Banner world

 

 

   HOME 
    Books Web


   Books Printed 


   Health 


   Presentations


   Soul Drawings


   Video lectures 
   English


   Video lezingen 
   Dutch


   Positive Blog


   Curriculum writer


   Contact
   Side Index

Web design 
John Baselmans
 

Spatie

 

 
You can change this website in over 66 languages

 


 

Zelfgenezing

"Het Energiniale leven, Zelfgenezing"Zelfgenezing - 11 -

1:11 Wat zit achter gezondheid 


Ziekten.

Een eenvoudig antwoord in de huidige wereld zoals we het nu zien.
Toch is juist achter gezondheid net wat anders te vinden dan dat we al geruime tijd 
in de huidige maatschappij aannemen. 

Gezondheid is in de mens zo’n belangrijk gegeven dat het ons gehele leven bepaalt. 
Toch waren we in het begin van de mensheid niet zo met gezondheid bezig. 
Net zoals in de dierenwereld waren sommige zaken wel eens lastig en als die opgelost 
konden worden dan was het gemakkelijk, maar anders accepteerden we het en gingen 
we door. We gingen door totdat het niet verder kon en zat het leven erop. Een simpele 
manier van denken en een simpele manier van leven, zoals het nu nog in de natuur er 
aan toe gaat. Je bent gezond, je gaat door, je bent ziek en je gaat door totdat jouw 
leven stopt. 

Nu menen de mensen al geruime tijd dat ze dit gegeven kunnen veranderen en doen 
ze er alles aan om op deze wereld te blijven. Bang voor het onbekende na de dood en 
bang dat ook hun leven zal eindigen. Er werden manieren gevonden om het leven te 
verlengen en dat lukte gedeeltelijk. Gedeeltelijk omdat we het leven wel kunnen 
verlengen voor enkele jaren maar de kwaliteit is wel met rasse schreden achteruit 
gegaan. Wat een mens in het begin van de mensheid in veertig jaren moest 
volbrengen doen we er nu tachtig jaren over. Maar wat blijkt, in het dubbele tijdsbestek 
van een huidig mensenleven bereiken we veel minder dan in die tijd toen we korter 
leefden. Nu nog hebben we mensen die maar kort op deze aarde zijn, maar wel in 
die korte tijd een mijlpaal hebben gezet in het totale leven. We zien dat duidelijk aan 
de vele grote mensen vanuit het verleden die hun strepen verdiend hebben in een 
korte tijd dat ze op deze aarde waren. Kijk naar Mozart en zijn vele collega’s maar 
ook de vele wetenschappers die vroeg stierven. Zij hebben veel bereikt voor die tijd. 
Nu leven we het dubbele maar de prestaties in het geheel zijn zwaar teruggenomen. 
Puur omdat we het te druk hebben met onze gezondheid, langer leven en 
materialistische zaken.

We zien nu duidelijk dat vele mensen het te druk hebben met gezond zijn en met hun 
uiterlijk. Ze vergooien werkelijk tachtig of meerdere jaren weg, veelal zelfs zo hun 
totale leven. Alleen maar zich druk maken om maar niet dood te gaan vergeten ze hun 
missie te voltooien. Vele ouderen vragen zich af wat ze nu werkelijk neergezet hebben 
in hun leven. Dan is de conclusie veelal dat het kinderen krijgen was, overleven en zich 
druk maken om maar bij te blijven horen in een maatschappij. Het magische getal 
60 of 65 als het pensioen gaat komen en waar velen in een leegte vallen. Wat dan? 
Waar dienen we nog voor? Velen proberen door ‘jong’ te doen nog bij te blijven horen 
of zijn ze druk bezig met verbouwingen, want ik lijk wel oud maar van binnen ben ik 
nog een 18 jarige. Helaas, de energie laat wat anders zien bij deze mensen.

Het is een cirkel waar vele mensen in terecht zijn gekomen. Ze worden door elkaar 
ouder maar hebben geen energie meer over. Ze moeten toch doorgaan en dan komt 
de tijd dat ze niet meer nodig zijn. Het zou het beste zijn voor de maatschappij als ze 
verdwijnen! Steeds meer zie je dat en de ouderen merken het ook. Daarnaast is het 
zo dat, doordat we ouder worden is de bevolkingsgroei geëxplodeerd en moeten
we de aarde nu al delen met over 7 miljard mensen! Velen zijn te oud en dienen 
nergens voor volgens de maatschappelijke normen. Veelal kost dat ook veel want 
ze worden zeker ziek! Ze kosten geld, veel geld. Dus… we peppen hen op en geven 
hen het idee dat ze nog nodig zijn. We laten hen meedraaien in clubjes of in 
gezelschappen. Zolang ze maar niet te veel ziek worden, zijn ze welkom.

Maar terug op de vraag wat achter gezondheid zit. Daar zit in de huidige wereld de 
commercie achter, want gezondheid is geld! Geld is waar het om draait en waarom 
men probeert mensen te overtuigen om gezond te blijven. Blijf gezond en de 
gemeenschap kan langer van je plukken. Doch, dit is allemaal puur materialistisch 
gezien en helaas is de wereld in deze materialistische cirkel terechtgekomen. 
Het menselijke is niet meer toegestaan en we moeten het leven zien als een business, 
als een zaak waar je geld moet maken om te overleven. En om te overleven zul je 
gezond moeten zijn of je dagelijks zo oppeppen dat je de taken kunt blijven vervullen. 
Of je nu een landloper bent die moet bedelen of een directeur van een multinational, 
je moet meedraaien in de cirkel van deze maatschappij. 

‘Moeten’ is toch een woord waar ik moeite mee heb, al mijn hele leven lang. Ik ben 
er achter gekomen dat het woord ‘moeten’ niets meer is dan opleggen en 
onderdrukken. Ik moet niets, zelfs niet doodgaan. Zelfs dat is niet een moeten,
want dat ligt gelukkig niet in de handen van een maatschappij. 

Nu gaan we in dit boek zien dat we niet ziek hoeven te zijn of hoeven te worden 
maar er is hier een aanhaling die misschien even moeilijk te pakken is. 
We moeten niets, zelfs niet gezond zijn. Ja, een vreemde uitspraak, zeker als 
ik al in het begin stelde dat iedereen gezond is en dat ik mensen gezond zou 
kunnen maken.

Okay, laten we even duidelijk stellen, gezondheid is iets waar wij als mens 
momenteel ons hele leven aan vergooien en verspelen. We moeten gezond zijn 
want als we gezond zijn kunnen we een gelukkiger leven hebben, kunnen we veel 
geld maken en zo ook veel meer kunnen doen volgens de maatstaven van 
een systeem.

Hè, hè, het woord is eruit; de maatstaven van het systeem, Want wie is het
systeem en wie bepaalt wat gezond zijn is en wie gezond is? Die arts, dat 
ziekenhuis of een of andere kliniek? Laat ik je maar meteen even een hartaanval 
bezorgen; We zijn allemaal ziek! We hebben allemaal kankercellen in ons lichaam 
en hebben allemaal chronische ziekten in ons. Erger nog, we worden allemaal 
ziek geboren! Dat is niet zo, volgens de standaarden van ons systeem! Een jong 
kind zal nauwelijks klagen over een ziekte en neemt bepaalde zaken voor lief aan. 
Maar als je lang genoeg aanhoudt zul je, je eerste stempeltje behalen dat je 
ADHD of een of andere virus al meteen hebt. Van daaruit gaan we meerdere 
stempels halen en ligt het aan jou of je, je boekje van ziekten vol wilt maken.

Mensen, ziekten zijn er overal en zijn ook in elke plant en dier te vinden. Deze 
wezens weten niet dat ze ziek zijn en zullen het leven met dat ongemak voortzetten 
zonder een seconde te verspelen aan de gedacht van en over een ziekte.

Ik heb een mooi voorbeeld van een hond die bij ons leeft. Het beestje werd 
geboren samen met vier andere kleintjes. Wij namen twee van hen bij ons. 
Een tijdje later bleek dat zij zich totaal anders ontwikkelde dan haar broertje. 
Ze groeide op en was totaal mismaakt, had een dikke waterbuik en kon 
slecht op haar achterpoten staan. De dierenarts had het over ‘inslapen’ maar 
het beestje gedroeg zich niet ziek en speelde met de andere in hoeverre ze dat 
aankon. Ze at gulzig haar brokjes op en at daarnaast ook regelmatig bepaalde 
soort stenen. Na verloop van tijd verdween de dikke buik en werd ze ook wat 
sterker in haar achterpoten. Ze bleef spelen volgens haar regels en met haar 
wankel achterlijf jaagt ze ook nog achter hagedissen en ander gedierte. Ze leeft 
haar leven op haar manier dat anders is dan dat van haar broertje. Hij is wel 
goed ontwikkeld en is een sterk uitziende hond geworden. Toch was hier ook 
voor mij een duidelijke les en die was als volgt; Zolang je, je niet toegeeft aan 
de beperkingen die je opgelegd worden en je gaat door met waar je voor 
gekomen bent, doet het er niet toe in welke gedaante je op deze aarde 
leeft. Deze hond weet niet dat zij niet volmaakt is en weet niet dat haar organen 
anders werken. Ze weet ook niet dat ze anders had moeten zijn. Ze is zoals ze 
nu is en doet mee aan het leven zoals het leven haar op aarde heeft gezet. 
Namelijk vol beperkingen maar niet dat ze die zelf beseft of doorheeft. Ze speelt, 
eet en jaagt op de manier zoals het voor haar mogelijk is en is zelfs een 
kameraadje voor haar broer die haar niet ontziet en haar beschouwt als een 
volwaardig huisgenootje in zijn leven.

Met dit voorbeeld, wat we nog niet zolang geleden hebben meegemaakt, werd 
mij duidelijk dat we onszelf de beperkingen opleggen. Wij zien onszelf minder 
dan een ander die dat wel kan en wij menen net zo te moeten zijn als die ander. 
Wij moeten volmaakt zijn en aan alle eisen van een maatschappij voldoen. 
En we moeten het spel spelen wat anderen ons opleggen. En daar, daar zit nu 
waarom wij allemaal ziek zijn gekomen op deze aarde. Doodziek en niet meer te 
genezen want dat wordt ons als baby al ingeprent. We gaan ziek worden, we 
gaan dood en als je niet oppast zal jou ook nog wat ergs overkomen. Dat is de 
manier zoals een systeem nu te werk gaat om vele troep in je lijf te kunnen 
pompen en te laten geloven dat je niet meer zonder kunt. Drugs, je weet wel 
medicijnen die je beter maken! Allemaal zaken waar we afhankelijk van zijn
en menen dat we niet meer zonder kunnen.

Het leven van de huidige mens wordt bepaald door een gezondheidscomplex 
die men erop nahoudt. Daar de gezondheid van vele mensen op zo’n laag peil is, 
is het moeilijk om werkelijk gezond te zijn. Toch zien we ook dat het begrip 
gezondheid gekoppeld is aan geen pijn en een lichaam dat honderd procent 
blijft werken. Is het niet vreemd? De gedachte dat we al ruim dubbel zolang leven 
en dat we ook nog verwachten dat diezelfde bouwstenen geen slijtage en 
geen tekortkomingen tonen? Als we een oude wagen zien van 5 jaren dan zeggen 
we dat hij in de problemen kan komen en dat er zaken kapot kunnen gaan. 
Zelfs een goed onderhouden wagen laat merken dat hij op leeftijd raakt. 
Nu is die wagen 10 jaren en dan verwachten we dat hij blijft lopen zoals toen 
hij net van de garage kwam! Wat doen wij met ons leven? We verlengen het 
leven naar het dubbele aantal jaren. We verzieken ons lichaam met vele 
gifsoorten en stoppen er ook nog eens slechte brandstof (eten) in en verwachten 
dat het lichaam zich blijft gedragen als toen het in zijn topjaren was! Snap je nu 
de gedachtegang waar je mee bezig bent?

Het is een omgekeerde wereld waar men meent dat eenzelfde lichaam wat al 
duizenden jaren geleden gebouwd is, een dubbele prestatie levert! Daarnaast 
komt er ook nog eens bij dat wij mensen menen dat er geen pijnen hoeven te 
zijn. Zodra we een pijntje voelen zijn we al ongeneeslijk ziek en wordt er weer 
snel wat gif ingegooid. Onze pijngrens is gedaald naar een zeer laag niveau. 
Vroeger liepen mensen gewoon rond met tandpijn en moesten doorgaan 
omdat er geen tandarts was. We hangen nu bij het minste geringste bij deze 
man. Hetzelfde met een hoofdpijn, rugpijn of een simpel pijntje bij het stoten. 
We kunnen niet meer tegen pijnen want pijn mag niet meer in het huidige
levenspatroon. Een lichaam wat dag en nacht voor je werkt zal zeker op oudere
leeftijd gebreken gaan vertonen maar dat wil niet zeggen dat je op oudere
leeftijd totaal pijnvrij moet zijn. Pijn is een deel van wat het leven is. 
Pijnvrij zijn is een teken dat je werkelijk je lichaam onderdrukt en je lichaam 
jou daardoor niet kan laten weten waar zaken mis zijn. Daardoor mis je die 
signalen om een lichaam optimaal te houden en dat is wat vele mensen na 
een pijnloze periode, onderdrukt dus, dan als een kaartenhuis in elkaar laat vallen. 
Jij luistert niet dan maar een totale genadeslag. We gaan later hierop veel verder 
in en je zult gaan merken wat een werkelijk leven is. Het zal duidelijk gaan worden
waar we werkelijk mee bezig zijn en er zal op een of andere manier zeker een 
signaal komen hoe jouw situatie momenteel is. 

In deze lange inleiding met de verschillende facetten van een doorsnee leven 
denk ik dat je nu wel inziet in welk hokje je bezig bent en wat de gevolgen zijn. 
Wat we kunnen doen, gaan we nu over praten. Je zult in de gaten krijgen dat er 
naast een gezond leven ook een leven bestaat waar wij mensen mee verder 
kunnen werken. 

Gezondheid is veelal in de huidige maatschappij een zeer commerciële 
aangelegenheid waar heel veel geld mee gemaakt wordt. Maar wat blijkt? 
Gezondheid is vrij te verkrijgen, is in ieders handbereik en is een kwestie van 
weten hoe met een leven om te gaan. Dan zullen je vel, beenderen en je bloed
jou lang van dienst kunnen zijn en zul je merken dat een leven geheel anders 
uitpakt dan wat je tot nu toe hebt meegemaakt; Een wereld van ziekten, pijnen, 
pilletjes en een leger aan medici om je heen. We gaan naar een leven wat 
totaal anders is, een leven wat achter een werkelijke gezondheid schuilgaat. 
Wil je die ook weten? Dan gaan we ons nu verplaatsen in die wereld.


Hoofdstuk 11


NAAR MIJN VOLGENDE HOOFDSTUK

 

 

"Being human is helping each other"


 

Please enjoy this site, learn the way of never-ending health and for living a better life 
by finding your path in a World of Positive Energy.

A special thanks for all the people who support this site.

 

Facebook icon
Twitter icon
Linkendin icon
google icon


Due to the many visitors on this website, we are experiencing some delays in answering.
Your e-mail will be processed in the order it was received, 
but if you get no response to your e-mail within 2 days please write/submit again.