Banner world

 

 

   HOME 
    Books Web


   Books Printed 


   Health 


   Presentations


   Soul Drawings


   Video lectures 
   English


   Video lezingen 
   Dutch


   Positive Blog


   Curriculum writer


   Contact
   Side Index

Web design 
John Baselmans
 

Spatie

 

 
You can change this website in over 66 languages

 


Energieniale leven

"Het Energiniale leven, Dood is dood"Dood is dood - 2 - 


De historie van de dood


Historie of mythe? Ik houd het maar op historie want de dood is in de loop van het bestaan 
van de mensheid al aardige keren beschreven en ook aardig wat in bepaalde hokjes en 
hoeken geplaatst.

- Hersendood
- Klinisch dood
- Biologisch dood
- Dood zus en dood zo

We hebben ook nog juridisch dood en dan hebben we het wel zo'n beetje gehad.
Allemaal begrippen om de dood te omschrijven.

Hokjes waar we in moeten passen en zelfs de manier waarop we doodgaan. 
Het systeem heeft overal een naam voor en zelfs een categorie waarin je na je dood
ingedeeld wordt. De dood bestaat vanaf het begin toen deze aarde ontstond. 
Mooier nog, de dood is gekomen bij het eerste leven in ons Universum! 
Het eerste leven ging dood en er kwam een ander leven voor in de plaats. 
De organismes die hier begonnen te leven stierven allemaal na verloop van tijd. 
Dat prille begin waar meteen de dood in verweven werd. Doch de dood is nooit de 
winnaar geweest in het geheel want voor elk organisme wat doodging kwamen er 
meerdere levende vormen voor terug. Aldus ook in de plantenwereld, dierenwereld 
en later bij de mens. Eén ontstond er en meerdere volgden. 

Op de wereld is ook duidelijk te zien dat alles zich aanpast aan de omgeving. 
Evolutie noemen we dat. Het zal de mens niet wezen als ze er geen naam voor hebben. 
De planten- en dierenwereld pasten zich aan en langzaam veranderde de wereld.
 Mensen kwamen in het spel en ook die zijn aardig veranderd in uiterlijk maar ook gedragingen. 
Mensen die nu menen de heersers en allesweters te zijn maar zij zijn juist die vorm die 
de jongste in de gehele evolutie is. De mens die net komt kijken en nu al meent als 
een plaag, als een virus alles te kunnen bezitten en denkt te weten wat er werkelijk gaande is. 
Dat zie je nu duidelijk als je de mens vanaf een afstand gaat bekijken. 
Eerst deden de mensen mee in de regels van de natuur. Want ja, ook zij waren uit 
dezelfde grondstoffen gebouwd als die van een dier of plant. We zeggen wel eens dat de 
mens uit de klei getrokken is, en achter deze omschrijving zit veel. De mens komt uit de 
klei en gaat weer terug naar de klei! Moeilijk te verkroppen, te bedenken dat we nu maar 
nutteloze wezens zijn die niets anders doen dan hun hele leven proberen te vergaren en zo 
gemakkelijk mogelijk proberen overal vanaf te komen. Mensen die over lijken gaan om 
maar meer te kunnen betekenen. Mensen die anderen veroordelen maar ook andere 
mensen afstoten want hun ras is beter of intelligenter! Zaken die alsmaar spelen en 
steeds grilliger vormen aan het nemen zijn. Een mensenleven is bijvoorbeeld in Afrika 
of Haïti niets waard. Zijn ze niet meer nodig dan vermoorden we deze mensen. 
Kunnen we hen gebruiken dan accepteren we hen zolang en daarna dumpen we hen. 
Een mensenleven is in het ene gedeelte op aarde niets waard en in een ander land 
een heiligdom, mits er maar genoeg geld achter zit.

Kijk naar die idolen, grote zakenmensen of al die 'self made' mensen die o zo belangrijk 
menen te zijn. Ze verzekeren hun leven voor miljoenen! Juist omdat zij menen dat hun 
leven miljoenen waard is! En dan, dan sterven ze en wat is hun leven dan geweest? 
Niets, want ze leven niet meer. En waar ging het uiteindelijk om? Om die miljoenen contracten?

Mensen hebben zich vanuit het verleden een vreemde vorm van denken aangemeten. 
Ze menen boven de natuur en het Universum te staan. Juist door die gedachte is de mens 
sterk gaan afdwalen en belandt steeds verder van het geheel. Het geheel wat Universum 
genoemd wordt en in mijn ogen alsmaar gezien en gevoeld wordt als een wereld van energie. 
Over dat onderwerp heb ik al wat boeken geschreven en er zullen zeker nog meer 
verschijnen om zo duidelijk te maken wat deze wereld is. Maar belangrijker nog, 
waarmee en op welke manier de mens momenteel bezig is. Het mooie is dat energie 
geen rangen kent, geen standen, geen tijd, geen macht, geen begin en geen einde.

Als u werkelijk gaat zien hoe onze natuur in elkaar zit dan gaat u misschien inzien waar 
wij een deel van zijn. Een van de mooiste voorbeelden haal ik alsmaar uit de honden 
om me heen. We hebben in het verleden al vele honden gehad en ook vele zijn gestorven. 
Maar wat gebeurt er als een hond wegtrekt? In een roedel zie je dat een hond bij ziekte of 
ouderdom enkele dagen voor de dood zich terugtrekt. Het hoeft niet meer en wil met rust 
gelaten worden. Eten wordt minder en hij gaat naar een plaats waar doorgaans de andere 
honden zelden of nooit komen. Een plaats waar hij zich terug kan trekken en ook de nacht 
doorbrengen. Eten is er nauwelijks meer bij want dat heeft hij toch niet meer nodig.
In die eerste dagen komen de andere honden één voor één even aan de wegtrekkende 
hond snuffelen. Na dat snuffelen en dus even die persoonlijke aandacht, wordt er door die 
hond niet meer naar de verlatende hond omgekeken. Zo hebben ze dan stuk voor stuk 
afscheid genomen van hem. De laatste dag zul je merken dat de wegtrekkende hond je 
nog even zal bezoeken, aankijken en je een warm gevoel geven. Daarna zie je de hond 
niet meer en later vind je hem terug op de plaats die hij gekozen heeft om te sterven. 
Het roedel gaat gewoon door, geen treuren, geen verdriet, niets. Het leven gaat door 
en een leven is verdwenen waar altijd wel een ander leven voor in de plaats terugkomt.

Nu heb ik even dit verhaal, over het wegtrekken van een hond, geplaatst. Een verhaal dat 
ik al tientallen malen heb meegemaakt en ook alsmaar hetzelfde ritueel heb mogen 
aanschouwen. De hond weet dat hij gaat sterven en dat respecteer ik dan ook. 
Het is zijn leven en zijn keuze dat hij niet meer nodig is op deze aarde.

Ik zal nog uitvoerig terugkomen over het heengaan bij de mens maar ik wilde u dit eerst 
laten lezen zodat u een beetje aan herinnerd wordt hoe het in de natuur er aan toe gaat. 
Hetzelfde zie je in de plantenwereld waar de plant of boom, hoe machtig en groot hij 
ook is, na verloop van tijd overwoekerd wordt door zijn nakomelingen. Alles heeft een 
periode in de natuur en dat is moeilijk voor een mens te accepteren.

Wat doen wij als mens? Het is al voor een lange tijd gaande dat de mens alsmaar langer 
wil gaan leven. Allerlei bokkensprongen worden er gemaakt om de mens gebouwd voor
enkele tientallen jaren nu honderd jaar te laten leven. Ziekten worden bestreden en het 
manipuleren van de natuur is in volle gang. De mens moet voortbestaan en de mens 
mag niet gelijk met de natuur zijn of daaronder vallen! Erger nog, de mens verheeft zich 
boven alles en gaat zelfs de neiging krijgen zich te verenigen aan een soort God die hij 
ook zelf gecreëerd heeft. Wat je zeker na de eerste wereldoorlog ziet is dat de mens 
werkelijk meent oppermachtig te zijn. Als voorgangers waren er al heersers maar dat 
was wereldwijd nog te overzien. Nu zijn we zelfs zover dat Amerika, onder andere, 
meent de wereld te zijn! Gevaarlijke vormen neemt dat aan want geen mens, geen staat, 
geen land is de wereld. De wereld is de aarde en het Universum houdt ons in stand. 
Jammer genoeg raken we dat spoor bijster en zijn we werkelijk zwaar aan het afdwalen. 
Afdwalen naar een schijnwereld wat weinig nog te maken heeft met het werkelijke leven. 
Ik raad u eens aan om u zich een dag terug te trekken in de natuur. Pak een stoel en zet 
die midden in de ongerepte natuur neer. Nee, niet in uw tuintje of een park maar werkelijk 
in de natuur buiten de stad. Ga daar een dag lang doorbrengen zonder IPod, Tv, telefoon 
of wat dan ook. Puur u samen met de natuur. Dan, ga opletten hoe het leven zich daar 
voltrekt en ga de natuur vragen hoe zij zich in stand houdt. Geef uw gedachten de vrije loop 
en ga zien hoe alles tot in de kleinste details geregeld is in de natuur. Als u die dag 
werkelijk betrokken bent geweest in het leven van de natuur dan verzeker ik u dat u, 
terugkomend in de menselijke wereld, zich gaat afvragen waar u werkelijk mee bezig bent. 
Waar u in beland bent en waarom u dit uzelf allemaal aan doet.

Mensen zijn rare wezens en doordat zij wat verstand hebben gekregen om te overleven 
denken ze werkelijk dat ze verheven zijn boven alles. Je ziet dat in de gehele maatschappij 
waar vele hokjes, ladders en bergen te beklimmen zijn wil je werkelijk iets betekenen en
zogenaamd ergens voor dienen. Mensen onderdrukken mensen terwijl dat in de natuur 
op een andere manier geregeld is. De sterkeren staan het hoogst en leiden het roedel. 
Zij zijn de leiders en zorgen voor het overleven van hun gemeenschap. In de plantenwereld
is hetzelfde gaande, de sterkere planten zullen overleven. Zwakkere soortgenoten vallen
terug en gaan als mest dienen voor de sterkere. Een regel waarbij de gehele natuur blijft 
overleven. Maar wat doen wij mensen? We hebben een pilletje voor dit, een poedertje 
voor dat om maar te overleven. We zijn bijna allemaal fysiek en geestelijk zo zwak dat we 
maar als slaven achter een maatschappij aanhobbelen. We zijn dan niet tegen de kracht 
van de natuur bestand en sterven we. We zijn afhankelijk, we zijn slaven en bovendien 
zwak, wat dan een maatschappij goed uitkomt. Zo worden we in leven gehouden. 
Dan hebben we ook nog die groep die meent via vele ingrepen weer gezond te lijken of 
door vele drankjes en preparaten sterk te zijn. Nou, de ware sterke mens is niet te vinden 
in steden of dorpen maar op het platteland. De mensen die wel kunnen overleven onder 
de wetten van de natuur en het Universum. Die zullen de ware opvolgers zijn in ons 
voortbestaan.

We klampen ons vast aan intellect, aan computers, aan machines en zo zijn we 
wezens geworden die totaal niet meer meetellen in het Universum. Pijnlijk! Je kunt 
er ook niets aan doen. En zoals ik die energieën kan zien en voelen, kan ik er helaas 
niet meer van maken. Denkt u nu werkelijk dat het Universum zich druk maakt om uw 
uiterlijk? Of u een mannetje of een vrouwtje bent? Of u goed boekjes van buiten kunt
leren? Of u in de toekomst een dikke vette bankrekening heeft? En zo kan ik nog 
even doorgaan met dingen waar u zich druk over maakt en wat totaal niets bijdraagt 
aan het totale leven. Dat is ook de bedoeling van het systeem wat zeker nog wel ter 
sprake zal komen.

Maar goed, dat was even wat overdenkingen die allemaal direct of indirect met de 
dood te maken hebben. Al zult u me nog niet geloven maar ik kan u verzekeren dat 
alles wel degelijk om de dood draait. Het hele leven is en draait om het gegeven
 'dood'. Ook in het verleden waar welgestelde mensen o zo bang waren om dood te gaan. 
Er werden offers gebracht en zelfs menselijke offers, om maar langer te mogen leven. 
We hebben enige schrik in ons lijf als het om het woordje 'dood' gaat. De schrik die er 
nog steeds is en waar velen, vooral de welgestelde mensen, veel geld aan spenderen 
om maar langer te mogen leven. Dat doet me denken aan een bankdirecteur die elke 
morgen bij de huisarts zijn testen ging doen want wie weet was hij wel dood opgestaan! 
Ja, belachelijk en soms werkelijk komisch als je dat hoort en ziet. Hoeveel mensen 
zouden er niet op dit moment zijn die vechten tegen de dood? Hoeveel mensen hebben 
niet hun hele leven vergald alleen om deze angst? Namelijk, dat wat ze bezitten ze niet 
mee kunnen nemen. Aardse dingen en allemaal bezittingen die niets betekenen na 
je dood. Onze farao's die geweldige gebouwen neerzetten om zo hun schatten bij te 
zetten voor in het hiernamaals. En na duizenden jaren liggen deze nog steeds langs 
een gemummificeerd lichaam onaangeroerd omdat hij of zij niets mee kon doen. 
Mensen die in het verleden werkelijk andere mensen offerden voor eigen welzijn. 
Iets wat eigenlijk nog steeds bij vele kerken gebeurt. Want wat gebeurt er nu werkelijk
bij een kerk? Ook daar gaan we nog uitvoerig op in. 

Het is een menselijke kronkel dat het leven niets anders is dan bezittingen vergaren. 
Er is ook een ander woord daar voor en dat is; onze materialistische wereld in stand houden. 
Maar dat alles wordt gedaan om een eigen ego te strelen. En dat ego is waar de mens 
zich door laat verleiden. In de kerkelijke wandelgangen noemen we dat de duivel of satan. 
Nu, dat ego is wat we al duizenden jaren koesteren en wat ons steeds verder laat afdwalen 
van ons werkelijke pad wat we behoren te volgen. 

Nu denkt u zeker dat die Baselmans het allemaal weer beter weet. En ik stel u gelijk 
gerust, ik weet niets! Wat ik schrijf is wat komt vanuit mijn gevoel. En ik kan u geruststellen 
dat ik er soms ook geen snars van snap. Ik moet het meerdere malen nalezen om het 
ook te begrijpen. Ja, het zijn gevoelens maar ook tekenen die ik tot nu toe doorkrijg. 
Ook zo het teken om het boek over de dood nu te schrijven. Wie weet haal ik het einde 
van dit boek niet! Wie weet ben ik al 'te laat' en kan ik u niet alle informaties doorgeven. 
Maakt u zich niet ongerust want dan zou dat betekenen dat het nu nog niet naar buiten 
mag komen. Ik vertrouw mijn gevoel en ik vertrouw op wat ik doorkrijg. Ik weet dat, 
als er een tijd komt dat ik dat moet verdedigen, ik ook de juiste woorden doorkrijg, 
iets wat ik al meerdere malen heb mogen meemaken. 

Maar terugkomend op de geschiedenis kan ik u wel zeggen dat het woordje dood er goed 
de schrik inbrengt in een mensenleven. Is het u nog niet opgevallen hoeveel mensen met 
de dood leven? Ja, alsmaar hebben ze het erover dat ze nog niet dood willen. In de 
ziekenhuizen doen ze hun best om alles in de lichamen op gang te houden. Er worden 
kapitalen uitgegeven om een mensenleven te sparen en te rekken. En ze staan er niet bij 
stil dat het gewoon zijn tijd is. Denk ik in een keer aan een vriend die de verzekering 
werkelijk miljoenen gekost heeft met al zijn ziekten. Toen hij me dat vertelde, vroeg ik 
hem waarom ze deze moeite namen om hem te sparen. Nou, ik wil nog niet dood, vertelde 
hij me. Het is je tijd man, ga, zei ik tegen hem. Hij werd wat kwader en zei dat hij nog 
dingen te doen had. Ik vertelde hem dat, dat niet zijn werk was en dat hij het aan een 
ander moest overlaten. Zeker geen goed antwoord en hij blijft miljoenen in zijn lijf pompen. 
Wel is het zo dat hij alsmaar dingen opzet die niet willen lukken. Het mag duidelijk niet 
door hem gedaan worden. 

Doet me denken aan een jonge tiener die haar doel hier al bereikt had. Ze was hier om 
een oudere man (ziel) terug te brengen en daar slaagde ze zeer snel in. Ze ging van alles 
doen, voornamelijk sociaal werk, om zo nog nuttig te lijken voor de gemeenschap. 
Ze bleef achtervolgd worden door een 'licht' en uiteindelijk is ze met haar 21 jaren 
verongelukt met de motor. Haar doel was bereikt en ze moest terug.

Zo zijn er vele voorbeelden aan te halen waar mensen proberen hun leven te verlengen 
terwijl ze al lang deze rol niet meer hoefden te spelen. Verloren tijd en een extra vertraging, 
dat is dan alles in het pad wat je gaat in je verdere leven in het Universum.

Het leven wat ik net aanhaalde is niet het aardse korte leven maar het totale leven wat 
wij als 'ziel' doorlopen. Ik plaats 'ziel' even tussen haakjes omdat ook dat weer een 
aards begrip is. Alles, maar ook alles is energie en heeft geen vaste vorm maar het 
is nu eenmaal zo dat spirituele personen menen dat het een ziel is. Weer een woord 
om zo de dood te ontvluchten. Want als je maar spiritueel bent kun je wel 150 jaren 
oud worden! Nou, ik stel deze mensen dan teleur want het kan de volgende dag al 
afgelopen zijn, hoe spiritueel je ook bent. Ze zullen wel duizenden jaren, in aardse 
begrippen, doorgaan maar dan niet in de hoedanigheid als ze voor me staan.

In de geschiedenis zien we dat de mens zich in alle bochten wringt om een leven 
te verlengen. Ze hebben alle soorten magie maar ook geloven ingevoerd om de 
leeftijd maar op te krikken. Het is nu al een tijdje aan de medische wereld de beurt 
die dan een mensenleven moet rekken naar een dubbel jaartal. Maar is het dan nog 
wel een mens? Waar dient die persoon voor als hij al even over de drempel is 
geweest en het ander leven gezien heeft? Wat bereiken we hiermee?

Welnu, als het je tijd is dan is het zaak te gaan, punt uit. Ben je 8 en je wordt met de 
dood geconfronteerd dan is het je tijd. Ben je 67 en het gebeurt, dan gebeurt het. 
Waar je dan na die tijd voor dient is een zaak waar ik heel lang over kan gaan schrijven 
maar ik draai niet om de hete brei heen en een kort antwoord is; Je dient nergens 
meer voor! Wat bereiken we daarmee, heeft eenzelfde antwoord en dat is; Niets! 

Ik zal deze harde antwoorden toch maar even verklaren want ik ben in uw ogen nu 
zeker een bruut en een onmenselijke persoon. Maar geef me even de kans de zienswijze 
van het Universum te verklaren.

We komen als mens hier op aarde als een energie. We hebben iets te voltooien of 
te leren. Dat kan in je eerste levensjaar zijn maar ook op 80 jarige leeftijd. Nu is het in 
het Universum zo dat alle show om een leven heen, puur en alleen voor je eigen ego is.
Dit ego wil het leven niet loslaten want jij wilt dat niet. Maar het kan ook zijn dat anderen 
je niet willen loslaten en jouw energie aan hun energie vastklampen. Ik heb dat zelf 
meegemaakt bij de dood van mijn vrouw. Ze was op jonge leeftijd aan haar einde. 
Maar ik was bang om alleen te zijn. Toen ik doorkreeg dat ik diegene was die haar in 
leven hield, ben ik naar haar toegegaan en heb haar gezegd dat het okay is. 
Thuis aangekomen trok ik me van haar los en diezelfde nacht was ze gestorven.

Velen zijn bang om een partner te verliezen. Bang dat er een leegte komt. Bang dat ze 
niets meer zouden betekenen zoals die bankdirecteur. En bang dat, dat het einde is! 
Bang is het juiste woord, bang voor het onbekende dat zo bekend is! Ja, want hierin 
zien we dat de mens werkelijk erg afgedwaald is en de dood als een onbekend ding 
zien. Heftiger nog, het wordt steeds erger en mensen zijn al vanaf de geboorte panisch 
dat het zal aflopen, dat heerlijke leventje. Diegenen die alsmaar opgepept worden en 
de ene operatie na de andere ondergaan om in leven te blijven zijn alleen maar voor 
zichzelf bezig en voor hun naaste omgeving. Zij denken dat ze niet zonder elkaar 
kunnen of dat er een einde mogelijk is. Angst voor het onbekende maar ook bang
om alleen komen te staan. Nu zegt u zeker meteen; O, dus zo'n persoon dient toch 
nog ergens voor. Ja, in aardse begrippen misschien wel en dan ook nog misschien. 
Omdat, door de situatie moedwillig te veranderen kan het niet veel goeds brengen. 
Levens die verlengd worden zijn veelal levens waar die persoon eindeloos in ziekenhuizen 
moet doorbrengen of met zware handicaps moet leven! Nergens voor dienend, alleen 
om er te zijn voor een ander en het ego dat zich alsmaar opdringt. Dat opdringen van 
een ego heeft een mensenleven aardig veranderd. Dan kom ik even terug op onze 
honden die een waardig afscheid van ons nemen en zeker in een andere vorm nog 
bij ons zijn. Een vorm waarvan wij momenteel veel van kunnen leren.

Het is hard en pijnlijk als een tiener vertrekt maar haar leven is geweest. Hetzelfde 
voor die baby die enkele uren heeft geleefd. Ook hij heeft zijn taak volbracht. Maar het 
kan ook 80 jaren duren voordat het uw tijd is. Maar al diegenen die nog kunstmatig in
leven worden gehouden door allerlei ingrepen, zijn niet meer hier om het Universele 
leven te dienen. Ze zijn er alleen nog maar vanwege de angst, en een ego dat geen 
afscheid durft te nemen.

Ook hierover zullen we zeker nog verder hebben in het hoofdstuk 'angst'. Daarom laten
we het nu even rusten en gaan we verder spitten in de geschiedenis.

Geschiedenis van de dood. Dat kan eigenlijk niet want de dood heeft noch een verleden 
noch een toekomst. De dood is een deel van het leven en het leven is 'nu'. Nu, omdat 
er misschien geen morgen voor ons is want dan kunnen we al dood zijn! 

Dood wordt veelal omschreven als 'heengaan' en zo hebben we meteen de weg 
geopend om hier in dit boekje daarover te praten.

Hoofdstuk 2


NAAR MIJN VOLGENDE HOOFDSTUK

 

 

"Being human is helping each other"


 

Please enjoy this site, learn the way of never-ending health and for living a better life 
by finding your path in a World of Positive Energy.

A special thanks for all the people who support this site.

 

Facebook icon
Twitter icon
Linkendin icon
google icon


Due to the many visitors on this website, we are experiencing some delays in answering.
Your e-mail will be processed in the order it was received, 
but if you get no response to your e-mail within 2 days please write/submit again.