Banner world

 

 

   HOME 
    Books Web


   Books Printed 


   Health 


   Presentations


   Soul Drawings


   Video lectures 
   English


   Video lezingen 
   Dutch


   Positive Blog


   Curriculum writer


   Contact
   Side Index

Web design 
John Baselmans
 

Spatie

 
You can change this website in over 66 languages

 


 

"Het Energiniale leven, Vrijheid en Liefde"

Vrijheid en Liefde


11-2 De frequenties rond de liefde en de daaraan samenhangende vrijheid

Frequentie 528 Hz is de meest ideale frequentie en is ook de frequentie die het meeste 
doet voor je lichaam en je gezondheid. Nu wil dat niet zeggen dat je de gehele dag onder 
een apparaat moet gaan liggen die deze frequentie op je afvuurt want zo werkt de 
energiewereld niet. Alles heeft een wet, namelijk dat alles met mate moet gebeuren. 
Ook zijn er vele andere vormen die energie uitstralen en voor je nodig zijn als alleen 
de 528 Hz. Daarom is het heel belangrijk de natuur op te zoeken en die op je in te laten 
werken en jou opnieuw gaat leren wat te doen met deze energie. Zeker zoals ik al eerder 
aanhaalde, zal het je een vreemd gevoel geven van leegte en stilte en denk je werkelijk 
dat je alleen op de wereld bent. Na een poosje gaan zaken opvallen en ga je op andere 
dingen letten en ook zien. Hoe meer je in de natuur verblijft des te meer zul je zien dat de 
leegte een druk geheel is wat tot in de perfectie toe is geregeld. Of het een spin is of een 
mier, als je ze volgt zie je dat het hun niet uitmaakt in wat voor een wereld ze zijn. Een 
mooi voorbeeld is; als bij een hevige regenbui een mierennest overstroomd wordt zie je 
kort nadat de regen is weggetrokken dat ze aan de slag gaan om weer alles te herstellen. 
Of ze brengen het nest naar een veiliger plaats. Dat laatste is al een heel mooi voorbeeld 
want wat doen de mensen. Men gaat dagen weken treuren, wachten op hulp en gaan 
weer op de plaats bouwen waar alles mis is gelopen! Alleen hierin zie je hoe 
gehersenspoeld en hoever de mensheid van de natuur verwijderd is. Men wil niet meer 
leren of men kan het niet. Dat niet kunnen leren is de meest voorkomende reden omdat 
men nagenoeg helemaal energiedood is.  

Nu er ook bewezen is dat juist in het niets de meeste energie is, gaat het de goede kant 
uit in de energiewereld voor de mens. We weten dus dat we vanuit de zogenaamde 
leegte ook onze kracht kunnen halen, overigens wat vele mensen in de energiewereld al 
weten. Maar door de huidige wetenschap heeft men dat gedeelte van absoluut niets, 
weten open te leggen en zelfs weten te bewijzen. En daar in dat niets was het systeem 
al heel lang bezig zonder dat ze er erg in hadden dat het wel iets deed aan de mens en 
zijn omgeving. Met de introductie van elektriciteit kwam ook heer Tesla die deze 
elektriciteit uit het niets haalde. Collega’s lieten ook zien dat andere frequenties ziektes 
konden genezen zoals kanker. Toen dat naar buiten kwam werd alles vernietigd en 
verdween de knowhow net zo snel als het gekomen was. Nu komen deze methodes en 
theorieën weer te voorschijn en zien we beetje bij beetje dat uit het niets alles gehaald 
kan worden. In het niets zijn veelal de oerenergieën te vinden en zijn de frequenties die 
alles mogelijk maken. Het leveren van energie maar ook het bepalen van de menselijke 
gezondheid komen vanuit het zogenaamde niets. En hier zijn we dan tegelijk in de 
wereld waar de mogelijkheid is dat we gehele systemen, denkwijze maar ook handelen 
van mensen kunnen omgooien via deze energie. 

Nu denk je zeker aan dure apparaten, zoals men de CERN gebouwd heeft, en vele 
zaken waar we geen weet van mogen hebben. Maar wij mensen kunnen het zonder deze 
dure apparaten. We hebben mensen die bovennatuurlijk zijn. We hebben mensen die 
meer gaven hebben dan dat ze zelf weten en we hebben mensen die we tot voor kort als 
waanzinnig uitmaakten en alsmaar belachelijk moesten maken over hun denkwijze. 
Uiteindelijk heeft elk mens een gave en is er toe in staat om te werken met energie en 
de daaraan gekoppelde frequenties.

Om weer toegang te krijgen tot deze krachten is het belangrijk om open te staan voor 
de vele zaken om je heen. De natuur is een mooie start maar denk ook aan wat er 
gebeurt als je alles ziet vanuit een verliefde hoek. De wereld is dan ook anders en je 
gedrag maar ook je gevoel is opener en aangenamer. Wat let je om niet dag in dag uit 
verliefd te zijn op wat er om je heen gebeurt en op de mensen die je steunen en er zijn 
voor je? Het is zaak dat je in die “verliefdheid” gaat werken en het geheel ziet als een 
spel waar je van buiten uit mee doet en stopt wanneer jij wilt. DAN is er een vrijheid 
ontstaan waarmee je kunt gaan werken. 

Het is nu zeker duidelijk dat alles gekoppeld is aan energie en die energie kunnen we 
omzetten naar wat wij zelf denken nodig te hebben in ons leven. De kracht, de combinatie 
verliefd gevoel en de daaraan gekoppelde energie, is wat het systeem ons alsmaar 
probeert af te pakken en te onderdrukken door ons te bombarderen met negatieve 
energie, haat en nijd. 

Laten we terug gaan naar weer contact te zoeken met ons eigen energie en laat je gevoel 
eens zijn loop gaan en handel naar wat je gevoel zegt. Twijfel niet en ga er niet zogenaamd 
(systeem denkend) logisch nadenken maar laat het gevoel jouw volgende zet bepalen. 
Ga ervoor en vertrouw op de gevolgen en zie wat er voor een ommezwaai er zal komen
in je leven. 

- 	Contact zoeken met moeder natuur is de eerste stap.

- 	Geloof in je gevoel is zeker op de tweede plaats.

- 	Vertrouwen hebben in het goede is een goede derde. 

Met alle zaken die ik gedaan heb en waar ik nog mee bezig ben, merk ik dat mensen die 
persoonlijk worden en respect verliezen de grootste verliezers zijn. Begint men op die 
manier te schrijven of te praten weet ik dat ik de slag gewonnen heb wat er nog ook gaat 
komen. Zelfs grote mensen vanuit de bekende club hebben zo hun slag verloren. Dat zie je 
dan in de energie en het gevoel wat vrij gaat komen. Een perfect voorbeeld was de aanval 
op onze luchthaven waar iemand begon te schelden en te tieren en hij zou wel mij eens 
een lesje leren. Na 5 minuten draaide de man totaal om en liep gebarenmakend weg met 
de woorden “ondanks alles heb ik bewondering voor het werk wat je doet”. Zijn energie 
was uitgeput, leeg en alle bedreigingen al het geschreeuw en alle agressie was niets 
anders dan een onmacht van een mason die zijn einde nabij was. De strijd was gestreden 
door simpel correct te blijven, lachen en de tegenstander zijn zwakheden aftasten en 
bewerken.

Frequenties zijn erg belangrijk en vandaar dat het systeem bezig is met een CERN in 
Zwitserland en de HAARP op vele plaatsen op de wereld. Dat laatste (HAARP) om het 
weer en veel meer, te controleren. Deze twee grote energiebronnen zijn nu bezig om vele 
storingen in het menselijk leven te veroorzaken en dat wordt dan nog eens versterkt door 
alle apparatuur om je heen. De telefoonpalen, WIFI en alles wat draadloos is, is allemaal 
in een snel tempo gekomen omdat het systeem merkte dat zij de grip op de mensheid 
aan het verliezen zijn. Ondanks deze noodsprongen is het voor het systeem nog lang niet 
gewonnen (en zal niet winnen) omdat de natuur en de mens een veel grotere bron is die 
alles weer ongedaan kan maken. Als we de krachten en samenwerking met de natuur
zouden bundelen kan men in de energiewereld alles aanpakken al vecht je tegen miljarden 
projecten. Het systeem maakt een grote kardinale fout en dat is dat men denkt via 
apparatuur zaken te 
kunnen winnen. Maar men vergist zich sterk in de kracht van natuur en mens die geen 
miljarden nodig hebben om via machines de baas te zijn over anderen.

We zijn nu beland in de kracht die we allemaal kunnen gaan opnemen en waar we mee 
kunnen gaan werken en dat is de kracht die uit liefde ontstaat. We moeten weer in gaan 
zien dat wat er ook gebeurt om je heen het niet op te lossen is met haat en met aanvallen. 
Dat is wat het systeem ons doet geloven maar als je simpel kijkt; alles wat er nu duizenden 
jaren is gebeurd en is misgelopen is ontstaan uit haat. De wereld is aan het verruwen en 
er is geen wederzijds respect meer maar het ergste is dat wij mensen tegenover elkaar 
staan en niets meer met elkaar doen. We zijn eenlingen geworden die te zwak zijn om
iets te bereiken en te zwak zijn om door te gaan als mens. Daarom zijn we gedaald onder 
de status van de dierenwereld wat een trieste constatering is. 

Menselijkheid is een vies woord in zowel het systeem als in de vele geloven. Geloven die 
samenhangen met het systeem en niets te maken hebben met het bijstaan van de 
mensheid. Men zal de ogen moeten gaan openen, gevoel weer moeten activeren en alles 
wat goed is weten te signaleren en er weer mee gaan werken. Energie en frequenties die 
nodig zijn komen vanuit het goede en dat als men het zelf wil. Geloof is niet geloven in een 
God, Boeddha of Allah of een andere almachtige. Geloof is het geloven in jezelf, jouw kracht 
en de algehele energie die deze kracht voedt. Alle ritualen spreken er over, alleen niemand 
begrijpt kennelijk over welke kracht men spreekt en waar die te vinden. 

- 	Nee, deze kracht is niet toe te eigenen door die van andere mensen af te nemen. 

- 	Nee, deze kracht is niet op te wekken door kinderen te misbruiken of te doden. 

- 	Nee, deze kracht is niet overdraagbaar door in goden te geloven of alsmaar ritualen uit
te voeren.

De absolute kracht is gebonden aan liefde, liefde naar elkaar toe en ook dat kan niet 
afgedwongen worden en daarom is die kracht ook niet overdraagbaar! Het is zaak dat we 
gaan beseffen dat wij de krachten zijn. Wij zijn deel van deze energie en de bron die wij 
allemaal zonder dat we het weten, in ons hebben. De groten der groten zijn verdwaald in het 
zoeken naar deze kracht en ze weten dat ze deze kracht niet kunnen bezitten. Men denkt 
deze te vinden via machines en ritualen en het is NU de tijd om de ware kracht aan te 
spreken om het geheel totaal om te gooien en voorgoed af te rekenen met geloof en hun 
meesters.


 
NAAR HOOFDSTUK 56

 

 

 

"Being human is helping each other"


 

Please enjoy this site, learn the way of never-ending health and for living a better life 
by finding your path in a World of Positive Energy.

A special thanks for all the people who support this site.

 

Facebook icon
Twitter icon
Linkendin icon
google icon


Due to the many visitors on this website, we are experiencing some delays in answering.
Your e-mail will be processed in the order it was received, 
but if you get no response to your e-mail within 2 days please write/submit again.