Banner world

 

 

   HOME 
    Books Web


   Books Printed 


   Health 


   Presentations


   Soul Drawings


   Video lectures 
   English


   Video lezingen 
   Dutch


   Positive Blog


   Curriculum writer


   Contact
   Side Index

Web design 
John Baselmans
 

Spatie

 

 
You can change this website in over 66 languages

 


 

Zelfgenezing

"Het Energiniale leven, Zelfgenezing"Zelfgenezing - 19 -

2:8 Wat wil je voelen 


Het is niet wat we willen voelen maar hoe we kunnen voelen. Het liefst wil niemand 
iets voelen want gevoel wordt al zeer snel aan pijnen gekoppeld. In het hoofdstuk 2:4 
Hoe voel je je nu, zijn we al even in het gevoel gaan wroeten. We gaan dus niet over 
het voelen van pijntjes en kwalen maar het gevoel van ‘vlinders in je buik’. Of het gevoel
van ‘dit ken ik al’ of misschien het gevoel ‘dit hebben we al gehad’. Die gevoelens gaan 
we dieper uitdiepen. 

Vlinders in je buik. We hebben het allemaal gehad en velen zullen het misschien nu 
nog wel hebben. De wereld ziet er stralend uit en alles is koek en ei. Je bent een 
herboren mens en je kunt alles aan wat op je pad komt. Er zijn geen beperkingen en 
we zijn zelfs in staat van de hoogste toren te springen want we weten zeker dat de mens 
vleugeltjes heeft. We zijn verliefd en we hebben de ware gevonden. 

De mooiste muziek, de meest poëtische boeken, toneelstukken en films zijn geschreven 
om en rond het thema liefde. Na eeuwen zijn we nog steeds verknocht aan dit 
soort werk en zien we wat vlinders allemaal kunnen doen. Welnu, er zijn geen vlinders te 
zien en ook is de wereld niet plotsklaps veranderd maar er is diep in je iets omgeslagen. 
Je gevoel is op scherp gezet en je voelt je nieuwste aanwinst op zijn best aan. Je weet 
dat dan ook nog in een romantische soep te gooien en het leven is een paradijs. 
Dat voelen is een deeltje van het voelen waar we het over gaan hebben. Liefde is waar al 
zoveel over geschreven is en ik laat dat dan ook over aan mijn vele collega’s die dat o zo 
mooi weten te verwoorden. Ik weet dat ik tegenover hen woorden tekort schiet en zo heeft 
iedereen zijn specialiteit. Maar liefde is een gevoel wat men voor elkander heeft. 
Ware liefde is net alsof je in die andere persoon leeft. Je voelt hem/haar aan en weet
precies wat die ander denkt, voelt of net nu meemaakt. Soms lijkt het dat jij hem/haar kunt 
volgen, al ben je aan de andere kant van de wereld! 

In de vele geschreven verslagen van liefde is voor mij een levendig bewijs dat er veel meer 
gevoel is onder de mensen dan dat zij het zelf weten. Als je wie dan ook aanspreekt over 
zijn/haar geliefde dan raken ze zeker in die eerste tijden niet uitgepraat. Hele verhalen 
over connecties, een zijn en elkaar aanvoelen komen rijkelijk aan bod. Vele onverklaarbare 
zaken als ‘toevalligheid’ of ‘déjà vu’ zien we dan de revue passeren en dan kan ik alleen 
grinniken. Want wat zien we? Vele mensen die hoog en laag beweren niet te weten hoe met 
gevoelens om te gaan zie je dan als staaltjes van gevoel langs je heen trekken. Zelfs die 
onromantische harde binken en die stoere figuren met een pokerface laten dan nog zien dat 
ze een gevoel hebben. Kan ook niet anders want de mens is nu eenmaal een gevoelswezen. 
Gevoel is niet uit een mens te bannen. Zelfs onze grootste tirannen die we op de wereld 
hebben gehad en er nog zijn, hebben ergens die ingang van gevoel en de connectie met
andere zielen. 

Ik ben veel met het thema gevoel bezig ook als ik in gesprek ben of contact heb met een 
persoon die dan o zo stoer of o zo hard over wil komen en dan door de mand valt. Ze laten 
doorgaans binnen een zeer korte tijd zien waar de ingang is in hun wereld. Veelal maak
ik er zelf een sport van (moet er toch ook een hebben) om te kijken waar deze 
gevoelsingang is. Deze is vrijwel altijd snel te achterhalen. Dat is dan de reden dat de 
meest moeilijke reporter of moeilijke directeur, snel omschakelt of wegloopt omdat er iets 
vreemds met hen gaande is. Elk mens heeft een achterdeur en die is bij elk wezen op 
aarde te vinden. 

Eigenlijk is dat eerlijk gezegd niet moeilijk als je weet te werken in de energiewereld. 
De energiewereld toont aan iedereen hoe je in elkaar zit, hoe je werkelijk bent en hoe 
de verbindingen zijn gelegd. Je weet wel die gevoelige snaar raken! De gevoelige snaar 
is het gevoel waar elk mens omheen gebouwd is. Die snaar die energie is waar wij hier 
voor zijn en waar we mee zouden moeten werken en zouden moeten blijven activeren.
Komen we even met wat tussenvragen.
	- Wat ging er mis met ons gevoel?
	- Waar is ons gevoel gebleven?
	- Is gevoel nog in elk mens te vinden?

Met deze drie vragen wil ik even verder. Wat ging er mis in ons gevoelsleven? We waren 
allemaal erg gevoelig, zeker in het begin van ons menselijk bestaan. Kan niet anders 
want we zijn gemaakt van dezelfde bouwstenen als een plant maar ook als die van 
een dier. Deze hebben al vele jaren voor ons geleefd en samengewerkt in het tot stand 
komen van onze aarde zoals hij nu is. Evolutie noemen we dat en een begrip waar vele 
wetenschappers niet over eens zijn want de harde kern van onze evolutie kunnen we 
maar niet vinden (zien). De natuur heeft zijn kracht te danken aan het samenwerken 
van de elementen en diverse energieën door al die jaren heen. Steeds meer werden 
nieuwe elementen gecreëerd en zo zijn wij ook ergens als een energie ontstaan, uit het 
niets en met de bouwstenen die er waren. We hebben zeker in de eerste tijden sterk 
geleefd op ons gevoel. We moesten toch eten vinden en ons instinkt (gevoel) vertelde 
ons waar we die moesten vinden. We moesten communiceren en dat ging veelal ook 
met gevoel. En zo hebben we dus voor langere tijden één met de natuur geleefd en 
met onze eigen bouwstenen om ons heen. We plukten werkelijk uit de energiewereld 
wat we nodig hadden en lieten de rest de rest. De rest ging zijn eigen weg maar kwam 
wel op ons pad als we het weer eens nodig hadden. We vulden elkaar goed aan en er 
was een samenwerking zonder dat er direct vaste banden waren. Kan ook niet anders 
zou je denken, als je toch dezelfde energie bent. Toch gingen we steeds verder naar een 
eigen weg, een eigen identiteit. De mens, dat wezen waar we er nu ruim zeven miljard 
van hebben. De mens ging zich ontwikkelen, zo noemen we dat. Maar in werkelijkheid 
ging de mens zich vervreemden van de natuur en zijn ware bron vanwaar hij alsmaar is 
ontstaan. We konden het alleen af en we gingen zelfs praten en communiceren via geluid. 
De mens scheidde zich van het geheel af. Toch bleef het gevoel alsmaar dat gedeelte 
waarop de mensen heel lang bleven voortleven. Door het gevoel en samengaande intuïtie 
was de mens in staat verder te gaan. We deden iets fout want de sterkeren werden 
zwakker en de zwakkeren werden sterker. Niet gezien in kracht maar in hersenmassa 
en het denken. De mens begon te worden wat hij nu is. Een mens wat wel kan denken, 
leren en uitvoeren maar zijn gevoel is zo verdrukt dat zijn werkelijk bestaan en zijn 
werkelijke oorsprong grotendeels verdwenen is. Grotendeels schrijf ik hier omdat gevoel 
niet kan verdwijnen wat je ook doet met een mens. In onze nieuwe wereld waarin we nu 
leven is er een mode gecreëerd; Gevoel is taboe en dat je als een hard mens moet 
overkomen. Een mode waar zo goed als zeker alle mensen aan meedoen. Ze lopen als 
schaapjes achter deze modepoppen aan in een maatschappij die daardoor vele mensen 
weet te manipuleren. 

Gevoel is een taboe in deze maatschappij en dat komt omdat gevoel de grootste vijand 
is van de huidige maatschappij. Door met gevoel te werken is de maatschappij aan te 
pakken. Het is de maatschappij die op zeer veel terreinen tekort schiet als het om gevoel 
gaat. Gevoel houdt meer in dan alsmaar naar gevoel luisteren en dan wat zogenaamd 
spiritueel denken en zeggen ‘nee hoor, mij niet gezien’. Nee, gevoel is een duidelijke weg 
waar de mens werkelijk voor op deze aarde is gekomen. Gevoel brengt je veel verder in 
een leven dan dat een systeem/maatschappij toelaat. We zien het bij die mensen die 
werkelijk naar hun gevoel luisteren. Ze komen op plaatsen en zijn met zaken bezig waar
je volgens de maatschappelijke normen vele diploma’s, papiertjes en titels moet behalen. 
Die mensen die met gevoel werken hebben deze zaken niet nodig want ze laten hun 
verstand niet bepalen wat goed of fout is maar ze luisteren naar hun gevoel. Met die 
wijsheid los je vrijwel alle wereldproblemen op en zo ook de problemen in je 
naaste omgeving. 

Nu weet ik dat hiermee meteen de vraag opkomt waarom er dan nog zoveel problemen 
op de wereld zijn. Deze vraag is gemakkelijk te beantwoorden met deze zin. De mens 
wil geen veranderingen en de mens is als een slaaf in het huidige systeem. Als je als 
gevoelsmens oplossingen aandraagt die veelal zeer simpel zijn worden die alsmaar 
weggewimpeld als ‘onzin’ of ‘onrealistisch’ en dan is de zaak weer gesloten. Blijf je dan 
nog door hameren en toon je aan dat het werkelijk zo opgelost kan worden dan word je 
werkelijk door het systeem doodgezwegen. En zo mag gevoel niet dominant zijn in het 
huidige wereldbeeld.

Gevoel is vijand nummer één in de huidige wereld en laat ook niet te veel merken dat je 
daarmee bezig bent want dan zal je vriendenkring en zakenrelaties aardig slinken. Met een 
‘vreemd persoon’ is geen goed gesprek te beginnen, niet waar? Toch is er gevoel in elk 
mens, wat ik al eerder schreef. Een mens heeft altijd nog een sprenkeltje gevoel en dat 
is altijd die ingang om binnen te komen. Hoever deze persoon ook is afgedwaald en hoe 
diep hij ook is gezonken in zijn mens zijn, iedereen heeft nog die ingang. Zo is het mogelijk 
voor die werkelijke gevoelsmensen om overal wat zaadjes te planten die later uit gaan 
komen op dat moment als die persoon gaat twijfelen aan zijn hardheid en de nodige lessen 
doorstaan heeft.

Gevoel is een geweldige inlaat bij de mens en de mens hangt en staat met gevoel. 
Die energie die nodig is en waar een mens op leeft. Mensen die zelfs op sterven liggen 
maar die het gevoel van absolute liefde kunnen opvangen zullen het nog lang kunnen rekken
in hun leven. Nu ga ik meteen even verder want ook deze laatste zinnen hebben een grote 
maar. Laat ik het zo gaan omschrijven om alles meteen duidelijk te maken. 
	- Gevoel van liefde is niet voor iemands sterfbed knielen of 
	 zitten bidden en al je liefde aan hem geven. 
	- Gevoel van liefde is niet die laatste uurtjes zo met iemand 
	 meeleven om nog snel zijn leven te redden. 
	- Gevoel van liefde is niet die huichelarij die als een film 
	 opgevoerd wordt in de huidige maatschappij. 
	- Gevoel van liefde is niet zoals in een ‘soap’ waar men elkaar 
	 uitbundig lief heeft maar zonder uitstraling vanuit het hart. 
	- Gevoel van liefde is ook niet een van die personen die God en 
	 alleman maar aanhaalt om te helpen.

Helaas beste mensen, dat is geen ware liefde en is niet die energie waar men mee 
kan werken. Denk even aan die vlinders in de buik en het gevoel dat je kunt vliegen. 
Ja, dat is het gevoel wat een persoon nodig heeft in nood. Dat soort gevoel is zo goed als 
verdwenen in de huidige tijd al is het nog in ieder mens aanwezig, het gevoel van liefde. 
Of het nu een man, vrouw, dier of plant is, jouw gevoel heeft het lief en is intens een met 
al deze facetten van het leven. We zullen eerst eens moeten gaan snuffelen in ons eigen 
gevoel en of we het weer op kunnen roepen. Dan pas kunnen we gaan werken met de 
energie en dan pas kunnen er zaken veranderen in en rond jou. Een heel bekend 
spreekwoord is dan ook; Verbeter de wereld, begin bij jezelf. Dat zegt alles in de wereld 
van gevoel. Want met deze wijsheid kan werkelijk alles overwonnen worden. Gevoel, we 
gaan er zeker nog op terugkomen want gevoel is de sleutel in de wereld van de energie.


Hoofdstuk 19


NAAR MIJN VOLGENDE HOOFDSTUK

 

 

"Being human is helping each other"


 

Please enjoy this site, learn the way of never-ending health and for living a better life 
by finding your path in a World of Positive Energy.

A special thanks for all the people who support this site.

 

Facebook icon
Twitter icon
Linkendin icon
google icon


Due to the many visitors on this website, we are experiencing some delays in answering.
Your e-mail will be processed in the order it was received, 
but if you get no response to your e-mail within 2 days please write/submit again.