Banner world

 

 

   HOME 
    Books Web


   Books Printed 


   Health 


   Presentations


   Soul Drawings


   Video lectures 
   English


   Video lezingen 
   Dutch


   Positive Blog


   Curriculum writer


   Contact
   Side Index

Web design 
John Baselmans
 

Spatie

 

 
You can change this website in over 66 languages

 


 

Zelfgenezing

"Het Energiniale leven, Zelfgenezing"Zelfgenezing - 25 -

3:5 Hoe om te gaan met ziekten 


Wat valt er om te gaan? Ziekten zijn, zoals al eerder gesteld, veelal verkregen omdat men 
zelf dat wil. Is het niet om aandacht, dan omdat het lichaam niets anders kan doen dan aan 
die noodrem trekken. Als men werkelijk ziek wordt is er al heel veel gebeurd. Een ziekte 
zal niet pats boem komen, niet van het ene op het andere moment. Een ziekte heeft een 
verloop en zijn oorsprong kan totaal ergens anders vandaan komen dan waar het tot 
uiting komt. Het lichaam is werkelijk een geweldig geheel wat zo complex is dat bij elke 
onthulling er meer vragen bij komen. Ik heb al meerdere malen gesteld dat het lichaam 
een Universum op zich is. Vergeet niet, we hebben bij het stoffelijke gedeelte maar ook 
een energieniale tak die nog vrijwel onberoerd is en waar men niet weet wat ermee 
te doen. In het stoffelijke zien we vooruitgangen en in het energetische gedeelte zijn er 
ook al enkele zaken openbaar geworden. Maar dan houdt het op en weten we er niets 
van waarom mensen wonderen kunnen verrichten of waarom er zoveel onverklaarbare 
zaken om ons heen zijn. 

Ja, we hebben een groepje auralezers en we hebben ook mensen die weten te spelen 
met wat zaken en zo van dat alles een hele show omheen weten te draaien. Maar wat 
zit daar achter? En wat is het dat mensen dan zus en dan weer zo reageren? 

Steeds meer vragen die alsmaar opduiken en waar steeds minder antwoorden 
op komen. We leven nu eenmaal in een rage en die rage is de wereld van ongeloof. 
Kan niet anders omdat de wereld een gecreëerde ‘matrix’ is door mensen en niet door 
het Universum. Daar komt nog bij dat vele mensen deze ‘matrix’ verkiezen boven het 
ware leven volgens het Universum. Het is zo dat we alsmaar afdwalen in een matrix en 
dat we dieper wegzinken in een wereld die niet bestemd is voor ons, mensen. Waarom 
denken we als machines? Waarom handelen we als machines? En waarom leven we 
als machines?

Zaken die in de laatste eeuw zeer snel zijn opgekomen en waar al een aantal oudere 
culturen aan ten onder zijn gegaan. Alsmaar benaderen wij het leven vanuit een 
verkeerde, gemanipuleerde hoek. Maar ook benaderen we het geheel totaal verkeerd! 
Het beeld waarin we nu leven is niet het zuivere beeld. De matrix heeft zich meerdere 
malen vermenigvuldigd zonder dat we het weten! 

Maar wat heeft dat te maken met het verwerken van en het optreden tegen een 
opkomende ziekte? Dat is simpel en zeker duidelijk open te trekken. Wij leven in een 
mechanische wereld, gecreëerd zoals wij denken dat een leven is. Een eigen matrix in 
een bestaande matrix. Een beeld in een beeld. Jouw beeld zegt dat je nu ziek bent en 
dat je bijvoorbeeld kanker of aids hebt. Jouw matrix, jouw wereld, gaat ingrijpen maar 
wel in jouw matrix beeld. Dat beeld is nog steeds een illusie waarin jij al vele jaren leeft. 
Nu wordt er dus gewerkt in een illusie. Daar maken vele natuurgenezers maar ook de 
reguliere artsen gretig gebruik van. Want werken in een illusie is alleen maar jouw 
gedachten op een andere frequentie brengen en de zaak ‘ziek zijn’ is afgehandeld. 

Nu is het iets gecompliceerder want vele ziekten zijn gecreëerd omdat de mens ziek 
MOET zijn! Vele ziekten worden bewust verspreid en zijn testen vanuit een matrix (lees 
maatschappij) die meent zaken op te kunnen leggen. Aan de ene kant ben je zogenaamd 
bezig mensen beter te maken maar aan de andere kant mag je geen mensen helpen of 
hen werkelijk beter maken. Dat zagen we bijvoorbeeld aan een Royal R. Rife die een 
oplossing had tegen kanker. Te eenvoudig en er kon geen geld mee gemaakt worden! 
Het paste niet in het beeld van die matrix, die maatschappij! Het paste niet in deze huidige 
matrix waar juist ziekte een verwelkomde bron van inkomsten en manipulaties is. Het werd 
in het verleden al veel verzwegen maar ook vele oplossingen worden alsmaar verzwegen 
en ongedaan gemaakt. 

Nu is er bijvoorbeeld bij jou kanker gevonden en je komt in die oneindige mallemolen. 
Het geld wordt gretig uitgegeven totdat er gemerkt wordt dat het te goed gaat met je. 
Want de kuren hebben geholpen maar jij zelf doet er verder niets aan om verdere kanker
te voorkomen. Je oude levenspatroon blijf je volgen en er wordt meer gevonden en zo 
is het einde nabij. Je matrix wordt afgesloten en de wereld heeft weer gedaan wat nodig 
was en een leven onnodig verspeeld. 

Nu hebben we het even over die matrix maar ik wil dat nog even verder uitdiepen. 
De wereld zoals we nu leven is dus die mechanische matrix gebaseerd op machines, 
geld en macht. Maar als je achter die matrix kijkt is er een andere wereld van natuur, 
evenwicht en geen ziekten! De natuur kent nauwelijks ziekten. Toch zien we wel eens in 
de planten- en dierenwereld ziekten opduiken maar die zijn sporadisch. De meeste 
ziekten zijn er omdat wij menen de natuur te kunnen manipuleren. Een plant groeit waar
hij weet dat hij een overlevingskans heeft. Wij mensen zetten hem waar hij niet thuishoort
en deze plant wordt ziek. Wij zetten beesten waar ze niet thuishoren en de dieren 
worden ziek. Maar de natuur zet alles op die plaats waar het thuishoort en zal nooit en 
te nimmer zaken doen die geen overlevingskansen hebben. Een dennenboom planten 
in de tropen is om moeilijkheden vragen of een pinguïn plaatsen in de Caribische zee is 
ook al zo’n waanidee! Toch doen we dit alles in onze matrix en we moeten rare 
bokkensprongen maken om het allemaal in leven te houden. 

Datzelfde probleem hebben wij mensen ook. We leven in een wereld waar wij mensen 
niet thuishoren. Wij zijn geen machines en zeker geen robotten. Toch leven we zo op elkaar 
gestapeld anders zou er ruimte tekort zijn. Maar we doen meer. We worden ziek omdat we 
ziek moeten worden want dat wordt van ons verlangd. Ziek zijn betekent geld en geld is 
macht. Het is belangrijk dat je dit plaatje even goed ziet en dan gaan we verder.

Hoe gaan we om met ziekten? Daar is een kort en simpel antwoord op te geven. Je bent 
niet ziek! Nee, ik negeer niet, steek ook niet mijn hoofd in het zand maar je bent alleen ziek 
voor je matrix. Van nature ben je niet ziek en de natuur wil je ook niet ziek hebben! Een vreemde
gedachte maar een gedachte waaraan je zult moeten gaan wennen. Is het je nog nooit 
opgevallen dat er maar weinig werkelijke genezingen zijn? Met al die triljoenen die we 
uitgeven weten we nog niet één ziekte werkelijk te genezen. En dan komt er een gek en die
zegt geen geld nodig te hebben en dat er geen ziekten zijn! Deze gekken zijn er meer en 
ze zijn stil. Deze mensen weten wat het werkelijke leven is maar weten ook dat leven energie is. 
Energie is leven en energie betekent niet, ziek zijn. Ziek zijn is die matrix waarin de meeste 
mensen leven.

Nu denk je dat ik jou iets aan het inpraten ben. Toch zou ik willen vragen om eens over na
te denken en te zien hoe ziektebeelden zich ontwikkelen om je heen en in je eigen omgeving. 
Het is een pijntje, het is een druk en binnen een korte tijd is het een gezwel of zijn het de
laatste dagen van je leven. En dan gebeurt er iets, een wonder en die man die nog 10 dagen
te leven had, leeft nog 20 tot 30 jaren langer! Een wonder, een geluk of een almachtige God, 
maar wat er werkelijk is gebeurd, is dat deze persoon in een andere dimensie is gekomen 
en uit zijn matrix is gestapt en zag dat hij niet langer ziek meer was of zelfs nooit ziek is
geweest! Het totale leven verandert, zijn manier van leven, zijn zienswijze maar ook zijn
handelen. Er is een andere kijk op de wereld maar zeer zeker een andere kijk op het leven.

Van deze mensen heb ik enkele mogen ontmoeten, maar ze durven weinig los te laten. 
Want wat is erger dan dat je nagekeken wordt omdat je een tik van de molen hebt gekregen. 
Anderen vluchten naar een God of een engel en houden zich daaraan angstvallig vast. Doch 
hun werkelijke energie is te zien. Energie die weer puur is en komt vanuit de werkelijke 
wereld, van een energieniale wereld.

Het is misschien allemaal teveel en ik weet zeker dat er mensen zijn voor wie het nu te
zweverig is. Blijf toch lezen en blijf om je heen kijken. Ik beloof je dat je na het verder 
lezen van dit boek de werkelijke wereld zult zien en dat jij weet dat jij nooit ziek meer 
wordt zolang er vertrouwen is. Vertrouwen hebben in jezelf maar het belangrijkste, 
vertrouwen hebben in een Universum die uit vol goede energieën bestaat. Het is niet dat 
ik je iets opdring. Ik wil je ook niets opleggen. Maar ik zou willen dat 5% van dit boek door 
zou dringen zodat het laat zien wat er werkelijk gaande is met ons, mensen. Die matrix 
moeten we doorbreken maar dan moeten we wel gaan zien dat er een eenheid is die niet 
naast elkaar werkt maar met elkaar. Zien dat een geheel één blijft en er geen onderdelen, 
vakjes, nummers of verschillen zijn. We zijn allemaal gemaakt van dat ene lego blokje en 
zonder dat ene blokje zou er niets zijn. Er is meer dan ‘niets’ en er is zoveel wat wij 
helaas niet kunnen zien en pakken, maar wat wel bestaat.

We gaan door om je deze wereld te laten ervaren. Dan vraag ik je wel, stel je hart 
open, zet je hersenen even op stop en laat komen wat er in de komende hoofdstukken nog 
gaat komen. We stappen niet uit een box. We gaan ook niet uit ons dak, maar we gaan 
terug naar ons leven, ons oerleven waar elk mens recht op heeft. Een oerleven zonder
ziekten en met veel energie, om zo te verwezenlijken wat wij te verwezenlijken hebben op 
deze aardbol, als deel van een Universum.


Hoofdstuk 25


NAAR MIJN VOLGENDE HOOFDSTUK

 

 

"Being human is helping each other"


 

Please enjoy this site, learn the way of never-ending health and for living a better life 
by finding your path in a World of Positive Energy.

A special thanks for all the people who support this site.

 

Facebook icon
Twitter icon
Linkendin icon
google icon


Due to the many visitors on this website, we are experiencing some delays in answering.
Your e-mail will be processed in the order it was received, 
but if you get no response to your e-mail within 2 days please write/submit again.