Banner world

 

 

   HOME 
    Books Web


   Books Printed 


   Health 


   Presentations


   Soul Drawings


   Video lectures 
   English


   Video lezingen 
   Dutch


   Positive Blog


   Curriculum writer


   Contact
   Side Index

Web design 
John Baselmans
 

Spatie

 
You can change this website in over 66 languages

 


 

"Het Energiniale leven, Vrijheid en Liefde"
Vrijheid en Liefde

1-3d Abiogenese

In de theorie van de abiogenese wordt verondersteld dat het leven op Aarde ontstaan is uit levenloos 
materiaal. Dit moet men niet verwarren met de spontane generatie-theorie. De abiogenese zou miljoenen 
jaren geduurd hebben. Hierin zouden organische stoffen zich in de oersoep over verloop van velen 
miljoenen jaren hebben ontwikkeld tot primitieve cellen. Moleculen als DNA en RNA spelen een belangrijke 
rol in de abiogenese. Een aantal waarnemingen ondersteunt de abiogenese-theorie:

1 	Fosfolipiden vormen spontaan lipiden-bilagen, de basis-structuur van een celmembraan.
2 	Willekeurige RNA-moleculen kunnen onder bepaalde condities ribozymen produceren, die een 
enzymatische functie hebben.

Het grootste probleem binnen de theorie van de abiogenese is dat DNA niet ďspontaanĒ kan worden 
gevormd. De synthese van DNA is een complex biologisch proces, dat nooit zonder de hulp van vele 
eiwitten zou verlopen. Er wordt daarom verondersteld dat DNA ontstaan is uit RNA. RNA kan namelijk 
relatief makkelijk spontaan ontstaan, en kan als enzym dienen.1-3e Panspermia

De hypothese van panspermia gaat ervan uit dat het leven niet op Aarde ontstaan is, maar meegebracht 
is door meteorieten of 
kometen uit de ruimte. Hypothetisch is het mogelijk dat bijvoorbeeld Mars of de maan Europa en de Aarde 
elkaar in het verleden ďbesmetĒ zouden hebben met leven; dat zou, indien aangetoond, de panspermia-
theorie ondersteunen. BacteriŽn en met name archaea zijn overlevers bij uitstek. Veel bacteriŽn zijn taai 
genoeg om een reis door de ruimte voor vele jaren (in een soort winterslaap) te overleven, en inmiddels 
zijn er meerdere aardse organismen bekend die in de omstandigheden op Mars zouden kunnen overleven. 
Maar dan blijft het vooralsnog de vraag waar, wanneer en hoe het leven uit de ruimte ontstaan is.


1-3f Schepping

Volgens scheppingsverhalen is het leven ontworpen en gemaakt door een hogere macht. Het in Nederland 
en BelgiŽ bekendste scheppingsverhaal is dat van het jodendom en christendom. Volgens dit verhaal zou 
God het heelal en het leven in 6 al dan niet symbolische dagen hebben geschapen. De mens werd gemaakt 
naar Gods beeld en als heerser over de Schepping. Een scheppingsverhaal in de plaats stellen van 
wetenschappelijke verklaringen wordt wel creationisme genoemd. Enkele stromingen binnen het 
creationisme zijn Intelligent Design, het oudeaardecreationisme en het jongeaardecreationisme. Een 
combinatie van religieuze opvattingen en wetenschappelijke verklaringen over het ontstaan en de 
ontwikkeling van leven wordt theÔstisch evolutionisme genoemd.
NAAR HOOFDSTUK 6

 

 

 

"Being human is helping each other"


 

Please enjoy this site, learn the way of never-ending health and for living a better life 
by finding your path in a World of Positive Energy.

A special thanks for all the people who support this site.

 

Facebook icon
Twitter icon
Linkendin icon
google icon


Due to the many visitors on this website, we are experiencing some delays in answering.
Your e-mail will be processed in the order it was received, 
but if you get no response to your e-mail within 2 days please write/submit again.