat uit cijfertjes, 
geld en macht. Werelden waarin grotendeels van de mensheid zich nu bezighouden. 
Maar we hebben het ook over de werkelijke wereld, een wereld van gevoel, energie, 
gezond zijn en alles om je heen hebben wat je in dat leven nodig hebt. Ja, op die wereld 
gaan we verder door en we gaan kijken of ook jij daar weer wilt terugkomen. 

Wil, schrijf ik want vele mensen willen liever de huidige ‘fake’ wereld met alle show en 
alle zogenaamde hebbedingetjes, luxe, macht en geld. Willen is meer dan alleen 
zeggen; ‘We gaan het nu doen’. Willen is dat we onze hersenen thuis laten en dat we 
ons gevoel laat overnemen. Willen is die weg volgen die dan voor je opengaat maar 
willen is ook dat er vertrouwen is in dat gevoel en in die weg die op je pad komt. 
Vele zaken die veelal niet meer bij een huidige mens passen want een maatschappij 
draaiend op gevoel is niet in te denken. Ja, er zullen dingen veranderen soms zelfs
heel drastisch maar het is wel wat jij op dat moment nodig hebt en wat er moet 
gebeuren om die enige juiste weg weer op te pakken.

Even wat tussendoor. Ik praat over ‘de enige weg’ en ‘een weg die puur is’. Zie het 
woordje weg niet zoals wij het kennen. Deze weg is geen pad, is geen duidelijke streep 
die je moet gaan volgen. De energieniale weg is een richting die je elke seconde neemt 
en volgt zonder je af te vragen waar het je brengt. Je zult het ook niet moeten zien als 
een weg en er is ook geen zijweg of een verkeerde afslag. Nee, dan neem je het 
woordje weg te letterlijk op en om het heel vreemd te stellen, ook de energiewereld 
weet niet welke weg hij gaat. Het is een geheel en jij en ik zijn daar een deeltje van. 
Wij doen mee en wij creëren mee maar ook wij spelen mee in het grote geheel. 
Ook dat grote geheel is niet te visualiseren omdat het geen tastbaar iets is. ‘Weg’ 
en ‘geheel’ zijn aardse termen die wij niet kennen in de energiewereld maar het is
in mijn ogen de enige manier om het wat duidelijker te maken. 

Zodra dat je gaat werken met gevoel en vertrouwen hebt in het geheel zul je zien 
wat ik hier probeerde uit te leggen. Zoals jij dan het geheel ziet is zoals jij het 
ervaart en hoeft het niet te zijn dat, dat mijn ervaring is of van een ander. Om naar 
deze wereld te komen, gaan we nu dieper om zo te komen in de wereld van het 
energieniale leven wat dan jou zal brengen in de energieniale gezondheid.


Hoofdstuk 28


NAAR MIJN VOLGENDE HOOFDSTUK

 

 

"Being human is helping each other"


 

Please enjoy this site, learn the way of never-ending health and for living a better life 
by finding your path in a World of Positive Energy.

A special thanks for all the people who support this site.

 

Facebook icon
Twitter icon
Linkendin icon
google icon


Due to the many visitors on this website, we are experiencing some delays in answering.
Your e-mail will be processed in the order it was received, 
but if you get no response to your e-mail within 2 days please write/submit again.