Banner world

 

 

   HOME 
    Books Web


   Books Printed 


   Health 


   Presentations


   Soul Drawings


   Video lectures 
   English


   Video lezingen 
   Dutch


   Positive Blog


   Curriculum writer


   Contact
   Side Index

Web design 
John Baselmans
 

Spatie

 
You can change this website in over 66 languages

 


 

"Het Energiniale leven, Vrijheid en Liefde"

Vrijheid en Liefde11-3 Je nieuwe weg

We zijn nu gekomen aan het laatste gedeelte van dit boek. 

- 	We weten nu wat we moeten herwinnen.
- 	We weten nu wat we moeten doen. 
- 	We weten nu wat er allemaal gaande is in deze wereld.
 
Toch zal het een hele ommezwaai zijn in je leven en het zal een reis zijn in het onbekende. 
We zijn als kinderen allemaal gehersenspoeld zodat we deze krachten niet zouden gaan 
aanwenden en waarvan het systeem er als de dood voor is dat we het gaan ontdekken. 
Daarom is het zaak om enkele zaken goed in de gaten te houden voordat men de reis 
aangaat:

- 	Je wint als je met respect werkt.
- 	Je wint als je niet alsmaar tegen een loden deur staat te bonken.
- 	Je wint als je geen list en bedrog of erger aanwendt om zaken af te persen.
- 	Je wint als je niet op kleine nevenzaken ingaat die je alleen maar afleiden van de bron.
- 	Je wint als je andere niet misbruikt, gebruikt en denkt er zelf goed vanaf te komen.
- 	Je wint als je het niet via het recht laat lopen wat een verzinsel is van het systeem.
- 	Je wint als je zorgt dat je connected bent met de energie.
- 	Je wint als je in jezelf gelooft.
- 	Je wint als je gelooft in je gevoelens, je hart en ziel en deze 	volgt.

Een hele preek, ik weet het en zelf had ik hem veel korter willen zien. Maar het is dat we te 
ver zijn afgedwaald en gehersenspoeld zijn om het gehele plaatje nog te zien. Energie is 
een zeer belangrijke factor in ons dagelijks leven en we moeten dat weer gaan beseffen. 
Moeder natuur is onze bron en die kan ons weer op het pad brengen naar deze totale 
energie die in ons allemaal aanwezig is. Buiten dat is het zaak dat men gaat beseffen dat 
elk mens gekoppeld is aan deze ene energiebron. Dat wil zeggen dat we dus allemaal met 
één doel bezig zijn en dat is een hogere kwaliteit in ons leven te creëren. Dat is niet alleen 
voor de mens maar voor het gehele Universum. Alles wat in het totale gebeurt, is in dienst 
van het geheel of er nu sterrenstelsels verdwijnen of dat er hele stelsels omgebouwd 
worden. Het is niet alleen “ik” wat er speelt het is het geheel! Waarom de mensheid aan 
het verliezen is, komt doordat men deze connectie veelal verloren is. Ja, er zijn mensen 
die dit weten en ook verkondigen maar helaas is dat nog niet doorgedrongen bij de massa. 

Wat de nieuwe weg is, is nu duidelijk dacht ik. Maar is de vraag nu; wil je wel deze nieuwe 
weg gaan bewandelen? Of wil je liever je vasthouden aan deze huidige onderdrukking, 
ziektes en veelal ellende die daar samen mee gaan? Het is een keuze zoals je altijd in een 
leven moet maken en men moet beseffen dat het ene het andere in stand houdt. Zolang je 
meent dat goederen, geld en macht het belangrijkste zijn, zul je de connectie met de 
absolute macht niet vinden. Het kan niet samen gaan omdat goederen, geld en macht 
met een dosis ego, ziektes en ellende één pakket is en door het ene toe te laten zul je het 
andere uitsluiten.

Ik zeg niet dat als je de weg van de energie kiest je in armoede zult leven en dat je als een 
wilde door de natuur zult zwerven. Dat is het verkeerde beeld wat alsmaar gegeven wordt 
door het systeem. Je blijft je zaken ontvangen die nodig zijn om je leven te leven en je pad 
te bewandelen. Vrijheid is wat je zelf creëert! Vrijheid is niet af te dwingen en niet te forceren. 

Een gouden regel in het leven is; 
Al het goede komt naar je toe als je er voor open staat en zelf het goede uitstraalt. 

Deze gouden regel moet je dat vertrouwen geven van wat er ook op je pad komt en wat er 
gebeurt nodig is voor jouw ontwikkeling. Nogmaals, het is niet altijd een gemakkelijke weg 
maar wel een zuivere weg die je nooit in de steek zal laten zolang er wederzijds respect is 
naar de totale energiewereld toe. Door liefde te hanteren en uit te stralen komen vele 
goede zaken op je pad en zal de weg in het leven totaal anders zijn dan dat men alleen 
maar denkt aan carrière, macht en presteren. Deze drie zijn het die de mens als robotten 
maken en zeer gemakkelijk manipuleerbaar zijn.

Ik hoop vanuit mijn hart en ziel dat ik je heb kunnen laten zien waarom het tijd is dat we ons 
leven gaan aanpassen. Het gaat nu duidelijk de verkeerde kant op, dat heeft de duizenden
jaren geschiedenis ons wel laten zien. De wijsheid die we nu onder enkelingen zien moeten 
we koesteren en we moeten zelf onze weg gaan bepalen. Zodat onze kinderen alsnog de 
kansen krijgen die wij gemist hebben. Moeder natuur heeft miljoenen jaren kennis en werkt 
nog hetzelfde als dag een van haar bestaan. De natuur gaf ons toekomst en een reëel leven 
maar we dachten het beter te kunnen zonder haar. Laten we haar weer gaan koesteren en 
luisteren naar haar lessen zodat we onze kinderen kunnen geven wat wij onszelf hebben 
ontnomen.

Alle kennis hebben we nog en is in onszelf te vinden. Samen met de algehele energiebron 
kunnen we deze kennis verder ontwikkelen en tot zeer hoge standaarden komen. Het is tijd 
dat we weer in onszelf gaan geloven en gevoel en liefde onze drijfveer laten worden. Het is 
een simpele stap dat ons in deze wereld terug kan brengen maar de keuze is aan jou, jou 
en jou! 

Wat gun jij onze opvolgers onze kinderen?


 
NAAR HOOFDSTUK INDEX

 

 

 

"Being human is helping each other"


 

Please enjoy this site, learn the way of never-ending health and for living a better life 
by finding your path in a World of Positive Energy.

A special thanks for all the people who support this site.

 

Facebook icon
Twitter icon
Linkendin icon
google icon


Due to the many visitors on this website, we are experiencing some delays in answering.
Your e-mail will be processed in the order it was received, 
but if you get no response to your e-mail within 2 days please write/submit again.