Banner world

 

 

   HOME 
    Books Web


   Books Printed 


   Health 


   Presentations


   Soul Drawings


   Video lectures 
   English


   Video lezingen 
   Dutch


   Positive Blog


   Curriculum writer


   Contact
   Side Index

Web design 
John Baselmans
 

Spatie

 

 
You can change this website in over 66 languages

 


 

Zelfgenezing

"Het Energiniale leven, Zelfgenezing"Zelfgenezing - 12 -

DEEL 2

2:1 Jouw leven 


Het is van jou, het is rondom jou en het is in jou.
Het leven. 
	- Wat is jouw leven? 
	- Hoe vul je jouw leven in? 
	- Wat wil je bereiken? 
	- En hoe ga je om met het leven?

Je wordt geboren, dit veelal doordat twee mensen elkaar liefhebben. En dan? 
Na de geboorte en het terechtkomen op deze wereld is het al meteen knokken voor 
je bestaan. Net zoals in de natuur moet je een plaats gaan verwerven tussen een al 
overbevolkte planeet met miljarden soortgenoten. Huilen en schreeuwen om eten te 
krijgen en af en toe ook om even kenbaar te maken als iets niet goed gaat volgens jou. 
Je gaat een stempel zetten in jouw omgeving. Langzaam schikken zich de directe 
mensen om je heen wat en wordt de vrijgekomen energie ingenomen door jou. 
Jouw leven heeft een plaats verworven in de totale energie. 

	Dit is een begin van jouw leven zoals het start op deze planeet. Jij moest tussen 
wat oudere mensen plaatsnemen en gaan werken aan een weg die alleen jij moet
 bewandelen. Maar wat is je leven werkelijk? Laten we eens gaan uitdiepen wat 
leven is. Leven is een energie die nodig is om het totaal draaiende te houden. 
Nu zal bij het wegvallen van jouw leven het Universum niet vergaan. Je zou het kunnen 
interpreteren als een bloedcel die ook kan verdwijnen uit je lichaam. Eigenlijk kun je 
een leven voorstellen als je eigen lichaam wat even het Universum is. Als men veel 
bloed verliest zal er een zwakte optreden maar het lichaam (Universum) zal doorgaan.
Een lichaam die zoveel bloedcellen nodig heeft om optimaal te kunnen functioneren. 
Dat is een leven wat ook van belang is bij een compleet Universum wat wij mensen 
niet kunnen overzien. Wij mensen zijn beperkt in ons begrijpen en in ons manier van 
interpreteren. We praten over miljarden lichtjaren maar snappen nog niet de Nano 
deeltjes in ons eigen lichaam. 

Waar zijn we dan mee bezig als we alsmaar verder en dieper willen kijken in ons l
ichaam of in het heelal als we niet weten wat het geheel voorstelt. Er zijn vele theorieën 
en veel boeken zijn al geschreven door zeer geleerde heren en dames die menen te
weten waar de oorsprong en het einde liggen in een leven. Maar dan ziet men in een
keer dat er ‘meer’ is en dat het begin van elk leven niet een werkelijk begin is. 
Ook gaat men alsmaar uit van een einde van een leven terwijl er geen einde is. Ja, een
lichaam komt en gaat maar dat lichaam is niet het leven. Een lichaam is een hulpmiddel 
om bepaalde zaken te kunnen verwezenlijken op dat moment dat jij je daar in bevindt. 
Leven is meer dan geboren worden en na enkele jaren weer sterven. 

Nu gaan we weer even naar jouw leven waar jij je nu in bevindt en dan…. dan zie je dat 
het leven iets anders in elkaar zit als wat je nu leeft. Wat anders? Hoezo, wat te doen? 
Welnu, een leven is niet het proberen te overleven in een bepaalde situatie. Een leven 
kan zijn om een ander van dienst te zijn. Het kan een teken zijn voor een andere energie
in een andere dimensie of zelfs een bijdrage om zelf wat bijgeleerd te krijgen. Een leven
is voor elk mens verschillend. Je kunt geboren worden met een handicap. Je kunt een
leven hebben van enkele uren of enkele dagen. Je kunt als arme sloeber op een stuk 
van de aarde terechtkomen waar geen eten is en dus geen overlevingskansen zijn. 
Ook kun je geboren worden in een rijk land. Maar er zijn ook landen waar je vermoord of 
opgeofferd wordt als jij je hoofd buiten moeders buik steekt!

We vragen ons best veel af waarom de ene alle ellende mee moet maken en de andere 
alles in de schoot geworpen krijgt. Daar zullen we zeker nog een antwoord op krijgen 
en het zal jou verbazen uit welke hoek dit antwoord gaat komen. Want zo kom je dan 
op de eerder gestelde vraag hoe je een leven invult. Invullen? Hoezo invullen? Want is 
een leven dan al niet bepaald? We praten veel over karma en dat het een weg is die 
we moeten volgen. 

Maar waarom moeten we dan allemaal zo moeilijk doen en kunnen we niet 
achterover in een stoel gaan zitten gapen naar een groot ‘flatscreen’ en zo onze tijd 
volmaken? Het leven kan inderdaad zo zijn als jij dat zo wilt bepalen maar of dat dan 
een leven is? Ja, ook dat is een leven en ook dat was dan nodig om een andere te 
sturen of op een andere weg te krijgen. Een weg die zo mistig is dat je de volgende 
dag niet kunt zien, laat staan verder en dieper in je leven. Die weg die alsmaar vier 
mogelijkheden heeft; links, rechts, vooruit en achteruit. De vier richtingen die we elke 
seconde van ons leven kunnen gaan. We moeten alsmaar een richting kiezen en 
alsmaar is er de keuze uit vier mogelijkheden. Na die ene keuze krijgen we weer een 
andere en zo komen we stapje voor stapje dichterbij wat ons doel is in het leven. 
Het doel om iemand bij te staan. Misschien een compleet ander doel, bijvoorbeeld 
om iemand te vermoorden. Maar misschien gewoon om er te zijn op het moment 
dat iemand aan je deur staat. Of, die vraag te beantwoorden van twee heldere ogen 
van een kind van vier jaar. Alsmaar keuzes die we dagelijks moeten maken. 
Elk moment het invullen van dat ene leven wat om jouw lichaam hangt is en waar jij
je mee bezig moet houden.

Nu zijn we als mens snel geneigd om een doel voor ogen te stellen. We willen 
directeur worden, piloot of zelfs astronaut. Doelen die we maken in een wereld 
die aan elkaar geplakt is, vol van materialisme. Maar wat is het doel wat we 
momenteel stellen? Is het niet om onszelf te strelen zodat we kunnen zeggen 
‘dat heb ik gedaan’? Is dat niet je ego wat weer een plaatsje wil hebben in 
het geheel? Het doel stellen in het leven is niet dat waar zeer veel mensen nu 
allemaal mee bezig zijn. We horen vele ‘pep talkers’ of ‘snelle sprekers’ over dat 
we rijk kunnen worden en bepaalde standaarden kunnen halen in een maatschappij, 
maar ook carrière kunnen maken die wij denken te moeten behalen. Doelen die 
we allemaal kunnen bereiken als we werkelijk willen. Zo is het niet moeilijk om 
dromen te verwezenlijken omdat het puur een kwestie is van er voor gaan en je 
doel/droom volgen. Maar juist die zijn niet de werkelijke doelen in je leven. Het zijn 
doelen in een leven die altijd te verwezenlijken zijn maar niet aan het werkelijke
levensdoel iets zullen bijdragen. Ja, dromen en doelen die je stelt zijn te 
verwezenlijken, allemaal, stuk voor stuk. Maar wat heb je er voor over? Hoever ga
je en ten koste van wat? Hoeveel gezinnen gaan door een hel omdat een van de 
mensen om hen heen blindelings ergens voor gaan? Hoever ga je? Zaken waar 
vele nieuwe peptalkers en snelle babbelaars inclusief de nodige films, veel geld 
mee verdienen. Als je werkelijk wilt is alles te bereiken! Een motto wat waar is 
maar niet staat voor verbetering van je leven en of het werkelijk bijdraagt aan je 
leven wat geleefd moet worden. Zo zien we dus velen hun leven opvullen met 
zaken die anderen hen opleggen. Eens moet je een wereldreis gemaakt hebben 
of uit een vliegtuig gesprongen zijn of, de diepe oceaanbodem gezien hebben of 
een zeer snelle wagen gereden hebben! Dit lijstje kan een boekwerk zijn waar 
mensen van dromen of mee willen maken. Wel is het duidelijk dat deze zaken 
zijn die net zo snel weer vervagen en wegploppen als dat ze opgekomen zijn. 
Neem een van je uitgekomen dromen en kijk wat die na 10 jaren nog voor je 
betekent in je huidige leven. Het zal je opvallen dat je vele dromen of doelen al 
vergeten bent en dat juist die zaken niets meer zijn, vergeleken met wat je nu 
aan het doen bent.

Goed, we gaan even verder met je droom. Het kan zo zijn dat het een droom 
is waar je voor wilt gaan of een doel wat jou erg aanspreekt. Maar dan gaat 
het erom, wat heb je er voor over? Wat mag het jou kosten in jouw leven. 
Nee, we praten niet over geld maar over energie. Wat wil jij aan energie 
neertellen om een droom te verwezenlijken? 

Ik ga even een voorbeeld aanhalen. Ik praat altijd uit eigen bevindingen en 
kom dan ook altijd met voorbeelden die met mij of om me heen zijn gebeurd.
Ik wil niet met onware zaken komen omdat we daar totaal niets mee opschieten. 
Goed, terug naar dit voorbeeld. In mijn leven heb ik vele doelen en dromen 
gehad. In het begin zag ik dat als een wonder. Al mijn doelen en dromen kwamen 
alsmaar uit. Een vrouw, kinderen, het grote huis, goede baan, vele auto’s, boot, 
vele contacten, enzovoorts. Het kwam allemaal uit. Wat ik ook ondernam, het lukte 
me en werd werkelijkheid. Maar er was iets wat ik langzaam maar zeker uit het 
oog verloor en dat was mijn leven. Met al die uitgekomen dromen en doelen zag 
ik later dat ze allemaal materialistisch waren! Daarnaast begon ik in te zien dat 
ik totaal verdwaald was in het leven. Een leven dat ik startte als een eenling,
geboren in een groot bos midden tussen mijn dieren. Ik vond het niet meer prettig 
om in de natuur te zijn en was zo verdwaald in een wereld met vele mensen om 
me heen. Ook merkte ik dat door het vergaren en het uitkomen van de vele dromen 
en doelen, er veelal met een botte bijl gehakt was om dat doel te bereiken. 
Geld was de reden om zo een hogere plaats te verkrijgen in de maatschappij. 
Alles ging, alles lukte en alles kwam op mijn pad zolang ik het maar werkelijk wilde. 

Toen ik dat doorhad veranderde mijn leven heel drastisch. Ik verloor alles; mijn vrouw, 
huis, wagens, boot, bedrijven en mijn leven. Nee, niet dat ik zelfmoordplannen had of 
failliet was, maar omdat ik alles verkocht of anders maar weggaf. Mijn vrouw was 
ongeneeslijk ziek en verliet deze aarde kort na mijn rigoureus handelen om mijn leven 
om te gooien. Alles wat eens een droom was of een doel, loste op en verdween uit 
mijn leven. Er was geen spijt en er was geen terug willen. Ik voelde me goed en zelfs 
beter dan vele tientallen jaren dat ik de verkeerde doelen en dromen achterna liep. 
Ik ging weer genieten van de natuur en alles om me heen. Maar ik ging ook weer 
voelen en zien wat werkelijk belangrijk is in het leven. Nieuwe dromen en nieuwe doelen 
zijn verschenen maar allemaal gebaseerd op een menselijk gemeenschappelijk 
doel wat samen gaat met het Universum en niet meer is geijkt op een ego of bezit. 
We bezitten nu veel meer, niet in huizen, auto’s of boten maar het ‘bezit’ van een 
gehele Universum met al zijn geweldige krachten. ‘Bezit’ heb ik hier tussen
aanhalingstekens gezet omdat men een Universum niet kan bezitten maar wel gebruik 
van kan maken mits men ervoor openstaat en zijn wetten en regels respecteert.

Zo is dan een doel bereiken in mijn leven en waar ik naar toe wil, totaal veranderd. 
Het is uitgedraaid op een geweldige ervaring, een complete onafhankelijkheid van 
een maatschappij die je alsmaar valse voorwendsels voorhoudt. Het bereiken van 
een doel in mijn leven is niet een trede hoger in die maatschappelijke ladder of een 
dik bankboekje. Het bereiken wat we nu willen is veel meer en dat is, dat koesteren 
wat dagelijks op ons pad komt.

Dit was een stukje van persoonlijke ervaringen die zeker vreemd in de oren zullen 
klinken en misschien wel als fantasie zal afgedaan worden. Het zal mij niets uitmaken 
wat je er verder van denkt. Denken staat voor iedereen vrij. Toch hoop ik dat ook jij 
het punt in je leven mee mag maken zoals ik het geluk had nu in te mogen zijn. 
Bereiken in je leven is iets wat niet jij stelt of forceert door je dromen en/of je doelen 
door te drukken. De vele nodeloze dingen waar de mens nu dagelijks mee bezig is, 
dragen werkelijk niets bij aan het leven wat hij zou moeten leven. 

Okay, hoe kan ik jou nu zeggen wat je werkelijke leven is in het huidige leven? 
Ik ga daar nu even wat dieper op in. Natuurlijk leef je nu een leven, een leven zoals 
jij dat bepaald hebt. Jij bent door links, rechts, vooruit, achteruit te gaan op die plaats 
gekomen waar je nu momenteel bent. Jouw leven, jouw keuzes. Maar waar zijn die 
keuzes en het leven van jou op gebaseerd? Huisje, boompje en gezinnetje met een 
beestje als gezelschap. We gaan eerst studeren want hoe meer diploma’s, hoe 
hoger je salaris in de toekomst gaat worden en je kans hebt om meer te verdienen 
dan die ander. Dan een partner, jullie huisje, de hebbedingetjes, kinderen en dan 
nog een hond of een kat. Gezinnetje klaar en……. werken maar! Zorgen dat je alles
in stand kunt blijven houden wat in jouw droom of doel nodig is om vrouw/man, kind 
en dierenbende te kunnen blijven voorzien! Een doorsnee omschrijving van wat een 
huidig leven inhoudt. Af en toe een echtscheiding en als het kan misschien nog een 
vreemde uitschieter en dan ben je 65 jaar en je mag gaan genieten van je lang 
verdiende rust. Ziekten komen opduiken want dan merk je dat je lichaam ook niet 
meer de jongste is en voordat je het weet lig je koud zonder ziel op een tafel te 
staren naar het plafond boven je.

Triest verhaal van een leven wat past, met soms wat kleine aanpassingen, 
bij 95% van de wereldbevolking. Partner, gezinnetje, kinderen, eten, drinken, bezit 
vergaren en dan einde verhaal. Ja, wat kan ik hier tegenin brengen en hoe kan het 
zijn dat dit misschien in grote lijnen het leven is van de huidige aardse mens.
 Inderdaad hebben we altijd gevochten voor een bestaan, eerst tegen de natuur. 
We zijn maar een zwak wezen volgens de wetten van de natuur. En daarna zijn we 
gaan vechten om een bestaan in een of andere maatschappij/cultuur waar we net 
geboren zijn. Wat is dan ons levensdoel? Hier komen, kinderen opvoeden en 
verdwijnen? Tjee, we lijken wel de konijnen om ons heen of de muizen en de ratten 
die lopende kinderverwekkers zijn. Zijn we dan niet meer dan wat mensenfokkers?
 Waarom is dit uit de hand gelopen? En zo kunnen we vragen blijven stellen. 

Antwoorden op deze vragen, vergeet het maar en zijn ook niet belangrijk al zouden 
we het weten. We weten wat er nu gaande is en dat is, dat er buiten het verwekken 
van kinderen nog langzaam maar zeker in de mensheid een belangrijk ding is
ingeslopen en dat is het woordje ‘geld’. Dat woordje is gekomen om mensen te 
beïnvloeden en te onderdrukken als slaven in een maatschappij. Maar het woordje 
geld heeft veel mensen en dictators als gieren laten leven tot op heden. Door het 
geld en de daaraan gekoppelde macht is er veel veranderd rond de mensheid en 
zijn mensen sterk af gaan dwalen. Alles is bezit, geld en macht. Nu zijn er dus twee 
factoren in een huidig mensenleven; De ene kindertjes maken en de andere, 
het vergaren van geld en macht. Bezigheden waar mensen hun hele leven aan 
vergooien. Alsmaar hetzelfde ritueel van; huisje, boompje, beestje en wat alleen 
verwezenlijkt kan worden als er genoeg geld is en je probeert je zo hoog mogelijk 
te nestelen op een maatschappelijke ladder.

Waar is de meest belangrijke zaak in je leven gebleven waar je voor hier 
gekomen bent? Ja, waarvoor ben je overigens gekomen? Want zoals het nu gaat, 
lijkt dat de ene mens de boodschapper is voor de ander. De ene moordt en de 
andere is in pijn en een derde helpt een van die twee. Zo blijven cirkels om cirkels 
in cirkels vormen om een leven wat doelloos lijkt te zijn. Doelloos lijkt het, omdat 
alles waar een mens momenteel voor leeft is maar voor dat ene korte leven op 
deze aarde en op die tijd die stempel te zetten hoe machtig hij /zij was! 

Verwarrend want alles in een Universum heeft een doel en zo ook het cirkeltje 
draaien van een mens. Met al die cirkels en nodeloos vergaren maar ook veel 
nodeloos pijn uitstralen zijn er toch mensen bij die het grote plaatje zien. 
Die cirkels en de vele energie die lijkt verloren te gaan in een wereld die 
aarde heet. Zou die nodeloze energie dan toch ergens voor dienen? 
Je weet wel, dat bloedlichaampje in je lichaam dat eindeloos van je tenen 
naar je hersenen gestuurd wordt doet ook zijn werk. Denk even door. Jij als 
leven bent dat bloedlichaampje en je bent blijkbaar nodig om impulsen te
geven aan een geheel, aan iets groters, iets wat wij niet overzien. 

We zien dat de aarde momenteel erg negatieve straling uitstraalt, vele 
energieën zijn negatief en veelal om zaken te vernietigen. Wat zou dit zijn?
Waar is dat voor nodig? We denken theorieën te hebben en we geloven 
allemaal dat we weten waar we mee bezig zijn. Toch is er weinig wat we 
werkelijk weten omdat de mens beperkt is in zijn denken. Denken is alleen 
ontwikkeld om op een huidige wereld te kunnen overleven en zo een weg
te smeden tussen de miljarden mensen. Mensen hebben het denken 
ontwikkeld omdat dat hun overlevingskans lijkt te zijn, in hun ogen. Weer heeft 
de mens een gok gemaakt en meent door het denken te ontwikkelen, dat hij is 
wat een mens meent te moeten zijn in het grote geheel. Doch, het denken heeft 
de mens een grote beperking gegeven, want de mens is gaan vertrouwen op 
zijn denken en handelt volgens het denken. Het zijn nu de hersenen die bepalen 
wat er gedaan moet worden en hoe we moeten handelen. 

Je ziet dat heel sterk wanneer mensen iets niet kunnen pakken, zich niet kunnen 
indenken of iets niet kunnen plaatsen. Dan is het al heel snel ‘spiritueel gezwam’
of is het dwalen in een ‘zweverige’ wereld. Puur omdat hun hersenen het niet 
kunnen plaatsen en niet weten wat ermee te doen. Het denken is een deel 
waar de mensen menen een stap verder te zijn in het leven dan de rest van 
de wereld. Toch is het mooi te zien dat ‘simpele’ volkeren of ‘simpele’ stammen 
die niet of minder denken, althans niet in die mate wat wij zogenaamde 
geciviliseerde mensen doen, veel meer kunnen en verder komen dan al die 
denkers en bedenkers. De huidige bevolking meent overal een verklaring 
voor te moeten kunnen vinden terwijl een simpel volk het snel plaatst onder een 
God of een bovennatuurlijke macht. Dan is het voor hen afgedaan en maken ze 
gebruik van die krachten die dan die God of Macht vrijgeeft. Wij denkers zoeken 
eerst een verklaring en of het wel past in het plaatje van de huidige maatschappij.
Dan gaan er vele onderzoeken komen, bewijzen moeten geleverd worden en als 
dat alles heeft doorstaan gaan we testen. Dan pas krijgt het een nummer en dan 
pas is het aangenomen door de huidige maatschappij en krijgt het een erkenning 
of plaatsje. Haalt het die stempels niet dan wordt het verzwegen of, als spiritueel 
of zweverig afgedaan en mag en kan het nooit in dienst zijn van de mensheid.

Het denken en de vele beredenering hebben de mens werkelijk in een isolement 
gebracht en de mens is een eigen leven gaan leiden. Het is bergafwaarts gegaan
met de mens toen het denken samenhangend met een maatschappij en heersers 
zo de mens ging opvoeden en heeft het een totale mensheid gecreëerd die ver 
verdwaald is van de bron die het leven is. We zijn nu zieker en zieker aan het 
worden maar ook steeds afhankelijker. Dat terwijl een mens een geweldige 
eenling is die stuk voor stuk een machine bezit wat lichaam heet, die vele zaken 
zou kunnen aanpakken. Let wel: Verdwaald en zoekende zijn wel die mensen die 
een onbeheerste stap maken en menen te kunnen ontsnappen van het denken 
wat geheel scheefgetrokken is in de loop der tijd.

Door de andere kant van een leven te zien kan ik jou nu vertellen wat er meer 
mogelijk is dan alleen vergaren. Daarnaast is het mogelijk te zien hoe gezond 
te blijven of te worden. Sinds mijn terugkeer in de werkelijke wereld heb ik geen 
arts meer gezien en zijn er in mijn gezondheid zeer veel dingen veranderd. 
En zo gaan we naar het volgende hoofdstuk in dit boek.


Hoofdstuk 12


NAAR MIJN VOLGENDE HOOFDSTUK

 

 

"Being human is helping each other"


 

Please enjoy this site, learn the way of never-ending health and for living a better life 
by finding your path in a World of Positive Energy.

A special thanks for all the people who support this site.

 

Facebook icon
Twitter icon
Linkendin icon
google icon


Due to the many visitors on this website, we are experiencing some delays in answering.
Your e-mail will be processed in the order it was received, 
but if you get no response to your e-mail within 2 days please write/submit again.