Banner world

 

 

   HOME 
    Books Web


   Books Printed 


   Health 


   Presentations


   Soul Drawings


   Video lectures 
   English


   Video lezingen 
   Dutch


   Positive Blog


   Curriculum writer


   Contact
   Side Index

Web design 
John Baselmans
 

Spatie

 

 
You can change this website in over 66 languages

 


 

Zelfgenezing

"Het Energiniale leven, Zelfgenezing"Zelfgenezing - 1 -

1:1 De geschiedenis 


‘En toen schiep God de mens’. Dat lezen we in vele boeken en in vele oude 
geschriften. Doch dat is al lang achterhaald en we weten zelfs beter. God zijn wij en
 niet een almachtige die boven ons hangt, zittend in een heerlijke stoel en ons vertelt 
wat goed en fout is. Dus die illusie ben je nu meteen kwijt. Ik stel je gerust want veel 
meer illusies zullen bij het lezen van dit boek verdwijnen. Ik heb vele boeken geschreven 
over uiteenlopende onderwerpen en ben tot de conclusie gekomen dat de mens niet de
waarheid onder ogen wil zien, laat staan lezen. Sinds ik me in wonderboekenland ben 
gaan begeven heb ik dat doorbroken. Laat de mensen de werkelijkheid zien, is een 
uitgangspunt waar ik voor leef en uit wil dragen. Dagelijks worden we door een geloof
maar ook door de maatschappij en zijn vastgekoppeld systeem voor de gek gehouden, 
uitgebuit en vernederd en die tijd is nu, na het vissentijdperk, afgelopen. 

Het nieuwe tijdperk van de waterman zal vele veranderingen gaan brengen en daar 
hoort ook bij dat wij mensen ongekende mogelijkheden zullen herbeleven. Herbeleven 
schrijf ik omdat we deze gaven en vele zaken al eerder hebben meegemaakt maar 
helaas zijn deze onderdrukt door egotrippers en machtshebbers, mensen die door de 
vele eeuwen heen dit uitdroegen.

Toen de mens zijn eerste voet op land zette was hij in een wereld die voor hem compleet 
onbekend was. We waren ‘nieuw’ op deze bol en moesten nog veel doormaken eer we 
ons werkelijk konden handhaven. We hebben moeten vechten voor ons bestaan en alleen 
de sterkeren hielden het vol in de toen geldende wetten van de natuur. De natuur die niet 
flauw omgaat met haar energie want de hele matrix moet een sterk geheel blijven. 
Het recht van de sterkste heeft lang geheerst in de natuur en in het begin ook onder de 
mensheid. We hebben nog lang moeten vechten voor onze plaats en voor ons bestaan. 
Later vochten we niet meer zozeer tegen de natuur maar meer tegen ons eigen soort. 
We gingen vechten voor macht en om ego te strelen wat duidelijk te zien is in de grote
gebouwen die we nu nog zien. Eer, macht en ego, daar zijn we op doorgegaan.

Maar terug naar het begin want de mens was in ontwikkeling en moest voor zichzelf 
nog een plaats bemachtigen in de natuur. Er zijn theorieën dat we als buitenaardse 
wezens hier gekomen zijn op zoek naar wat dan ook. Ook zijn er anderen die menen 
dat we Gods kinderen zijn. Weer anderen hebben een evolutie theorie en zijn we apen 
geweest. Allemaal mooi en wel en ik wil me niet bemoeien met deze discussies die 
nergens toe leiden. Ik weet beter en zal daarover nog zeker mijn mening geven als de
tijd daar rijp voor is.

Mensen moesten vechten voor een bestaan en hadden beperkte middelen om te 
handhaven. Dus moesten we alternatieven gaan zoeken. We hadden wel een 
extraatje in huis en dat was een grotere prutbal in ons hoofd. Onze hersenen konden 
meer aan en konden meer opnemen dan van menig ander wezen op deze wereld. 
We gingen leren en gingen deze prut gebruiken om te overleven. Maar om te leren 
moet je zaken zien, gaan interpreteren en zaken weten op een rijtje te zetten. 
Dat duurde lang en was er dus een lange weg waar we zaken ontdekten en zaken
gingen aannemen die ten goede kwamen voor ons voortbestaan.

We leerden en gaven het aan elkaar door. 

De mens was blijkbaar ook een wezen wat nog niet goed doorhad dat hij zich in 
een lichaam bevond met extra gaven maar dat ook extra zorg nodig had. 
We kwamen met meerdere en we werden ziek. Ziekten waar in die tijden er moeilijk 
een antwoord op te vinden viel. De ingenieuze machine was niet zo bestendig tegen
het harde dierenleven. Wat bleek, mensen werden niet zo oud. In de dierenwereld is 
de zwakste als eerste weer weg. Hoe sterker je bent des te langer kun je leven. 
Tot op dat punt liepen we gelijk. Maar in de dieren- en plantenwereld is het ook zo dat 
als je ziek wordt, dus zwak wordt, dat je dan zult sterven. En dat was wat de mens wilde 
omzeilen. In het begin werden de mensen ziek en begonnen ze met natuurlijke bronnen
hun leven te verlengen. Buiten het leven met ziekten werden ook nog eens de pijnen 
onderdrukt met vele verdovende middelen. Dat is wat in de dierenwereld ook 
gebeurt. Vele dieren nemen pijnverzachtende kruiden, blaadjes enzovoorts om zo 
door de pijnen heen te komen voor hun dood.

Maar de mens ging niet dood of in ieder geval wist hij het te rekken. Door kruiden 
en bepaalde rituelen wisten ze hun leven te verlengen. Mensen kregen de kans
om meer kennis op te doen en hun levensjaren werden langer en langer. 
Ook daardoor konden de mensen hun hersenen meer ontwikkelen. We werden 
ouder en vonden manieren om langer in het proces te zijn. Er waren wijsheren die
vele zaken op het spoor kwamen zoals hoe de mens werkelijk functioneerde maar
ook de plaats van de mens in het geheel. Het denken wat steeds verder ontwikkeld 
werd, bleek een gevolg te zijn van het gebruik maken van het gevoel en instinkt. 
Iets voelde goed aan en daarom namen we die bes om te eten. Of we namen die 
wortel, want ons gevoel gaf dat signaal.

Met dat gevoel of instinkt zoals je het in de dierenwereld noemt, blijkt dat we 
veel verder waren. We waren tot ‘vreemde’ dingen toe in staat en dat werd nog 
wel eens opgetekend of beschreven via afbeeldingen. Er was meer, veel meer.
In de geschiedenis van de mens zijn we meerdere malen op het absolute punt
gekomen in een beschaving. We noemen enkele voorbeelden zoals; de Maya’s, 
Azteken, Grieken, Romeinen enzovoorts. Enkele geheimen zijn bovenwater gekomen
maar niet het ware waardoor deze mensen zo’n explosie hebben meegemaakt. 
	
- Hoe vervoerden ze machtige stukken steen? 
- Hoe maakten zij de berekeningen waar we nu nog moeite mee hebben? 

En zo kunnen we duizenden vragen stellen waarvan het antwoord nog steeds duister 
is. Vele gissingen van geschiedschrijvers die er maar een puntje aan zuigen om toch 
een verhaal te kunnen schrijven maar ze missen allemaal de kern. De kern van het 
absolute en de kern van de waarheid. Waarom wordt de waarheid verzwegen? 
Waarom wordt die niet openbaar gemaakt? Is er iets wat wij niet mogen weten?

Nu, op die laatste vraag kan ik heel hardop zeggen:
JA.
We kennen het absolute en we weten wat het is, maar we zijn de draad vergeten 
en de draad bewust kwijtgeraakt! Bewust ja, want wij mogen dit niet weten als 
gewoon volk omdat er beweerd wordt dat wij er niet mee om kunnen gaan.

Toch wil ik dan de geloven aanhalen maar ook de vele magische vrouwtjes en 
hun rituelen waar we nog uitgebreid over gaan hebben. Deze mensen weten 
de voordeur, al weten ze dat zelf veelal (nog) niet. Nu wil dat niet zeggen dat 
dit een waarzeggersboek is of dat ik je ga overladen met rituelen of kruiden. 
Integendeel, dat is allemaal juist de afleiding waar het werkelijk om gaat.

Onze geschiedenis is deels te lezen in oude geschriften. Helaas is er veel 
verloren gegaan. Vernietigd door machtshebbers die wisten dat zij niet machtiger
waren dan een doorsnee burger en dat deze laatste juist diegene is die met de 
krachten van de natuur wist te spelen. Want de absolute macht zit niet in de domme 
menselijke kracht met een bommetje of een vliegtuigje. De macht zit in de natuur 
(energie) en haar vele facetten waar we er maar enkele zaken van mogen weten.
De natuur, ons heelal, ons Universum wat overigens niet om ons heen ligt maar 
in ons! Juist daar zit een kracht waar we alles mee kunnen doen. Dat wisten de 
oude beschavingen die zo mysterieus verdwenen zijn. Verdwenen omdat ze 
enkele malen hier al opgekomen zijn en er niet mee wisten om te gaan. Keer op
keer heeft diezelfde macht een einde gemaakt aan diezelfde beschaving omdat 
ze die macht niet wisten te gebruiken. En geschiedenis was geen geschiedenis 
als diezelfde ‘fout’ van de mens zich nu weer aan het herhalen is. Ik verzeker je, 
deze fout zal zich nog meer gaan herhalen omdat de macht van de natuur alsmaar 
verkeerd gebruikt wordt en ook daar gaan we nog uitvoerig op in.

De geschiedenis zoals hij ons voorgeschoteld wordt is voor mij een vals
voorwendsel en totaal scheefgetrokken opsomming van gebeurtenissen. 
Dat zie je doordat het grootste deel van de geschiedenis alleen maar over 
negatieve zaken gaat. De ware geschiedenis kent geen negatieve zaken zoals 
strijders, ziekten, dominantie en oorlogen. Dat is een verhaal wat ons al vele 
duizenden jaren opgelegd wordt en wij alsmaar aan mee moeten doen. 
De ware geschiedenis is er nog en is niet verloren gegaan. Zelfs met het 
vernietigen van geschriften, het verbranden van boeken en het wissen van 
gegevens zal de ware geschiedenis nooit verdwijnen. Waar deze geschiedenis is, 
zal zeker nog duidelijk worden als we verder gaan in deze materie.

Is het je niet opgevallen dat Amerika en andere grote machten kapitalen 
uitgeven aan onderzoeken van ‘mind control’ maar ook over energieën? 
Met dat gegeven laat ik je even alleen.

Nu voel ik al aan, dat je me gaat zetten in het hokje ‘science fiction’ of 
‘sprookjesverteller’! Dat is typisch een reactie van een mens die totaal 
gehersenspoeld is. Ik neem het je niet kwalijk omdat dat mens eigen is. 
Een mens houdt van hokjes en wil graag vele zaken die hij niet begrijpt als 
onzin afdoen. We hebben nu het geluk dat we niet meer verbrand worden zoals 
men vroeger met de heksen deed. Of, opgesloten worden in een psychiatrische 
inrichting als gek zijnde. Maar de maatschappij heeft een andere manier 
gevonden voor ons. We maken hen belachelijk en zetten hen ter schande, 
veroordelen hen of leggen hen mega boetes op. Maar ik hoop dat dit boek 
uitgelezen wordt door jou, tot de laatste bladzijde. Ga dan pas je oordeel 
vellen en dan pas mij vertellen of er iets is wat niet juist is.

Dit was even tussendoor in dit hoofdstuk geschiedenis want ook die 
zaken maken de mens zoals de mens nu is en wat de mens nog gaat 
worden. Er is veel gaande maar er is nog veel meer mogelijk en dat wil ik
met je delen. Geen ziekten meer en meer mogelijkheden in je leven, zijn 
zaken waar elk mens recht op heeft. Helaas is de bittere waarheid anders. 
Veel anders zelfs want we worden systematisch dom gehouden. Bang dat 
we wat zaken beter begrijpen dan onze zogenaamde wetenschappers. 
Erger nog, op grote delen van de wereld worden onze eigen mensen 
verhongerd of afgeslacht en dat gebeurt in oorlogen die niemand meer 
weet waar de oorsprong daarvan ligt.

Kijk wat er nu gaande is.

Hoofdstuk 1


NAAR MIJN VOLGENDE HOOFDSTUK

 

 

"Being human is helping each other"


 

Please enjoy this site, learn the way of never-ending health and for living a better life 
by finding your path in a World of Positive Energy.

A special thanks for all the people who support this site.

 

Facebook icon
Twitter icon
Linkendin icon
google icon


Due to the many visitors on this website, we are experiencing some delays in answering.
Your e-mail will be processed in the order it was received, 
but if you get no response to your e-mail within 2 days please write/submit again.