Banner world

 

 

   HOME 
    Books Web


   Books Printed 


   Health 


   Presentations


   Soul Drawings


   Video lectures 
   English


   Video lezingen 
   Dutch


   Positive Blog


   Curriculum writer


   Contact
   Side Index

Web design 
John Baselmans
 

Spatie

 

 
You can change this website in over 66 languages

 


Energieniale leven

"Het Energiniale leven, Dood is dood"Dood is dood - 11 -
Mijn ervaring met de dood 


Je ziel, je energie


In de spirituele wereld wordt alsmaar gesproken over een ziel. Er wordt ook veel geschreven 
over de zielenwereld en wat een ziel is. Eigenlijk is het een aards begrip en omdat de mens 
graag stempeltjes zet, hebben ze het woord ziel gekoppeld aan alles wat onverklaarbaar is 
of wat een beetje een andere wereld lijkt.

De mens is een meester in hokjes creëren en zeker in zaken te verklaren. Vele boeken zijn al 
geschreven over de ziel en een zielenwereld, en dan kan ik mijn gedachte er niet van 
onttrekken aan het gegeven dat het allemaal aardse zaken zijn waarover geschreven wordt. 
Kan niet anders, zult u zeggen want we zijn toch op deze aarde. Ja, dat is waar en daarbij 
zijn we ook nog mensen. Maar wilt u over zaken praten die verder gaan dan het aardse 
dan zult u moeten beginnen het aardse los te laten en niet aards te denken. Zeker dat 
laatste is niet mogelijk omdat wij nu eenmaal zo in elkaar zitten en het denken al aards is. 
Het aardse dat we alles willen verklaren maar ook het aardse dat we een bewijs en richtlijn 
hebben wat er geschreven en beweerd wordt.

De ziel waar ook ik al aardig over geschreven heb en waar zeker aardse termen maar ook 
aardse verklaringen aangehaald zijn omdat anders ik de mensen niet zal bereiken. 
Om heel simpel te zeggen en misschien de meest eenvoudige verklaring is, blijkt de 
volgende zin. 

De ziel is de aardse benaming voor de energie waaruit wij mensen opgebouwd zijn.

Met deze zin is de gehele ziel verklaard en zegt ook meteen waar de ziel voor staat. 
Helaas neemt de mens geen genoegen met deze verklaring puur omdat energie een 
duister iets is, voor velen niet zichtbaar en zeker ook niet tastbaar. Daarom worden zoveel 
boeken geschreven met vele verhalen, aanhalingen en verklaringen wat onze ziel is en wat 
deze doet. Het is een afleiding en zeker een niet 'to the point' verklaring die we horen, 
lezen en zien in de vele grafieken. Waarom dat duister maken en waarom het verheven 
naar iets goddelijks? Het is moeilijk voor een mens zich vast te klampen aan een niets, 
aan een energie die ze niet zien, nauwelijks voelen en ook niet kunnen beleven omdat ze 
niet weten wat het werkelijk inhoudt. Ik heb wel meer geschreven dat leven iets zeer 
eenvoudig is en zo ook de dood en de complete wereld. Nu zijn die woorden mij niet in 
dank afgenomen en zeker in het belachelijke getrokken omdat we vele 'bewijzen' hebben 
dat de wereld een o zo'n complex geheel is. Dat is wat we moeten zien en dat is wat door 
de vele wetenschappen ons voorgehouden wordt. We menen zeer hoog opgeleid te 
moeten zijn en met een EQ van 170 rond te moeten lopen, willen we het leven kunnen 
verklaren! Geheel fout. Wat mij opvalt is, dat juist uit de niet verwachte hoek en de 
meest 'simpel' lijkende mensen, dat die veelal het dichtst bij de waarheid zitten. 

Nu zult u zich wel afvragen waar ik de wijsheid vandaan haal dat ik meen dat ik meer 
weet dan menig wetenschapper. Welnu, waar ik die wijsheid vandaan haal is vanuit 
de basis van al het leven en dat is onze energie. Het is juist die zuivere energie die 
duidelijk is in alles en laat zien dat het niet zo is, dat er geen zware materie op rust 
maar juist een simpel geheel is waar alles om gaat en draait. Wat dat alles met de 
dood te maken heeft zal zeker een volgende gedachtegang van u zijn. Wat ik hier 
allemaal aanhaal is puur de grondbeginselen van het leven. Als u deze beginselen
eens zou gaan zien en ervaren zult u merken dat er geen angsten zijn, geen ziekten 
maar ook geen dood. Het stoffelijk dood zijn is een proces wat in de gehele Universum 
elke seconde speelt en nodig is om verder te komen en om het geheel draaiende 
te houden. U kan zo stellen dat de dode materie net zoveel bijdraagt als de levende materie.

Misschien een rare gedachte want een dood lichaam kan niet veel volgens de normale 
denkwijze. Fout, een dood lichaam gaat over in een nieuw proces. Een dood lichaam
gaat zijn weg en gaat weer wat betekenen in het geheel, mits het toegelaten wordt en er 
niet te veel poespas mee uitgehaald is door de levende mens. Een mummie die daar 
eeuwen in een piramide ligt is buitengesloten van het energieniale leven. Juist die lichamen 
die bewerkt zijn of geconserveerd, vallen buiten het proces en zijn zo wachtende om weer 
in een proces mee te gaan doen. Eens zal dat gebeuren maar u ziet dat, dat eeuwen 
kan duren. De energie is verdwenen maar het lichaam heeft nog niet zijn weg gevonden.

Wij als mensen hebben een totaal scheve gedachte rond en om de dood. We menen 
dat het een einde is terwijl de dood dat zeer zeker niet is. We menen dat het een nieuwe 
reis is wat juist een voortzetting van een reis is. Zo menen we dat het een trieste boel is. 
Waarom dat zo is weten we niet want alles gaat door volgens de wetten en regels van 
het energieniale bestaan. We dwalen maar rond en we maken de meest vreemde 
verhalen om ons wat moed in te praten. Weer anderen hebben oplossingen gevonden 
om langer te leven wat later blijkt dat net niet bij hen te werken! We hebben een hele 
handel om de dood gecreëerd en verdienen daar veel geld mee. Vele mensen worden 
schatrijk van de dood en de angsten van de mens. Dan vraag je, je wel af: Hoe gaan we 
dat aanpakken als je eigenlijk tegen een van de zwaarste handelaren moet vechten? 
Nu, ik vecht niet en ik zal de laatste zijn die hier iets tegen doet. Een mens is niet te 
veranderen puur omdat hij werkelijk ongelovig is en ook werkelijk niet die energie heeft 
om veranderingen door te voeren. Zoals ik al schreef, bijna alle mensen zijn energieloos
en zijn dwalend. Ook dat heeft een reden omdat daaruit blijkt dat al die mensen overbodig zijn.
Die energie die deze mensen nog zouden kunnen uitstralen is samen te pakken in die paar 
procent die wel de kracht en inzicht heeft. Het klinkt hard maar zeer veel mensen zijn totaal 
'overbodig' en staan los van alles wat maar iets met leven te maken heeft.

Geen leuk gedeelte en zeker niet prettig te lezen. Een waarheid kan hard zijn en zeker als 
wij als zogenaamde intelligentie menen zover te zijn. Helaas, oudere beschavingen waren 
veel verder dan wij en die hebben het ook niet gehaald. Ook zij verdwaalden en dachten te 
kunnen spelen met het geheel. Het blijkt keer op keer dat wij mensen die simpele kracht, 
waar wij mee geboren zijn niet aan kunnen. Ja, keer op keer worden wij met die simpele 
basis energie geboren en al als babyzijnde verliezen we die, stukje voor stukje. De grote 
menselijke negatieve kracht heeft namelijk alles nodig om in stand te blijven. In stand 
blijven op een negatieve manier en waar wij mensen niets aan hebben. De dood is het 
mooiste voorbeeld hoe wij mensen dwalen. Ook de vele geloven hebben duidelijk het beeld 
waar de huidige mensheid voor staat. Wij dwalende zielen met een minimum aan energie
 zijn kennelijk niet meer opgewassen tegen de grote negatieve macht. Zo wordt dan in het 
geloof deze energie gezien als een satan, duivel zolang er in de maatschappij geen 
bewijzen zijn. Foute uitgangspunten, maar in werkelijkheid is het, het verkeerd gebruiken 
van onze energie in verkeerde zaken, zoals een systeem ons alsmaar vertelt. 

Heel simpel gezien en misschien niet leuk te lezen is het zo dat wij mensen uitgezogen
worden door een systeem (maatschappij). En mochten we nog wat energie overhebben 
is er wel een of ander geloof die ons werkelijk energiedood maakt. Vele experimenten heb 
ik met gelovigen gedaan en ook met priesters en zelfs bisschoppen. Alsmaar bleek dat ze 
zich niet prettig voelden in mijn omgeving. Ook vermeden ze verder contact. Wat ik deed 
was heel simpel, ik sloot me totaal af zodat er geen energie vrijkwam en ik overlaadde 
hen met positieve energie. Niet één gelovige, niet één heilig boontje kon het hebben. 
En zo had ik een levend bewijs wat geloof doet met de mens. Nee, het was niet enkele 
experimenten maar aardig wat, om zeker van te zijn wat er gaande is in een kerk, 
moskee of welke heilige plaats dan ook. Ook heb ik oude tempels bezocht en kwam erachter 
dat de kern, dat geloof van toen ver weg bleef en me zeker niet opzocht. Vergeet niet, energie 
blijft op plaatsen waar hij sterk is misbruikt. Wij als mensen zien het als geesten of zelfs als 
spoken maar simpel gezien is het een energie die werkelijk geen weg meer weet in welke 
wereld dan ook. 

Of ik spoken zie? Nou, ik zie spoken al is het niet als een vliegend iets. Wij krijgen regelmatig 
bezoek van mensen die in deze omgeving waar we nu leven, gestorven zijn. Niets mis mee 
en we verwelkomen hen dan ook. In een ander huis had ik een vader met twee kinderen die 
vermoord zijn op een bepaalde plaats in dat huis. Elke avond stonden ze aan mijn bed, 
ik voelde ze en wist dat ze naast het bed waren. Niet erg, en ik heb geprobeerd hen te helpen. 
Zo hebben we in deze stad een plaats waar vele slaven gemarteld zijn. Het is nu een 
winkelcentrum en als ik daar naar toe ga word ik ziek. Ziek van al die negatieve energie en
schreeuwende mensen die daar als beesten zijn behandeld.

Het is soms niet gemakkelijk om hiermee om te gaan maar dat is een nadeel als je zo gevoelig 
bent voor energie. Er is wel wat tegen te doen maar ik wil zelf alles letterlijk en figuurlijk meemaken. 
Het is belangrijk en het is waar ik me als huidig mens mee bezig houd. Menselijke energie is een 
mooie energie en het is geweldig als ik weer dat pure energie zie. Helaas heeft die persoon er 
geen weet van en is met alles bezig om het te verbergen zonder dat ze het weet.

Zo zijn we in dit boekje over de dood ook dus in de zielenwereld beland. Iets wat u zeker niet 
gedacht had. Toch is het belangrijk dat we het leven in zijn geheel presenteren. Dan zien we al 
snel dat leven een energie is. En dan zien we ook veel van die uitgebluste mensen. Vergelijk een 
baby, een jong kind maar eens met een oudere persoon. We gaan niet naar het uiterlijk kijken 
maar naar hun energie. Een kind wil alsmaar bewegen en zover mogelijk komen wat in zijn 
macht is. Het kind wil ontdekken en heeft ook nog veel te ontdekken want een heel nieuwe 
wereld gaat voor hem open. Een kind is veelal actief en is bezig met vele zaken zoals spelen 
en kattenkwaad uithalen. Dan zien we de oudere garde, uitgeblust zittend en niets meer 
ondernemend. Weg energie, want deze is totaal uitgezogen door de vele bronnen om hen heen. 
Toch zijn er ouderen die nog wel energie bezitten en weten er nog mee te werken ook. 
Nee, helaas geen van hen is een gezondheidsfreak. Erger nog, deze gezondheidsfreaks zijn 
leeg aan energie omdat ze de energie niet meer tot zich kunnen nemen. Ze hebben keer op keer 
de adrenaline nodig om zich op te krikken. De energieniale mensen die ik heb gezien zijn zeer 
eenvoudig, puur natuur en midden in het leven staande. Nu schreef ik even puur natuur, en dat 
zegt eigenlijk al genoeg. Mensen die nu nog deze tijd in de natuur staan zijn mensen die veelal 
nog ergens een connectie hebben met de energie.

O, u loopt ook af en toe door een park en heeft zelfs een moestuintje of een klein tuintje achter 
je huis. Helaas beste mensen dat is niet de connectie met de natuur. Ik heb ook in een stad 
geleefd en er was een groot park waar ik veel was. Ik dacht daar weer connectie te vinden en 
het enige wat ik zag waren lege omhulsels die als zombies rond schuifelden over de paden. 
Ook die wezens die hun tuintje aan het opknappen waren, waren lege karkassen. Het was een
trieste aanblik. Achteraf besefte ik dat ik me begaf tussen reeds gestorven mensen. 

Gestorven, dood, er niet meer zijn. Leeg zonder inhoud en alleen een lichaam die gestuurd 
wordt door een restje energie om ook weer dat leven tot een einde te kunnen brengen. 
Want meer is het niet wat de mens hier op aarde doet. Het lijkt wel of dat we alleen aan eten 
denken en als hobby hebben we geld en macht verzamelen. Nu, dat alles is dus de drijfveer 
van een huidig leven. We praten hier over de duizenden jaren die overigens al verstreken zijn. 
Het is zo dat het leven niet veel meer inhoudt. In aardse begrippen zien we leven meer als
een overleven. Dat overleven is waar we alsmaar mee bezig zijn. Overleven om zo langer te 
kunnen leven zodat we meer kunnen vergaren en hoger kunnen klimmen. Dat is de werkelijke 
reden waarom we bang zijn voor de dood. We weten als mens niet wat er achter de dood schuilt. 
Dat wordt ook niet duidelijk met de vele verhalen die alsmaar daarover geschreven zijn. 
Zeer veel is over de dood geschreven maar ook zeer veel geld wordt uitgegeven om een langer 
leven te hebben of een veiligheidstelling na de dood. Onze farao's waren er een van de 
voorbeelden. Momenteel hebben we mensen die zichzelf in laten vriezen of conserveren. 
Mensen allemaal met een zwaar complex en een grote machtskronkel! Deze personen menen 
werkelijk dat zij nog van enige waarde zijn in een later leven. Zelfs menen ze weer te kunnen 
ontwaken of in een andere wereld verder te kunnen. Een stoffelijk lichaam zal in die 
hoedanigheid nooit en te nimmer ontwaken en is afgeschreven volgens de wetten van 
het Universum. Een opgezet dier heeft ook absoluut geen toegevoegde waarde in een leven 
en zo ook de vele zaken uit de natuur die we conserveren. En voor wat? O ja, studie en om 
er van te leren. Kijk en hier zijn we op het punt dat we onze energie niet meer vertrouwen en 
zaken als opgezette dieren of gemummificeerde mensen nodig hebben. Hier zien we hoever 
we verdwaald zijn. We verloochenen zaken die behoren aan het universum om dan zo weer 
terug te gaan naar het geheel. We trekken zaken scheef en we gaan ze gebruiken voor een 
nodeloze studie die nergens naar toe leidt. Van een stoffelijk voorwerp kunt u niets leren en 
van een stoffelijk lichaam is het energieniale leven al vertrokken.

Doodgaan is een van onze grootste angsten. Doodgaan is een einde waarin we vanaf onze 
geboorte al zitten. Het vasthouden aan het aardse bezitterige en het gevoel van het verliezen 
van macht en aanzien houden wij ons constant mee bezig. Dat aanzien zien we duidelijk bij 
de vele begrafenissen waar men werkelijk een show van maakt. Hoe drukker, hoe belangrijker 
iemand is geweest. De vele advertenties in de kranten waar verteld wordt wat een verlies die 
persoon is. Niet vergetend hoe goed deze persoon wel was. Allemaal het aardse waar een 
dood lichaam niets aan heeft. Ik vertelde bij de condoleance van mijn vrouw ook dat al de 
mensen die gekomen zijn, te laat zijn en mijn vrouw niet meer weet hoe al die honderden 
mensen over haar dachten. 'Had het verteld toen ze nog leefde' en 'was je maar geweest toen 
zij het zo moeilijk had'. Dan pas had je laten zien hoe goed en wat voor een bijzonder persoon 
ze was. Van al die honderden mensen, ja het was een kathedraal vol, was er net één persoon 
die mijn vrouw hielp (buiten mij zelf). Voor de rest waren het allemaal huichelaars die hun zieltje 
wilden schonen. Zieltje, hoor mij praten want deze mensen bezitten geen ziel, geen werkelijke 
menselijke energie. Ik had het idee dat ik in een open begraafplaats was gekomen waar vele 
lijken wandelden in één gebouw. 

Niet leuk te lezen maar het is gewoon om aan te geven waar we momenteel staan in 
deze wereld. Bij de verschillende begrafenissen waar ik moest zijn, bleek alsmaar dat we 
omgeven waren van levende dode mensen. Mensen zonder die ziel, zonder energie en 
mensen die totaal verdwaald zijn. Verdwaalde mensen zijn juist die mensen die bang zijn 
voor het onbekende. Ze zijn bang voor de dood en het zijn ook die mensen die zich laten 
verbouwen en dagelijks vele uren van hun leven verspillen aan hun gezondheid en hun ego.

Werkelijk, als ik in een stad loop heb ik het idee dat ik over een kerkhof loop waar vele 
lichamen o zo hun best doen om mens te zijn. Op een kerkhof zie je net weer die 
energieën, die proberen weer een weg te vinden naar het energieniale leven. De laatste 
energieresten van een leven die niet meer bij machte zijn om een weg te vervolgen. 
Het is soms een trieste aanblik en ben je blij als je weer eens wat meer energie om je 
heen ziet. Maar goed, dood zijn is een vreemde zaak zeker als je als mens meent een
waardig leven te hebben. De angst dus voor de dood is simpel omdat de dood al is
ingetreden en je het proces wil verleggen en aardse zaken met je mee wil nemen. 
De ziel met zijn weinige energie is niet meer in staat om de werkelijke connectie te 
bewerkstelligen. Van een oude lege batterij kunt u ook niet verlangen dat het even uw Ipod 
laat spelen! En zo zou u het zeer simpel kunnen zien. Een lege batterij is nergens meer 
toe in staat. 

Jezelf voor de gek houden met een gym, plastische chirurg, snelle praters, cursussen en 
peptalkers is die kronkel waar de mens zich aan vasthoudt. Het is niet meer dan een touw 
dat aan een dun takje is vastgemaakt en geen gewicht kan hebben. Dood is dood en velen
weten niet dat de dood bij hen al ingetreden is.

Voor de ziel, wat dus de levensenergie is in het leven van de gehele Universum, is het 
veelal afwachten voor betere tijden of bundeling van krachten. Vele verdwaalde energie
is momenteel op deze aarde en weet geen weg meer te vinden naar het geheel. 
Daarnaast, zoals ik al eerder schreef, zijn wij als aarde op een zijspoor gezet daar we niet 
veel meer, als zijnde negatieve energie, bijdragen in het geheel. De negatieve energie wordt 
wel minder als je van de aarde wegtrekt. Natuurlijk zijn er de vele satellieten die wat hogerop 
nog wel wat negativiteit uitstralen maar dat is gelukkig nog niet de grootste negatieve bron. 
We hebben zelf alle negativiteit naar ons toegetrokken en zo zijn wij slachtoffer van ons 
eigen handelen. We zijn sterk aan het dwalen en dat ons gehele leven al. Maar we gaan 
verder dwalen, ook na de dood als we niet wat energie weten terug te winnen om los te 
komen van deze plaats.

Ik zit u geen verdere angsten aan te praten want vergeet niet, u bent het zelf die dit allemaal 
uitlokt en uitzet in uw leven. U stoot uw eigen energie af, luistert niet naar uw ziel en meent 
mee te moeten doen met het aardse. Natuurlijk bent u niet voor niets hier gekomen maar 
zie het zo: U komt hier met genoeg energie en genoeg bouwstenen om hier te overleven. 
Vertrouwen in de energie en het vertrouwen in uzelf, zijn uw gidsen. Dan verloopt uw leven 
zoals het energieniale leven en het Universum het kunnen gebruiken en nodig hebben in 
het geheel. De natuur is puur en daar is er een komen en gaan. Een ééndagsvlinder doet 
in die ene dag net wat van haar verlangd wordt in de energiewereld. Een muis doet zijn leven 
leiden en net zoals die boom, bloem of vis. Alles is in evenwicht zolang de mens zich er maar 
niet mee bemoeit. En daar zijn we weer, de mens. De mens die meent alles te kunnen bepalen,
verlengen, manipuleren en aan te passen. De mens heeft kennelijk maar één opdracht in 
zijn hoofd. Ga heen en maak dood! Een zeer negatieve opdracht waar de mens zelf bang 
voor is! De mens voert uit waar zijn grootste angsten in zitten, namelijk doodgaan! 
Door anderen te doden bijvoorbeeld het offeren van mensen of de heilige oorlogen, menen 
wij al duizenden jaren lang zelf langer te kunnen leven! Pakt u hem? Ziet u nu waar ook u mee
bezig bent en waarom ook u geen energie meer overhebt? Dringt het nu tot u door in welke 
spiraal u zit wat u zelf in stand houdt?

De ziel onze energie is op, is leeg en de batterij kan nergens opgeladen worden. Want ook 
deze energie is nergens meer te vinden. We sputteren maar wat door, totdat het poef zegt. 
Nu schreef ik zonet dat de batterij nergens meer op te laden is en dat is niet helemaal waar. 
De punten zijn er en de plaatsen bestaan ook nog en ook de manieren zijn nog steeds in 
ons bezit. Alleen, wij herkennen ze niet meer. Wij weten het oplaadstation niet meer te vinden 
en we zijn blind en weten zelfs niet meer waar we op moeten letten. Wij mensen dwalen op 
een negatieve aardbol waar wij onszelf bang hebben gemaakt voor de dood. Wij zijn zelf 
diegenen die van de dood een einde hebben gecreëerd en waar we menen van weg te 
moeten blijven. We zijn een duidelijke weg ingeslagen waar wij als mens het meest bang 
voor zijn.


Hoofdstuk 11


NAAR MIJN VOLGENDE HOOFDSTUK

 

 

"Being human is helping each other"


 

Please enjoy this site, learn the way of never-ending health and for living a better life 
by finding your path in a World of Positive Energy.

A special thanks for all the people who support this site.

 

Facebook icon
Twitter icon
Linkendin icon
google icon


Due to the many visitors on this website, we are experiencing some delays in answering.
Your e-mail will be processed in the order it was received, 
but if you get no response to your e-mail within 2 days please write/submit again.