Banner world

 

 

   HOME 
    Books Web


   Books Printed 


   Health 


   Presentations


   Soul Drawings


   Video lectures 
   English


   Video lezingen 
   Dutch


   Positive Blog


   Curriculum writer


   Contact
   Side Index

Web design 
John Baselmans
 

Spatie

 
You can change this website in over 66 languages

 


 

"Het Energiniale leven, Vrijheid en Liefde"

Vrijheid en LiefdeHOOFDSTUK 11

11-1 Wat maakt jouw leven vrij en liefdevol

Ondanks dat we het allemaal al doorgenomen hebben is het misschien belangrijk dat we 
voor de duidelijkheid toch even zaken op een rijtje gaan zetten. We hebben het over vele 
zaken gehad en we zijn er zo diep mogelijk op ingegaan wat er mogelijk is om vrij te leven 
in een prettige omgeving.

We hebben het in het verleden gehad over:
- 	Universum
- 	Paralleluniversum
- 	Hologram 
- 	Matrix
- 	Frequenties

Het is goed dat we het leven gaan zien vanuit het nu en wat er nu gaande is. We hebben 
de huidige situatie doorgenomen maar ook vele zaken aangehaald die iedereen voor 
zichzelf kan doen om zaken aan te passen in zijn leven. Daarom wil ik meteen verder 
gaan met enkele belangrijke citaten van dit boek en deze herhalen en zelfs nog wat 
aanvullen. Het is de bedoeling om je nogmaals te laten zien wat er werkelijk gaande is, 
hoe wij zaken om kunnen zetten naar onze vrijheid en samen een leven kunnen 
verwezenlijken met wederzijds respect.

Veel is aan jezelf te danken en alles hangt af hoe jouw instelling is! Zo komen we terecht 
in een paradijs zoals jij het wilt zien maar ook zult beleven. Dat laatste is belangrijk want 
doordat je het werkelijk gaat beleven is je instelling positief en zo ook je uitstraling en het 
werken daaraan en ernaar toe. Dus willen we gaan veranderen, zullen we moeten gaan 
beginnen bij ons zelf.

Op een gegeven moment stelde ik de vraag; “Waarom wordt de ene een miljonair en de 
andere een zwerver en denkt de een van de ander dat deze een vrij leven heeft?” Deze 
vraag beantwoordt direct wat ik eerder stelde en dan praten we over het beleven van alles 
om ons heen. Er zijn mensen die zich miljonair voelen zonder dat ze één cent op zak hebben. 
Miljonair kan namelijk ook zijn dat je je zo goed voelt dat je de wereld aankunt. Dat is 
veelal gekoppeld aan je energie die zodanig hoog is dat je niets vreest en alles overziet. 
Dat is wat het systeem absoluut niet wil hebben laat staan dat ze dat promoten. Alles wat 
ernaar kan leiden dat je je beter gaat voelen dan je omgeving moet zo snel mogelijk met 
angsten, ziektes en pijnen onderdrukt worden. Het is dus zaak dat je je energie zo op peil 
hebt dat je zaken blijft overzien en ziektes en angsten kunt weren. Dat maakt je al 
grotendeels onafhankelijk en zo dus ook vrij van het geheel. Ondanks de vele regels, 
wetten en beperkingen zie jij een uitweg en voelt het voor jou niet dat je gebonden bent 
aan wat dan ook. “Kom maar.... er is een tegenenergie voor alles wat op me afkomt” is 
een instelling die je al ver kan brengen naar de weg van vrijheid en liefde.

Doordat je boven de angsten en alle misstanden staat ga je ook zien wat je tegenstander 
ziet en wat ze te verbergen hebben. In dit geval is dat het systeem maar het kunnen ook 
mensen zijn die je juist de grond in willen stampen. Met dat gegeven en die energie als je 
hoofdbron, zijn deze zaken een open boek en is snel in te grijpen als er iets negatiefs op 
je afkomt.

Datzelfde hebben we bij elektriciteit- en frequentievervuiling. We weten dat het er is en 
het is momenteel zulke vormen aan het nemen dat ik durf te stellen dat de derde 
wereldoorlog al lang gaande is via deze weg. We weten wat het systeem aan het doen 
is en dan is het zaak dat jouw energiepeil boven die van deze vervuiling uitkomt. Het is 
zaak dat je ingrijpt waar jij in kunt grijpen om je heen en dat op de plaatsen waar jij bent. 
Je hoeft niet de nieuwste I Phone te hebben! Een telefoon is om te bellen en er zijn nog 
oudere systemen die dat werk perfect doen en dat zonder schade aan de mensheid. 
Waarom die WIFI thuis? Wil je jezelf en je kinderen dagelijks dood stralen? Waarom 
die magnetron die een van de gevaarlijkste apparaten is in een keuken? En waarom 
die krachtbronnen van elektrisch koken terwijl simpel gas al het werk doet? Zo zijn vele 
zaken rond en in je huis die zelf uit te bannen zijn en zo te maken dat je minder aan deze 
stralingen bloot staat. Je kunt verder gaan en bijvoorbeeld die ruimtes waar je veel bent, 
beschermen tegen externe frequenties en stralingen. Deze methodes zijn te vinden op 
internet. Dat alles maakt van je leven weer een leven met de natuur wat onze oerbron is. 

Wat een belangrijk gegeven is, is wel wat ik geschreven heb over, dat “leeg zijn” ook een 
massa heeft. Net zoals we al eerder aangehaald hebben in de wereld van ons Universum 
waar het zogenaamde lege gedeelte vele malen meer massa heeft dan het zichtbare 
tastbare gedeelte. Dit is het belangrijkste wat ik alsmaar blijf herhalen in mijn boeken. 
Wat wij zien als “niets” is meer dan wat we met onze ogen en apparatuur kunnen zien! 
Wat leeg is, is veel voller in massa dan wat wij aannemen dat vol is! Dat is in de 
kwantumleer een van de eerste zaken die ze achter zijn gekomen en eigenlijk alles wat 
wetenschap is door elkaar heeft gehaald. Stel je nu voor dat ons Universum overvol is 
van energie op die plaatsen waar wij alleen zwart en niets waarnemen! De massa in het 
Universum op die plaatsen waar wij niets zien is honderden malen groter dan die van 
sterren en sterrenstelsels! Daarom is het belangrijk om te gaan beseffen dat we niet 
vechten tegen alleen wat we zien maar ook tegen het niets. Dat verklaart dan ook die 
zaken zoals, dat je moe bent terwijl je totaal niets doet. Want al doe je niets je energie 
is bezig om zaken op te pakken of weer aan te passen. Je ziet het niet maar voelt het wel.

Om even terug te komen op het menselijke, is een belangrijke regel de volgende; 
Zonder respect klappen al deze registers dicht en is er geen kans van slagen in welke 
doel je ook wilt bereiken. Een regel die alle wetten opzij zet en alles verklaart hoe je je 
weg aan moet pakken. Door zonder respect te werk te gaan ben je al bij voorbaat negatief 
bezig en dat heeft een negatieve werking in de energiewereld. Dat wil zeggen dat men 
niet de mensen persoonlijk aan moet vallen maar op hun handelen en in hun functie. Dat 
is wel het belangrijkste van elke strijd. Men ziet alsmaar dat mensen persoonlijk door het 
slijk gehaald worden en dat er min over elkaar geschreven of gesproken wordt. Dat is 
een uiting van dat je je zaken niet zeker bent en dat je met lege woorden toch nog iets 
wilt bereiken. Duidelijk is dan ook dat je onzeker bent in je zaken en aan wilt pakken via 
een negatieve energie. Dat is hetzelfde als je gaat vechten of verbaal tekeer gaat naar je 
tegenstander toe. Je weet dan al, ik verlies, en je verliest dan je grip. Respect is een 
woord wat we veel over lezen maar weinige weten de betekenis ervan. En dat is iets 
wat je altijd in je achterhoofd moet houden wat je ook aan bevechten bent. Het is tegen 
de energie dat je bezig bent en het is dezelfde energie die jij bezit. Dus pas op, het komt 
bij je terug in een vorm waar je zelf dan moeite mee zult hebben. 

Zo kwam ik dus bij de uitspraak: “Door negativiteit naar buiten te brengen komt dat net 
zo snel weer terug naar jouw lichaam”. Wat alles zegt en waarvoor gewaakt moet voor 
worden anders kun je door het terugkaatsen van deze negatieve energie zelf in 
problemen geraken. Je ziet bij veel klokkenluiders, actievoerders of mensen die overal 
tegen schoppen dat na een bepaalde tijd zij de strijd verliezen of er psychisch aan 
onderdoor gaan omdat ze de zaken niet meer met de volle aandacht kunnen aanpakken. 
Dat komt doordat hun eigen energiepeil gedaald is tot een minimum.

Het is belangrijk dat wat je ook doet in je leven, het simpel moet maken. Door het eerst 
simpel te maken komt de kern tevoorschijn. Zo doorzie je vele zaken en is de ware kern 
te zien en aan te pakken. Dat samen met een dosis gevoel en je bent verzekerd dat je 
alleen bezig bent met die kern en niet met alles wat er omheen gebeurt. Dat maakt dat 
je direct en zeker kunt handelen. Maar het betekent ook dat je dus veel energie bespaart. 
Alles wat eromheen zit heeft totaal geen nut om energie in te stoppen. Daar valt ook het 
persoonlijk worden onder en die mensen die je bevecht zonder enig vorm van energie. 
Het zijn niet die personen maar hun energie die verdwaald is en daar gaat het om. Door 
persoonlijk te worden, worden er veelal vele bijzaken erbij gehaald die dan op persoonlijk 
vlak zijn en kan het zelfs leiden tot rechtszaken die nergens voor dienen en je tegenstander 
gebruikt die alleen om af te leiden van de kern.
Als je deze nevenzaken aan gaat pakken en zo je tegenstander bevecht verlies je dus 
energie. Dat is ook wat er gebeurt bij de zogenaamde leiders van clubjes, werk, kerk, 
popgroepen enzovoorts. Zij doen niets anders dan hun “slaven” uitmelken voor hun 
eigen kracht, om hun eigen zwakke energie op te vijzelen. Dus nogmaals, het is zaak je 
daar tegen te beschermen en te zorgen dat je eigen energie altijd op peil is en 
concentreer je op de kern. Zo zal veel energie bespaard blijven en kun je op een 
gemakkelijke manier meerdere zaken aanpakken.

Doch na alles blijft het beste verweermiddel tegen deze rottigheid; behandel deze 
mensen met liefde en respect. Men ziet dan duidelijk dat de maatschappij en hun mensen 
niet zo blij zijn met mensen die liefde uitstralen. Ondanks dat ze rottig doen tegen je weet 
die persoon niet te handelen als je hen correct blijft behandelen. Let wel, het systeem 
kent geen liefde en daar valt in veel gevallen ook de kerk onder, al pretenderen ze 
anders. Maar de kerk weet door listig te zijn mensen zogenaamd met liefde te 
bestoken en zo te winnen voor hun geloof (lees dat laatste als geldbuidel). Liefde is 
een oerenergie die te voelen is en veel “liefde” uit het systeem en geloof heeft een 
nare frequentie die ver van de ware liefde staat.

Volgens het systeem moet je zaken zwaar en serieus zien en er wordt van je verwacht 
dat je alle leugens en alle opleggingen klakkeloos accepteert. Je moet er naar leven en 
alles zo laten lopen als het van je verwacht wordt. Maar dan komen we even terug op ons 
verliefd stelletje wat niet direct een kracht is maar juist hun krachten bundelen. Dan valt op 
dat energie die zijn eigen weg gaat in staat is zich te bundelen en daardoor zoveel meer 
kan bereiken met die ontstaande krachten. Iets wat het systeem niet echt kan hebben want 
deze krachten kunnen een systeem links laten liggen en zeggen “dit is niet mijn zaak, we 
spelen je spel niet mee en het is ons leven”. Veelal is dit alles voor korte duur omdat het 
verliefd zijn geen stand houdt. Maar het is even belangrijk deze kracht op deze manier hier 
aan te halen om even te laten zien dat het er is maar we er nog geen goed gebruik van 
maken. 
De grootste zwakste schakel die het systeem kent is liefde. Het systeem weet dat liefde 
en krachten bundelen een geweldige ‘tool’ is voor die mensen die het wel voor gezien 
hebben gehouden in deze samenleving. Door elkaar lief te hebben is er een overdaad 
aan energie en nog wel positieve energie. Dat is iets wat de absolute tegenhanger is van 
wat het systeem probeert uit te lokken. Zie de oorlogen, haat en nijd maar ook de onvrede 
en het niet nakomen van overeenkomsten en het totaal niet hanteren van de wetten en 
regels zoals ze geschreven zijn. Het systeem doet er alles aan om onvrede uit te lokken. 
Ze slaan onschuldige dood, vergiftigen en verkrachten mensen en de elite misbruiken 
kinderen en slaven voor hun genot via hun ritualen. Al deze duivelse acties zijn er omdat 
men onvrede, haat en nijd wil zaaien onder de bevolking. Dat maakt duidelijk dat liefde 
geen optie is in hun boeken en er heel summier over geschreven wordt.

Dat is dan ook de reden dat de huidige maatschappij nog wel eens vreemde zaken laat 
gebeuren als mensen met de energie van liefde bezig zijn. Zie de oorlogen, aanslagen 
door eigen politieke leiders op openbare gebouwen waar duizenden mensen de dood 
worden ingejaagd! En dan nog blijven mensen, tot op heden, geloven in het goede en 
blijven liefde naar elkaar uitstralen. Iets wat het systeem moeilijk kan verkroppen. De kracht 
van liefde kent geen muren en ook geen beperkingen. Als we dat gaan beseffen en verder 
mee werken dan kunnen de heren politici en absolute top niets doen wat dat kan verbreken. 
Daarom is het systeem begonnen sinds 100 jaar om mensen te hersenspoelen (wat 
geloof is) maar ook via scholen kinderen bewust valse informatie te verstrekken. Toen dat 
niet het gewenste resultaat gaf creëerde men angstdaden om mensen voor alles bang te 
maken. Maar als je weet met de energie der liefde om te gaan, is er geen angst komt er 
ook geen angst en men zal altijd een weg vinden buiten de indoctrinaties om.

Ware liefde, let wel we praten niet over seks hebben of de hele dag met elkaar in bed 
liggen, kan al ontstaan tussen twee energiebronnen twee personen. Energie is altijd over 
te brengen naar meerdere bronnen. Dat maakt dat het systeem er geen vat op kan krijgen.
Het is niet iets tastbaars het is energie en is overal te vinden. Dat is de kracht die elk
 mens heeft, maar helaas niet meer in gelooft. We praten hier over de ware kracht wat we 
noemen de Solfège frequentie van 528 Hz. Deze frequentie van liefde heeft veel te maken 
met je vrijheid die je af kunt dwingen in deze wereld. Snap je nu waarom het systeem er 
alles aan doet om ons te overgieten met zware en zelfs dodelijke frequenties via de vele 
elektronische apparaten? Het systeem laat merken dat ze de macht aan het verliezen 
zijn en ze proberen op deze manier nog hun macht te behouden en de mens te binden 
aan dit verziekt systeem. 

De absolute top weet van deze wereld en dat de 528 Hz de ware liefde is. Vandaar de 
explosie van stoorzenders omdat men ook weet dat liefde voor vrijheid zorgt. En op liefde 
samen met vrijheid heeft dit systeem nog steeds geen duidelijk antwoord en doen ze er 
alles aan om de mens daar ver van weg te houden. De kracht is in onze handen. Wanneer 
gaan we dat beseffen?

Om aan te halen wat werkelijke liefde is even dit rijtje nog eens om het niet te vergeten:
- 	Ware liefde is je leven zo inrichten dat je zo min mogelijk negativiteit om je heen hebt. 
Nee, je kunt zeker niet alles ontlopen maar je kunt je zo instellen door zelf positiviteit uit te 
stralen zodat het negatieve geen vat op jou kan krijgen. 
- 	Ware liefde is echt niet dag in dag uit op elkaars lip zitten en dag in en dag uit de liefde 
bedrijven.
- 	Werkelijke liefde is ook niet het overdreven met elkaar omgaan en een spel spelen wat 
naar de buitenwereld getoond moet worden. 
- 	Ware liefde komt vanuit je binnenste, je hart, je ziel, die simpel de juiste frequentie 
uitstraalt op het juiste moment. 
- 	Ware liefde is dat wat je aan je naaste doorgeeft niet gepaard gaat met uiterlijk, ego of 
om eigen gewin. 
- 	Ware liefde is een impuls vanuit het binnenste en een uitstraling die herkend wordt door 
die persoon of groep waar je deze impuls naar stuurt.
- 	Ware liefde is een impuls een trilling die een prettig gevoel 	geeft.

Bij deze bovenstaande regels is het belangrijk om de volgende aanvullende regels in 
gedachten te houden:
- 	Verspeel geen energie aan de spelletjes van het systeem. 
- 	Begin met je verliefd te voelen op welk doel je ook gaat stellen. 
- 	Zet je antennes op maximale ontvangst en laat alle energie binnenkomen die je denkt 
nodig te hebben. 
- 	Wees niet bang een ADHD figuur te worden want we weten al geruime tijd dat ADHD niet 
bestaat maar dat het juist personen zijn met extra energie. 
- 	Ga je gevoel aanspreken en laat je gevoel zeggen wat er moet gebeuren. 
- 	Als belangrijkste, vertrouw je gevoel en vertrouw op de informatie die binnenkomt, hoe 
vreemd deze ook kan zijn.
- 	Zoek hulp en kijk hoe moeder natuur zaken aanpakt en neem dat over.
- 	Pak alles wat energie is vanuit de natuur.
- 	Handel niet uit wraak maar vanuit je hart en ziel (liefde)

Een wijze les leren we nog altijd van onze oudjes, ze zeggen gemakkelijk “ja” ondertussen 
denken ze “nee” en doen wat zij willen. Zij werken veelal met dit principe en dat kan omdat 
ze veelal vrij zijn van banken, hypotheken en bezittingen. Ze bezitten puur alleen het leven en 
het instinkt om te luisteren wat hun gevoel aangeeft. Waarom zou je eerst oud moeten 
worden voordat je volgens dit principe gaat leven? Wat houdt je tegen en waarom die 
eeuwige zin van “als ik later gepensioneerd ben ga ik dat doen”! Velen halen het pensioen 
niet en velen kunnen ook niet veranderen als ze eenmaal met pensioen zijn, dus waarom 
wachten? Als je ziet hoe oudjes met elkaar omgaan dan vraag je je af waarom zij wel en 
ik niet. En zo hebben we weer vele vragen waarvan het antwoord is; omdat we ons op laten 
slokken door een systeem. We geloven niet in onze eigen krachten, onze vrijheden laat 
staan in onze energie. 
Komen we nog even op een ander belangrijk punt; we zien dat men met het gerecht gaat 
dreigen. Laat ze dreigen maar NIET uitvoeren. Doe wat ze willen en wat ze stellen en ook 
dan zie je dat de deurwaarder en de gehele rechterlijke maffia je met rust zullen laten. Het 
gerecht is de speelplaats van het zieke systeem; alle advocaten, juristen en rechters zijn 
een verlengde van het systeem. Buiten dat ze je financieel de grond in werken, hanteren 
ze de wetten en de regels zo dat altijd de top het zal winnen. Er is geen recht in het 
rechtssysteem en juist in die hoek van de maatschappij is er een zware corruptie. Rechters 
kunnen niets anders en het gehele justitieel apparaat is afpersbaar en wordt ook afgeperst 
door de machtigen der machtigen. Dus, waarom energie verspillen aan je “recht halen” als 
er geen recht is! Besteed je tijd om via de energiewereld deze mensen aan te pakken als 
het nodig is. Ze verwachten namelijk dat je tegenstand zult bieden en ze verwachten 
helemaal niet dat je het zogenaamde onrecht laat gaan. Het systeem kent het niet en weet 
hier ook geen antwoord op. Het antwoord van liefde en begrip, wat velen niet begrijpen 
wat het is, is wat het systeem lam legt. Vanuit het systeem verwacht men tegenstand en 
tegensputteren en daar zijn ze op getraind. Niet als men zegt “u heeft gelijk of laat maar”.

Je moet gaan beseffen dat het geen opgeven is en zeker niet meedoen aan de wereld van 
dit vuile systeem. Maar het is een vrijheid creëren die ongekend is. De mens is van nature 
een wezen dat moet vechten en denkt op te moeten komen voor zijn idealen, en dat is een 
vast gegeven waarvan het systeem er ook vanuit gaat en gretig gebruik van maakt. Maar 
een mens kan meer want deze vrijheid hoef je niet te creëren, je bezit hem al! En daar zit 
het sterke punt van elk persoon. Door niet in te gaan op de provocaties en niet in te gaan 
op de vallen die gezet worden, is er geen reden om verder mee te gaan in deze opzet 
vanuit het systeem en het geloof. En met die vrijheid zijn vele wegen te bewandelen.

Hoe men deze kracht en energie kan vinden, en wil je werkelijk elke moeilijke situatie ook 
heel doorkomen of zaken willen aanpakken, zul je de connectie met de natuur weer moeten 
vinden. De natuur bezit alle antwoorden van elk menselijk probleem. De natuur weet 
miljarden jaren stand te houden en de mensheid is nog maar een beginneling in dat geheel. 
Alle antwoorden zijn te halen uit de natuur net zoals alle energie, en zoals ik al schreef 
daarom worden we nu in betonnen blokken gestapeld 3 tot 100 verdiepingen hoog om zo 
afgezonderd te blijven van onze natuur. Het systeem laat hun complete werkwijze openlijk 
aan ons zien en wij zijn zo gehersenspoeld dat we niet meer zien waar onze bron is en 
waar die te vinden. 

We kunnen eens gaan starten met samen het punt te bereiken waar we aan het algemeen 
belang denken en aan het geheel. Als we op dat punt komen zijn er geen limieten meer en 
zullen we met een razende snelheid kunnen gaan werken aan een geweldige toekomst. 
Door de connectie met de natuur en de daaraan vastgekoppelde energie zal het ook 
gemakkelijker worden weer samen te werken want dat is de overleving geweest van 
moeder natuur. Nu nog weet de natuur stand te houden puur omdat alles EEN is en samen 
het probleem aanpakt. Daarentegen zakt de mens verder in de afgrond en verliest elke 
connectie met het geheel. 
 
Wij mensen weten bij de geboorte al precies welke weg wij moeten gaan maar dat wordt 
ons in een snel tempo afgenomen door veel informatie in die persoon te pompen wat totaal 
niet relevant is en nergens toe bijdraagt. De reden daarvoor is dat men vanuit het systeem 
bang is dat er afgeweken wordt aan die ene doodlopende visie die al duizenden jaren 
gesteld is. Het is te doorbreken door onze kinderen deze informatie te blijven geven en dat 
zij zelf weer gaan beslissen wat wel relevant is en wat niet. We kunnen met de huidige 
technieken ver buiten alles om gaan werken en onze hersenen activeren om weer meer 
contact te hebben met de kern van het leven. Laat elk kind zijn weg gaan en we krijgen de 
generatie die het huidige systeem kan laten vallen. Daardoor zal er een totaal nieuwe weg 
ingeslagen kunnen worden die weer aansluit aan onze totale energie. Maar er is een ding 
heel belangrijk en dat wil ik nog extra duidelijk maken en dat is; weerstand, agressie en 
tegen zaken ingaan heeft in duizenden jaren bewezen geen werking te hebben op het 
systeem. Klopt ook, omdat deze vanuit de negatieve energie komt. Daarom is het belangrijk 
om vanuit de positieve energie te werken van liefde, begrip en eenheid. 

Het mooie van energie en liefde is dat deze niet direct vastgekoppeld hoeven te zijn aan
een groep of een organisatie. Men hoeft geen naam of centraal punt te hebben. Daar moet 
men ook aan denken want een eenheid kan er ook zijn al woon je op grote afstanden van 
elkaar. Afstand is geen obstakel in de energiewereld omdat we allemaal aan elkaar 
gekoppeld zijn en tijd, zoals je ook weet, is een menselijk opgelegde beperking. Liefde zal 
die werking hebben waar het systeem absoluut geen antwoord op heeft. Dat kun je 
teruglezen in de vele geschriften en dat zie je ook aan de manier van handelen vanuit het 
systeem. 

Jij moet vertrouwen hebben in jezelf en dat jij jouw zaken aankunt. Dat vertrouwen kan 
versterkt worden als je weet dat er altijd energie is die achter je handelen staat. Je bent 
NOOIT ALLEEN, je bent altijd een deel van de totale energiebron. Dat maakt dat jij alleen 
zaken kunt veranderen, aanpassen en zetten zoals jij denkt het beste is. Dat gebeurt 
zolang het positief is en geen ander schaadt. Alle handelingen vanuit ego, eigen gewin 
zullen nooit slagen en zullen altijd na verloop van tijd weer ongedaan worden gemaakt 
door dezelfde energie.

Het “vreemde” gevoel zijn de tekenen van de ware energie. De energie die jou de weg 
laat bewandelen die voor het geheel nodig is. Het is het vertrouwen wat je moet hebben 
en je zult moeten geloven in die weg die alsmaar voor je open gaat. Iedere keer als je 
denkt “dat is het” opent er weer een andere weg en moet je weer keuzes maken. Dat 
maakt dat er geen einde is, er is altijd een links en een rechts dat je in kunt slaan en het is
je gevoel die je aan kan geven wat de beste keuze is in het geheel. Je gevoel, dat vreemde 
gevoel, is je vertrouwenslijn die het beste voor jou uitzoekt. Ja, het kan soms lijken dat je 
totaal de weg kwijt bent maar later als je dat stuk hebt afgelegd en dat deel kunt overzien, 
merk je dat dat stukje van de weg nodig was om de kennis op te doen wat nodig is in de 
rest van je nog af te leggen leven. Niets is voor niets en elke gebeurtenis, hoe klein deze 
ook is, is nodig om je te vormen om zo een deel te zijn van de energiebron. 
 
Als voorbeeld hebben we de natuur, die heeft nog steeds alle energie die ze miljarden 
jaren ook had. Dat is omdat de natuur haar contact met de bron nooit verbroken heeft. 
De natuur weet keer op keer zaken, of te herstellen of aan te passen die wij alsmaar 
vernielen of afbreken. Dus datzelfde aanpassen kunnen wij als mens ook doen. Al zijn er 
mensen en een systeem met slechte bedoelingen, is dat allemaal te overschrijven via 
deze energie. Het is duidelijk dat de natuur de plaats is waar elk mens weer zijn krachten 
terug kan vinden en het is aan iedereen zelf om deze stap te gaan maken. 

Let wel, er is één simpele regel in de energiewereld en die is; energie van andere is niet 
te gebruiken zolang die geen algemeen belang dient. 

Zolang we die regel respecteren is er samen veel te bereiken en veel om te gooien. Men 
moet gaan beseffen dat in het leven alles draait om energie en deze energie zien en vind je 
bij jonge kinderen, natuur en hoofdzakelijk in jezelf als je deze weer terug kunt tracen en weer 
weet te activeren en te gebruiken. 


 
NAAR HOOFDSTUK 55

 

 

 

"Being human is helping each other"


 

Please enjoy this site, learn the way of never-ending health and for living a better life 
by finding your path in a World of Positive Energy.

A special thanks for all the people who support this site.

 

Facebook icon
Twitter icon
Linkendin icon
google icon


Due to the many visitors on this website, we are experiencing some delays in answering.
Your e-mail will be processed in the order it was received, 
but if you get no response to your e-mail within 2 days please write/submit again.