Banner world

 

 

   HOME 
    Books Web


   Books Printed 


   Health 


   Presentations


   Soul Drawings


   Video lectures 
   English


   Video lezingen 
   Dutch


   Positive Blog


   Curriculum writer


   Contact
   Side Index

Web design 
John Baselmans
 

Spatie

 

 
You can change this website in over 66 languages

 


Energieniale leven

"Het Energiniale leven, Dood is dood"

 

 

Energie11Dood is dood - 25 -


Droom / werkelijkheid?


Mijn mond viel open, mijn ogen waren verblind en ik kneep mezelf omdat ik dacht dat 
ik droomde. Welnu, de kneep deed pijn en ik bleef dezelfde afbeelding zien. 
Gezeten aan mijn tekentafel kwam dit op papier. Helaas niet het compleet beeld wat 
ik zag, want gevoel is niet over te brengen. Mijn wezens die overal opduiken maakten 
me wat duidelijk en lieten me een vreemde vorm zien. Niet te pakken en ver van het 
werkelijke. Was dat het einde? Was dat het begin? Geen antwoord en geen gevoel die 
het noch ontkende noch toegaf. Het was tijdloos en had een vorm. Het moet mijn 'zelf' zijn, 
mijn zienswijze, mijn wereld en mijn leven. Pas toen ik mijn reis voortzette bleek dat het 
de poort was naar de energie waar we allemaal van leven. De pure energie waar alles 
om draait en een energie wat het leven het leven maakt. Wat zit achter die energie? 
Een puur menselijke gedachte die werd beantwoord via een volgende tekening. 


Hoofdstuk 25


NAAR MIJN VOLGENDE HOOFDSTUK

 

 

"Being human is helping each other"


 

Please enjoy this site, learn the way of never-ending health and for living a better life 
by finding your path in a World of Positive Energy.

A special thanks for all the people who support this site.

 

Facebook icon
Twitter icon
Linkendin icon
google icon


Due to the many visitors on this website, we are experiencing some delays in answering.
Your e-mail will be processed in the order it was received, 
but if you get no response to your e-mail within 2 days please write/submit again.