Banner world

 

 

   HOME 
    Books Web


   Books Printed 


   Health 


   Presentations


   Soul Drawings


   Video lectures 
   English


   Video lezingen 
   Dutch


   Positive Blog


   Curriculum writer


   Contact
   Side Index

Web design 
John Baselmans
 

Spatie

 

 
You can change this website in over 66 languages

 


 

Zelfgenezing

"Het Energiniale leven, Zelfgenezing"Zelfgenezing - 20 -

2:9 Het geloof in het gezond zijn 


Geloven. Ik wil het niet hebben over een of ander godsdienst die we op deze wereld 
rijkelijk van hebben. We gaan niet verder in op de manipulaties die een geloof en de 
kerk vertegenwoordigen maar we gaan vanaf vandaag geloven in nu nog maar één 
geloof en dat is ‘het geloven in jezelf’. Ja, geloven in jezelf is het machtigste geloof 
wat wij als mensen kunnen verwezenlijken. Het geloven in een of ander persoon die 
boven ons hangt of alsmaar naast ons vliegt is je verantwoordelijkheid afschuiven en 
je leven verkwisten en ontkennen. Geloven in jezelf is geloven in die wereld waar we 
mee bezig zijn. Een wereld bestaande uit energie en een wereld die niets te maken 
heeft met wat die ander doet of hoe die ander reageert.

Ja, nu klinkt dat raar, zeker als ik alsmaar schrijf dat de energiewereld één is en 
dat alles met elkaar verbonden is. Ja, in jouw ogen beweer ik zaken en spreek ik ze 
dan weer tegen. O, je bent weer aan het denken! Je bent weer vergeten dat we in 
een gevoelswereld bezig zijn! Maar laat ik wat dieper op deze materie ingaan. 

Wij leven een leven en dat zou ten dienste moeten zijn van de totale energiewereld. 
Maar helaas zijn we verdwaald en zijn we aan het zoeken hoe wij, mensen, verder 
kunnen zonder al dat energieniaal handelen. We zwerven van het ene naar het andere 
en wat is er momenteel? 
	- We werken alles tegen wat maar leven is. 
	- We leven niet meer omdat we het te druk hebben met vergaren 
	 en zaakjes om ons heen te zetten zoals wij dat willen. 
	- We dicteren, maar we leggen ook vele zaken op naar elkaar toe. 
	- We zijn alsmaar bezig om ons te storen aan wat een ander doet. 
	- We zijn ook drukdoende om een plaats te verwerven in de 
	 wereld zoals hij nu is. 

Maar die arme sloeber die niets heeft, geen eten heeft en kruipt over de straat heeft
al een plaats op deze wereld. Hij laat duidelijk zien dat wij geen mensen meer zijn. 
Hij laat merken dat de mens gedaald is onder het peil van de planten- en dierenwereld. 
Dus als een arme sloeber wel een plaats heeft en wij pretenderen ‘beter’ te zijn en
‘hoger’ te staan, dan is het duidelijk dat er wat goed mis is op deze bol. Wij hebben al 
een plaats zodra de conceptie is geweest. We hebben al een plaats als we in de wieg 
liggen en later op een bed in een huis of in een gebouw. Maar de mens meent te 
moeten vechten voor een plaats en meent hogerop te moeten. Wat dat dan ook 
betekenen mag! 

In het energieniale leven hebben we niets om te vechten omdat ons gevoel ons de weg 
wijst waar we thuishoren en waar we nodig zijn. Zo is die arme sloeber, zonder eten 
kruipend over de weg, daar om ons goed gevoede mensen te laten zien dat we zeer 
belabberd bezig zijn in het leven. Zijn leven is om anderen te laten zien dat zijn lijden 
geen lijden is zoals wij het zien maar het lijden naar ons toe. Dan pas zijn we op het punt
dat het niet er toe doet hoe anderen doen of reageren. Gaan we weer naar onze arme 
sloeber. Hij heeft die missie om ons wakker te schudden terwijl hij smeekt om eten. 
Hij dringt niets op want zijn leven is volgens vele mensen hier op deze aarde niets waard.
	- Maar als hij nu eens die God is waar iedereen om zit te smeken? 
	- Wat als hij die man/vrouw is die ons leven een wending kan geven? 

Waar het om gaat is het volgende. Deze ziel heeft een duidelijke missie en die is hij/zij 
aan het vervullen. Het is net als bij die baby die maar een dag blijft leven. Die ene dag 
was zijn leven en hij veranderde vele levens om zich heen. Het doel is bereikt en de 
missie is voltooid. 

Maar terugkomend op naar anderen kijken of hoe een ander reageert. Wij hebben 
momenteel sterk de neiging dat we ons spiegelen aan wat een ander doet en hoe een 
ander zijn zaakjes oplost. We proberen dat na te doen of zelfs te bepalen voor die ander. 
We kijken wat de reactie is en gaan dan ons leven aanpassen zoals een ander dat wil. 
O, jij niet! Nou, vergis je niet, want waarom zit je achter die TV of achter die computer en 
waarom lees je die vele bladen, kranten en luister je naar de radio? Is dat niet om te 
weten wat ‘die ander’ doet? We doen er allemaal aan mee en we laten ons leven, leven 
door een ‘ander’ maar erger nog, we storen ons aan die ander! Want ze doen toch wel 
rare dingen. Zo zijn we als slaven in de ban van die ander en leven we min of meer zoals 
die ander!

Nu hoor ik je al denken, maar waarom schrijf je dan dit allemaal en hou je het niet 
voor jezelf? Mooie vraag en duidelijk een vraag die weer vanuit een aards denken 
voortkomt. Alsmaar aanvallen en vragen in de vorm van een waarom. En dan wel 
vergetend dat je de antwoorden al weet of dat ze werkelijk niet iets tot het geheel doen. 
Nu kan ik de vraag gaan beantwoorden en ik kan ook zeggen, dat doet er niet toe. 
Maar dan is een ding zeker dat jij als lezer dit boek zal verklaren als een onsamen-
hangend, niets zeggend boek. Ik beperk me dan ook op het volgende antwoord: 
Omdat mijn gevoel aangeeft dat ik dit moet schrijven. 

Er zijn kennelijk nog vele mensen die zoekende zijn en vele mensen die woorden van 
anderen boven die van zichzelf plaatsen. Daarom zet ik dit op papier en internet want 
er zijn mensen die hieruit bevestigingen halen. En zo komen we op waar dit hoofdstuk 
om gaat en dat is geloof. Want als je zou geloven in je eigen kunnen en geloven in je 
eigen leven dan waren vele woorden, boeken, documentaires, lezingen enzovoorts 
niet nodig. Praten heeft zin als er geluisterd wordt. Lezen heeft zin als je die woorden 
kunt voelen. En zo zijn we op deze wereld op een punt gekomen dat er een mega aan 
energie verloren gaat aan nodeloos gepraat, video’s, films en lezingen. Een lezing zou 
5 minuten kunnen duren en die ene boodschap kunnen bevatten die jouw gehele leven 
om zou kunnen gooien. De boodschap van: 

God (je energie)zit in je, en jij bent het die jou leven maakt of afbreekt. Maar door te
luisteren naar je gevoel en geloven in jezelf krijg je door, welke weg je moet bewandelen
in de energiewereld!

Nu ben ik eigenlijk uitgeschreven en is er weinig aan toe te voegen. Maar mensen 
luisteren niet. Ze gaan niet af op tekenen, laat staan gevoel. Mensen willen alsmaar 
herinnerd worden en bevestigingen krijgen omdat ze twijfelen. Twijfelen, waarom? 
Ja waarom twijfelt een mens? Twijfelen is een voortvloeisel wat in je hersenen 
gecreëerd wordt. Men gaat zaken op een rijtje zetten en dan moet er een logisch 
antwoord op de vraag of op het geval komen. Maar de hersenen hebben meerdere 
oplossingen en die hebben allemaal een andere uitwerking in je verdere leven. 
Men gaat twijfelen want wat wil ik in mijn leven? Waar gaan we op in en wat gaat er 
komen? Vragen op vragen komen er en verder en verder zak je weg in de put der 
twijfelaars. 

We hebben ook de radicale mensen die minder twijfelen en doen wat er in hen opkomt. 
Deze mensen werken zonder dat ze weten al meer met gevoel dan dat ze zelf zouden 
willen. Die eerste gedachte lijkt veelal de meest logische en zolang de hersenen er 
geen varianten omheen gaan weven worden deze impulsen uitgevoerd door deze 
mensen. Veelal gaat dat goed, veelal is die eerste impuls ook die weg die ingeslagen 
moet worden en dan is het vertrouwen erin hebben dat alles goed gaat! Maar dat 
goed gaan wil niet zeggen dat het past in die materialistische wereld. Het kan zijn 
dat je volgens de maatschappij juist een verkeerde beslissing hebt genomen of 
alles verliest. Het was je eerste ingeving en veelal is dat je gevoel, je eerste goede
reactie die zonder tijd en gedachte die beslissing liet nemen. 

Die eerste ingeving die je achterna bent gegaan gaat later nog wel eens onlogisch 
lijken. Onlogisch omdat je verstand dan een heel arsenaal aan redenen gaat 
aanvoeren hoe het ook anders kan. Ook wordt het wel eens beschreven als
‘impulsief handelen’. Maar juist dat impulsief handelen is het handelen via je 
gevoel. Je energieveld laat je meteen weten wat hij wil of niet wil en gaat niet 
nadenken. Maar na het impulsief handelen en het meteen uitvoeren is een derde 
speler nodig en dat is ons vertrouwen. Als je impulsief volgens je gevoel hebt
gehandeld zul je ook het volste vertrouwen moeten hebben in zoals het gaat lopen. 

Laat me even hier heel duidelijk in zijn en weer herhalen.
	- Je krijgt je eerste impuls die zegt zo te handelen.
	- Je doet die handeling. 
	- Je vertrouwt op de uitwerking.

PAS OP: want de uitwerking is niet materialistisch ingesteld maar is ook niet ten 
nadele voor de verdere energie (lees personen). Als je later gaat twijfelen of alsnog
zaken op een rijtje zet, moet je er altijd vanuit gaan dat je de beste weg hebt gekozen. 
Niet meer denken van ‘had ik zus of had ik zo’ want dat is ‘had’ en dan was die ‘had’ 
op dat moment wel bij je opgekomen!

Vertrouwen hebben in je handelen en de manier van werken moet je hebben. Al kan 
de weg geen einde hebben of kun je het grote plaatje niet helemaal overzien. Iedereen 
heeft dat en het is normaal dat je niet weet waar de weg in de energiewereld jou naar 
toe gaat leiden. Je spaart niet voor een groot huis, boot of vakantie waar een doel op 
gezet is en een datum. Nee je bent bezig met een weg in je leven die veelal niet een 
einde heeft en meestal ook niet duidelijk laat zien waar er een einde is. Kan ook niet
omdat we geen tijd hebben in de energiewereld en zo ook geen begin en ook 
geen einde. 

Vertrouwen hebben in waar je in terechtkomt en al lijken sommige situaties niet te 
overzien (gaan we weer denken) toch zijn de oplossingen al binnen jouw bereik. 
Heb in één ding onvoorwaardelijk vertrouwen en dat is ‘je krijgt op je pad nooit meer 
dan wat je aankunt’! Als je dat weet en als je daar vanuit verder werkt zal er altijd een 
weg zijn die te gaan is. Vertrouwen hebben in wat de energiewereld je geeft en 
vertrouwen hebben in het goede wat op je pad komt. Vertrouwen.

Nu zijn we weer teruggekomen op het vertrouwen maar dat is ook het belangrijkste 
van je hele leven. Toch is vertrouwen soms moeilijk te verkrijgen omdat er alsmaar 
die twijfel is en het eindeloos denken. Nu vluchten vele mensen in een geloof, 
een God, een Allah of Boeddha en klampen zich daaraan vast met handen en voeten. 
Net als een klein kind wat meent verstoten te zijn en verloren. Vele kerken maken daar 
(ge)misbruik van en vangen deze mensen dan ook gretig op. Denkende aan de macht 
die ze creëren maar ook de materiële zaken die ze gaan bemachtigen.
Gehele bankrekeningen worden leeggeroofd want dat behoort bij het geloven omdat 
je een God helpt die jou dan wel verder helpt in je leven. 

Twee dingen wil ik aanhalen: 
	- We zien dat mensen met dus veel minder kunnen leven, zelfs al 
	 wordt hun inkomen grotendeels geplunderd. 
	- Maar ook zie je dat mensen die zo sterk geloven in die 
	 gemeenschap dan wel hun leven voortzetten.

Deze twee zaken zijn de redenen waarom het geloof nog steeds slachtoffers maakt 
want een mens heeft geen luxe nodig en eten is er veelal wel ergens te verkrijgen. 
En door het spoelen van de hersenen dat er een vader is die over je waakt zijn die 
mensen tot vele dingen toe in staat! Gaat er niet iets rinkelen? Laat nu eens even 
die hersenen werken en daarna mag je je hersenen vergeten.

Kerk – weg inkomen – geen luxe – tot alles toe in staat – vertrouwen!
	
Vertrouwen hebben in een kerk laat je door deze cyclus gaan en je meent dat God 
die almachtige, jou eindeloos steunt. Ja, die God die je beschermt, laat leven en 
laat zien dat je weinig nodig hebt om een leven te hebben. Nu zijn we op het punt 
beland van geloven, geloven in een God. Maar nu komt het volgende. God bestaat 
niet, althans niet in die vorm die het geloof predikt! Waar geloof je dan in? In een 
geest, in een buitenaards wezen, in een energie of, of ja misschien wel in jezelf! 
Het is het laatste waar men in kan geloven want alleen die energie bestaat er alleen 
maar op dat moment. Waar kun je in geloven als het niet bestaat en als het een 
aardse vorm heeft die vergankelijk is? Hoe kun je geloven dat een ander jouw 
zaakjes gaat oplossen? Je leeft dan je eigen leven niet of je twijfelt aan je eigen
bestaan!
 
Geloven kan alleen maar in jezelf. Geloven dat jij zaken kunt aanpakken en 
veranderen in jouw leven maar ook geloven in dat jij die God bent waar zoveel over 
gepraat wordt en aanbeden wordt. Zo is iedereen zijn eigen God en kan niemand 
anders jouw God zijn! Hoe is het mogelijk dat een geloof (ge)misbruik maakt van 
jouw geloof, jouw eigen energie. Ik heb dat vele malen meegemaakt toen ik nog 
de kerk bezocht of gesprekken had met leiders van een kerk. Ze waren onrustig, 
ik was een heiden en onmenselijk en heb best wat zaken gevoeld waar zij mee 
bezig waren. Maar wat deed ik, ik sloot me af van hen. Ik gaf hen geen kans om 
mijn energie te pakken. Zelfs een van de laatste malen dat ik in een begrafenis 
terechtkwam, zat die priester regelmatig mijn kant uit te kijken. Er kwam niets van 
mij bij hem en dat merkte hij. We zien dat zeker in sektes waar mensen zich 
helemaal overgeven aan hun leider. Maar ook dat gebeurt in kerken en tempels. 
Mensen geven hun energie weg aan de macht van diegene die voor hen staat. 
En zo hebben de kerk en het geloof veel misbruik gemaakt van het toeëigenen van 
energieën die niet aan hen toebehoren.

Nogmaals geloof in jezelf is mogelijk. Als je gelooft in jezelf kun jij alles bereiken 
wat je nodig hebt in je leven. Wat er nodig is, is dat je wel eens jezelf moet genezen
of moet opladen. Het kan wel eens zijn dat er veel schade aan je energieveld wordt 
toegebracht zonder dat je het doorhebt. Maar ook de ziekten die er zijn en waar jij 
open en bloot aan staat, kunnen parten spelen. Maar als je gelooft in je eigen, 
je eigen energie dan is dat een van de zaken die door het geloven in jezelf, 
verholpen zal worden. Over welke ziekten praten we? Van Aids, kanker tot een
verkoudheid toe. Dit boek is niet voor niets geschreven. Het is zo dat jij zelf aan je
gezondheid kunt werken en dat er geen ziekten zijn als wij dat niet willen. Ja, we zijn 
allemaal geboren met alle ziekten in ons lijf maar dat wil niet zeggen dat we die 
ziekten moeten krijgen. Met het geloven en het volgen van de energie, die alleen 
maar het goede met je voor heeft, zul je elke ziekte kunnen weren of zelfs genezen, 
mocht hij zich willen openbaren.

We praten hier niet over het terugdringen van ziekten maar de ziekte genezen 
zolang jij in die kracht gelooft. In de kerk noemen we het een wonder en in de 
medische wereld noemen we het ‘onzin’ maar in werkelijkheid is het, het werken 
met je eigen energie. Het is zo dat als je, je eigen energie ziet en ermee weet te 
werken dat je alle zaken aan kunt pakken. We hebben genezers die dat doen maar
helaas, ze hebben de beginselen van de energiewereld niet door en zo vallen vele 
genezingen weer terug naar het oude plaatje. Doch, enkele mensen die merken 
wat er gaande is met hun energie gaan inzien dat er zogenaamd een wonder
is geschied. Maar in werkelijkheid is er niets anders gebeurd dan dat de energie 
op oude sterkte is teruggebracht en de verziekte energie is vervangen. Het 
klinkt simpel maar het is ook simpel. Maar mensen vertrouwen niet in hun eigen 
kunnen. Laat staan dat ze hun gevoel vertrouwen die precies aangeeft wat ze 
moeten doen.
 
Een simpel voorbeeldje: Mijn vrouw stond op een ongelukkig moment net waar ik 
hevig met mijn elleboog naar achteren zwaaide en zo haar neus brak. Die stond
geheel scheef. Ik reageerde meteen door haar hoofd tegen een muur te houden 
en met mijn andere hand de neus recht te zetten. Met het tweede keer zetten was 
hij op zijn plaats. Mijn vrouw depte het verder met koud water. Ze had geen last 
en geen pijn meer. Die avond kwam een vriendin, een arts en we vertelden haar 
het verhaal. Ze geloofde het niet want er was geen scheve neus, geen blauwe 
neus en mijn vrouw had geen pijn. De neus was gewoon goed en zelfs een foto zal 
nu niet meer laten zien dat deze neus eens gebroken is geweest.

Okay, een simpel waar gebeurd verhaal en zo hebben we al verschillende 
medische ingrepen zelf gedaan. Wetende dat we werken via ons gevoel en onze 
energie is het niet moeilijk om je te ontdoen van welke ziekte dan ook. Het vertrouwen 
en de kracht om te luisteren wat je gevoel aangeeft is wat elke ziekte kan verhelpen. 
Zo hebben we mensen die we kennen die kanker / aids hebben overwonnen en die 
gewoon hun leven voortzetten omdat zij ook weten te werken met hun gevoel en het 
vertrouwen hebben in hun eigen energie. 

Ik ga met je dieper in deze materie en hoop hiermee ook jou te kunnen laten zien 
dat er meer is dan alleen wetenschap, techniek, poeders en tabletten.


Hoofdstuk 20


NAAR MIJN VOLGENDE HOOFDSTUK

 

 

"Being human is helping each other"


 

Please enjoy this site, learn the way of never-ending health and for living a better life 
by finding your path in a World of Positive Energy.

A special thanks for all the people who support this site.

 

Facebook icon
Twitter icon
Linkendin icon
google icon


Due to the many visitors on this website, we are experiencing some delays in answering.
Your e-mail will be processed in the order it was received, 
but if you get no response to your e-mail within 2 days please write/submit again.