Banner world

 

 

   HOME 
    Books Web


   Books Printed 


   Health 


   Presentations


   Soul Drawings


   Video lectures 
   English


   Video lezingen 
   Dutch


   Positive Blog


   Curriculum writer


   Contact
   Side Index

Web design 
John Baselmans
 

Spatie

 

 
You can change this website in over 66 languages

 


Energieniale leven

"Het Energiniale leven, Dood is dood"Dood is dood - 6 -
Mijn ervaring met de dood 


Mijn eigen dood


U zal zich afvragen hoe ik over mijn dood kan praten terwijl ik dit boekje aan het 
schrijven ben. Toch is het zo dat wij als mens al vele keren vertrokken zijn van 
deze bol en dat we zelfs delen van deze energie terug kunnen halen. Terug in de 
vorige levens gaan is nu een hype en zeer slimme jongens maken er gretig gebruik 
van om zo te verklaren wat er nu met u aan de hand is. Ik blijf niet eeuwig schoppen 
maar ik kan u wel vertellen dat een vorig leven totaal geen impact heeft op een 
huidig leven! Nu weet ik dat er legio voorbeelden komen dat het wel zo is en kan 
alleen zeggen dat het helaas een dood pad is waar u zich op begeeft. Nu we toch 
met de dood bezig zijn kan ik er wat verder op ingaan en is het volgende misschien 
een 'eye opener' om zaken te gaan begrijpen. 

We leven niet één leven per keer! We leven in een normaal leven, minimaal 2 levens 
op deze aarde in dezelfde tijd en in dezelfde periode. Zelf ben ik verwikkeld in 3 levens 
en ik kan u verzekeren, ze zijn allemaal zeer turbulent. 

Nu denkt u werkelijk dat ik misschien rijp ben voor een gekkenhuis. Geen probleem, 
vele grote op deze aarde zijn stuk voor stuk gek verklaard omdat ze met zaken kwamen 
die niet verklaarbaar waren in die tijd dat ze leefden op deze planeet. Mijn drie levens zijn 
verschillend en spelen zich af op totaal andere plaatsen. Het is een keuze die we maken, 
namelijk in hoeverre we onze ziel willen splitsen en geven aan een leven. 

Het eerste leven, wat dit boek beschrijft, werkt werkelijk met het minimum aan energie en 
er zijn zelfs momenten dat ik merk dat wat meer energie wel eens best welkom zou zijn. 
Zeker om dan aan bepaalde mensen gemakkelijker wat over te brengen en mensen te 
laten zien dat er meer is dan een maatschappij, werken en vergaren. 

Mijn tweede leven speelt zich af in een plaats waar veel rijkdom is en waar huizen gebouwd 
worden, groter dan de kastelen die we ons nu kunnen voorstellen. Bouwen lijkt bij mij 
overigens alsmaar terug te komen en zie ik in elk leven duidelijk tevoorschijn komen. 
Verder is het daar hard vergaren en veel spenderen en zorgen dat vele mensen te eten 
krijgen in dat leven.

Het derde leven speelt zich af in een zeer grote stad met dagelijks vele mensen om me heen. 
Er is veel te regelen en vele wegen te bewandelen, wegen die een voor een weer 
losgelaten worden. Een leven wat zeer zwaar is en kennelijk mijn meeste energie opeist. 
Het bezig zijn met vele mensen en met de daaraan gekoppelde zielen is een moeilijke taak. 
Vele zielen dwalen en zijn letterlijk verloren in het geheel. Het is een wereld waar vele 
mensen duidelijk de weg kwijt zijn. Ja, ik weet dat ik ook dat heb in het eerste leven waar
ik alsmaar geconfronteerd word met gestorven zielen die in lichamen lopen als zombies.
Levende doden noem ik hen en vergis u niet, er zijn vele mensen die in deze categorie vallen. 
Vele lichamen van de huidige ruim zes miljard mensen zijn werkelijk lege karkassen. 
Dwalend en zoekend naar hun leven, hun ziel en hun verdere pad.

De drie levens waar ik me nu midden in bevind zijn de huidige levens waar ik dagelijks mee 
te dealen heb. Geen probleem, al zou ik werkelijk soms wel eens geen leven onder mijn 
hoede willen hebben. Ja, vreemde uitspraak net alsof u wel er drie op uw schouders 
neemt in één periode. 

Mijn levens zijn dus gekoppeld en het ene beïnvloedt het andere. Energie is niet in een 
hokje te plaatsen en zelfs vele gedachtegangen en handelingen zijn gekoppeld aan elkaar. 
Wees niet bang dat ik een gespleten persoonlijkheid ben want dat is totaal een ander 
terrein en valt onder een psychische tekortkoming in het verwerken en werken met energieën. 
Drie levens in één is mogelijk en ik wil ook bewijzen, dat het mogelijk is. Wel is het mij 
duidelijk geworden, dat deze levens kennelijk mijn laatste aardse levens zullen zijn. 
Er is lang genoeg energie gestoken in deze bol door mij. In mijn totale energieveld bleek 
dat er veel verzet was door toedoen van mijn energie en heb zeer veel in eenzaamheid geleefd. 
Alsmaar bleken jalousie en haat van buitenaf een grote rol gespeeld te hebben en veel 
invloed gehad in mijn levens. Het heeft me ook regelmatig een aards leven gekost met wat
ik toen mee bezig was. Duidelijk zie je dan een patroon en zie je dat je keer op keer zelf 
dezelfde situaties creëert en uitzet. Uitdagingen, grote projecten, vele mensen en alsmaar 
de lat hoger leggend is een duidelijk gegeven in de vele levens van mij. Kennelijk heb ik 
alsmaar mensen geprikkeld in deze levens en alsmaar ben ik ermee bezig geweest om 
voor de moeilijkste groep van die tijd op te komen. Nu doe ik hetzelfde in deze drie levens. 

Toch ga ik even door op het huidige leven waar ik nu dit boek in schrijf en het punt waar ik 
op beland ben. Materialisme is geen optie meer voor mij, ook geld en macht zeggen me niets. 
Al blijkt kennelijk voor de buitenwereld dat ik zeer sterk voor en met mezelf bezig ben. 
Bij mensen die dat beweren en dat zeggen is duidelijk dat ze mij totaal niet kennen. 
De boodschap moet naar buiten komen en dat is wel heel belangrijk. Zo zijn vele boeken 
van mij gratis te verkrijgen en zijn mijn tekeningen en beelden niet voor de verkoop. 
Het is belangrijk dat mensen gaan zien en voelen wat er werkelijk aan de hand is op 
deze wereld. En dat kan alleen maar als u zich terugtrekt uit deze materialistische wereld. 
Gestorven ben ik, volgens de wet leef ik nog want mijn lichaam is nog op deze aarde. 
Maar geestelijk ben ik al lang vertrokken en ik houd me meer bezig met grotere zaken 
dan de perikelen van een eilandje. 

Mijn vrouw en kinderen hebben een duidelijke opdracht te vervullen als mijn stoffelijk lichaam 
het gaat opgeven. Op die dag zullen ook mijn beelden en tekeningen vernietigd worden. 
Mijn eigen creaties gaan met mij mee want als ze in mijn huidig leven niet het werk hebben 
kunnen doen, kunnen ze zeker nooit meer het doel bereiken na mijn aardse heengaan. 
Er mag en kan geen geld gemaakt worden met deze 'mijn eigen diepste ik' creaties. 
Iets wat wereldwijd gebeurt en je merkt dat vele kunst niets anders is dan geld, beleggen 
en handel in andermans werk. Dat zal niet gebeuren met mijn creaties, want gelijk met mij 
zullen al mijn creaties ook verdwijnen. Alleen mijn website en mijn boeken zullen 
voortbestaan, gratis en zonder enige opbrengst. Het geschreven woord en beeld zal 
voortbestaan voor nog een zeer lange tijd.

Deze verklaring hierboven geplaatst, die mijn vrouw en kinderen ook weten, is belangrijk 
om eens goed te doorzien. Want wat nu gaande is op en in de huidige wereld is dat 
mensen de weg kwijt zijn en gevangen zitten in een of materialistische wereld, een 
matrix van een verziekte maatschappij. Er zijn organisaties die pretenderen dat ze 
geld niet belangrijk vinden en dat alles op deze wereld anders kan verlopen.
Maar al dieper spittend in deze organisaties zien we dat er, of een persoonsverheerlijking 
of veel geld en macht achter zit. 

Ik schreef al even eerder dat mijn lichaam nog aanwezig is maar ondertussen ben ik 
geestelijk al steeds verder aan het verdwijnen van deze aardse activiteiten. 
Mijn ziel, mijn geest is kennelijk zover dat het niet meer direct nodig is op deze aarde. 
Ook is het in de twee andere levens duidelijk een terugtrekken van het geheel. 
Regelmatig ben ik bedreigd met de dood en zelf heb ik de dood tweemaal meegemaakt. 
Beide keren bleek dat maar een kleine stap te zijn zoals een stap in je aardse leven. 

Nu weet ik dat u zeker twijfelt aan wat u hierboven gelezen heeft. Zo niet, dan moet 
ik u helaas plaatsen onder de noemer huichelaars. Maar gelukkig voor u zijn er in mijn 
levens geen hokjes of treden, en weet ik dat er vele spelletjes gespeeld wordt om zo 
met de tijd mee te gaan. Het vooraf geschrevene kan betekenen dat ik misschien 
onstabiel ben, gek ben of op de rand van een afgrond sta. Dat alles zijn de bewuste 
hokjes van een ziekelijke maatschappij. Maar in werkelijkheid houd ik u een spiegel 
voor van wat een menselijk leven is. Een menselijk leven waar momenteel vele dode 
zielen in een lichaam verblijven bestaande uit een vel, organen, bloed en wat botten. 
Het zijn vreemde uitspraken die u leest en ik weet zeker dat er nu vele twijfels zijn. 
Maar geloof me, het grotendeel van de mensheid is al gestorven. 

In de energiewereld zijn geen geheimen en zijn zaken niet te verbergen via een 
komedie of een bezoek aan een plastische chirurg. Ook is je ware oorsprong niet 
te verbergen. Een oorsprong zoals vele ziekelijke mensen menen dat ze als een 
verkeerde persoon zijn gekomen op deze aarde. Er is niet één persoon in onze 
energiewereld die verkeerd op deze aarde is gezet. Als u als een man bent gekomen, 
bent u die man! Als u als een vrouw bent ontpopt, dan bent u een vrouw! 
Maar ook de overdreven homomythe is niets meer dan een ziekelijke hersenkronkel. 
Let wel, ik heb geen problemen als mannen of vrouwen samenleven maar dat het 
overdreven via huwlijken of shows getoond moet worden is aan hun energie te zien 
dat ze een zwaar verziekte energie hebben die totaal het pad bijster is. 

In de wereld van de energie zijn er duidelijke afspraken en zijn er geen vergissingen 
mogelijk. Als een persoon twijfelt aan zijn geaardheid, sekse of andere zaken om zich heen
is het geen energetisch probleem maar een geestelijk/verstandelijk probleem! 
Mensen zijn verstandelijk zwaar aan het aftakelen en zijn zowel geestelijk als verstandelijk 
zo goed als totaal gestorven. Door het vele manipuleren, maar ook de vele stoffen die we 
dagelijks binnenkrijgen en ook nog de vele stralingen, werken de hersenen averechts. 
We hebben vele mensen die aan zichzelf twijfelen maar ook aan hun leven. Mensen die 
dwalen en werkelijk niet meer weten wat en hoe te gaan. Die kronkels of beter omschreven, 
die negatieve energie, die stralingen verzieken de complete hersenen van die persoon en 
zo komen de meest vreemde spinsels in hen op. Spinsels van een mannetje dat vrouwtje 
speelt en visa versa. Maar ook zwaar seksueel gefrustreerde personen of mensen die zelfs 
geen grenzen meer kennen, vallen daar allemaal onder. Mensen zijn momenteel 
wandelende lege omhulsels wat we duidelijk om ons heen zien.

Mijn dood lijkt bij vele van deze lege omhulsels een waar spinsel te zijn en zo zijn vele 
zaken in het verleden al verdraaid geweest. Nu zijn al die gedachten en al die spinsels 
voor mij geen probleem en is het voor mij zaak dat er nog genoeg op papier komt waar 
eventueel later nog mee gewerkt kan worden. Informatie waarmee de ware mens weer 
zijn weg kan gaan volgen. Met wat ik momenteel schrijf past duidelijk niet in de denk- 
en leefwijze van de huidige mens. We gaan op een punt komen van een complete zuivering. 
Een zuivering waar dan enkele mensen weten de draad weer op te pakken voor het
totale bestaan van de mens. Miljarden mensen gaan verdwijnen. Mensen die enkel en 
alleen lege omhulsels waren. Nee, geen doemscenario maar een werkelijkheid die nu al 
geruime tijd gaande is. Al die praktisch energieloze mensen, het is een kwestie van tijd 
dat deze zichzelf opruimen. Net zoals een dor blad van een boom verdwijnen deze 
omhulsels. Macht, geld en materialisme zullen vergaan samen met die dorre blaadjes 
en ondertussen is het aan ons om weer de ware weg open te leggen. We doen dat 
dagelijks openbaar maken, nu al, maar helaas zijn er weinig ontvangers die doorhebben 
waar we mee bezig zijn. Het belachelijk maken, het negeren en voor gek verklaren is alleen 
maar die tekortkoming die de huidige maatschappij met zijn energieloze 
omhulsels tentoonstelt.

Mijn dood, want daar gaat dit gedeelte over, is niets anders dan een moment wat al 
geruime tijd geleden volbracht is. Mijn dood is een teken vanuit de energiewereld wat 
zijn weg aan mij kenbaar heeft gemaakt en me keer op keer laat zien waar ik toe in 
staat ben. Geen zaak is te groot, geen zaak te moeilijk en dan voel ik weer even wat 
een mens zou moeten voelen en doorstaan. Namelijk het menselijke, waar vele 
mensen bang voor zijn. Het menselijke wat puur uit angst bestaat. Natuurlijk, ik ben 
nu momenteel ook een mens en ik geef toe, er zijn angsten maar keer op keer verleg 
ik ze en zie dat angsten niets meer zijn dan hersenspinsels van een ziekelijke menselijk 
hersengedeelte. Een gedeelte waar de maatschappij vat op heeft. 

Dat gedeelte van de hersenen waar de maatschappij, systeem en geloof ingewerkt 
hebben en zo iedereen lam maken en als slaven voor deze drie grootmachten laten 
werken. Wat gebeurt er met de vele omhulsels die nog mens heten? Wezens dood, 
levend dood zijn die mensen die verslaafd zijn aan computerspelletjes, drugs, alcohol 
en seks maar ook aan werken en het vergaren van macht, geld en bezit. Dood, zijn niet 
diegenen die er boven staan en uit deze cirkel zijn gevlucht. Maar dood zijn die 
miljarden wezens die de dans willen ontspringen puur omdat deze wereld zo heerlijk 
en gemakkelijk aanvoelt.
 

Hoofdstuk 6


NAAR MIJN VOLGENDE HOOFDSTUK

 

 

"Being human is helping each other"


 

Please enjoy this site, learn the way of never-ending health and for living a better life 
by finding your path in a World of Positive Energy.

A special thanks for all the people who support this site.

 

Facebook icon
Twitter icon
Linkendin icon
google icon


Due to the many visitors on this website, we are experiencing some delays in answering.
Your e-mail will be processed in the order it was received, 
but if you get no response to your e-mail within 2 days please write/submit again.