Banner world

 

 

   HOME 
    Books Web


   Books Printed 


   Health 


   Presentations


   Soul Drawings


   Video lectures 
   English


   Video lezingen 
   Dutch


   Positive Blog


   Curriculum writer


   Contact
   Side Index

Web design 
John Baselmans
 

Spatie

 
You can change this website in over 66 languages

 


 

"Het Energiniale leven, Vrijheid en Liefde"
Vrijheid en Liefde

1-3b Verdere toelichting

Van leven kan gesproken worden als er zich ook een proces afspeelt van begin (bevruchting) tot eind (dood),
hoewel dit niet geldt voor bacteriŽn: deze vermenigvuldigen zich door binaire deling. Een organisme heeft 
een metabolisme en werkt autonoom. Om deze reden worden virussen veelal niet tot het ďrijk der levendenĒ 
gerekend. De eis van autonomie zou sommige parasitaire en andere symbiotische organismen uitsluiten 
die toch door iedereen als levend worden beschouwd. Meestal beschouwt men die dan ook als 
uitzonderingen (zoals ook onvruchtbare organismen als het muildier). Men zegt ook wel eens dat iets levends
zich enkel kan voortplanten door celdeling of door binaire deling en niet bijvoorbeeld door zelfassemblage, 
hetgeen virussen andermaal uitsluit. Er zijn uiterst kleine bacteriŽn die, net als virussen, voor hun reproductie 
afhankelijk zijn van een gastheercel. Ze zijn zo klein omdat ze hierdoor geen behoefte hebben aan zaken die 
normaal essentieel zijn. Het grootst bekende virus, het Mimivirus is zelf in staat eiwitten aan te maken, 
hetgeen mogelijk wijst op een evolutionair verleden waarin virussen voor hun reproductie nog niet zo 
afhankelijk waren van andere organismen.

In de biologische taxonomie wordt soms als superdomein biota of vitae gebruikt om al het leven te omvatten. 
De term biota wordt in de ecologie weleens gebruikt om al het leven in een bepaalde regio of een bepaald 
tijdvak te omvatten; de biota van de Aarde komen voor in de biosfeer. Als er wordt gesproken over 
non-cellulair leven wordt de term acytota wel eens gehanteerd, met daar tegenover de term cytota voor het 
cellulair leven.

Ook kan er sprake zijn van kunstmatig of artificieel leven, de studie van leven door het gebruik van door de 
mens gemaakte analogieŽn van levende systemen. Hierbij stelt men zich de vraag of deze analoge creaties 
wel als leven beschouwd kunnen worden.


1-3c Oorsprong van het leven

Alhoewel het moeilijk vast te stellen is hoe oud het leven op Aarde precies is, gaat de wetenschap er 
vanuit dat het leven ongeveer 3,7 miljard jaar oud is. De vraag die men dan zich stelt is uiteraard Waar komt 
al dat leven vandaan? Wetenschappelijke hypothesen over het ontstaan van het leven zijn talrijk. ďScheppingĒ 
behoort echter hier niet bij.
NAAR HOOFDSTUK 5

 

 

 

"Being human is helping each other"


 

Please enjoy this site, learn the way of never-ending health and for living a better life 
by finding your path in a World of Positive Energy.

A special thanks for all the people who support this site.

 

Facebook icon
Twitter icon
Linkendin icon
google icon


Due to the many visitors on this website, we are experiencing some delays in answering.
Your e-mail will be processed in the order it was received, 
but if you get no response to your e-mail within 2 days please write/submit again.