Banner world

 

 

   HOME 
    Books Web


   Books Printed 


   Health 


   Presentations


   Soul Drawings


   Video lectures 
   English


   Video lezingen 
   Dutch


   Positive Blog


   Curriculum writer


   Contact
   Side Index

Web design 
John Baselmans
 

Spatie

 

 
You can change this website in over 66 languages

 


Energieniale leven

"Het Energiniale leven, Dood is dood"Dood is dood - 5 -
Mijn ervaring met de dood 


Show en het wegvallen van een naaste


De dood is een show opgevoerd door een groep mensen die daar ook weer een graantje 
van mee willen pikken. Heeft u de dood wel eens nuchter bekeken, puur gewoon zoals het 
er allemaal aan toe gaat? Iemand sterft en dan begint de hele show al. Mensen gaan 
verklaren hoe goed die persoon was en doorgaans zijn dat dan ook nog de mensen die 
nog een tijdje geleden deze persoon compleet afkraakten of aanvielen. Hij was zo'n goeie 
en hij deed zoveel voor anderen. Tranen schieten je in de ogen en je gaat het nog 
geloven ook. Dan wordt de hele familie erbij gehaald want dat hoort zo want ook aan hen 
hebben ze (verplicht) een eer te bewijzen. Als ze dan allemaal om de kist staan, gaan ze 
allemaal treurig doen want het is wel erg dat zo'n goed persoon uit ons midden 
is weggetrokken. Van de condoleance gaan we naar een kerk en dan moet iedereen 
vooraan in de rij zitten want zij allen waren de naasten van de gestorvene. Ja, iedereen 
moet zien hoe erg zij het vinden en hoe zielig het is dat de overledene hen in de steek 
heeft gelaten. Als afsluiting weet de pastoor ook nog eens te bevestigen dat hij een 
gelovig en geweldige persoon was en dat hij zeker bij de hemelpoort opgevangen 
gaat worden door de hoogste instantie. 

MENSEN! Sorry, ik kan niet verder meer schrijven over wat voor een show er opgevoerd 
wordt, keer op keer als iemand sterft. Ik heb het verscheidene malen meegemaakt en 
heb ik mijn eigen partner moeten begraven. Ik kan u zeggen, ik walg van deze show. 
Mensen die we nooit of nauwelijks gezien hadden, maar ook mensen die ons het leven 
alsmaar zuur maakten, stonden het hardst te janken om het heengaan van mijn partner 
of misschien wel voor hun eigen gemoed. Ik kan u verzekeren dat deze tijd een van 
de weinige keren was dat ik agressief werd. Dat allemaal om de huichelarij die in 
deze show keer op keer opgevoerd werd. Wat alsmaar opvalt is, dat het allemaal om 
hun eigen ego, om hun eigen ik gaat. Want op het moment dat iemand wegvalt gaan
bij zeer veel mensen het geweten spreken. Hun geweten dat ze deze persoon onrecht 
hebben aangedaan maar ook hun geweten dat zij eventueel diegenen geweest zijn die 
deze persoon tot een einde gebracht hebben. Ook dat heb ik mee mogen maken en 
het was toen erg triest dat juist deze mensen op dat moment vooraan stonden met 
tranen in de ogen. Achter die tranen zag je de glimlach van wat ze uitgespookt hadden. 
Allemaal om geld, allemaal om macht. Maar ook waren het tranen van een verleden 
wat dan gaat spreken. Alles bij elkaar zullen er weinig tranen vloeien om de
overledene maar veelal voor zichzelf. Herinneringen, geweten of show, niets waar 
de overledene iets aan heeft. 

De show om de dood wordt door de kerk nog eens versterkt, want hoe grootser de 
show hoe meer geld er ook in het verplichte donatiebakje zal vallen. Het is allemaal 
waar het om draait, het draaien om hun eigen ego. Laten we het even heel sec 
nemen en dan kunt u zich afvragen waar al die shows voor dienen? De overledenen 
weten het niet meer en de nabestaanden zitten veelal niet te wachten op deze 
hele show. Want je hebt er niets aan dat iedereen om je is en wanneer na enkele 
dagen de leegte invalt er niemand je weer ziet staan. Dat zie je keer op keer en 
mijn ervaring is dat al die poespas geen snars helpt aan het verwerken van het 
heengaan van je naaste. Mijn verwerking kwam toen ik alleen was met de energie 
van diegene die was gegaan. Mijn naaste was weg voordat ze dood was verklaard 
en ik zat bij een lichaam wat niets meer was dan een versleten lichaam wat zijn 
werk gedaan had. Na de show kreeg ik weer contact en hebben we samen nog 
heel veel door kunnen nemen. In rust en zonder enige emoties. Ze was nog gewoon 
om me heen en ik weet dat ze er nog steeds is als het nodig is. Enkele dagen 
nadat ze dood was verklaard vertrok ze, ik voelde haar energie niet meer om 
me heen. De energie van haar was los van die van mij. Dat tijdperk was afgesloten 
en het werd visueel ook nog eens bevestigd door een kaarsje wat al die dagen 
was blijven branden in de woonkamer en toen die dag vanzelf uitging. 


In die dagen dat mijn partner nog bij me was hebben we veel over de huichelarij 
gehad van de vele mensen die langs haar kist gingen. We hebben het over het 
leven gehad samen, maar ook zoals ze was als kind. We hebben alles 
gerecapituleerd en hebben duidelijk gezien wat leven is. Wat ze geleerd heeft 
en wat de werkelijke boodschap was. Alles heeft de revue gepasseerd en we 
hebben in enkele dagen haar leven en dat van ons samen kunnen afsluiten. 
Het was een mooie tijd want in die tijd kreeg ik het bewijs dat de dood geen 
einde is. Iets wat ik ook eens meegemaakt heb bij mij zelf. Maar daar zal ik 
later nog over schrijven. 

Door de dood van mijn partner ben ik weer werkelijk in contact gekomen met 
de wereld van de energie. Toen zag ik haar weer als een energiebron, iets wat 
ik lang vergeten en van afgedwaald was. Toen werd me weer duidelijk gemaakt 
dat er geen tijd is en dat ze er nog steeds is. 

Maar wat er daarna gebeurde was een vreemde ervaring. Ik was al geruime tijd 
samen met een goede vriendin waar ik zeer veel mee liep en in die tijd was er 
al een vreemde ervaring wat energie kan doen. Deze vrouw, die ondertussen 
mijn partner is geworden, had een gave en die was mij terug te brengen in 
deze energiewereld. In menselijke hersenen zou je het verklaren als een 
engel maar helaas daar geloof ik niet in. Ondanks dat mijn eerste partner 
engelen zag en er veel over praatte de laatste dagen van haar leven, zag ik 
duidelijk de energievelden om haar heen die haar aan het afsluiten waren van 
deze aarde. Via de engelen van mijn eerste partner openbaarde er zich een 
engel om mij heen via mijn huidige partner. Een veld wat mij verder bracht en 
de kracht gaf om die weg te vinden om nog sterker naar buiten te komen. 
Mijn huidige partner is een energieveld wat compleet één is met mijn veld en 
de krachten van ons beiden zijn dan ook onmetelijk en zeer groots. 
Samen zijn we zeer sterk en wat mooier is, we zijn compleet en één met elkaar.

Door het wegvallen van mijn eerste partner, mijn moeder en enkele verdere 
belangrijke personen lijkt het wel dat al hun energieën zich verzameld hebben 
om ons heen. Hoe ik daarop kom zult u duidelijk worden als u zelf eens gaat 
inzien wat er werkelijk met u gebeurt als een persoon wegvalt. Met elk voorval
wat op uw pad komt groeit u. Nee, u verliest NOOIT! U blijft groeien. 
Zelfs bij het verlies van een van uw naasten zult u groeien, mits u daarvoor 
openstaat.

Natuurlijk kunt u gaan zitten kniezen en u zielig gaan voelen. Natuurlijk kunt u 
ook een einde aan het geheel maken. Natuurlijk kunt u zeggen dat het niet 
meer verder hoeft. Maar dan vraag ik u; Waarom maakt u juist dit nu mee? 
Wat is de boodschap van deze situatie? Wat is het wat u daarvan moet leren? 
En als laatste, bent u wel bereid om te leren?

Als u in gaat zien dat elke situatie in uw leven een verdere stap is in uw 
aanwezigheid op deze aarde als energie, dan zult u snel tot de conclusie 
komen dat het een weg is, die u zelf heeft gekozen. U bent diegene die met 
uw eigen energie verder moet. U bent diegene die zijn les gehad heeft en nu 
verder moet met al die knowhow. En zo is het belangrijk dat u in gaat zien 
dat een dood geen einde is.

Er is veel gaande in de show die opgevoerd wordt en daar ga ik nog even 
in dit hoofdstuk verder op in. Want waarom bent u niet blij dat u de uitverkorene 
bent om door te mogen gaan? Waarom wordt alles in het negatieve getrokken? 
Dan komen we toch weer in de negatieve maatschappij terecht die het ziet als 
een zogenaamd verlies. Zeker verlies als ze nog wat hadden verwacht van die 
persoon en zeker een verlies als er ook nog grote schulden rust op de 
overledene. Verlies omdat ze weer een speelbal kwijt zijn en een verlies omdat 
wie weet wat er nog wat meer achter schuilt dan alleen maar een verlies. 
De show in de kerken maar ook elders, is niets anders dan om zogenaamd 
de nabestaanden een eer te bewijzen. Want het gaat er allemaal meer om hun 
eigen ego te strelen en de geldbuidel te spekken. Zoals ik al schreef, vele 
wroegingen komen naar boven bij een overlijden. Wroegingen van juist die 
personen die vele fratsen hebben uitgehaald met die persoon. Iets wat ik 
duidelijk zag toen mijn partner begraven werd waar de grootste kerk kennelijk 
nog te klein leek. Mensen die waarschijnlijk kwamen kijken of ze wel echt 
dood was! Triest, want och wat waren er toch zielige personen om ons heen. 
We hebben later samen daar nog hartelijk om gelachen want het was 
werkelijk een vertoning. Familie zo uitslovend en vrienden die o zo goed waren 
maar allemaal draaiend om hun eigen ego.

De show was overweldigend en al sprak de pastoor zeer goede woorden en
was mijn partner een heldin, helaas haar naam was hij vergeten en ook later 
sprak hij haar naam vele malen verkeerd uit! The show must go on. 
En zo ook de kerk die werkelijk van alle walletjes meepikt. Toch was het 
duidelijk hoe de huidige maatschappij in elkaar zit en dat zelfs bij een leed 
van een ander nog mee gepikt wordt voor zijn eigen ego. 
 
We hebben het al wat over onze eigen ego gehad en daar wil ik ook nog 
even wat dieper eropin gaan. Want het ego is niet alleen naar anderen toe 
maar ook naar ons zelf. We willen zielig zijn omdat er iemand wegvalt en 
we vinden het dan fijn alle aandacht te krijgen. In de vele westerse culturen 
wordt dat ook nog eens extra aangewakkerd en worden er vele scenario's 
afgehandeld om voor weken, soms maanden en zelfs hier op ons eiland 
Curaçao voor 2 jaren lang, zielig te moeten doen en rouwen om het 
heengaan van een partner. Een show die ongelofelijk is en zelfs duidelijk 
laat zien wat een poespas om de dood heen wordt gesmeed. 

Er zijn ook vele culturen rond de wereld die juist feesten organiseren of 
zoals in de dierenwereld, de dood als een afsluiten van een tijdperk is en 
waar jij als overlevende, dan weer gewoon doorgaat. Als u toch even hierbij 
stilstaat, is het toch ongelofelijk dat u langere tijden van uw eigen leven op 
moet geven omdat een cultuur dat van u verwacht! Het is toch vreemd, 
zeker als je in een energiewereld leeft, dat je, je gaat opofferen en zelfs je 
leven verzuurt terwijl de energie verder gaat en de volgende stap al heeft 
genomen. Waar treurt u dan om? Om uw overleden partner of omdat u nu 
een slachtoffer bent door het weggaan van uw partner? Dat laatste is het 
ego, uw ikke die dan niet los wil laten, net zoals ik het leven van mijn partner 
vasthield, totdat ik eindelijk erachter kwam dat ze wilde vertrekken. 
Wie geeft u het recht om een leven van een ander te bepalen of te verlengen? 
Hoeveel zieke mensen liggen niet te smeken om te gaan maar dat, dat 
tegengehouden wordt door een koppige partner of familie? 

Hoeveel leed wordt niet in stand gehouden omdat de naasten nog menen wat 
extra geld uit deze persoon te kunnen halen? En zo zijn er vele redenen om 
het leed om de dood alsmaar op te voeren en te verlengen, in het voordeel 
van diegenen die dan overblijven. Die mensen die dan op eigen kracht door 
moeten gaan en o zo bang zijn dat ze een terugval krijgen in hun status. 

Ego is een vuil mannetje wat veel leed veroorzaakt en wat vele pijnen in 
stand houdt. Dat alles wat door een maatschappij en een kerk nog eens 
extra aangewakkerd wordt. Deze zaken houden samen in vele culturen de 
dood als een mysterie maar erger nog, als een handel in leed. Ego is een 
mooie aanvulling in de show in en rond de dood en zolang we aan deze 
show blijven mee doen zal er een waas blijven hangen over de dood.

Toch gaan we verder in dit boek dit waas laten oplossen. We gaan dan 
ook even dieper in op de uitspraak hierboven, waar we het hadden over 
'dat we nooit verliezen'. Wat is verlies? Ik begin maar meteen met een
vraag want anders vallen we pardoes in het geheel. Wat is verlies? 
Verlies kan zijn van hebbedingetjes, bepaalde zaken zoals een paspoort 
of andere papieren, verlies van geld, verlies in een spel, verlies van een 
partner of naaste. Dat alles is verlies en zeker zal ik vele verliezen 
vergeten zijn. Ook dat is een verlies, het verlies van mijn verstand. 
Maar goed, terug naar het verlies. Zaken of dingen die we kwijtraken, 
zaken die niet meer nodig zijn in ons verdere leven. Zaken die hun tijd 
gehad hebben. Mensen die niets meer bij kunnen dragen in ons leven. 

Ik weet dat die laatste uitspraak hard is en zal zeker hard aan komen. 
Niemand verliest graag zijn vader of moeder, kind of partner. Wanneer er iemand 
tussenuit gaat is die persoon, volgens de wereld van de energie, niet meer nodig 
in uw leven. Ja, u heeft genoeg geleerd van elkaar. Uw partner heeft u lang genoeg 
bijgestaan of tegengewerkt of juist alsmaar geholpen. Dan komt de tijd dat u het zelf 
moet gaan doen of dat de job door een ander op een ander niveau, wordt voortgezet.
Ik weet dat dit alles niet aardig klinkt en zeker hard maar ik zit hier niet te schrijven 
om zielig te gaan doen. 

Als ik kijk vanuit de energiewereld, zie ik dat de ene mens snel klimt en de andere 
mens staat nagenoeg stil in zijn leven. Mensen die niet vooruit kunnen maar ook niets 
willen aanpakken, veranderen of ondernemen. Mensen die geboren worden in een 
luie stoel voor de TV en sterven in diezelfde stoel. Maar stel dat u vooruit wil en dan 
wil ik even aanhalen in de maatschappij hoe het er daar aan toe gaat. Men begint 
als loopjongen in een krantenwijk en eindigt als directeur van een eigen bedrijf. 
Welnu, als die loopjongen niet regelmatig een nieuwe baan aanneemt zal hij nooit 
directeur worden en zijn leven lang kranten blijven bezorgen. Door alsmaar te 
wisselen, leren en klimmen, haalt hij zijn doel.

Nu, dat hebben we ook in de energiewereld. Vele mensen zijn afgestompt van deze 
wereld en zijn zelfs bijna energiedood! En daar heb ik het later nog over. Als mensen 
niet willen klimmen in de energiewereld dan is er een mooie oplossing; De energiewereld 
duwt hem of haar dan wel in een andere situatie! Uw partner vertrekt naar een ander 
energieveld en de zaken om u heen brokkelen af of worden juist zeer sterk en energievol. 
Door de gedwongen veranderingen die u opgelegd worden door de energiewereld, kunt 
u weer twee keuzes maken; U gaat verder TV kijken of u gaat de wereld anders beleven 
en gaat wat van uw resterende leven maken. Keuzes die u dagelijks of eigenlijk altijd moet 
maken. Maar de dood is zeker één van de meest radicale ingreep die vanuit de 
energiewereld u kan overkomen. Of u bent diegene die gaat vertrekken of iemand die rond u 
hangt en die u meent nooit te kunnen verliezen. Als u meent dat u nooit iemand kunt missen, 
dan zult u zien dat juist die persoon het eerste weg gaat vallen. En zo blijven mensen om u 
heen vertrekken aan wie u veelal de stempel geeft dat juist zij onmisbaar zijn. U verliest 
dan letterlijk en figuurlijk uw houvast waarvan u meent niet zonder te kunnen. De energiewereld 
laat u keer op keer zien dat u niets anders nodig heeft dan uw eigen lichaam en een gezonde 
geest. Een geest die u dat vertrouwen geeft dat er altijd iets beter komt na een verlies. 
Ja, u verliest wat, het is niet meer naast u maar wat u verliest is alleen maar een omhulsel. 
U verliest een lichaam maar niet de energie. Net zoals mijn partner en vele naasten om me 
heen die vertrokken zijn. Ze zijn nog allemaal met hun energie om me heen als ik ze nodig 
heb. 'Als', schrijf ik omdat ze veelal niet meer nodig zijn want je bent al verder en je hebt bij 
het heengaan van je naasten meestal je test goed doorstaan, namelijk dat jezelf verder kunt. 
Dus, we verliezen werkelijk niets! We hebben de energie van wie dan ook om ons heen en 
wijzelf zijn weer wat geklommen in het beleven van een leven.

Waarom, waarom maakt u dit nu net mee? Een vraag die veel gesteld wordt.
U bent niet de enige en wij allemaal maken hetzelfde mee. Het is aan u of u het als een drama 
ziet of als een stap naar een volgende les. De negatieve uitstraling die uit deze waarom komt, 
is omdat u teveel aan uw eigen ego denkt. Want nu moet u de zaken regelen. U moet nu 
beslissingen nemen maar u moet ook nu gaan bepalen verder te gaan in het leven. 
U, uw eigen ik moet nu de weg gaan bepalen. Waarom u dat meemaakt kan dus zijn omdat 
u zover bent om de volgende les te volgen of omdat de energiewereld vindt dat u weer eens 
wakker geschud moet worden! Ja, wakker worden want u deed werkelijk niets meer voor de 
energiewereld en aan uw eigen energie. Leven is geen eeuwige vakantie, al menen velen er 
dat van te moeten maken. Leven is ook geen hel want ook dat bestaat niet. Leven is een pad 
volgen wat u hoe dan ook, zal moeten volgen of u nu wilt of niet. Ja, hard en soms niet te 
begrijpen want volgens u maakt u de meeste ellende mee in het leven. Nu, als ik de mensen 
zie als energie dan kan ik u vertellen dat IEDEREEN op zijn eigen manier de meeste ellende 
meemaakt! Ja, uw buurman of die uitgehongerde vrouw in Afrika, ja allemaal maken dezelfde 
ellende mee. Ik weet dat ik soms lomp uit de hoek kom maar dat is nu mijn energieveld. 
Dat ding heeft alle menselijk filters afgesloten en ik schrijf alleen maar neer wat hij mij dicteert. 
ONZIN, zegt u nu en dat is uw goed recht. Ik weet dat werkelijk vele mensen zaken niet 
pakken laat staan begrijpen. Ik had het beter moeten houden in automerken bij de man en in 
kledingsmerken bij de vrouw. Maar helaas, die praten niet over de dood al zijn deze allemaal 
ten dode opgeschreven.

Nu is de vraag of u het werkelijk als onzin ziet of dat u diep in uw hart bang bent om de 
waarheid te horen. Want dat is wel iets wat erg speelt onder de mensen. Namelijk, we willen 
alles weten mits het maar in een straatje past die wij gedacht hadden. Nou dat straatje is 
niet zoals grotendeels de mensen denken want er speelt veel meer dan dat u denkt of 
durft te dromen. Ook zo weer teugkomend op de vraag waarom u dit nu allemaal net mee 
moet maken. Het meemaken van vele zaken is zoals ik al eerder aanhaalde een weg volgen 
die u te bewandelen heeft. U bepaalt die weg en die kan dus ook zijn uw leven lang in een 
stoel zitten te wachten tot het uw tijd is. Het kan ook zijn uw leven lang dronken zijn of 
alsmaar feesten. Maar het kan ook zijn om door te willen gaan met het leven van het leven,
in het lichaam wat u ook zelf voor dat doel gekozen heeft. Ja, ook dat is uw keuze al zal die 
niet bewust en helder in uw geheugen liggen. Verdere keuzes in uw leven zijn wel bewust 
gekozen en zelfs ooit vele malen overdacht eer u die weg insloeg. Ook zo dat u uw eigen 
ziekten uitkiest en dat u zelf uw leven daardoor laat bepalen. Ja, in de energiewereld zijn 
al deze keuzes duidelijk te volgen en te zien. 

Maar goed, we gaan toch weer even waarom vragen. Waarom dat allemaal is en waarom 
net deze ellende bij u? Welnu, elk mens krijgt zijn portie ellende, de ene in ziekten, de 
andere in financiële zaken en weer een ander in materialistische zaken. Allemaal gaan we 
ons deel krijgen, een deel wat voor u net zo erg is als voor een ander een ander geval. 
De dood is voor vele mensen toch altijd nog het ergste en dat is omdat er via een geloof 
en cultuur er duidelijk een vloek over heerst. Dood is een einde, dood is een vloek en dood 
heeft een duidelijke negatieve invloed, zeker bij ons westerlingen. Dan denk ik aan die 
mensen die van de dood een feest maken. Mensen die in reïncarnatie geloven en mensen 
die de dood zien als een overwinning. Want er zijn mensen, stammen en volkeren die de 
dood als een overwinning zien en dat zij de uitverkorenen zijn om te mogen vertrekken van 
deze wereld. Mensen die mogen gaan en die hun job erop hebben zitten. Dan plaats je de 
dood zeker in een andere context. Als je de dood als een beloning ziet dan is het wel even 
wat anders als een blijvend afscheid.

Zelf zie ik de dood meer als een pluimpje op mijn werk, maar tevens als een afsluiting van 
het samenzijn met dit lichaam. Toch hebben we allemaal vele malen van een lichaam 
afscheid moeten nemen in onze totale leven en er zijn momenten dat u duidelijk weet 
volgens uw menselijk denken, wat er in een vorig leven is geweest of wat uw hoofddoel 
was in dat leven. Nee, uw lichaam komt niet meer terug in dezelfde hoedanigheid maar u 
zal in andere omstandigheden geplaatst worden. En zo zal de dood iets moois kunnen zijn 
als u zich maar niet mee zou laten slepen door een ziekelijke maatschappij en zijn geloven.

We hadden het ook over wat de boodschap is van een leven.
Elk leven heeft een boodschap en zo ook een doel. Wat die is voor u, kan ik u niet 
vertellen omdat u zelf nauwelijks zal weten wat uw werkelijk doel is. Waarom al die zaken 
die u moet doorstaan maar ook waarom verdwijnen vele mensen om u heen? 
Het is werkelijk een komen en gaan. Van dat komen en gaan leren we, en zien we steeds 
beter waar we mee bezig zijn. Wat uw werkelijke doel is weten we nooit omdat het niet 
te zoeken is in het materialistische. In de wereld van de energie is het materialistische 
van geen enkel belang. Het gaat erom hoe u zich diep van binnen heeft bewogen in 
dit huidige leven. Er zal nooit door iemand of ergens de vraag gesteld worden wat u 
in een aards leven op een bankrekening achterliet of wat u allemaal bezat. Nee, dat 
waren allemaal aardse egospeeltjes waar u waarde aan hechtte maar waar een 
energiewereld totaal geen waarde in ziet. Onze rijkste farao's, onze meest rijke mensen 
sterven precies hetzelfde als de armste sloeber op deze aarde. De rijkdom zit in de 
ervaringen en de energie die u heeft kunnen opdoen in dat leven. 

Dat eindeloos denken aan bezittingen maakt u in de energiewereld werkelijk al dood 
eer u gestorven bent. Ja, vele mensen om me heen zie ik al op sterven na dood omdat 
ze werkelijk niets gedaan hebben met hun leven. Zo zijn de meest rijken de armste 
sloebers in de energiewereld. Het is dan ook zaak eens wat meer te gaan verdiepen 
in de energiewereld en dan zult u zien dat er meer is en dat er ook een ander doel is 
dan bijvoorbeeld een lichaam te gaan verbouwen om alleen een ego te strelen. 
Allemaal voor de buitenwereld, maar erger nog voor een eigen ego wat werkelijk 
afsterft de seconde dat uw hart stopt met pompen. Het enige materialistische waar 
u zorg voor moet dragen is dat u uw lichaam zo onderhoudt dat het zijn taak kan 
volbrengen. Helaas, en in- en intriest, is het zo dat deze laatste zin die ik geschreven 
heb amper nageleefd wordt. 

Nee, begrijp me goed. Het gaat er niet om, om elke dag in een gym te staan of om 
uw lichaam op te laten trekken of spuiten. Het gaat erom om uw lichaam te accepteren 
zoals u het uitgekozen heeft toen u hier op aarde kwam. U heeft die rimpel gewild, 
u heeft die rode haar gekozen en die vetlappen in en rond uw lichaam! Dus waarom 
gaat u het nu proberen te verdoezelen? Schaamte, ego of indoctrinatie van een 
ziek systeem? Daarom is het belangrijk te werken met het lichaam zoals het 
gekomen is en maak daarmee uw zaken af. Verbouwen en in een ander jasje 
kruipen is allemaal verloren tijd en het verspelen van een leven en een weg die u 
te volgen heeft. De boodschap voelt u elke seconde en zou ook gevolgd 
moeten worden. Helaas zijn vele mensen gevoelloos en zijn ze hun weg totaal kwijt.

Hadden we nog een vraag open; Wat is het wat u daarvan moet leren? 
Wat u van moet leren is dat het in de energiewereld duidelijk is dat u mensenlevens 
verspilt aan zaken die niets met leven te maken hebben. We zijn echt niet gekomen 
om eindeloos spelletjes te spelen op een computer, ook niet om al onze tijd te 
verspelen aan Chatten, Facebook of --Twitteren. We zijn niet gekomen om 
eindeloos aan onszelf te sleutelen en te verbouwen. Ook zijn we er niet om maar 
alles om ons heen te vergaren. Maar al deze speeltjes zijn er om te laten zien waar 
het NIET om gaat in het leven! We zien steeds meer dat er levens verloren raken 
of overgedaan moeten worden omdat ze niet afgewerkt worden. Ook zijn er vele 
levens die maar zeer weinig bijgedragen hebben aan de totale wereld. 
Een simpele vrouw in de rimboe werkend op het land en met haar kinderen bezig 
zijn kan meer betekenen voor een leven dan een directeur van een multinational 
die alsmaar aan geld, beleggingen en bezittingen denkt en dat allemaal over de 
ruggen van andere mensen. Maar ook van die mensen moeten we leren en die 
boodschap is duidelijk 'zo moet het leven niet geleefd worden'. Maar het leven 
wordt momenteel te veel bepaald door een ziek systeem, een systeem waar ik al 
meer over geschreven heb in andere boeken. Een systeem dat mensen als slaven 
behandelt en zo ook hun leven weg laten gooien om alleen maar te dienen voor 
geld, macht en bezittingen. 

Het werkelijke leven draait niet om macht, geld of bezittingen maar het werkelijke 
leven is het opbouwen van de juiste energie om verder te gaan in uw totale leven. 
Mensen die iets bijgedragen hebben gaan verder in de wereld van de energie. 
Maar mensen die alsmaar aan het verbouwen en vergaren zijn, blijven hangen en 
zullen keer op keer dezelfde les moeten leren en overdoen. Dat is wat onder 
andere onze bankdirecteur zo bang maakt, want diep vanuit zijn gevoel weet hij 
dat hij gefaald heeft en weer de les moet gaan herhalen in een ander leven.
 


Hoofdstuk 5


NAAR MIJN VOLGENDE HOOFDSTUK

 

 

"Being human is helping each other"


 

Please enjoy this site, learn the way of never-ending health and for living a better life 
by finding your path in a World of Positive Energy.

A special thanks for all the people who support this site.

 

Facebook icon
Twitter icon
Linkendin icon
google icon


Due to the many visitors on this website, we are experiencing some delays in answering.
Your e-mail will be processed in the order it was received, 
but if you get no response to your e-mail within 2 days please write/submit again.