Banner world

 

 

   HOME 
    Books Web


   Books Printed 


   Health 


   Presentations


   Soul Drawings


   Video lectures 
   English


   Video lezingen 
   Dutch


   Positive Blog


   Curriculum writer


   Contact
   Side Index

Web design 
John Baselmans
 

Spatie

 

 
You can change this website in over 66 languages

 


 

Zelfgenezing

"Het Energiniale leven, Zelfgenezing"Zelfgenezing - 22 -

3:2 Hoe verder 


We gaan stoppen met gezond leven en aan onze gezondheid denken! Nou, dat is een 
uitspraak die je zeker niet in dit soort boeken zult verwachten en ik wil dat ook verder 
met je uit gaan diepen.

Stoppen met gezond leven. We hadden het in ons vorige hoofdstuk al over hoe het er 
veelal aan toegaat in de huidige maatschappij. We sloven ons uit om gezond te zijn, 
we doen er alles aan om gezond te lijken en als het even kan om ons gezond te voelen. 
Met dat alles hebben we nog nooit in de geschiedenis van de wereld zo’n ziek 
volk gehad! 
	- Wat is er mis? 
	- Wat gaat er mis?

Op beide vragen zijn we al op ingegaan en we weten dat van de ene kant vele mensen 
aandacht vragen door ziek te zijn en aan de andere kant hebben we een handel in 
medicijnen en de medische wereld die alleen maar denkt aan geld maken met de 
ziekten bij mensen. Ben je gezond dan gaan we praten over de ziekten die nog kunnen 
komen. En zo hebben we 90% van de wereldbevolking in de tang van ziek worden of 
ziek zijn. We gooien over dit alles nog een scheutje wereldellende en de laatste 
procenten voelen zich dan ook niet meer zo goed! 

Dit was de ziekteverwachting van de komende dagen! 

Het wordt alsmaar moeilijker om je gezond te voelen, geen pijnen en geen kwaaltjes 
te hebben en zeker geen grote ziekten. Doch, de artsen, specialisten en verder alle 
andere ‘isten’ schieten als paddenstoelen uit de grond. Dit ‘ras’ zaait zich zeer snel uit 
en ze menen werkelijk nodig te zijn op deze wereld. Maar met al die hoog opgeleide 
mensen zijn we alleen maar zieker geworden! In het verleden had een stad één 
medicijnvrouw of -man en daar ging men naar toe als het werkelijk mis was. 
Verschillende dorpen moesten het zelfs met één zo’n persoon doen. Nu heeft elke hoek 
van een straat wel iemand die aan geneeskunde doet! Is het niet regulair dan wel 
alternatief en wat daar allemaal nog tussen kan liggen. Elke straat heeft zijn eigen 
medicijnvrouw/man. En we worden maar zieker en voelen ons nog ellendiger. 
Oei, weer een scheut in mijn rug! Au, weer een hevige hoofdpijn en oei, weer zo 
stijf als een lat. En dan gaan we weer, pilletje hier, poedertje daar en een zalfje zo. 

We doen er allemaal aan mee. Waar zou nog een huis staan waar geen doosjes 
medicijnen of pepmiddelen en zalfjes enz. staan? Ik durf te wedden dat die huizen 
op één hand te tellen zijn. We zijn een afgeschreven ziek volkje wat zich in stand houdt 
met allerlei kunstgrepen! We kunnen niet meer zonder het een of het ander en de 
wereld zal stoppen met draaien als we die rommel niet meer innemen! 

Gaat er al een belletje rinkelen? Ik ga nog even door. Die oude vrouw van 103 neemt 
zegge en schrijven 1 tabletje bloedverdunner want dat is goed volgens haar arts. 
Ze lacht erom want ze neemt die nog eens in met een heerlijk glas bier! Zij meent dat 
haar glaasje bier haar in de running houdt. Dat tabletje is omdat haar kinderen dat willen, 
volgens haar. Ik kan je verzekeren dat er al vele tabletten bij haar in de tuin liggen en dat
er bloedverdunnende planten aan het groeien zijn op die plaats. 

Een ander oudje heeft wat pijn en staat wat moeilijk op. Hij mompelt wat en zegt sissend
tussen zijn enkele tanden door, dat een oude wagen ook altijd moeilijker start! ‘Moet je dan 
niet eens naar je benen laten kijken opa?’ Hij wordt kwaad en zegt dan meteen dat hij weet
wat er in zijn omgeving groeit wat hem op de been houdt en dat, dat niet in een pilletje zit
wat van de andere kant van de wereld komt!

Bingo, weer een geheim geopenbaard want wat zeggen de regels van de energieniale 
gezondheid? ‘Alles wat een mens nodig heeft in zijn leven is aanwezig in een kleine straal 
om ieders huis’. Met deze eenvoudige regel kun je zien wat je nodig hebt om je beter te 
voelen en om beter te worden indien nodig. Planten en bomen die om je heen zijn, zijn die 
planten die jij nodig hebt of nodig kunt hebben. Een kruidenvrouw of - man zal altijd in de 

omgeving van haar ‘patiënt’ de kruiden vinden die nodig zijn! Het is een universele wet die 

wij vergeten zijn. 

Dat gaat moeilijk in de huidige manier van leven en in de huidige steden. En daar 
gaan we al met onze eerste grandioze misstap in het leven. We stapelen mensen op in 
betonnen blokken en menen dat dan de mens het nog allemaal aankan. We zetten hen in 
kokers wat genoeg is om in te slapen en voor de rest moeten ze werken en niets van zich
laten horen. En zo zijn we langzaam maar zeker gaan vervreemden van moeder natuur. 
Die natuur waaruit wij wel geboren zijn. We zijn niet als een uitzonderlijk ras op deze aarde 
geplant! Nee, we zijn een voortvloeisel van wat de natuur met ons gedaan heeft. Toen wij 
begonnen te denken dat we boven die natuur moesten gaan staan zijn wij gaan vervreemden. 
Met dat vervreemden zijn wij zwakker geworden en heeft de natuur ons gelaten voor wat we 
nu zijn. Een ras waar de zwakkere mensen menen sterker te zijn dan de ware sterke mensen. 

Dat scheefgegroeide leven is nu waar wij de rekening van gepresenteerd krijgen. De 
zwakkeren zwoegen voort en de sterkeren vallen af en dienen nergens voor. Hersenen zijn 
boven kracht geplaatst en daar ging de mensheid al vele malen aan ten onder. Vele grote 
beschavingen gingen ons zo voor. Maar nog steeds willen wij niet leren wat er alsmaar mis 
ging. De natuur is geduldig en laat dan in een keer zien wie sterk is en wie wel door kan 
gaan en dan zijn we weer aan het begin beland van een eindeloze cirkel. De cirkel van het 
leven.

Doch, we gaan alsmaar door en verder maar we dwalen steeds verder af. De dag dat er 
geen elektra meer is staat onze wereld stil. De dag dat de elektra weg is zal de wereld 
vergaan volgens velen. Want al het geld, al die macht is weg en zal het de natuur moeten 
zijn die ons moet voeden en niet meer de machines met al hun synthetisch voedsel. 
Maar om dat te stoppen en om de mensen dat in te laten zien, is een andere taal. Want wie
 is sterk en wie is zwak? De natuur heeft daar een antwoord op en roert zich al goed. Toch zet
dat de mensen nog niet aan het denken. Oh ja, denken zouden we niet meer moeten doen. 
Maar als een mens nu veelal zwak, ziek en gevoelloos is dan moet er toch eerst 
eens een belletje gaan rinkelen eer mensen in actie gaan komen. Nee, we hoeven niet 
allemaal nu naar een gym te rennen om spierballen te kweken om een ‘Rambo’ te worden 
want ook dat zal je niet verder helpen. Sterk zijn is werken met de energie, werken met de 
elementen van de natuur. Daar zal het voortbestaan van het menselijke ras van afhankelijk 
zijn en daar vanuit moeten gaan. 

Het lijkt wel of ik het over de ondergang van de wereld heb zoals vele geloven mee schermen 
als je, je niet houdt aan hun regels. Maak je niet ongerust, de wereld zal niet vergaan. Er zal 
geschud worden met de kaarten en alles krijgt weer een tijd van bezinning. Het zal zeker 
vele offers vergen maar ga er niet vanuit dat een bunker, veel geld of een leger om je heen 
jouw leven zal besparen. Het kunnen die dakloze zwervers zijn met hun natuurlijke antistoffen 
en met de werkelijke kracht die ze opgebouwd hebben om te overleven in de toekomstige 
hongersnood. Al onze gym, pillenslikkers en de vele hoog geplaatsten zullen zien wie 
werkelijk sterk zijn en dat is wat ik ook regelmatig zie als ik in een stad loop. De ware sterke 
mensen zien er niet uit volgens de hedendaagse normen. En die pinguïns, Barbie poppen 
en de opgevijzelde, opgetrokken mensen vallen als dode blaadjes van de levensboom.

Zwartkijker? Nee, in de energieniale wereld is er geen zwart en geen wit. Geen plus en geen 
min en wat er nog meer te bedenken valt. Wel zien we wie werkelijk de energie heeft en dat 
zijn die mensen die ons voortbestaan garanderen en op wie vele mensen steunen. Als 
momenteel dat kleine groepje energieniale mensen zouden verdwijnen, zou de mensheid 
verdwijnen. Helaas beseffen maar weinig mensen dat en het is goed dat maar weinig mensen 
weten wie die zijn. Je kunt het zien en gelukkig is het merendeel van de mensheid momenteel 
blind. Waarom gelukkig? Omdat anders deze mensen verbrand zouden worden of weggestopt 
worden ver van de huidige maatschappij. Het klinkt misschien hard en misschien denk je dat 
ik doordraai maar ik verzeker jou dat het wel de weinige energieniale mensen zijn die de
huidige mensheid nog op de been houden.

Er wordt ook naarstig gezocht wat er gaande is. Waarom er ombuigingen zijn in de 
maatschappij en er zijn al mensen vastgezet doordat ze onverklaarbare dingen kunnen doen. 
Vastzetten maar ook zelfs vermoorden heeft geen zin om een energie tegen te houden. Je 
merkt ook steeds meer dat er testen zijn op militair niveau om met energieën te werken maar 
er is geen verklaring waarom ze het niet als een totaal pakket aangeleverd krijgen. Gelukkig 
is er met energie niet te sollen en is er niet mee te manipuleren. Het is al meerdere malen 
mis gelopen en nu weer lopen onderzoeken uit de hand. Waarom is voor hen een raadsel 
maar voor een kleine groep een weet. En deze groep zal deze schoonheid van een 
energiewereld niet prijsgeven omdat het niet prijs te geven is door een mens. 

Ja, ja, ‘science fiction’ of ‘ijlen’ van een geesteszieke man. Vele uitspraken die ik al gehoord 
heb en alleen maar om lach. Lachen, omdat ik weet waar ik het over heb en dat er velen 
niet weten wat er gaande is. Ik heb in het verleden aardig wat experimenten gedaan. 
Want ook ik twijfelde wel eens en dan kwamen de meest vreemde dingen uit. Zoals ik 
al eens eerder heb geschreven, ik zou mensen kunnen genezen, ik kan zaken voorspellen
en vele dingen zien. Ik heb deze zaken nooit tentoongesteld of naar buiten gebracht. 
O ja, ik heb wel eens zaken in mijn boeken aangehaald die niet te verklaren waren. Ook het 
verplaatsen van de honderden kilo’s beton en een vliegtuig ongeluk wat vreemd afliep. Maar 
ik heb een belofte gedaan. Namelijk, ik ga geen zaken voorspellen en mensen genezen. 
Waarom? Omdat de mensheid daar niet mee gediend is. De mens moet zelf leren, zelf 
voelen en zelf zien. Nou, zien doe ik dagelijks en ik verklap je bij dezen, ik zou willen dat ik 
blind was in de energiewereld. De ellende die ik zie en de informatie die ik krijg is niet 
gemakkelijk te handelen, zeker niet als het tegen een systeem of maatschappij is. 

Vele mensen op het eiland waar ik woon kennen mij als kunstenaar, schrijver, filosoof. 
Maar als een soort van experiment heb ik me eens een tijd bewogen in de politiek. 
Ik bracht zaken naar buiten waar ik nog geen documenten over beschikte maar wist ook 
vanuit andere landen wat er gaande was op ons eiland. Ik speelde met de energie en 
kreeg zeer vertrouwelijke informatie binnen. Toen er teveel naar buiten kwam werd ik 
monddood gemaakt, door zowel de lokale pers als de Nederlandse pers. Ze weerden 
me en vele uitzendingen werden uit de lucht gehaald, geknipt en verzwegen. Wat ik deed 
was werken met de energie en ik kreeg die informatie binnen die nodig was op dat moment. 
Eerlijkheid en politiek gaan niet samen en zo verdween ik dus van het politieke veld. 
Niemand vroeg zich af waar ik mijn informatie vandaan haalde en het werd allemaal, 
of verzwegen of als onzin afgedaan. Doch, er komen dagelijks zaken aan het licht en dan 
heb ik een brede glimlach op mijn gezicht en denk ik; Was het 5 of 6 jaar geleden toen ik 
dit naar buiten bracht?

Wat ik met dit allemaal wil vertellen is het volgende; Mensen zijn bang voor het nieuwe. 
Mensen geloven niet meer in de energie die we allemaal bezitten. Maar wat nog erger 
is, mensen geloven niet meer in zichzelf. Met al het werken, praten en leven volgens de 
wetten van de huidige maatschappij zijn we afgezakt naar een zwak volk wat wacht totdat 
het einde nadert. Ik schreef al, er is geen einde! Ja, voor jou of voor die ander maar in de 
energieniale wereld bestaat er geen einde. Het zal een zuivering zijn zoals we zagen bij 
bijvoorbeeld de Maya’s, Inca’s, Romeinen en onder andere de Grieken. Ze waren allemaal 
verdwaald en zijn zo allemaal verdwenen of sterk uitgeroeid. Nee, niet door oorlogen maar 
door de absolute heerser hier op aarde wat de mens als natuur ziet en wij als energie. 
Een energie waar alles om draait.

We zijn kennelijk moeilijke leerlingen. Alsmaar vervallen we in dezelfde fouten en 
uiteindelijk verspelen we weer wat we moeizaam hebben opgebouwd. De duizenden jaren 
geschiedenis die we kunnen teruglezen heeft ons steeds het grote plaatje laten zien maar 
het is niet tot ons doorgedrongen. We zijn alsmaar aan het opklimmen om daarna als een 
baksteen weer terug te vallen. Wat we leren, vergeten we weer en we zijn werkelijk zo 
eenzijdig bezig dat het grote plaatje niet naar boven mag en daarom ook niet kan komen. 
Vreemd dat met al onze zogenaamde kennis en ons hoog EQ, we niet doorhebben dat we 
alsmaar in cirkels draaien. 

Een mooi voorbeeld is de huidige maatschappij en dan in het specifieke bijvoorbeeld 
de mode. Wat vandaag ‘in’ is, is volgend jaar ouderwets! Maar als je al die ouderwetse 
dingen bewaart, ben je over 10 jaar weer hypermodern. Zo is het werkelijk in alle takken 
van de maatschappij. Alsmaar wordt het wiel uitgevonden. 

De wetenschap is nog hardnekkiger. Ze zijn in staat mensen zaken honderden jaren 
voor te houden die al lang niet meer kloppen. Vele zaken in de wetenschap steunen op 
achterhaalde beweringen maar ook veel in de wetenschap is door valse voorwendsels 
onder een of ander geloof als bewijs aangenomen. Als de wetenschap vandaag zou 
starten met totaal geen weet van de oude wetenschap zouden we astronomische 
sprongen maken in ‘het weten’. Helaas, de oude garde houdt ons alsmaar in die waan 
dat het zo was en nu nog is. En alles wat afwijkt, wordt belachelijk verklaard of verzwegen.

Maar we komen weer terug op de vraag; Hoe gaan we verder? Er zijn verschillende 
mogelijkheden en dat zal ook aan jou liggen wat er in een toekomst gaat gebeuren. 
Het is jij die bepaalt hoe het verder gaat. Toch zou het goed zijn als mensen eens het 
grote plaatje gingen zien van de totale geschiedenis. Het plaatje waar de mensheid 
alsmaar weer teruggeplaatst wordt bij af. Zijn het geen oorlogen dan is het wel de natuur 
die duidelijk laat zien dat we in al die duizenden jaren toch iets fout doen. Toch menen wij 
het beter te weten en blijven we in de foute herhalingen vervallen. De natuur en haar aarde
is onze energiebron. Van daaruit zijn wij ontstaan en als wij dan ons afscheiden van die 
bron zit er niets anders op voor de natuur (energiebron) om ons weer erop te attenderen 
dat we te veel zijn afgedwaald. 

In al die tijden, al die jaren waren wij in die beginjaren nauw verbonden met elkaar. 
Maar als de mens zijn oude kwaal van ego en macht weer liet doen gelden boven het 
samen en één zijn, ging het weer duidelijk mis met ons. We leren niet, erger nog we willen 
niet leren! Dat blijkt alsmaar en zie je ook alsmaar hetzelfde patroon. Nogmaals, de wereld 
zal niet vergaan althans niet binnen afzienbare tijd. Daar hoeven we ons niet druk over te 
maken. Maar ja, vele beschavingen zullen weer gaan verdwijnen. We vragen er iedere 
keer om omdat we niet willen aannemen hoe het leven werkelijk in elkaar zit.

In het energieniale leven is het duidelijk dat de mens nog veel te leren heeft. Maar het is 
moeilijk om mensen werkelijk iets te leren omdat ze alsmaar afgeleid worden door en 
voor materialistische zaken zoals bezit, geld, macht en domineren. In de vele 
geschriften die we vanuit het verleden kennen en alsmaar ons voorgeschoteld worden, 
zien we duidelijk dat juist de allergrootsten onder de beschavingen alsmaar weer verdwijnen. 
Hoe dat komt is duidelijk; De mens kan de kracht niet aan en de mens is snel te verleiden
naar een andere richting als waar hij voor gekomen is hier op aarde. Waar we voor gekomen 
zijn is in de energiewereld duidelijk maar in de maatschappelijke wereld zeer sterk vervaagd 
of zelfs zo goed als verdwenen. 

Nu wil je zeker weten waarvoor we hier zijn en waarom elk menselijk individu een weg heeft 
af te leggen. Het is diezelfde weg als wat een vogel, plant of vis heeft te gaan. Hetzelfde wat 
een wolk doet en hetzelfde wat een voorval in jouw leven doet. Dat alles draagt bij aan een 
totale energie waar we allemaal van en voor leven en waar alles om draait. Nee, geen 
supergod of superwezen. Nee, ook geen ander wezen van een andere planeet of een 
supernationale gemeenschap. Waar het om draait is simpel energie. Energie waar we 
dus van leven en waar het gehele Universum om draait. Het Universum creëert dagelijks en 
wordt in onze ogen steeds groter en machtiger. Maar ga het Universum eens zien in je 
eigen lichaam wat alles nodig heeft om door te kunnen gaan. Het is duidelijk dat we in ons
leven niet alles kunnen overzien waarmee wij in het leven bezig zijn. Maar dat is niet 
belangrijk want zo werkt het ook in de natuur en in het gehele Universum. Er is geen 
overkoepelend orgaan dat alles beheert. Alle kleine perikelen in de energie maken het 
geheel. Dat geheel is nergens van afhankelijk. 

Wat ik daarmee wil zeggen is, we kunnen de aarde vernietigen maar het Universum 
gaat door. We kunnen mensen of dieren vernietigen maar alles gaat door. En zo is het 
Universum één geheel waar je stukken uit kunt rukken maar dat, dat niets toedoet aan het 
geheel. Die losgerukte stukken zullen opgaan in het niets (net zoals onze beschaving). 
Maar het geheel, het Universum, het leven gaat door. Het gaat door omdat het energie is 
die niet te manipuleren valt. Toch doen we er allemaal aan mee om die energie nu te creëren 
die nu nodig is. Wij zijn nu bezig zelf een einde te maken aan onze aardse beschaving en 
we helpen daar duidelijk een handje aan mee. We tarten het lot en we menen boven alles te 
staan en het totale energieveld spaart op en weet dat eens weer een grote verandering 
gaat komen die dan nodig is om de rotte plekken te vervangen door die energie die nodig is.

Die rotte plekken kun je vergelijken met onze ziekten die we allemaal hebben. Deze kunnen 
we uit onze energieveld halen en vervangen door goede energie. Dat is wat ons 
Universum doet in het groot en wat wij kunnen doen als mens mits ….. Ja, mits we het gaan 
zien waar en welke krachten je daarvoor moet gebruiken.


Hoofdstuk 22


NAAR MIJN VOLGENDE HOOFDSTUK

 

 

"Being human is helping each other"


 

Please enjoy this site, learn the way of never-ending health and for living a better life 
by finding your path in a World of Positive Energy.

A special thanks for all the people who support this site.

 

Facebook icon
Twitter icon
Linkendin icon
google icon


Due to the many visitors on this website, we are experiencing some delays in answering.
Your e-mail will be processed in the order it was received, 
but if you get no response to your e-mail within 2 days please write/submit again.