Banner world

 

 

   HOME 
    Books Web


   Books Printed 


   Health 


   Presentations


   Soul Drawings


   Video lectures 
   English


   Video lezingen 
   Dutch


   Positive Blog


   Curriculum writer


   Contact
   Side Index

Web design 
John Baselmans
 

Spatie

 
You can change this website in over 66 languages

 


 

"Het Energiniale leven, Vrijheid en Liefde"

Vrijheid en Liefde


9-2c Liefde | betekenis/definitie

Liefde is warme genegenheid, een gevoel van toewijding voor iemand anders. Liefde kan 
zich ook richten tot een dier of een voorwerp.

Wat liefde is en hoe het zich uit kan per cultuur verschillen. De christelijke traditie spreekt 
in de bijbel het meest van een puur gevende liefde. In het Grieks wordt dit met agape 
aangeduid. Dat is liefde die gevend is zonder dat er iets voor teruggegeven hoeft te 
worden. Een andere Griekse definitie is metta, onvoorwaardelijke liefde, of charitas 
dat gericht is op het helpen van iets of iemand. De liefde heeft dus meerdere 
betekenissen en is niet onder één noemer te vangen. Liefde is een gevoel, een emotie. 
In het spraakgebruik komt het woord liefde veel voor: iemand de liefde verklaren, de 
liefde bedrijven of met liefde iets doen zoals bijvoorbeeld je werk.

Bron: encie.nl9-2d Verdere definities

Liefde
de liefde zelfst.naamw. (v.) Uitspraak:  ['livd?] Verbuigingen:  liefde|n, liefde|s (meerv.) 
gevoel dat je van iemand houdt, of gevoel dat je iets erg fijn vindt Voorbeelden:  
`iemand je liefde verklaren`, `met veel liefde je werk doen`Antoniem: &n...

Liefde
Meer algemene term: emoties
Zie ook: erotiek
Rubriek: S14.2 psychische processen

Liefde
Liefde is niet zo makkelijk te definiëren. Als je 100 mensen vraagt wat liefde inhoudt als 
het gaat om een romantische relatie, krijg je 100 verschillende antwoorden. In onze 
cultuur omvat liefde meestal drie elementen:
1. Intimiteit: een gevoel van verbondenheid, met elkaar over persoonlijke dingen kunnen 
praten, vertrouwen en wederzijds begrip

Liefde
Let op: Spelling (deels) uit 1864: v. [geen meervoud] genegenheid; vriendschap, 
toegenegenheid; [figuurlijk] ijver, warmte; liefdadigheid; weldadigheid; (in de dichtkunde.) 
de minnegod, Cupido; - tot den naaste; vaderlands-; werken der -, vrome werken; 
kind der -, natuurlijk kind; ouderlijke -, liefde der ouders voor hunne kinderen; kinderli...

Liefde
[zelfstandig naamwoord]
• 	warm gevoel voor iemand waar je van houdt
	vb: zijn liefde voor Johanna ging niet voorbij
• 	liefde maakt blind [als je van iemand houdt, zie je zijn fouten niet]
• 	haar mijn liefde verklaren [tegen haar zeggen dat ik van haar hou]
• 	de liefde kan niet van één kant komen

Liefde
affectie, amor, inclinatie, love, genegenheid, hartstocht, min

Liefde
•	uiting of gevoel van warme genegenheid.

Liefde
[album] - Liefde is een muziekalbum van de Belgische Nederlandstalige groep De Mens. 
Liefde verscheen in 2001 op het label PIAS. Het album werd opgenomen in de ICP-
studios. De productie was in handen van Dirk Jans en Frank Vander Linden, beiden 
leden van De Mens. De mixing gebeurde door Michel Dierickx. 

Liefde
1) Affectie 2) Belangstelling 3) Blijk van genegenheid 4) Diepe genegenheid 5) Elkaar
lief hebben 6) Gehechtheid 7) Genegenheid 8) Hoofddeugden van laotse 9) Innigheid 
10) Min 11) Neiging 12) Nauwe verwantschap 13) Passie 14) Toewijding 15) Vlam 16) 
Warme toegenegenheid 17) Warme genegenheid

Liefde
Liefde betekent de diepe genegenheid voor, welgezindheid tot of toewijding voor een
 ander; soms ook voor een dier, zaak of voorwerp. De betekenissen die er aan gegeven 
worden zijn sterk cultureel en maatschappelijk geïnspireerd. == Christelijke traditie == 
Vanuit de christelijke traditie geldt dat het enerzijds - als uiterste - een zichzelf opofferen9-2e Synoniem Liefde

In het woordenboek is voor liefde 1 omschrijving gevonden:
Liefde, 	v.

Liefde is 5 maal gevonden als trefwoord:
liefde (zn): 	affectie, amor, genegenheid, hartstocht, inclinatie, min, passie
liefde (zn): 	belangstelling, interesse, zwak
liefde (zn): 	gehechtheid, verknochtheid
liefde (zn): 	verliefdheid, vlam
liefde (zn): 	toewijding

Liefde is 11 maal gevonden als synoniem van een ander trefwoord:
toewijding (zn) : 	aandacht, applicatie, bezieling, devotie, enthousiasme, ijver, inzet, l
iefde, loyaliteit, overgave, piëteit, trouw, verknochtheid, verzorging, vroomheid, 
zelfopoffering, zorg
hartstocht (zn) : 	begeerte, drift, felheid, gedrevenheid, geestdrift, gepassioneerdheid
, koorts, liefde, manie, onstuimigheid, opwinding, passie, verzotheid, vurigheid, vuur
affectie (zn) : 		aandoening, genegenheid, ingenomenheid, liefde, sympathie, 
toegenegenheid, warmte
genegenheid (zn) : 	affect, affectie, liefde, sympathie, vriendschap, warmte
tederheid (zn) : 	genegenheid, innigheid, liefde, teergevoeligheid, zwak
hart (zn) : 		genegenheid, gezindheid, liefde
inclinatie (zn) : 	geneigdheid, liefde, neiging
min (zn) : 		liefde, minne
min (zn) : 		liefde
passie (zn) : 		liefde
amor (zn) : 		liefde

Liefde komt 1 maal voor in het Handwoordenboek van Nederlandsche Synoniemen 
(1908)*:

In hedendaagse spelling: liefde, min.

Liefde — min. De toestand des gemoeds, waarin men eenig welgevallen heeft aan 
iemand of iets, zich in het bezit of genot daarvan verheugt. Min heeft meer betrekking 
op het welgevallen van een persoon van het eene in een persoon van het andere 
geslacht, doch wordt in samenstelling soms in algemeenen zin genomen b.v. 
menschenmin, in der minne. Ouderlijke liefde. Kinderlijke liefde. Werken der liefde. 
Liefde tot den naaste. Liefde voor zijn vak. Het spel der min. Minnehandel. Minnegloed. 
De minnegod.

In hedendaagse spelling: liefde, min.
LIEFDE, MIN.
Bron: Weiland & Landré - Woordenboek der Nederduitsche synonimen (1821), band 2, 
bladzijde 368.

In hedendaagse spelling: tederheid, liefde.
TEEDERHEID, LIEFDE.
Bron: Weiland & Landré - Woordenboek der Nederduitsche synonimen (1821), band 3, 
bladzijde 186.

In hedendaagse spelling: goedertierenheid, genade, gunst, toegenegenheid, liefde, min.
GOEDERTIERENHEID, GENADE, GUNST, TOEGENEGENHEID, LIEFDE, MIN.
Bron: Gerbrand Bruining - Nederduitsche synonymen (1836), band 2, bladzijde 48.

Liefde komt voor in de lijst met antoniemen (woorden met een tegengestelde betekenis):
liefde ------ haat

Bron: synoniemen.net

 

NAAR HOOFDSTUK 42

 

 

 

"Being human is helping each other"


 

Please enjoy this site, learn the way of never-ending health and for living a better life 
by finding your path in a World of Positive Energy.

A special thanks for all the people who support this site.

 

Facebook icon
Twitter icon
Linkendin icon
google icon


Due to the many visitors on this website, we are experiencing some delays in answering.
Your e-mail will be processed in the order it was received, 
but if you get no response to your e-mail within 2 days please write/submit again.