Banner world

 

 

   HOME 
    Books Web


   Books Printed 


   Health 


   Presentations


   Soul Drawings


   Video lectures 
   English


   Video lezingen 
   Dutch


   Positive Blog


   Curriculum writer


   Contact
   Side Index

Web design 
John Baselmans
 

Spatie

 

 
You can change this website in over 66 languages

 


 

Zelfgenezing

"Het Energiniale leven, Zelfgenezing"Zelfgenezing - 27 -

3:7 Wat is de grote kracht 


Wat is de grote kracht die ons ziek maakt en ziek houdt? Een hoofdstuk wat zeer kort kan 
zijn omdat het antwoord is; De onderdrukking van andere mensen in deze maatschappij. 

We hebben al wat over dit gesproken. Die matrix, die maatschappij, de wereld waar 
zo goed als elk mens op deze wereld aan meedoet. Verplicht, want je kunt er niet onderuit 
komen. Toch zijn er vele wegen in een leven en zeker op deze wereld met bijna 7 miljard 
mensen zijn er al 7 miljard wegen, zou je denken. Helaas is dat niet waar en zijn er maar 
enkele wegen die wij, mensen, bewandelen. De ene probeert wel linksom te gaan, de 
andere rechtsom en weer een andere rechtdoor. Maar uiteindelijk zijn er maar weinig 
wegen die bewandeld worden omdat vele mensen als schapen, achter elkaar het leven 
leiden. Iets wat de totale maatschappij van hen verwacht en hen zelfs oplegt. Er is weinig 
eigen inbreng. Beter gezegd er is nauwelijks eigen inbreng als je de 7 miljard levens langs 
elkaar zou leggen. Er worden weinig levensdoelen gezet. Nou ja, werkelijke levensdoelen. 
Want de vele doelen die wij zien hebben allemaal iets te maken met materialisme. 
Weinig doelen zijn levensdoelen in de vorm waarom we hier werkelijk zijn.

Ik heb het alsmaar over het ‘werkelijk’ zijn, ‘werkelijk’ leven, en de ‘werkelijke’ wereld. 
Waar staat dat ‘werkelijk’ voor, want het komt wel erg veel in het boek voor. Laten we 
deze vraag over het woord ‘werkelijk’ eens gaan beantwoorden. 

De werkelijke wereld, werkelijk doel en werkelijk leven is een leven in dienst van de 
energiewereld. De energiewereld is die wereld die het Universum laat voortbestaan en die 
de totale wereld creëert. De werkelijke wereld werkt zoals de natuur zijn weg volgt; Leven 
en laten leven in dienst voor elkaar. Alles respecteert elkaar en heeft een reden waarom 
het een het ander bijstaat of vervangt. De energie in de natuur is puur en is niet bedorven. 
Waar geen natuur is, is geen energie. Dat zien we helaas in vele steden en vele plaatsen 
op onze wereld. De energie is daar zijn houvast kwijtgeraakt en is zo verstoord dat er 
geen puur leven meer mogelijk is. Toch zal het energieniveau nooit nul zijn. Zelfs in steden, 
woestijnen of kaalgeschoren vlaktes is er nog altijd een laag niveau dat weer de draad 
op kan pakken als het nodig is. Een dorre woestijn kan dan weer een oerwoud worden. 

Als we over de werkelijke wereld praten is dat de pure energiewereld waar alles om 
draait. Leef je in een matrix dan zul je zeer weinig bijdragen aan de werkelijke wereld, 
simpel omdat jouw energie opgeslokt wordt door een matrix of simpeler gezegd, een 
maatschappij die al je energie opzuigt voor zijn eigen gewin. Zoals ik al beschreef, die 
peptalkers, filmsterren, politici en publieke figuren die alsmaar op de voorgrond staan 
om zo één te zijn met jou. Die mensen die jouw energie opzuigen en overnemen om 
zelf machtiger te worden in die matrix. 

Het is belangrijk die drie werelden te zien die ik al eerder aanhaalde en hier weer 
beschreven heb. We nemen ze nog eens even door.
	- De wereld van de zuivere energie (Universum).
	- De wereld waar mensen leven op de energie van andere 
 	 (maatschappij matrix).
	- De wereld die we zelf creëren (persoonlijke matrix).

Om met de laatste te beginnen ‘persoonlijke matrix’, daarin leeft het grootste deel van 
de bevolking. Veelal hun eigen ego strelend en menend dat de wereld alleen voor hen is 
en dat de wereld om hen draait. De ‘maatschappelijke matrix’, die ons mensen werkelijk 
als schapen een leven oplegt en ons ver houdt van de laatste wereld het ‘Universum’, dat 
bestaat uit de zuiverste energie met alle mogelijkheden en alle verbindingen. 

Nu geloven vele mensen dat ze toch ‘connected’ (verbonden) zijn met het Universum. 
Ze zijn één met vele zaken en zijn volgens hen zelfs één met het Universum. Toch vraag
ik me dan af, als zij zo één zijn waarom hangen ze zo aan geld en aan bezit maar ook een 
zwaar ego uitstralen. Ze willen één zijn als het hen goed gaat maar o wee als je aan hun 
bankrekening, huis of bezit komt, wat toch hun zekerheid is. Je ziet nog steeds alle luxe 
bij hen en je merkt weinig van hun energieveld, een energieveld die er niet is om hen heen. 
Dat veld verraadt alles en is een open boek wat niet te verschuilen is achter wat voor 
velden dan ook. Elk mens straalt die energie uit wat hij is. Dat is waar ik zeer hard kan 
maken dat er werkelijk zeer weinig mensen zijn die werkelijk verbonden zijn met die
ware wereld die de poort is naar het Universum.

Het is jammer dat er zoveel valsheid wordt gepleegd in deze wereld en dat mensen 
blindelings weer andere mensen volgen die een vlotte babbel hebben of goed van uiterlijk 
zijn. Dat bewijst allemaal dat het volk blind is en dat hun antennes afgebroken zijn en als 
lamme en dove mensen alsmaar volgen. Ze volgen een falend systeem naar zijn diepe 
afgrond. Een afgrond wat de matrix zelf gecreëerd heeft en waar het uiteindelijk aan ten 
onder zal gaan.

Verschillende geloven prediken een ondergang van de wereld en maken zo mensen bang. 
Je kunt dan bij hen aansluiten en dan behoor je tot de ‘goede’ groep. En zo zou je 
gevrijwaard zijn van de ondergang. Als dat waar was dan vraag ik me af waarom we niet 
allemaal ons tot die geloven zouden bekeren. Maar de werkelijkheid is anders. De natuur
is zich aan het roeren en de maat is wereldwijd vol. Het energieveld raakt langzaam maar 
zeker verstoord op onze aardbol en zoals de energiewereld werkt worden ‘rotte plekken’
aangepakt en vernieuwd. Ik wil niemand bang maken, ook niet bekeren of hen een weg
opsturen die toch nergens toe gaat leiden. Maar het is de wet van de wereld van de energie 
dat niets maar dan ook niets die energiewereld kan verstoren. De energiewereld creëert 
dagelijks en dat is omdat de vele energieën tezamen bouwen aan een geheel. 
Deze energiewereld zal zeker niet kleiner worden in onze ogen maar zelfs groter en groter. 
Maar vanuit de energiewereld gaande, is het al wat het moet zijn en houdt het alles gewoon 
draaiend. De energiewereld is een ‘self supporting’ geheel wat draait op alles wat het 
gecreëerd heeft. Er is geen werkelijke ‘core’ (werkelijke kern) want dat zou het systeem 
zwak maken. Op de manier zoals het nu is zal het altijd een sterk geheel blijven, waar het 
een komen en gaan is van energieën. Zijn bepaalde energieën of te rot, uitgeput of tegen 
het geheel bezig dan worden deze geëlimineerd en worden weer gezonde energieën 
geplaatst op die plaats. We zagen dat in de oertijd waar bepaalde dieren de aarde te 
veel beheersten. We zagen het ook aan menselijke beschavingen die teveel afweken van 
deze regel en dus verdwenen. Kijk nu wat er gaande is op deze aarde, net als ratten lopen
we over een klomp steen en wij allemaal van die steen eten, drinken en erop wonen. 
De energie is verstoord en de oplossing komt vanzelf. Er is dan geen menselijke selectie 
nodig want daar heeft het geen kans toe. En zo heeft jouw aansluiten bij een sekte of bij 
een of andere wetenschap totaal geen zin.

Maar we hebben de heersende energie, het Universum en het geheel die ons draaiende 
houden. We hebben dus die drie werelden waar de meeste mensen maar in een ervan 
leven en werken. Die matrix die we zelf opbouwen zodra we geboren worden tot de dag 
dat we sterven. Een ‘fake’ wereld waar we aan het einde van het ritje zeggen; ‘Waar 
deden we het voor’. We zijn verdwaald en we vergeten ons werkelijk doel. Het doel om bij
te dragen aan de totale energiewereld. Vele groten die in het verleden dachten theorieën
en verklaringen gevonden te hebben kwamen op latere leeftijd achter dat ze hun stellingen 
van de verkeerde manier belichtten. Ze kwamen erachter dat ze niet pasten in de werkelijke 
wereld van het Universum. En werkelijk vele groten der aarde werden voor gek verklaard
toen ze hun stellingen gingen aanpassen en/of zelfs tegenspreken. Ze zagen in een keer 
dat ze in een maatschappelijke matrix werkten en vonden een wereld waarover alsmaar 
gezwegen werd.

Je kunt stellen dat er in het Universum meerdere matrixen zijn zoals er zeker meerdere 
levensvormen zijn. Maar wij mensen zitten er al met twee opgescheept. 7 miljard mensen 
die een wereld hebben gecreëerd wat berust op lucht, geld en macht maar die voor het 
Universum weinig bijdraagt aan het geheel. Het negatieve wat deze matrix tentoonstelt en 
uitstraalt is de min in het geheel. Zo blijven we aards denken want ook hier hebben we het 
weer over een plus en een min. We praten over energie en dan gaat het erom of het wat 
bijdraagt of niet. Bijdragen is alleen als het geen schade aan de ander toebrengt of een 
ander tekort doet, maar meehelpt aan het tot stand houden van het geheel. Maar wat 
doen wij mensen? 
	- We gunnen elkaar het licht in de ogen niet.
	- We vechten dagelijks, is het niet met de een dan wel met de ander.
	- We strooien met ziekten en wensen de mensen het slechtste.
	- We delen niet maar nemen alles voor onszelf.
	- En zo kun je een waslijst vullen met zaken wat mensen 
	 gezamelijk uitstralen aan energie.

Deze negatieve energie is op zo’n lage frequentie dat deze totaal niets bijdraagt en dan
is het net zoals met ziekten. Namelijk, je haalt die energie weg en plaatst er zuivere 
energie voor terug. Het gezwel is weg en we kunnen doorgaan. Ook dat doet de natuur. 
Maar ook het Universum dat al vele malen ingegrepen heeft in de puinhoop: De negatieve 
energie die op aarde heerste en weer aan het heersen is. 

De energie is een mooi geheel want hij kijkt niet wat, wie en hoe je bent. Hij ziet de lage
frequentie en weg ermee, einde verhaal. Ook in het Universum zien we het dagelijks 
waar grote stelsels verdwijnen of afgestoten worden en zeer machtige mega stelsels voor 
terugkomen. Een van de energieregels is; Op een half leeggelopen batterij is geen leven
te creëren. Zo simpel zouden we het moeten zien. Doch we blijven onszelf alsmaar voor 
de gek houden want wij zijn machtig, wij zijn nodig en wij weten alles. Nou, dat zijn die 
zaken waar een energieveld niet naar kijkt. Hij kent die uitspraken niet en kijkt ernaar als 
een energieveld, zoals ik de mensen ook zie, wat energie uitstraalt of aan het uitdoven is. 
Dat laatste is helaas gaande bij 99.5% van de wereldbevolking.

Maar even terugkomen op lucht, macht, geld en bezit, zaken die niet nodig zijn in een 
Universum. Lucht hebben we als sterfelijke mens nodig om ons leven te leiden. Maar geld 
en macht zijn zaken die gemaakt zijn in de loop der eeuwen om mensen te manipuleren 
en te onderdrukken. Lucht is gecreëerd door de energieën omdat we onze bijdrage niet 
zouden kunnen doen als er geen leven op deze planeet gecreëerd zou worden. Nee, 
geen buitenaards wezen is hier aan te pas gekomen, noch een of ander intellect. Het is 
het ‘self supporting’ systeem wat maakt wat nodig is en wat neemt wat overvloedig is. 
De overvloed die er momenteel heerst doch met een lege inhoud, is wat deze wereld nu
is en brengt zo de gehele wereld werkelijk op een kritiek punt. We zijn energieloos en 
dragen weinig bij. Wij verkwisten dat beetje energie wat we nog hebben aan geld en 
macht. En zo zie je dat vele mensen aan het afvallen zijn, bepaald door een natuur die 
zijn impulsen krijgt van het gehele energieveld (het Universum). De natuur die de 
meest directe en zuivere connectie heeft en de volle energie in connectie met het 
Universum.

Het Universum bezit een kracht die niet te beschrijven is. We zien wel eens 
wonderbaarlijke mensen die wonderbaarlijke zaken kunnen verrichten. Nu praten we 
niet over topsporters, politici of goochelaars. We praten over mensen die met elementen 
kunnen werken maar ook, zoals het omschreven wordt, hoogbegaafd zijn. De natuur heeft 
deze uitschieters ook en net als de natuur heeft de mensheid ook deze uitschieters. 
Mensen die weten met een fractie van die energie te kunnen spelen en mee te werken. 
Maar het is nog geen miljoenste/miljardste van een tiende wat de ware energie kan doen. 
Vergis je niet, we hadden in het verleden machtige culturen. Culturen die veel verder waren 
dan dat wij nu zijn. Met die krachten die ze wisten samen te bundelen waren ze tot ‘grootse’ 
dingen toe in staat. Zij wisten van zaken waar we nu maar naar gissen omdat we nu alles 
via verstand doen. Deze culturen wisten te spelen met de kracht maar ook te werken met 
de kracht. Doch de ware menselijke aard kwam alsmaar weer naar boven en vervielen 
ook deze zeer machtige culturen in de oude fout van geld, macht en onderdrukken. 
Dat heeft gemaakt dat deze culturen met al hun kennis gewist werden van deze aardbodem. 
Enkele sporen mogen we nog van zien maar de grote kennis is verloren voor vele onder ons. 
Doch enkele onder ons komen weer op om weer opnieuw te proberen deze wijsheid over 
te brengen naar de huidige mensheid. Als we puur menselijk kijken zijn wij een 
hardleers volkje. Eeuwen lang wordt er ons zaken aangedragen en eeuwen lang gaan we
in de fout. Over en weer blijven wij als mens falen en het lijkt erop dat de energie ons wil laten 
zien hoe negatief de menselijke energie alsmaar bezig is. 

We zijn misschien wel een experiment waar alsmaar aangetoond wordt dat we maar één 
kant uit willen en dat is macht hebben. En die macht zullen we nooit vinden zolang we op 
deze manier doorgaan als dat we al eeuwen doen. De mensen beseffen niet dat ze een 
‘niet’ zijn in de werkelijke energiewereld. Ze zijn een deel maar ze kunnen nimmer een 
bepaler worden in het geheel. Men ziet dat de mens wil domineren en bepalen. Dat laten 
ze alsmaar zien op deze planeet. De mens meent overal zaken op te moeten lossen en te 
bepalen terwijl de mens een kleine speler in het geheel is. Met veel smoesjes en op zoek 
naar leven proberen ze nu met raketjes over te springen. Maar door de illusie van tijd komen 
ze niet verder dan enkele keien om hen heen. Door hun beperking van leven maar ook
werken met het leven zijn ze gebonden aan tijd. Tijd die gecreëerd is door de mens. 
In de energiewereld is geen tijd en kan men hier, daar en overal zijn. Maar met ons 
breinaaldje wat een raket heet, hebben we ons vele beperkingen opgelegd. We berekenen 
alles en we weten alles in cijfers uit te drukken. Maar hoe kun je in cijfers iets beschrijven 
als er geen cijfers zijn in de werkelijke wereld? Dat vertelt ons ook weer dat we in onze 
eigen en maatschappelijke matrix vastgeroest zitten. 

Hoe groot is de werkelijke energiewereld? Volgens menselijke berekeningen een getal 
met duizenden nullen en dan nog eens maal lichtjaren! Maar is het misschien in 
werkelijkheid maar 1 millimeter? Of een Nanometer? Want ook naar het kleinste getal 
gaan we steeds verder. Merkt de mens niet dat hij in cirkeltjes werkt en dat er onbepaalde
tijd en onbepaalde afstand is? De mensheid is weer vast aan het lopen. De getallen geven 
geen uitkomst en de tijd geeft geen oplossing. Weer zijn we eeuwen verder en zijn we op 
een uiteindelijke dwaling gekomen. Ditmaal heftiger want we hebben er tot dusver 7 miljard 
mensen bij betrokken. Allemaal mensen met een ziel en allemaal mensen die gestart zijn 
met een verse frisse energie. 

Waar zijn die mensen gebleven? Zijn ze allemaal verdwenen? Nee, er zijn er nog die 
weten waar de werkelijke verbinding ligt. Je zult ze niet zien. Je zult ze ook niet herkennen
want ze zijn zoals jij en ik. Ze wachten en ze zien toe. Ze hebben alle tijd want voor hen is 
er geen tijd en ook zij weten dat het zeker allemaal goed gaat komen. Niet op die manier 
zoals vele mensen hopen of die nu naarstig voorzorgsmaatregelen aan het nemen zijn. 
Want al is jouw bunker, jouw plekkie nog zo ‘self supporting’, dat zal de keuze niet 
veranderen. Maar ze zijn er, en af en toe voel ik hen om me heen en weet dat het goed komt. 
Goed voor ons Universum dat zich werkelijk niet laat manipuleren of dicteren omdat dat 
simpel niet kan. 

Een sterrenstelsel van duizenden lichtjaren verder zal zich echt niet gaan afvragen 
waarom hier een handje vol wezens zo onbedacht bezig zijn. Maar nu ben ik het te 
menselijk en te aards aan het omschrijven. Maar dat is gedaan om gewoon aan te tonen 
waar wij als mens staan.

Met de grote macht is te leren leven maar dan zul je moeten weten en kunnen zien wat 
de grote macht inhoudt en waar het mee bezig is. Nu zul je als mens dat nooit geheel 
kunnen overzien maar het is geweldig om mee te maken wat die energiewereld vrijgeeft 
als je er voor openstaat en mee gaat werken aan het geheel. Het nietige, het beangstigde
bestaat niet meer want dat is aards en berust allemaal op materialisme, tijd en macht. 
Dat is nu net niet wat enige waarde heeft in deze werkelijke energiewereld.


Hoofdstuk 27


NAAR MIJN VOLGENDE HOOFDSTUK

 

 

"Being human is helping each other"


 

Please enjoy this site, learn the way of never-ending health and for living a better life 
by finding your path in a World of Positive Energy.

A special thanks for all the people who support this site.

 

Facebook icon
Twitter icon
Linkendin icon
google icon


Due to the many visitors on this website, we are experiencing some delays in answering.
Your e-mail will be processed in the order it was received, 
but if you get no response to your e-mail within 2 days please write/submit again.