Banner world

 

 

   HOME 
    Books Web


   Books Printed 


   Health 


   Presentations


   Soul Drawings


   Video lectures 
   English


   Video lezingen 
   Dutch


   Positive Blog


   Curriculum writer


   Contact
   Side Index

Web design 
John Baselmans
 

Spatie

 

 
You can change this website in over 66 languages

 


Energieniale leven

"Het Energiniale leven, Dood is dood"Dood is dood - 12 -
Mijn ervaring met de dood 


De weg verder


Dood is dood zult u denken en hoe kan u dan verder? Een mensenleven is geen eeuwig leven. 
Simpel omdat het lichaam het niet langer uithoudt dan dat de organen en omhulsel dit toelaten. 
Er staat een tijd voor, al ben ik een van die mensen die schreeuwt dat er geen tijd bestaat. 
Tijd is er niet in het Universum en daarom komen wij als mens ook alsmaar in de knoop als 
we afstanden en tijden moeten aanduiden. De afstanden worden groter en groter en de pot 
met nullen raakt op. Ook zo de afstand naar binnen toe wordt kleiner en kleiner en alsmaar 
vinden we in het absolute kleinste deeltje weer wat anders. Dieper, dieper en alsmaar dieper 
verdwijnen we in het onbekende. Toch missen we dus iets wezenlijks als we alsmaar 
door willen gaan. Ooit in een hal geweest vol met spiegels? Er is geen einde, geen begin! 
Daar sta je dan met duizenden wegen die te begaan zijn. Ons leven is nog complexer dan 
wat we het in spiegeltjesland zien. Want ons leven heeft miljoenen wegen te gaan en elk 
moment kiezen we één richting. We kiezen want we zijn niet meer bij machte ons gewoon 
te laten leiden. Net als een computer die bestaat uit twee schakelingen, aan en uit, zo zijn 
wij bezig om ons leven te vervolgen om ons pad af te kunnen maken. Helaas verdwaald zijn 
we want voelen en vertrouwen in wat er komt is er niet meer bij in dit aardse leven. 

De volgende zin zult u vreemd in de oren klinken maar het is gewoon de bittere waarheid. 
De dood is geweldig en is een eer om het mee te mogen maken. De dood leidt ons naar 
de ware energiewereld waar we allemaal weer één energie zijn. Eigenlijk is er geen dood. 
Door menselijke ogen lijkt de dood definitief maar besef goed, alleen een menselijk leven 
is tijdelijk en de ziel/energie is eeuwigheid. De mooie energie, de eeuwige energie die 
werkelijk niet zal vergaan, is het leven voor en het leven na het aardse leven. Even maar in 
tijd uitgedrukt. Geen hebbedingetjes, geen geld, macht en ego. Een zijn met alles, en er 
zijn waar het Universum meent u nodig te hebben als energie, als ziel. Dat is het mooie 
waar we allemaal weer terug naar toe zouden moeten kunnen gaan.

'Kunnen' schrijf ik, omdat zeer vele mensen niet meer terug kunnen gaan omdat de 
antennes, batterijen maar ook hun eigen vermogen van opwekken van energie heen is 
gegaan. Net zoals bij het stoffelijke dood zijn van een lichaam, is de energieniale kracht 
al in een zeer vroeg stadium verdwenen. 

Nu klinkt dit alles erg dramatisch en lijkt het wel of we een totaal verloren mensheid zijn. 
Aan de ene kant is dat zo en wilde ik dit goed tot u door laten dringen dat zaken goed 
mis zijn in het huidige manier van een leven leiden. Het is goed mis, de manier van 
denken en handelen. Maar erger nog, het is goed mis met ons huidig lichaam, ons huidig 
leven! Ja, het is goed mis omdat het nog moeilijk te zien is dat er nog wegen zijn voor de 
vele mensen. Mensen denken alsmaar en vergeten te voelen. Mensen weten niet meer 
dat ze niemand hoeven te geloven dan alleen zichzelf. Ja, uw eigen 'ik' is waar u in moet 
geloven.

Even voor alle duidelijkheid, uw eigen 'ik' wil ik wel mee aanduiden dat het een 
gemeenschappelijk 'ik' is en niet dat ene lichaam waar u nu in leeft! Uw innerlijke 'ik' is uw 
ware energie die gekoppeld is aan een geheel. Door naar te luisteren komen zaken op uw
pad die u niet voor mogelijk houdt. Nee, niet allemaal rozengeur en maneschijn maar het 
simpele energieniale leven wat werkt met maar één zaak en dat is energie. De weg die 
we eigenlijk zouden moeten bewandelen is de weg van eenheid en van één energie. 
Daar wij nu op een zijweg zijn beland en de negatieve energie verkiezen boven de 
positieve energie, zijn we af gaan dwalen. In vele oude geschriften werd dat al omschreven
in het verhaal Adam en Eva en hun appel. Een simpel verhaal dat werkelijk onze plaats in 
het huidige leven laat zien. We kunnen verleiding niet aan en zijn werkelijk verdwaald. 
Alle tekenen die we dagelijks zien in kranten of op TV. Maar ook internet laat zien dat de 
mensheid gedaald is onder het dierlijke en planten niveau. Niet dat we in de energiewereld 
van niveaus kunnen praten maar misschien als mens ziet u dan wat ik wil zeggen.

Het verdwaalde en geen connectie meer hebben met het absolute, een absolute wat we 
alsmaar zoeken. We zoeken richting heelal, we zoeken in lichamen maar ook in de aarde. 
En wat vinden we? Ja, precies wat we ook in de spiegel zien! Het is vreemd dat voor al duizenden 
jaren de mensheid nauwelijks iets leert en ziet wat ze aan het doen zijn. Het blijkt dat de negatieve 
energie op deze bol werkelijk de overhand heeft genomen en dat is de reden dat het Universum 
deze bol ook als een gezwel afzondert en zorgt dat het zich niet kan verspreiden. 

Wij mensen hebben regelmatig contact gehad met andere beschavingen. Ook onze beschaving 
is op een punt geweest dat we veel verder waren in het leven. We wisten te werken met de energie. 
Helaas, we gingen meerdere malen in de fout omdat we meenden de energie te kunnen manipuleren. 
Beschavingen verdwenen alsmaar en we moesten keer op keer opnieuw beginnen. We kenden de 
verhalen en we leerden ze zelfs uit het hoofd en doch, we hebben er niets van geleerd en vervallen 
weer in dezelfde fout. 

De simpele weg volgen in een energieleven is kennelijk de moeilijkste opgave voor ons mens. 
We menen te kunnen denken maar denken is niet iets natuurlijks en is een kunstmatig voortvloeisel 
van onkunde. Als men het gevoel zou blijven volgen waren wij als mensen al veel verder. Helaas, 
we vergeten te leren want ieder maal menen we anders te moeten denken. Logisch of 
wetenschappelijk verantwoord. Maar we dwalen en dwalen en moeten onderhand gaan bedenken 
waarvoor we eigenlijk hier op aarde zijn. Op deze simpele vraag weet een mens nauwelijks een 
antwoord. Anderen weten er boeken over te schrijven en weer anderen komen met een kosmisch 
verhaal. Waarom zijn we hier? Dat is een simpel iets waar in de energiewereld niet een vraag is. 
In de energiewereld zijn geen vragen omdat je vanzelf op alles wat je wilt weten, antwoord krijgt. 
Dat kan via een gids, via je energie of via je gevoel. Het is zaak dat wij als mensen weer eens 
gaan zien dat alles gaat lopen waar wij onszelf voor openstellen. U maakt uw wereld en u bent de 
hoofdrolspeler. Elke speler is een impuls, een bepaalde energie en die overal zijn prikkels achterlaat. 
Met die prikkels activeert hij weer anderen en zo gaat alles om je heen werken zoals u uw impulsen 
uitstraalt. Men zet die schakelaar op aan en plop, het lichtje brandt! Zo activeren wij onze eigen 
wereld met onze eigen spelers. 

Wat blijkt er als we tegenwoordig mensen wil activeren? Er is geen antenne en de mensen blijven 
stilstaan. U wilt verdere impulsen uitgeven maar weinige of geen ontvangen de impulsen nog. 
Puur op de aardse manier zijn mensen alleen nog te prikkelen. Kom niet aan hun baan of inkomen, 
niet aan hun kinderen of hun geliefde en zeker niet aan hun bankrekeningnummer. Dan, ja dan, 
slaan ze op tilt en heeft u alle aandacht die u wilt hebben. Maar gaat u weer met energie werken 
waar alles om draait, zult u merken dat de robotten stilstaan. Vele malen heb ik dit uitgeprobeerd 
en wat bleek, ga je in het aardse mee van feestjes, leuk doen en gezellig zijn, o wat zijn er dan veel 
mensen om je heen. Ga je een stap verder en je probeert over te schakelen naar de oerprincipes, 
merk je dat je afvallers hebt. Werk je via je gevoel, vergeet het, er is niemand die je dan nog volgt.

Een simpel voorbeeld. Ik werk en leef voor mijn energie. Ik heb tot op heden 45 boeken geschreven, 
duizenden tekeningen gemaakt en tientallen beelden gecreëerd. Ik werk niet voor geld en toch blijft 
er geld komen. Mijn aardse tijd is niet te betalen met geld, dat is mijn simpele redenering. Nu, ga 
dat maar eens aan het systeem uitleggen dat je niet voor geld werkt! U kunt wel raden in welke 
categorie ik nu val. Niet dat, dat me iets uitmaakt maar om even aan te tonen wat de huidige manier 
van denken is op deze aardbol. 

De weg in het leven is de weg die uw gevoel aangeeft. Elke weg die u volgt volgens uw verstand 
is een doodlopende weg. 

Deze laatste zin is de meest belangrijke les in uw leven. Uw energie geeft aan en weet wat u aankunt. 
Alles wat uw verstand zegt is wat vanuit een ego komt dat meent hoger, meer en verstandelijk te zijn. 
Verstand zal nooit gevoel kunnen verslaan, in welke situatie dan ook. Men ziet dat dagelijks en ook 
bij de vele levenspaden die mensen bewandelen kunt u duidelijk aanvoelen welke mensen zullen 
slagen en welke dood zullen lopen. Het gezegde 'de tijd zal het leren' is niets anders dan aangeven 
dat men een dood pad bewandelt. 

Ik blijf erbij, als men een pasgeboren kind zichzelf laat ontwikkelen zal deze ver boven de huidige 
mensheid uitkomen. Kinderen worden bewust domgehouden en veel energie wordt er van hen 
genomen. Dagelijks worden kinderen afgestompt op scholen, via boeken en computers met wat 
ze moeten leren. Zaken die totaal het leven niet dienen en verdwaald van de energie worden 
jongeren afgemat met onzinnige nutteloze kennis. Een pasgeborene weet alles al wat het nodig 
heeft in dat leven. Alle kennis is al binnen en door af te kijken haalt het zijn kennis binnen die het 
meent nodig te hebben. Niet opgelegd maar zelf ontdekt. Met die vergaarde kennis is er een open 
mind. Kortom, gevoel wat weer de connectie heeft met de energie. Waarom denkt u dat de 
maatschappij verplicht leren heeft ingesteld op scholen? Wat is daar de werkelijke reden van? 
Het is een moderne hersenspoeling waarmee men mensen creëert die denken zoals de 
maatschappij het wil en handelen zoals het door de maatschappij opgelegd is. Ondersteund door 
wetten, regels en een geloof! Leren is niets meer dan het spoelen van hersenen en zoveel mogelijk 
onzinnige informatie in zijn hersenen plaatsen en des te gemakkelijker en manipuleerbaar is die 
persoon. Eigen denken gebaseerd op gevoel krijgt en mag geen kans meer hebben. 

Dood, we doen er alles aan om het te ontwijken. Zelfs nu dat we erover lezen geeft maar een raar 
gevoel. We willen het eigenlijk niet weten maar aan de andere kant zijn we nieuwsgierig. We zouden 
o zo graag willen weten wat er aan die andere kant is en o wat zouden we graag de bevestiging 
krijgen dat we naar een paradijs gaan. Natuurlijk gaan we allemaal naar een paradijs mits we maar 
de energie op kunnen brengen om hier te vertrekken. Ja mensen, vertrekken naar die andere kant, 
hoe u die ook wil zien.
Dat vertrekken kan nog wel eens even duren omdat u ondertussen weet dat vele energieën niet 
ver komen, doch hier rond de aarde blijven hangen. Zeker in het begin zal de energie van een 
weggevallen partner nog om u heen zijn en u zal deze opmerken. Langzaam maar zeker zal dat 
gevoel wegvallen en de energie zal zijn weg vinden op deze aarde. Ja, helaas veelal alleen op 
deze aarde om weer een nieuw leven te starten. Helaas, omdat we wel de mogelijkheid hebben 
om verder te gaan zoals ik het ervaar in het energieniale leven. Even een opmerkelijke vraag die ik 
laatst las; Wat is leven? We zoeken naar leven zoals wij dat gewend zijn maar is het niet zo dat ons 
'leven' maar een fractie is in een groot geheel? Of ook maar een klein deeltje kan zijn in een leven in 
andere vormen? Misschien zijn wij wel een deel van een grotere levensvorm zoals onze DNA en cellen 
in ons lichaam! Wie weet sturen wij weer een geheel aan en dat geheel weer een wereld en ga zo 
maar door. Spinsels? Nee, dit zijn geen spinsels omdat wij mensen niet kunnen zien wat er werkelijk 
met ons gaande is. Heel sterk gezegd, misschien zijn wij als aarde wel een gezwel in een of ander 
lichaam! Vreemde gedachte? Nu, waarom zouden onze cellen en gezwellen niet menen dat te zijn in 
de wereld van ons lichaam? Miljoenen kilometers afleggend in het lichaam wat wij bezitten. Ooit bij
stilgestaan dat wij misschien wel een klein deel zijn van een groter lichaam? Wij noemen het momenteel 
het Universum maar wie weet wat er achter dat Universum weer zit. Ook een mier denkt een gehele 
wereld te bezitten en dan gaan wij met onze maat 45 boven op zijn wereld staan! Weg wereld, mier 
dood!

Ja, heel simpel en soms te eenvoudig om op deze manier in die materie te duiken. Maar vele bewijzen 
zijn om ons heen. Alleen pakken we de signalen niet op. Het 'gezwel' aarde is ingekapseld en wij als 
rotte cellen krijgen nauwelijks de kans om verder te komen. Het klinkt simpel maar het leven is simpel. 
Wij werken niet mee aan het geheel, dus worden we afgestoten. Wij mensen denken nog aan kansen, 
aan menselijkheid en aan overlevingskansen maar in de natuur geldt nog steeds de eeuwige wet van 
de sterkste. Helaas in die categorie vallen wij al lang niet meer.

Wij sterven af als een enkele cel van ons lichaam en die ene cel gaat gewoon weer meedoen in het 
gehele proces, zodra het weer de kracht heeft. De energieniale wereld is hard en er zijn geen omwegen, 
het is meedoen of afvallen. Afvallen is zwerven en langzaam aan geen leven meer hebben, zwerven en 
dwalen. Toch zijn er kansen en ook de zoekende zielen blijven kansen krijgen. Zo kunnen zielen (energie) 
honderden malen terugkomen. Gewoon opnieuw uw lessen van de energie aanhouden en leren en dan 
heeft u eindelijk door dat u niet een eenling bent. U bent een gezamenlijke energie, die energie waarmee 
we gezamenlijk veel zouden kunnen bereiken.

We begonnen met een weg in te slaan en die te volgen. Die weg is niet voor niets u voorgelegd en zo 
zal een weg zich altijd laten zien als men het gevoel volgt. Natuurlijk is de gevoelsweg totaal anders 
dan het aardse verstandelijke pad. Denken is geen optie in het leven, al houden daar veel mensen
zich angstvallig aan vast. Geen wonder, want ze kunnen niets anders meer dan denken. Er is een reden, 
er is een verklaring en er is een moeten want we deden het altijd al zo. Denken heeft ons, mensen, 
duidelijk op een dood spoor gebracht en laat ons dwalen in een niets. De werkelijke energieniale weg 
naar onze vertrouwde energiewereld zal altijd de deur op een kiertje laten. Er is geen haat of pijn van 
zijn kant omdat deze niet bestaat in die wereld. 

Het is nu eenmaal zo, dat de energiewereld zal blijven proberen mensen op het goede pad te krijgen. 
Een zeer lange weg en zeker een vermoeiende afmattende weg. Maar laat dat dan over aan die 
energie die dit aankan en ermee weet om te gaan. De weg naar de energie staat open maar wil niet 
zeggen dat hij misbruikt kan worden. Nu zijn er verschillende instanties en mensen die veel energie 
misbruiken. Wat zal blijken is, dat we weer op het punt gaan komen waar we, zoals oude beschavingen,
terugvallen naar een simpel begin. De boodschap is er elke maal; doe het maar over en laat zien dat je
het wel aankunt. Helaas tot de dag van vandaag laat de mens zien dat hij de energie en macht 
daarachter niet kan dragen, laat staan die toe te passen op een vreedzame manier. Nog nooit heeft 
onze wereld zoveel oorlogen gehad en nog nooit is de mens zo verdeeld. Weer komen we bij af en 
weer zullen we een waardig menselijk leven moeten opbouwen.

De dood zal nog veel werk te doen hebben en het proces van ombuigen is nog ver weg. Maar ver 
weg is betrekkelijk en is in een energiewereld een kwestie van seconden maar in mensenlevens 
weer eeuwen. We blijven in die tijd hangen. We blijven alsmaar in dezelfde fout gaan. We blijven 
hetzelfde reageren als we weer wat verder zijn in onze ontwikkelingsniveau. We vervallen alsmaar 
in het oude stramien van macht, geld en overheersen en daarom maken we werkelijk zelf van ons 
leven een gevangenis.

Misschien hard omschreven maar wij mensen blijven wel op deze manier afhankelijk van een
sterfelijk lichaam. We blijven vastklampen aan materie terwijl wij mensen veel verder kunnen komen. 
Het vastklampen aan iets wat niet bestaat is de grootste fout die de mens alsmaar begaat. 
Kom niet aan mijn huis, mijn bankrekeningnummer, mijn auto, mijn dit en mijn dat. We gokken en 
beleggen want dat laat ons machtiger voelen en zo verliezen we keer op keer de ware energie. 
Als laatste klap nog flink wat alcohol of verdere drugs en we zijn die robotten waar het alsmaar 
om gaat.

Wanneer dit gaat veranderen hangt af van de mens zelf. Zolang als er geen eenheid is en zolang 
er niet samengewerkt gaat worden om de oude energie op te pakken zitten we in een eindeloze 
cirkel waar geen doorbraak mogelijk is omdat geen een kracht machtig genoeg is. De enige kracht 
die er iets kan veranderen is de gezamenlijke energieniale kracht. Maar met verdeeldheid onder 
de mensheid zal men nooit met deze kracht kunnen gaan werken omdat de energie dan zich totaal
tegen hen keert. Men zoekt allemaal naar de oorsprong, naar het bestaan of de verre toekomst 
maar een enkel wezen als een mens zal niet veel verder komen en zal blijven steken in zijn wereldje 
wat miljarden lichtjaren groot is maar in werkelijkheid met één hand te pakken is! De mens heeft 
kennelijk nog niet door waar de grote kracht zit en hoe zaken werkelijk zijn. Maar wat we niet zien 
geloven we niet en volgens de huidige wetenschap worden te veel zaken uitgesloten van 
mogelijkheden. Zoals ik al eens eerder aanhaalde, is het de mens die zichzelf al deze beperkingen 
oplegt. Wat we niet begrijpen, kennen we niet of willen we niet pakken. Het gegeven bij een mens 
is wat hij niet kent, ziet hij niet. Dat is duidelijk en dat is ook keer op keer bewezen.

De weg in het leven is een weg zonder einde, zonder begin. We voegen in en we gaan samen 
verder op deze weg, de energieniale weg. Het hele Universum heeft een duidelijke manier van 
werken. Aan deze manier willen wij mensen zeker niet voldoen, namelijk één zijn en samen verder 
komen. Nu heb ik daar eigenlijk al het gehele boekje over gesproken en is eigenlijk de rode draad 
in het geheel van ons leven. De eenheid wat de natuur, dieren- en plantenwereld plus Universum 
alsmaar ons voorhouden. Maar waar wij mensen op deze aarde ons steeds verder van verwijderen. 
Dat maakt ons kwetsbaar en laat ons alleen staan tegenover een kracht die wij nog niet kennen 
en nooit zullen leren kennen omdat we daar niet voor openstaan. 

Kijk naar een simpele dood en wat voor een poespas we daarvan maken. Een simpele dood
wat het afsterven van een lichaam is, wat een verpakking is net zoals bij een pakje sigaretten. 
Wij zouden het liefst al die lege pakjes willen bewaren want uiteindelijk hebben we ook daarvoor 
betaald! Wat we ermee gaan doen is een latere zorg en uiteindelijk verdwijnt toch ook die 
verpakking. Hetzelfde is er gaande met ons lichaam. We krikken het dagelijks op en we willen 
die verpakking van een vel, wat botten en water niet weggooien. Bang dat we dan niets meer zijn 
en gelijk zijn aan die arme sloeber die buiten loopt te schooien voor wat eten. We willen niet
vergeleken worden, want ik zorg dat mijn verpakking beter is dan die van die ander. 
Een kromme gedachte, zeker gezien vanuit de energiewereld. Deze simpele vergelijking is 
er een van de vele maar zegt precies hoe de mens momenteel te werk gaat, denkt en handelt. 

Maar wat willen we nog als mens? Eindeloos doorleven? Niet ziek worden? Alsmaar aan de 
top staan? Nou deze zaken betekenen geen van alle iets in een werkelijk leven. Die arme sloeber 
(heb je hem weer) is misschien veel verder dan die succesvolle man of vrouw in zijn/haar dure 
huis en met alle toeten en bellen eromheen. Die arme sloeber is veelal energierijker en is veelal 
verder in een leven dan die succes verhaalfiguren! Niet dat u per vandaag ook een arme sloeber 
moet worden en dat iedereen alles weg moet doen. Nee, maar ga eens nadenken hoe u in deze 
situatie gekomen bent, hoe u dit allemaal in stand moet houden en hoe uw aardse leven tot op 
heden is. Het is dan aan u om te zien wat er werkelijk met u gaande is. U zal zien wat de werkelijke
reden is waarom u ook arm zal sterven. Arm in energie en eindeloos dwalen, en wachten op een 
nieuw leven. Die ziel, uw energie is dwalend en schreeuwt om wat extra energie. Steek die stekker 
in de energiebron en ga uzelf weer opladen.

Het dood zijn is geen einde omdat er geen begin was en zo is dood een vervolg van een leven wat
u af moet handelen. Een menselijk leven kunt u beëindigen, een zielenleven, een leven van energie, 
hoe zwak deze ook is, is niet weg te halen uit het geheel. Niet één energieprikkel van welk leven 
dan ook gaat verloren in het Universum. Elk deel, elke facet van het leven is een prikkel die nodig 
is en zijn diensten bewijst. Hoeveel keer we het ook over moeten doen, eens zal deze volle prikkel 
komen en dan gaan we door naar een volgende stap. Zo zult u nog miljoenen stappen moeten 
volbrengen. Klinkt vermoeiend maar het geluk als aardse mens is, dat we niet weten waar we staan
in dat totale proces en welke weg we werkelijk gaan. Daarom is vertrouwen op de signalen die we 
krijgen zo belangrijk en zijn er mensen die in één leven vele levens volbrengen om zo verder door te 
gaan waar ze dan weer nodig zijn. 

Energie is onze ziel en onze ziel zal niet verdwijnen noch afsterven en daarom is dood niets anders 
dan wisselen van verpakking en doorgaan met de volgende energieprikkel. --Niets kunt u meenemen. 
Uw vorige levens die u meent te zien zijn geen werkelijke levens maar spinsels van de hersenen in 
een huidig menselijk leven die een lichaam zeer goed weet te bespelen. Niet één mens zal een vorig 
leven werkelijk kunnen terughalen omdat deze energie allang verwerkt is en mee is getrokken in de 
totale energie. Of u nu een moordenaar, een van de grootste menselijke beesten bent geweest op 
de aarde of in uw tijd de grootste ster, helaas die tijd is geweest en is niet meer terug te halen, vast
te houden of later nog mee te werken. Uw volgende weg of uw volgende energieprikkel zal op een 
geheel ander vlak liggen. Zo ook voor onze bankdirecteur die o zo bang is te gaan of die vele rijken 
die alles veilig willen stellen voor later. Vergeet het, uw lichaam kan niets meenemen en uw ziel, uw 
energie zal omdraaien en triest vinden dat u weer een leven vergooid heeft aan materialisme. 
Weer kan deze ziel een nieuwe weg gaan zoeken om ook uw energie weer in goede banen te krijgen. 
Soms een zeer lange weg maar een ziel zal niet opgeven.

Dood, morsdood zijn we allemaal eens in dit huidige leven en dan weer in een volgend leven en dan 
weer en dan weer! Dood is net zo belangrijk als leven want een eeuwig leven zou niets meer kunnen 
betekenen. Zeker niet als het al niets meer bijdraagt aan het geheel. Dood, morsdood wil zeggen we 
gaan door en we krijgen nieuwe kansen. Benutten we deze kansen dan zullen we nog eens elkaar 
ontmoeten in het ware grote energieveld en misschien lachen we er dan om hoe klungelig we bezig 
waren. Lachen omdat we zo ongelovig, vol onbegrip en eigenwijs waren. Dood is dus puur het 
afstoten van een verpakking. Na de verpakking gewist te hebben is het doorgaan met het geheel.


Hoofdstuk 12


NAAR MIJN VOLGENDE HOOFDSTUK

 

 

"Being human is helping each other"


 

Please enjoy this site, learn the way of never-ending health and for living a better life 
by finding your path in a World of Positive Energy.

A special thanks for all the people who support this site.

 

Facebook icon
Twitter icon
Linkendin icon
google icon


Due to the many visitors on this website, we are experiencing some delays in answering.
Your e-mail will be processed in the order it was received, 
but if you get no response to your e-mail within 2 days please write/submit again.