Banner world

 

 

   HOME 
    Books Web


   Books Printed 


   Health 


   Presentations


   Soul Drawings


   Video lectures 
   English


   Video lezingen 
   Dutch


   Positive Blog


   Curriculum writer


   Contact
   Side Index

Web design 
John Baselmans
 

Spatie

 
You can change this website in over 66 languages

 


 

"Het Energiniale leven, Vrijheid en Liefde"
Vrijheid en Liefde1-3k Het leven kwam van buiten de Aarde

Naast deze beschouwingen bestaat er nog de opvatting dat het leven een besmetting uit de 
ruimte is. Volgens de panspermiatheorie is het leven ooit ergens in het heelal ontstaan, en heeft 
het zich naar andere hemellichamen, en ook naar de Aarde verspreid. Hoe het leven buiten de 
Aarde is ontstaan blijft onduidelijk. Critici van deze theorie brengen naar voren dat het alleen een 
opschuiving van het probleem is. De theorie biedt echter een langere periode en een veelheid 
van mogelijke locaties voor bijvoorbeeld abiogenese.

In een andere variant wordt aangenomen dat al het bestaande in de tijd onbegrensd (eeuwig) is. 
Daarmee is de vraag naar het begin zinloos geworden. In dat geval is het leven niet gecreëerd 
maar heeft het leven altijd al bestaan. Deze theorie hangt samen met de steady-statetheorie van 
Fred Hoyle die ook een eeuwig bestaand heelal aannam. Deze theorie was in de jaren ‘50 en 
‘60 van de twintigste eeuw redelijk populair.

Tegenwoordig wordt door vele wetenschappers de Big Bang-theorie aangehangen waarin het 
heelal een beginpunt in de tijd heeft. Als men dit aanneemt, geeft deze verklaring geen antwoord 
op het begin van leven. Er zijn ook filosofen die meerdere heelallen aannemen die ontstaan en 
vergaan, ook tegelijkertijd in andere dimensies kunnen bestaan, en door singulariteiten leven 
aan elkaar overdragen, in die (niet algemeen aanvaarde) visie kan het weer wel.1-3l Het leven is overal

Een vierde stroming gaat ervan uit dat alles leven is, dus dat het leven niet beperkt is tot de 
biologische entiteiten. Deze stroming of filosofie of religie stelt dat de oneindige essentie van 
alles zich manifesteert in de materie. Er is dus geen creatie (iets nieuws uit niets) maar een 
manifestatie een verschijnen in een materiële vorm die ten diepste een illusie (maya) is, een 
uitdrukking van de ‘echte’ werkelijkheid achter de materie.1-3m Abiogenese op andere planeten

Een duidelijk beeld van de abiogenese van het leven op aarde is ook van belang voor de vraag 
of er leven is of kan ontstaan op andere planeten. 
(bron wikipedia)
NAAR HOOFDSTUK 8

 

 

 

"Being human is helping each other"


 

Please enjoy this site, learn the way of never-ending health and for living a better life 
by finding your path in a World of Positive Energy.

A special thanks for all the people who support this site.

 

Facebook icon
Twitter icon
Linkendin icon
google icon


Due to the many visitors on this website, we are experiencing some delays in answering.
Your e-mail will be processed in the order it was received, 
but if you get no response to your e-mail within 2 days please write/submit again.