Banner world

 

 

   HOME 
    Books Web


   Books Printed 


   Health 


   Presentations


   Soul Drawings


   Video lectures 
   English


   Video lezingen 
   Dutch


   Positive Blog


   Curriculum writer


   Contact
   Side Index

Web design 
John Baselmans
 

Spatie

 
You can change this website in over 66 languages

 


 

"Het Energiniale leven, Vrijheid en Liefde"
Vrijheid en Liefde

1-3g Oorsprong van het leven

Over de oorsprong van het leven zijn in de geschiedenis veel theorieën ontstaan en ook 
vandaag de dag is het vraagstuk nog niet opgelost.1-3h Geschiedenis

In de oudheid nam men aan dat het leven door de goden of een oergod geschapen was. 
Onder de Griekse filosofen waren er die een soort evolutietheorie aanhingen en geloofden 
dat bijvoorbeeld insecten, muizen en vissen uit modder en rottende stoffen ontstonden. 
Vooral Aristoteles was een aanhanger van deze theorie, ook bekend als generatio spontanea 
(‘spontane voortbrenging’). Dit werd zelfs tot ver in de 19e eeuw aangenomen totdat Louis 
Pasteur in 1864, vijf jaar nadat Charles Darwin The origin of species publiceerde, aantoonde 
dat leven alleen uit leven kan voortkomen.1-3i Oersoep als begin van het leven

Volgens de evolutietheorie en ook door daaropvolgend onderzoek aan fossielen en onderlinge 
vergelijking van het DNA van vele levensvormen is het meest waarschijnlijk dat leven van 
eenvoudige cellen is opgeklommen tot de huidige waaier van vele verschillende soorten. 
Maar hoe dat eerste begin is ontstaan is nog altijd een onduidelijk punt. Men gaat ervan uit dat 
dit eerste leven in een soort ‘oersoep’ is ontstaan en de experimenten van Stanley Miller en Ilya 
Prigogine hebben wel enig licht hierop geworpen. Momenteel zijn er verscheidene richtingen 
binnen de wetenschappelijke discussie die de nadruk bij de oorsprong van het leven leggen bij 
het ontstaan van RNA (Manfred Eigen), eiwitten, enzymen of een allereerste celmembraan-
afbakening van verschillende van deze organische elementen.1-3j Schepping

Aanvankelijk geloofde men algemeen dat het leven geschapen is door een godheid. Veel 
christenen, moslims en aanhangers van andere (meestal monotheďstische) godsdiensten gaan 
hier van uit. Deze creationisten bestrijden de abiogenese heftig. Een argument dat wordt 
gebruikt is dat de eerste cel te complex is om uit zichzelf te zijn ontstaan.

Andere christenen bestrijden abiogenese niet, maar zien het als ‘geschapen proces’. 
Zij beweren dat God de condities heeft geschapen waardoor het proces van abiogenese kan 
plaatsvinden. Deze opvatting vindt men onder aanhangers van theďstisch 
evolutionisme. Naast de monotheďstische godsdiensten zijn er ook polytheďstische 
godsdiensten die een hele schare van goddelijke en geestelijke wezens aannemen. Hierbij 
wordt het scheppen een soort construeren door “geestelijke ingenieurs”, wereldbouwers 
(demiurgen) genoemd.
NAAR HOOFDSTUK 7

 

 

 

"Being human is helping each other"


 

Please enjoy this site, learn the way of never-ending health and for living a better life 
by finding your path in a World of Positive Energy.

A special thanks for all the people who support this site.

 

Facebook icon
Twitter icon
Linkendin icon
google icon


Due to the many visitors on this website, we are experiencing some delays in answering.
Your e-mail will be processed in the order it was received, 
but if you get no response to your e-mail within 2 days please write/submit again.