Banner world

 

 

   HOME 
    Books Web


   Books Printed 


   Health 


   Presentations


   Soul Drawings


   Video lectures 
   English


   Video lezingen 
   Dutch


   Positive Blog


   Curriculum writer


   Contact
   Side Index

Web design 
John Baselmans
 

Spatie

 

 
You can change this website in over 66 languages

 


Energieniale leven

"Het Energiniale leven, Dood is dood"Dood is dood - 10 -
Mijn ervaring met de dood 


Lichaam is een omhulsel


Vel, bloed, botten en wat organen en zo hebben we een lichaam. Alle bouwstenen van een 
lichaam zien we terug in alle andere bouwsels die we om ons heen hebben. Energie met 
zijn bouwstenen is een bijna perfectionisme in de bouw en in ons leven. Hoe diep we ook 
in ons lichaam duiken, iedere keer ontwaakt er een nieuwe wereld. Alsmaar wroeten we 
in deze bouwstenen maar weten niet echt wat deze bouwstenen werkelijk doen. De gehele 
medische wereld is gissen in een pan met energie. We rommelen maar wat aan en de 
reden daarvan is omdat we totaal onze weg kwijt zijn. De basis van de medische 
wetenschap is al een foute start geweest. Over dit onderwerp zal zeer binnenkort een 
geheel boek aan gewijd worden. 

Het lichaam is in de ogen van de mens dat bonk vlees wat grotendeels uit water bestaat. 
We zijn zo gebouwd omdat volgens een evolutieleer we zo ons eigen moeten ontwikkelen. 
Alleen de gehele evolutie heeft nog steeds geen werkelijke houvast gevonden en is net 
zo'n sprookje als Assepoester. We zijn vreselijk aan het dwalen en onze wetenschap is
niets meer dan een vervolg op vervolg met als basis een totaal verkeerd beeld en valse start. 
Nu beginnen wat zaken wat anders en in een ander licht gezet te worden en enkele 
waaghalzen durven al wat meer te beweren. Maar helaas zijn vele zaken dan nog vastgezet 
op een totaal verkeerde basis om zo toch iedereen wat gerust te stellen. 

Ons menselijk lichaam is een omhulsel wat gaven had (helaas zijn vele afgevallen). 
Het menselijke lichaam was zo gebouwd dat het een grote ontvanger en zender was. 
De signalen van de aarde konden goed inspelen op elk lichaam en dat wist de energie 
door te geven aan onze totale energiewereld. Onze ontvangers en onze zenders waren 
een deel wat meedroeg in de ontwikkeling van deze aarde en het deel in de energiewereld. 
Plaatsen waar de energie zijn werk moest doen. Die vredige uitstraling die we zien vanaf 
de ruimte was er ook op het oppervlak zelf. Natuurlijk was er een leven en overleven, 
op dezelfde principes waar de gehele natuur hier op aarde draait. De sterkeren waren de 
trekkers en zo de grootste zenders en de medespelers waren de ontvangers en deelden 
de kracht met iedereen. Zo was er een harmonie in de complete natuur. De natuur als een 
energiebron voor deze aarde. De vele stoorzenders kwamen er toen, zoals macht, geld en 
onderdrukking. De mens ging overheersen via zijn hersenen. Die weg hebben de mensen 
ingeslagen en zo dwaalde de mens af van de energiewereld met het daaraan gekoppelde 
gevoel (lees energieniale krachten). De mens werd een afgezonderd deeltje in het geheel 
en is nu totaal afgezonderd van de basis. Het is duidelijk als men ziet dat de mens alsmaar 
naar zijn oorsprong zoekt en het maar niet kan vinden. Natuurlijk niet, want ze weten niet 
waar ze die moeten zoeken. Enkelen menen ook nog eens energie te kunnen manipuleren 
en zelfs in menselijke zaken te gaan gebruiken. En zo zie je dat de mens absoluut 
verdwaald is in het geheel. Die eenling (de mens) is op zichzelf aangewezen omdat er 
geen steun meer is van buitenaf. Dwalend, zoekend en men meent ook nog dat, dat de 
ware weg is, zakt de mensheid naar een totale ondergang. Nee, geen doemscenario over 
wat gaat komen, het is een doemscenario wat al plaatsgevonden heeft!

Het lichaam waar wij momenteel in leven, is dat wat de energiewereld eens zo perfect in 
elkaar gezet heeft. Het zaakje was een bijna perfect geheel. Toch faalde de perfectie 
omdat in de energiewereld een negatieve stroming zijn eigen leven ging leiden. 
De hersenen zijn werkelijk door de vele energieŽn zich gaan afzonderen van het geheel 
en het zijn die hersenen die het lichaam meetrokken in een eigen weg wat nu het 
menselijke leven is. Nee, het had ook niet moeten zijn dat we als zombies hier over die 
aardbol moesten gaan lopen! Maar de hersenen zijn verstoord geraakt door golven die 
door de mens zelf steeds meer geactiveerd werden. Deze negatieve impuls ging de 
overhand nemen en heeft nu de mensheid in handen. Gesteund door vele radio, tv, 
telefoon, elektriciteit en andere golven en stralingen zijn de hersenen en zijn impulsen 
totaal veranderd. Zoals een magneet je complete gegevens van je credit card kan wissen. 
Dat gebeurde en gebeurt nog met je hersenen die blootstaan aan vele stralingen, 
golven en onnatuurlijke impulsen. 

Experimenten met het verdwijnen van boten met mensen erin, hebben ook aangetoond 
dat die personen daarna allemaal totaal in de war bleven of zelfs gek werden! 
Onze hersenen waren onze kleine zender die het contact maakte met het geheel. 
We vingen de zuivere signalen op via ons gevoel en wisten het dan door te geven aan 
de natuur en totale energiebron. We verziekten onze hersenen en nu zijn we slaven 
van computers, systeem en vele aardse zaken. Onze hersenen hebben geen connectie 
meer. Zelfs het mediteren is veelal een vals spinsel van de hersenen. Nu zullen daar 
vele mensen die mediteren, niet blij mee zijn en omdat ze allemaal de gave bezitten 
om via meditatie de hersenen uit te schakelen. Maar juist dat is niet wat er moet 
gebeuren om contact te krijgen met het grote geheel en met de bron. Elk wezen, 
elk levend ding op deze aardbol bezit een intelligentie! Elke energiebron had van nature 
die intelligentie om contact te hebben met de bron. Zonder dat was er geen connectie 
en geen bestaan. 

Nu zijn wij als mens verdwaald, maar nog niet verloren. Een verloren lichaam hoeft nog niet 
dood te zijn maar is zwervende en zoekende om zijn taak te volbrengen.

Jee, ik maak het u steeds moeilijker en u weet nu niet meer zaken te plaatsen in een geheel. 
Eerst loop ik te schreeuwen dat we niet doodgaan, dan is er een verdwaald lichaam wat 
zoekende is en zo zijn we beland in een cirkel van het leven.

Ik schreef al wat eerder dat elk lichaam terugkomt in enkele levens. Dat energieŽn veelal 
nu rond blijven hangen op deze negatief geladen bol en dat dood niet bestaat. Ik heb heel 
wat te verklaren aan u. Alles eerst even op een rijtje.
- Lichaam
- Leven
- Dood
- Voortgang aarde
- Voortgang Universum
De vijf stappen van een menselijk leven. 

We worden geboren in een lichaam waarin onze energie (ziel) plaats neemt. We gaan leven 
en creŽren onze eigen wereld met eigen situaties. Dan sterft ons lichaam want het is op en 
dient niet meer voor dat leven. Het lichaam ontbindt en vindt zijn weg op deze bol. Altijd weer
terugkomend in een ander leven. De energie is klaar met dat lichaam en voegt zich bij de 
totale energie. Veelal nu op deze wereld omdat die energie niet de kracht heeft om van 
deze aarde los te komen. De relativiteit heeft het veelal in bedwang. Pas als de kracht zo 
groot is dat de aardse energie die kracht heeft zich te ontrekken van die negatieve energie, 
zal deze loskomen en zich voegen bij de energieniale energie. Vele lichamen met de energie 
die er nog is, kan deze stap niet maken en vandaar dat de aarde op zich vreselijk zwaar 
negatief geladen is. En ook komen elke seconde zeer veel negatieve zaken in de huidige 
levens naar buiten. Kortweg, de mens is geen mens meer omdat de mens zichzelf 
verloren heeft. Dode mensen die zonder enig contact levens leiden op deze bol, dwalend, 
schreeuwend maar helaas niet meer zoekend naar de werkelijke connectie. Helaas ook 
diegenen die zelf menen zo positief bezig te zijn. Maar ook al die spirituele mensen die na 
een voorval het licht hebben gezien. Helaas, ook zij zijn lege omhulsels opgevuld met weer 
een of andere modegril om zo mee te doen in de huidige aardse tijd.

Ik weet dat ik nu tegen het zere been van velen schop. Anderen zullen hun hoofd schudden 
en weer anderen zullen kwaad zijn. Ik ben niet hier om over uw bolletje te aaien en mee 
te praten. Ik schrijf dit boek omdat ik hoop ogen te kunnen openen of op zijn minst te laten 
zien dat er wat meer is dan een modegril of een halleluja. Natuurlijk is het niet leuk te zien 
waar u werkelijk in zit, ondanks al uw goede bedoelingen misschien. Het is niet leuk om 
uw werkelijke ik in de spiegel te zien. Maar al de mensen, alles om u heen is UW wereld 
en is een weerspiegeling van U zelf!


Hoofdstuk 10


NAAR MIJN VOLGENDE HOOFDSTUK

 

 

"Being human is helping each other"


 

Please enjoy this site, learn the way of never-ending health and for living a better life 
by finding your path in a World of Positive Energy.

A special thanks for all the people who support this site.

 

Facebook icon
Twitter icon
Linkendin icon
google icon


Due to the many visitors on this website, we are experiencing some delays in answering.
Your e-mail will be processed in the order it was received, 
but if you get no response to your e-mail within 2 days please write/submit again.