Banner world

 

 

   HOME 
    Books Web


   Books Printed 


   Health 


   Presentations


   Soul Drawings


   Video lectures 
   English


   Video lezingen 
   Dutch


   Positive Blog


   Curriculum writer


   Contact
   Side Index

Web design 
John Baselmans
 

Spatie

 
You can change this website in over 66 languages

 


 

"Het Energiniale leven, Vrijheid en Liefde"

Vrijheid en Liefde10-2 Leven met dieren

We hebben zojuist uitvoerig het gehad over moeder natuur en hoe zij weet te overleven 
in de vele aanvallen die wij als mens plegen. De dierenwereld heeft het iets moeilijker 
omdat deze voor de mens ook nog eens veelal gezien wordt als voedselbron en als
jachttrofeeën. Ja, het is vreselijk dat we onze dieren afslachten omdat we een kop, 
gewei of een deel van een dier aan de muur willen hebben puur om te laten zien hoe 
goed we kunnen jagen! Daarnaast slachten we alles wat 4 of meer poten heeft of een 
vin, en menen dat we dat nodig hebben als eten anders zullen we als mens het niet halen. 
Domme gedachtes van het menselijk ras wat steeds verder gehersenspoeld is door een 
ziekelijk systeem. Het respect naar dieren toe is er totaal niet en men ziet liever dieren 
op een dienblad als om zich heen rond lopend. 

Doch, ondanks dat weet de dierenwereld nog te blijven bestaan en zijn er nieuwe 
soorten die er nog steeds ontdekt worden. Soorten die zich aan weten te passen aan 
de nieuwe levensomstandigheden. Dieren zijn vreselijk flexibel als het gaat om 
aanpassen daar ze:
- 	Ten eerste verplaatsbaar zijn. 
-	Ten tweede een geweldige gave hebben en vertrouwen blijven hebben in het goede. 

In dieren kun je nog duidelijk de connectie met de energie zien en de manier van leven 
met elkaar of als eenling. Men weet elkaar te respecteren en de sterkste zal de leiding 
nemen om zo het roedel te sturen. Als we als mens deze stap al zouden kunnen maken 
waren we al heel ver. Bij de laatste stap zal een leider ook niet meer nodig zijn want 
dan werken we volgens een gezamenlijke energie. Dat is pas mogelijk als we begrijpen 
dat de huidige leiders geen leiders zijn maar parasieten die het menselijk ras af laten 
sterven. Een ware leider zagen we nog in de oeroude stammen bij bijvoorbeeld indianen 
en andere stammen op de wereld. Later zijn die leiders verdwenen toen het leiderschap 
zogenaamd onder de intellectuelen gezocht moest worden. Dat zogenaamde intellectueel 
zijn, was niets meer dan dat je gekoppeld was aan de bekende groep van ritualen en 
godsdiensten. Het ging niet meer om leiding geven als sterkste zijnde, nee, het was 
simpel het volk naar status slaaf brengen die nu al duizenden jaren gaande is.

In de dierenwereld zijn de ware leiders die, die weten wat het beste is voor hun roedel of 
hun groep. In de mensenwereld zijn de leiders de allerzwakste die met geld, verderf en 
met angsten kweken mensen onder dwang houden. Het ware leiderschap onder de 
mensen zagen we in het begin van het bestaan van de mensheid. Daarna is het 
systeem gestart met hun vuile praktijken en staan de meest zwakken nu als leiders aan 
de top.

Veel is te leren vanuit de dierenwereld want je ziet daar hoe groepen samen leven, altijd 
in harmonie. Even als opmerking, want ik hoor u al zeggen “en ze vechten alsmaar”. 
Vergeet niet dat de menselijke invloeden als frequenties, klimaatveranderingen en 
inmenging van de mens ook mee spelen in het gedrag bij de dieren. Ook de chemicaliën 
die zij binnen krijgen maken dat er agressieve soorten dieren zich aan het ontwikkelen 
zijn en dat er gedragsproblemen voordoen. Net zoals we bij de mensen onder onze 
jongere generaties zien. Zo zien we dus dat de dierenwereld meer te lijden heeft van 
onze aanwezigheid dan de plantenwereld. 

Maar terugkomend op de manier van leven; bij dieren zie je nog duidelijk het oerinstinct 
en het handelen zoals hun gevoel het aangeeft. Bij dieren zie je nog de ware energie en 
als je dichter bij hun bent voel je ook deze energie. Deze energie is echt niet alleen bij de 
belachelijke modegril van met dolfijnen zwemmen. De dolfijnen hebben dezelfde energie 
als elk ander dier. Het zijn de reclames die er omheen geschreven worden over de 
dolfijnen en de afkeer die gekweekt wordt tegen elk ander dier. ELK DIER kan mensen 
genezen en hen de nodige energie verschaffen. En dat is niet alleen bij dieren maar de 
gehele natuur inclusief de mens! Of het nu een dolfijn is, vis, slang, aap of welk dier je 
maar wilt knuffelen. Het is de indoctrinatie en angst die deze kracht bij ons tegenhouden.

Laten we eens gaan starten om dieren weer eens gaan te volgen hoe zij zaken oplossen 
of aanpakken en dan zul je merken dat het er niet altijd zo agressief is als dat het er bij 
een mens aan toe gaat. Dieren hebben respect naar elkaar en weten dat ze samen 
sterker staan dan alleen. Dieren stralen een pure energie uit en werken daar mee.

Dat maakt dat het interessant is om te starten weer de connectie aan te gaan met 
moeder natuur in al haar facetten. Ga de natuur voelen en zie hoe de natuur werkelijk 
alles geregeld heeft en voor alles een antwoord heeft. Het geduld, puur omdat er geen 
tijd bestaat voor de natuur, is al de grote stap naar de goede richting. Het is me 
opgevallen dat die personen die het verste zijn in de ommekeer van het systeem de 
meeste kracht halen uit en de connectie hebben met de natuur. Zelf probeer ik zoveel 
mogelijk te halen uit mijn grootste voorbeeld wat we om ons heen hebben. Dagelijks ben 
ik midden in de natuur en of het nu mijn dieren zijn de planten of dat torretje wat net voor 
mijn voeten gaat kruipen, elke keer is er weer een boodschap die ik probeer op te nemen 
en te verwerken. Alles wat ik tot nu toe heb bereikt in mijn werk en mijn leven heb ik te 
danken aan moeder natuur. Alles van wat ik naar buiten breng, komt van deze bron en 
deze bron is onuitputtelijk en niet te vernietigen, door niemand. 

Nu zijn we beland bij het meest belangrijke deel en dat is de natuur en het leven en de 
daaraan gekoppelde energie.10-3 Leven met alle energie om je heen

Planten, dieren het is allemaal aan elkaar gekoppeld en kan niet zonder elkaar. Het is 
een en het is die energie die men denkt te kunnen negeren en zelfs vernietigen maar 
dat is een onmogelijke zaak. We kunnen elk dier uit laten sterven, de laatste boom 
kappen en het laatste druppel water vergiftigen doch de natuur zal terugkomen omdat 
deze altijd een antwoord heeft op wat haar aangedaan wordt. We zien dat uit de 
geschiedenis zover we die weten en hoeveel keren grote delen van de planeet compleet 
omgegooid zijn. We hadden mega grote dieren hier rond lopen, de aarde kon deze niet 
meer aan en de natuur creëerde kleinere soorten dieren. Hetzelfde met de planten maar 
ook met de mens zien we nu dat we vele andere soorten en groottes hebben gehad. 
Het is een komen en gaan in de natuur puur omdat deze natuur wil overleven.

De natuur is de beste leermeester voor ons menselijk ras. Nee, we zijn machtiger en we 
hebben geen natuur nodig. Wij maken onze eigen wetten, eigen regels en we doen er 
alles aan om alles te controleren. Dat heeft ons gebracht dat we nu al duizenden jaren 
slaaf zijn van een geheel waar we niet van weten wat men van ons verwacht. We zijn 
zombies levend van de ene dag in de ander. Wachtend dat we weer wat geld krijgen, 
verslaafd aan vele soorten drugs maar ook verslaafd aan vergiftigd en gemanipuleerd 
voedsel en water. We geloven in onze ondergang en we werken er dagelijks aan mee 
om deze ondergang werkelijkheid te laten worden want onze hersenen zijn op die manier 
geprogrammeerd. Kijk op je TV, computer of je mobiele speeltjes, dag in dag uit wordt 
ons verteld dat de wereld aan het vergaan is!

Dan hebben we een natuur die dag in dag uit doorgaat met dieren te onderhouden en 
planten te laten groeien. Ondanks de tegenslagen gaat de natuur door en overwint! 
Wat vroegere steden waren zijn nu weer oerwouden en wat eens een woestijn was is 
nu weer begroeid en is een plaats voor de dieren- en plantenwereld. We geloven in de 
onzin van klimaatsverandering. We geloven in de onrust en in al onze bedreigingen. 
Maar we zijn een ding vergeten en dat is dat WIJ onze eigen bedreiging zijn. Er is niets 
wat bedreigend is en er is niets wat ons uit wil roeien. Dat doet de mens zelf!

Nu we dat weten gaan we werken aan een wereld waarin we gaan leven zoals moeder 
natuur ons meegegeven heeft bij ieders geboorte. We zijn energiebronnen en iedereen 
kan daar mee werken mits je maar in gaat geloven dat je machtiger bent dan welke 
hoge piet dan ook op deze wereld. Mooier nog, je bent verder als je de energie 
beheerst want de huidige top en mensen die menen jou de baas te zijn, doen dat 
omdat ze hun energie hebben verloren en door bluf, ego en angst deze proberen te 
verbergen.

Hoe meer iemand dreigt, hoe meer iemand je angsten aanpraat of probeert je onder 
zich te krijgen des te duidelijker is dat die persoon twijfelt aan zijn eigen energie. 
Het moorden wordt gedaan daar men bang is van je energie en men denkt dan door 
een einde te maken aan je leven dat de energie over zal gaan naar diegene die de 
moord heeft gepleegd. Dat lees je in vele ritualen van diverse clubjes waar jonge 
kinderen/baby’s vermoord worden (wat zij offeren noemen) om zo de pure energie 
over te nemen. Doch, men ziet keer op keer en ook daar is de geschiedenis duidelijk in, 
daar zal de energie niet naar deze personen toegaan. Je kunt honderden, duizenden 
mensen vermoorden of offeren maar je zult niets van de energie van deze mensen 
ontvangen. Je basis van bestaan is niets meer dan dat je nog leeft op angsten van de 
overgebleven mensen die meer en meer jouw energie nemen! 

Het is een simpele regel in de energiewereld en die is dat energie van andere niet te 
gebruiken is zolang hij geen algemeen belang dient. Dat maakt dat men mensen 
zoveel mogelijk energieloos wil maken om zo met hun eigen overgebleven lage 
energiepeil de macht over anderen te nemen. Energie is een geweldige bron maar hij 
beschermt zichzelf ook en dat zien we heel duidelijk in de natuur.

Bewijzen zijn er ten overvloede zeker in de natuur maar ook onder de mensen. 
Zo zien we dat wat we werkelijk willen ook zal slagen zolang het bijdraagt aan het geheel. 
Men denkt rijk te kunnen worden of macht te bezitten of een overvloed aan goederen om 
zich heen te vergaren. En ja, dat zal je in eerste instantie misschien lukken als je er 
genoeg tijd en energie in steekt maar je ziet dan dat op een later tijdstip je alles weer 
verliest en dat het zogenaamde geluk tegen je gaat keren. Hoeveel mensen hebben 
de loterij niet gewonnen en hoeveel zijn er werkelijk beter van geworden en dan praten 
we nog niet over gelukkiger? Je ziet keer op keer dat geluk dus niet in goederen, macht 
en geld zit. Keer op keer hoor je deze verhalen. Ook merk je dat mensen denken dat je 
hen niets gunt of jaloers zijn als een ander een overdaad aan luxe heeft op dat moment. 

Men moet gaan beseffen dat alles draait om energie in het leven. Zonder energie is er 
geen leven en dat moet je toch weten als je ziet dat al de negatieve zaken alleen maar 
energie en gezondheid van je afnemen. Hoe dieper in de rommel hoe slechter en 
lusteloos je, je voelt! Dat wil zeggen dat je energiepeil lager en lager wordt en je 
uiteindelijk, met wat voor bezittingen ook, deze energie niet kunt opkrikken. Kuuroorden, 
peptalken en alles wat er aan kruiden zijn, kunnen je de ware energie niet teruggeven 
zolang je niet door hebt hoe je met energie moet werken. Al deze methodes hierboven 
genoemd zijn lapmiddelen om je nog meer geld en energie af te nemen. Helaas, vele 
mensen geloven in deze lapmiddelen en al die show daaromheen! Dat maakt alles 
nog gecompliceerder dan dat het al is. Hoeveel keren dat we niet lezen en horen van 
“ik leef gezond, sport veel, neem af en toe een kuur en heb een drogist aan vitamines 
en kruiden”. Ook gaat men regelmatig naar lezingen en naar personen die kunnen 
vertellen wat er moet gebeuren in het leven. Allemaal zinloos en allemaal alleen goed 
om je laatste reserve ook te verspelen! Puur omdat men niet de energie aan kan voelen 
waar het om gaat.

Laat ik het zo uitleggen. Als een schilder een deur gaat schilderen dan schuurt hij eerst 
de ondergrond en maakt deze vetvrij. Dan pas komt er de nieuwe laag die dan voor jaren 
netjes blijft zitten.
 
Zou hij het schuren en vetvrij maken niet doen dan is de deur even mooi om te zien maar 
in een korte tijd begint de verflaag er af te gaan en ziet de deur er vreselijk uit.

Waar zijn wij als mensen mee bezig?

We slopen ons lichaam en onze energie, en gaan dan de zaak oppeppen en bijschaven 
met wat medicijnen, peptalkers en met wat sport. Alles wat dan naar je lichaam komt is 
voor een tijdelijke basis en veel energie haalt je lichaam niet daar uit omdat er geen 
basis is!
Kortom je bent een nieuw laagje aan het opbrengen op een levenloos lichaam. 
Eigenlijk precies hetzelfde als die mensen die menen dat ze hun lichaam moeten 
verbouwen of zelfs zo ver gaan dat ze een ander geslacht aan moeten nemen! Alles is 
schijn en is een kronkel in de hersenen die menen dat men door uiterlijk te kunnen 
aanpassen het ware leven vanzelf komt!

Zolang we niet werken aan de opbouw van onze energie, door weer de connectie met 
de natuur te maken, is er geen kans van slagen dat we ons energie weer op peil kunnen 
krijgen. Energie die opbouwend is en de sleutel is van jou en ieders bestaan, is niet te 
verkrijgen door het uit een potje te halen of via een apparaat. Denk dan maar eens aan 
die vele frequenties en vele elektronische apparaten die alleen maar je energiepeil 
vreten en niets bij dragen aan je oerleven.

Het is zaak zoveel mogelijk contact te maken met de natuur en proberen zoveel mogelijk 
alles wat negatieve energie is te weren. Niet gemakkelijk, zeker in deze tijd niet, maar 
veel is toch nog te doen in je eigen omgeving. Door zelf weer open te staan voor de 
goede ware energie zul je merken dat je lichaam ook gemakkelijker smerige energie en 
frequenties weten te weren. Let wel, we weten dat moeder natuur overal wel een “anti” 
voor heeft mits we er maar aan werken om de natuurlijke zuivere energie toe te laten die 
nodig is om al het vuile energie te weren of aan te pakken.


 
NAAR HOOFDSTUK 54

 

 

 

"Being human is helping each other"


 

Please enjoy this site, learn the way of never-ending health and for living a better life 
by finding your path in a World of Positive Energy.

A special thanks for all the people who support this site.

 

Facebook icon
Twitter icon
Linkendin icon
google icon


Due to the many visitors on this website, we are experiencing some delays in answering.
Your e-mail will be processed in the order it was received, 
but if you get no response to your e-mail within 2 days please write/submit again.