Banner world

 

 

   HOME 
    Books Web


   Books Printed 


   Health 


   Presentations


   Soul Drawings


   Video lectures 
   English


   Video lezingen 
   Dutch


   Positive Blog


   Curriculum writer


   Contact
   Side Index

Web design 
John Baselmans
 

Spatie

 

 
You can change this website in over 66 languages

 


 

Zelfgenezing

"Het Energiniale leven, Zelfgenezing"Zelfgenezing - 26 -

3:6 Hoeveel wil je beter worden 


Misschien even een vreemde titel voor een nieuw hoofdstuk en zelf stond ik er ook 
even van te kijken waarom ik dit zo plaatste. Want als je toch logisch zou denken dan wil 
ieder mens 100% beter zijn en geen een zal zeggen als ik maar voor de helft beter was. 
Maar achter deze titel zit wat anders. We hadden het in het vorige hoofdstuk al over onze 
matrix, ons tweede leven en onze wereld waarin we alles manipuleren en registreren. 

Die wereld waar de meeste mensen zich in begeven is een wereld die geheel 
opgebouwd is via de normen, wetten en regels van een maatschappij. We leven naar 
die regels en gedragen ons naar die regels en we vergeten het ware leven waarvoor we 
werkelijk hier op deze aarde zijn gekomen.

Ik ga even weer naar de wetenschap die alsmaar in cirkels draait en geen werkelijke 
doorbraken naar buiten brengt. Ik schrijf dat zo omdat er grote doorbraken in het verleden 
zijn geweest maar die werden angstvallig verzwegen. De wetenschappers die dat naar 
buiten brachten werden zelfs vermoord. Het mocht niet naar buiten en wij ‘gewone’ 
mensen mogen niet weten wat de werkelijke wereld is. Zoals ik al eerder stelde, als de 
wetenschap totaal opnieuw zou gaan werken voor het algemeen belang, zonder restricties, 
zonder manipulaties en intimidaties, dan zouden we al zeer snel achterkomen dat de oude
wetenschap in een matrix werkte die de werkelijke wereld angstvallig achterhoudt. 
Vele oplossingen zouden geopenbaard worden maar ook grote krachten zouden gevonden 
worden omdat deze allemaal direct aan het pure leven gekoppeld zijn. Als je in een droom 
werkt zal het geen invloed hebben op de werkelijkheid. Maar werken in de werkelijkheid 
heeft grote invloeden in het totaal. 

Zo zien we dat mensen eindeloos aanrommelen om hun wereldje maar veilig te stellen, 
om hun eigen hachje te redden en alsmaar denken aan meer en aan macht. Op die 
enkelen na die daar buiten staan heeft de matrix geen vat. Waarom niet? Een logische 
vraag en het antwoord daarop is erg simpel. De matrix heeft geen kracht om de werkelijke 
wereld en zijn energie aan te pakken. Mensen die van energie leven hebben geen matrix 
nodig maar mensen die afhankelijk zijn van het gemanipuleerde voedsel lopen dagelijks
te schooien om een handje eten. 

Het gaat veel verder, want onze werkelijke wereld waar een energie heerst die alles 
werkelijk aankan, is een groot gevaar voor die maatschappelijke matrix die angstvallig 
in stand wordt gehouden. Nu weet ik dat je een beetje gaat geloven dat ik over een film 
zit te praten maar ik moet je teleurstellen, het is geen verslag van een film noch het script. 
De zaken die hier staan maak ik zelf mee en ik kan me vrij gemakkelijk bewegen tussen 
deze twee (zelfs drie) werelden. Drie werelden? Ja, want er zijn meerdere werelden waar 
men in kan zijn. 
	- We hebben onze Universum wat de energiebron is van het leven. 
	- We hebben onze aardse matrix met het menselijk gedrag. 
	- We hebben onze eigen leven wat een eigen matrix is die we 
	 zelf maken. Deze laatste komt wel eens tevoorschijn in je dromen.

Deze drie werelden zijn te beleven en mee te werken. Helaas leven zeer vele mensen 
maar in één wereld en die is van de matrix die zij zelf maken. Ze maken zich niet druk wat 
er voor of achter zit en ze willen helemaal niet weten dat er meer is. Ook hebben we een 
groep die zich dan ‘spiritueel’ noemt. Mensen die menen zich ook nog te kunnen begeven 
in de aardse wereld maar sterk verbonden zijn aan een eigen leven. Een plaats waar we 
de geloven ook terugzien. Alles draait en gaat om hen zelf en wat zij zijn en wat zij doen.
In die ware wereld ‘onze bron’ bevinden zich maar weinig mensen. Ja, er wordt wel veel 
over geschreven en velen menen verheven te zijn maar helaas kom ik hen daar niet tegen. 
Het is geen aards geheel en dat merk je al snel uit die mensen die dan praten in aardse
termen, namelijk dat je voor Raden komt, in kamers en lessen die je moet volgen. 
Dat soort zaken bestaan niet in het Universum want alles is één. Alles is één energie, is 
één kracht.

Maar we gaan even te diep en we gaan even terug, of iedereen wel werkelijk beter wil 
worden. Nee, is dan mijn antwoord omdat de huidige maatschappij, de huidige matrix niet 
gebaat is met jouw gezondheid! Een vreemde uitlating toch? Want wat kan een 
maatschappij doen met zieke mensen? Nu, als we even naar onze groten der aarde gaan
kijken, zien we dat ze vrijwel allemaal afhankelijk zijn van snuiven of van het nemen van een 
of andere oppepmiddel om zo mee te kunnen draaien. Een tabletje hier, een snuifje daar 
of een drankje zus. Ze kunnen geen van allen de druk aan die de matrix (de maatschappij) 
hen oplegt. Ze moeten presteren en dat zien we bij alle politici, staatshoofden, filmsterren, 
rock stars en mensen die iets hoger op de ladder staan dan jantje normaal. Ze doen er alles 
aan om zo energiek mogelijk naar buiten te komen Maar je ziet duidelijk dat ze werkelijk 
allemaal op een of andere manier onder invloed zijn van een of andere drugs. Niet één 
sporter, popster of hooggeplaatste politicus is geheel vrij van deze pepmiddelen! 
Niet één op deze wereld. Is het niet een plant, een thee, een tablet, een poeder, een 
drankje of een middel, iets gebruiken ze om de druk aan te kunnen.

Ze moeten want de maatschappij (matrix) verlangt dat! Maar dan komen wij, de gewone 
mensen, aan bod. We mogen niet roken, niet drinken, niet snuiven en dit en dat niet nemen 
want het is allemaal verboden. We mogen tabletten nemen, poeders, zalfjes en dat eten wat 
ons voorgehouden wordt. Het water drinken wat vol vreemde zaken zit. En de dingen doen 
die van hogerhand opgelegd worden. In de matrix van de huidige maatschappij is dat zo 
overduidelijk. Het wordt eens tijd dat we dat allemaal gaan zien en eens gaan doorbreken. 

Nu worden deze beweringen als belachelijk afgedaan. Ook zal er heus nog wel eens 
censuur komen op delen van dit boek. Maar daarom zal het altijd vrij te downloaden blijven 
vanuit verschillende plaatsen op de wereld. 

Zo komen we weer op onze gezondheid terug. Die gezondheid wat we niet willen en dat 
we 100% genezen worden van alle ziekten. Ja, omdat we in die ene matrix hangen kunnen
onze hersenen niet akkoord gaan met een 100% genezing van ons lichaam. Want dan gaat 
het lichaam komen in de ware wereld wat verbonden is met een Universum die een absolute 
schone energie heeft. Dan hoeven we niet meer te denken en zo schakelen we het aardse uit. 
We denken dan niet meer aan geld, macht en bezittingen. We gaan niet meer in een 
droomwereld en denken alsmaar aan ons eigen. Nee, we zijn dan in die pure ware wereld 
waar men werkt volgens de energie. 

Nu weet ik dat het allemaal wat vreemd klinkt. We praten over drie werelden en het niet 
beter mogen worden. Toch zul je later inzien wat er hier allemaal werkelijk staat. We worden 
duidelijk in een stramien gehouden. We mogen een beetje naar links en even wat naar 
rechts, maar we moeten het leven, leven zoals het bepaald wordt. Ja, de een noemt het 
karma, de ander ons lot en een derde noemt het onze maatschappij. Maar alles lijkt bestemd 
te zijn en bepaald. We worden geboren, moeten scholen bezoeken (om de hersenen te 
spoelen), gaan werken en met je 65ste word je gedumpt in een of andere flat in afwachting 
van je dood. Een leven wat op 99.9% van de wereld bevolking slaat, afhankelijk van waar
je op deze wereld komt en werkend tot je dood. Een vast gegeven en een gegeven waar 
men nauwelijks onderuit komt. Wat triest is, is dat wij zelf niets meer beslissen en zelfs 
niets te zeggen hebben over onze eigen lichaam. Spuiten zijn verplicht en we moeten 
het gif in ons voedsel nemen, allemaal onder bedreiging, door straffen en dreigementen 
op te leggen. We worden duidelijk gemanipuleerd en ik raad eens aan dat iedere lezer 
eens een lijstje gaat maken wat hij tot de dag van vandaag gedaan heeft in zijn leven. 
Ben je klaar, lees dat lijstje nog eens totdat je ziet waar je, je mee bezig houdt. Dan zul je 
zien dat er een schokkend bericht te voorschijn komt.

Nee, al zouden we honderd procent beter willen worden zou het ons niet op de huidige 
manier lukken en wordt het niet toegelaten. Ver in onze hoofden staat geschreven 
dat we ziek zijn en dan kunnen we dus nooit helemaal beter worden. Ga eens na bij jezelf 
hoe je werkelijk denkt over ziek zijn, ziek voelen of wat er nu gaande is in jouw lichaam. 
Schrik niet maar je zult zeker versteld staan hoe en wat er dan voor gedachten in je 
opkomen.


Hoofdstuk 26


NAAR MIJN VOLGENDE HOOFDSTUK

 

 

"Being human is helping each other"


 

Please enjoy this site, learn the way of never-ending health and for living a better life 
by finding your path in a World of Positive Energy.

A special thanks for all the people who support this site.

 

Facebook icon
Twitter icon
Linkendin icon
google icon


Due to the many visitors on this website, we are experiencing some delays in answering.
Your e-mail will be processed in the order it was received, 
but if you get no response to your e-mail within 2 days please write/submit again.