Banner world

 

 

   HOME 
    Books Web


   Books Printed 


   Health 


   Presentations


   Soul Drawings


   Video lectures 
   English


   Video lezingen 
   Dutch


   Positive Blog


   Curriculum writer


   Contact
   Side Index

Web design 
John Baselmans
 

Spatie

 
You can change this website in over 66 languages

 


 

"Het Energiniale leven, Vrijheid en Liefde"
Vrijheid en Liefde1-4 Leven gezien vanuit de energie

We hebben nu al aardig wat definities mogen lezen hoe men leven ziet, wetenschappelijk, 
godsdienstelijk maar ook vanuit een menselijke hoek. Er was een definitie die dicht bij de 
manier zoals ik het leven zie en dat is de volgende uitspraak; “Leven is een open fysico-chemisch 
systeem dat door middel van uitwisseling van energie en materie”. Waarom deze stelling dicht 
bij de waarheid komt is omdat men hier er van uit gaat dat er energie in het spel moet zijn om zo 
leven tot stand te laten komen. Zonder energie is er geen leven hoe je het ook omschrijft.

Pas sinds kort is men het er in het algemeen over eens dat zelfs in het zogenaamde niets wel iets 
is. Al de ruimte die we zien als we naar de sterren kijken en alle ruimte die we hier als lucht ervaren 
of als niets, hebben weldegelijk een massa. Zo is de massa van het niets in ons universum vele 
malen groter dan de massa van wat dan ook wat we wel zien en kunnen voelen! Een vreemde 
gewaarwording is dus dat het “niets” meer is dan het “iets”!

Zoals je kunt lezen, zien we dat men er alles aan doet om het woordje “leven” een plaats te geven 
en dat men er uiteindelijk niet in slaagt om het in een hokje te plaatsen. Als excuus haalt men aan 
“dat het nog niet is gelukt, kunstmatig leven te produceren”. Even moest ik daar over nadenken en 
moest me weer gaan verdiepen in het hokjes denken van onze wetenschappers die menen alles 
te kunnen plaatsen. Ook miste ik gezien vanuit de kwantumfysica een definitie. Ik stuitte op dit 
artikel wat om de hete brij heen draait. Toch men heeft hier wel de kern aangehaald van het leven 
zonder dat men het werkelijk door had. Lees eerst maar eens dit onderstaand stuk.
NAAR HOOFDSTUK 9

 

 

 

"Being human is helping each other"


 

Please enjoy this site, learn the way of never-ending health and for living a better life 
by finding your path in a World of Positive Energy.

A special thanks for all the people who support this site.

 

Facebook icon
Twitter icon
Linkendin icon
google icon


Due to the many visitors on this website, we are experiencing some delays in answering.
Your e-mail will be processed in the order it was received, 
but if you get no response to your e-mail within 2 days please write/submit again.