Banner world

 

 

   HOME 
    Books Web


   Books Printed 


   Health 


   Presentations


   Soul Drawings


   Video lectures 
   English


   Video lezingen 
   Dutch


   Positive Blog


   Curriculum writer


   Contact
   Side Index

Web design 
John Baselmans
 

Spatie

 

 
You can change this website in over 66 languages

 


 

Zelfgenezing

"Het Energiniale leven, Zelfgenezing"Zelfgenezing - 18 -

2:7 Wat wil je zien 


Zien, wat zien? Zien is voor mensen die blind zijn in het leven. Ja, een harde en 
misschien een pijnlijke uitspraak maar mensen die me al wat kennen weten dat 
ik er geen doekjes om wind en ik ben ook niet eentje die met gladde woorden kom. 
Veelal flap ik de woorden eruit en draai ik er niet om heen. 

Maar we gaan het over zien hebben. De mens heeft twee ogen gekregen en dat is 
maar goed ook anders was alles zo donker en hebben we een probleem om ons 
voort te bewegen. We hebben die twee geweldige bollen gekregen om mee te kijken 
en dat we er ook mee kunnen werken. Vele frequenties worden opgevangen en omgezet 
in informatie waarmee wij, mens, verder kunnen gaan. We zien alles. Althans dat denken 
we. Maar in ieder geval, we zien wat we willen zien. Zaken die we niet willen zien daar 
sluiten we onze ogen voor. Maar ook zaken die we niet herkennen zien we ook niet. 
Want hoe kunnen onze hersenen informatie doorgeven als de hersenen niet weten wat 
het is? Kijk daar die boom, dan weten de hersenen dat ze het signaal boom door moeten 
geven of de woordenreeks die je nu leest is herkenbaar want je hebt geleerd die woorden 
te herkennen. Maar mensen zijn ondanks die gave veelal blind! Mensen die geen kleuren
zien, geen talen herkennen of niet de getallenreeks weten om te zetten in een berekening.
Maar over die manier van zien wil ik het niet hebben. 

In de wetenschap moet alles eerst bewezen zijn met getallen en testen hebben 
doorstaan om het bestaan ervan te erkennen. We moeten aantonen dat iets zo is of zo in 
elkaar zit. We moeten zien, dus leren zien dat iets bestaat of een bepaalde vorm heeft, 
structuur of uitstraling. We moeten het eerst zien, voordat we geloven. Zonder dat bewijs 
is er geen bewijs en is er geen vervolg op dat deel van een leven.

Zien, bewijzen en overtuiging, daarop werkt het huidige systeem. Zodra je met een 
theorie komt of met een verhaal waarvan je niet de nodige bewijzen op papier aan kunt 
leveren, zal het je niet lukken om een proces te winnen of iemand te overtuigen. Dat zien 
en het vasthouden van zaken en dat weer vastkoppelen aan cijfers, is een grote
tekortkoming in ons huidige leven. De maatschappij maakt zich veelal gemakkelijk af 
met de regel: Geen bewijs, geen bestaan. En zo zijn er vele zaken die in een doofpot 
terechtkomen of verdwijnen. Alles is bewijs, zien en overtuigen dat het zo is.

Het mooie is, in de werkelijke wereld werken we met gevoel en hebben we dus geen 
ogen nodig. We voelen vele zaken aan, weten dat het zo is, maar het bewijs ontbreekt 
omdat het zich niet laat zien. Vele energieŽn zijn (nog) niet te meten maar ook niet te 
verklaren en zeker niet te zien. Toch werken we juist met die energieŽn maar het is de 
wereld die ons de onbeperkte mogelijkheden geeft. Een genezer van ziekten door 
handoplegging of een wonder zoals het dan in vele geloven besproken wordt is niets 
meer dan spelingen met deze energieŽn. Maar we kunnen het niet zien, niet meten en
zo kan het ook niet bestaan. Lang is deze energie/ gevoelswereld tegengewerkt. 
Er werden zelfs mensen vermoord omdat ze meer konden dan dat een maatschappij
toeliet. Heksen, ketterij, dwazen, noem ze maar op, deze mensen werden weggehaald 
van deze aarde. Doch het is niet uit te roeien omdat elk mens die gave heeft maar 
helaas alleen nog niet weet en niet ziet waar hij toe in staat is.

Mensen hebben geen medicijnen nodig, operaties of welk hulpmiddel dan ook. Wij 
hebben de macht om onszelf te genezen. We zouden dat juist meer moeten activeren 
en stimuleren maar juist dat wil een farmaceutische wereld niet. Een farmaceutische 
wereld die volgens de laatste cijfer werkelijk triljoenen maakt met de handel en wandel 
van zieke mensen. Al de medicijnen zijn er niet om de kwaal te genezen maar om de 
kwaal te onderdrukken. Ook zullen ze meer kwalen oproepen dan kwalen oplossen. 
Elk medicijn in deze medische wereld heeft bijwerkingen met veelal zwaardere gevolgen. 
Maar we willen het niet zien, we willen het niet geloven en het bestaat misschien wel maar 
we laten het zo. We zien niet wat er met ons gebeurt. We willen het niet zien want we 
geloven het niet. Als je niet gelooft zul je het ook niet zien. Maar het belangrijkste deel in 
je leven wordt met alle mogelijke manieren afgedaan door de maatschappij als onzin 
en niet mee te werken. Namelijk het gevoel waar we dus al wat over gehad hebben.


Hoofdstuk 18


NAAR MIJN VOLGENDE HOOFDSTUK

 

 

"Being human is helping each other"


 

Please enjoy this site, learn the way of never-ending health and for living a better life 
by finding your path in a World of Positive Energy.

A special thanks for all the people who support this site.

 

Facebook icon
Twitter icon
Linkendin icon
google icon


Due to the many visitors on this website, we are experiencing some delays in answering.
Your e-mail will be processed in the order it was received, 
but if you get no response to your e-mail within 2 days please write/submit again.