Banner world

 

 

   HOME 
    Books Web


   Books Printed 


   Health 


   Presentations


   Soul Drawings


   Video lectures 
   English


   Video lezingen 
   Dutch


   Positive Blog


   Curriculum writer


   Contact
   Side Index

Web design 
John Baselmans
 

Spatie

 
You can change this website in over 66 languages

 


 

"Het Energiniale leven, Vrijheid en Liefde"

Vrijheid en Liefde8-2 Wat doe je met je vrijheid

Vrij zijn! Simpel antwoord en gemakkelijk te begrijpen, niet waar?
We weten nu waar we vrijheid kunnen vinden en we weten ook waar we in tegengewerkt 
worden. We hebben nu ook kunnen lezen wat vrijheid is en wat we er van kunnen 
verwachten. Toch merk je dat mensen die een tipje van de vrijheid mee maken, er moeite 
hebben om deze te aanvaarden en er mee te werken. Mensen zijn kuddedieren en roepen 
allemaal dat ze eenlingen zijn en zich zo ook gedragen. Maar in werkelijkheid zijn er maar 
een klein deel van de wereldbevolking werkelijke eenlingen. Mensen vechten dag in dag 
uit met elkaar, maken elkaars leven praktisch onmogelijk en laten elkaar niet gemakkelijk 
met rust. Dan vraag je je af, wat gaat er om in de mensheid en wat is het dat de ene mens 
de ander niet los kan laten? We hebben net ook al even over het antwoord gehad en dat 
is dat de mens verslaafd is aan macht en ego. Een mens denkt pas wat te zijn en hoger 
aangeschreven als ze mensen onder zich hebben staan en voor hen werken. Dat is de 
ladder die gecreëerd is in een eeuwenoud systeem en is zo diep in de hersenen en genen 
ingeprent dat men nu nog naar deze standaarden leven. Op scholen word je alsmaar 
gewezen wie de leraar is en wie de baas is en hoe je te gedragen naar deze mensen toe. 
Slaafs als schapen moet je nemen en doen wat je opgedragen wordt. Dat is nu aan het 
veranderen en steeds meer zie je dat kinderen en jongeren zich losrukken van deze 
slaafse maatschappij. Dat, dat allemaal nog door drugs en regels onderdrukt wordt is een 
kwestie van tijd. Niet al te lang zal het duren dat er zeer sterke enkelingen zich los gaan 
maken van dit slaafs geheel. We zien ook diverse ouderen die zich loswrikken van dit 
systeem. 

Allemaal mooi maar wat dan?
Wat gaan we doen als we los zijn van dat systeem?

Ik heb in het boek Utopia al een weg met jullie doorgenomen en is een niet al te 
gemakkelijke weg omdat we nu stuiten op een groot probleem. De mensen die al los aan 
het komen zijn en een bepaalde vrijheid hebben verworven, hebben dezelfde symptomen 
als waar het oude systeem ook op gebaseerd is. En dat is dat deze “vrije mensen” ook 
weer gaan stellen dat zij de baas zijn en beter weten. Het gezamenlijk denken in één 
richting lijkt nu nog een onmogelijke weg. Dat komt deels omdat er ook nog vele rotte 
eieren tussen de zogenaamde vrije mensen zitten en we zitten met die mensen die de 
ware stap nog niet werkelijk durven te nemen. 

Dat maakt dat we nog in onzekere schoenen staan en nog te veel onder invloed staan van 
wat het oude systeem uitstraalt. Vergis je niet, duizenden jaren is de mens slaaf geweest 
van het systeem en haar heersers. Denk niet dat je dat in één leven helemaal om kunt 
gooien. We kunnen alleen nu de basis leggen en die zal met de tijd zo moeten gaan 
uitwerken dat er inderdaad geen ego, eigen belang en macht meer bestaan. Als we deze 
drie zaken zouden kunnen beheersen en zo goed als helemaal uit kunnen bannen dan 
hebben we een van de zwaarste stappen overwonnen. Doch er is een hulpmiddel en daar 
gaan we in het nieuwe hoofdstuk heel ver en diep op in en dat zal maken dat we processen 
kunnen versnellen en maken dat zaken sneller aangepakt kunnen worden.

Als we de vrijheden hebben verworven wil niet zeggen dat iedereen zich als een miljonair 
kan gedragen en niets meer hoeft te doen. Juist vrijheid geeft elk levend wezen op deze 
aarde een grootse verantwoordelijkheid naar het leven toe. Kijk naar moeder natuur waar
elk dier zich inzet voor zijn ras, zijn leven, zijn nakomelingen. Kijk naar de plantenwereld 
waar elk plantje groot of klein de verantwoordelijkheid heeft om door te gaan en te zorgen 
dat deze blijft bijdragen aan het geheel. Kijk naar onze momenteel zieke zeeën die 
ondanks alles wat we deze zeeën aandoen door gaan en zorgen dat het leven 
gehandhaafd blijft. Hoe we het ook alsmaar afbreken.

Vrij zijn wil zeggen verantwoordelijk zijn. Jij, Jij en iedereen samen zorgen dat we door 
kunnen gaan en tot hogere standaarden kunnen komen. Als wij als mensen SAMEN 
zouden zijn en onze levens en energie zouden steken in een gezamenlijk doel, dan 
zouden we binnen honderd jaar een over intelligente gemeenschap zijn waar we het 
universum gaan bijstaan in het geheel. Nu breken we alles af wat te veel kracht zou 
kunnen krijgen. Deze algemene kracht kun je nu zetten op nog geen 0.001%. Dus we 
hebben nog veel te gaan voordat we met onze maximale krachten kunnen gaan werken.

Als we samen het punt kunnen bereiken waar we aan het algemeen belang denken en 
aan het geheel, zijn er geen limieten meer en zullen we met een razende snelheid kunnen 
gaan werken aan een geweldige toekomst. Men zal er vanuit moeten gaan dat we onze 
energie niet meer besteden aan vechten en aan meer en macht hebben, en dat alleen 
al zal ons zeer ver kunnen brengen. 

Nu hoor ik je al zeggen dat het onmogelijk is en dat er altijd rotte appels zullen zijn. Je 
hebt in het eerste deel van de zin geen gelijk maar inderdaad rotte appels zullen er altijd 
blijven. Maar dat is in te dammen tot een minimum als we de kracht van de energie op 
een positieve manier gaan aanwenden. 

Met de weg die ik later in het volgende hoofdstuk uitvoerig zal beschrijven zullen de rotte 
appels weinig kans hebben omdat ze eenlingen zijn die geen vat meer hebben via de 
positieve energie.
8-3 Hoe te leven in vrijheid met grote groepen zelf denkende mensen In feite heb ik dat al een beetje beschreven en ook al aangehaald. Grote groepen mensen zijn moeilijk op één lijn te zetten zeker als elk individu denkt dat hij een vrij mens is. Maar er zal hard gewerkt moeten worden om deze vrijheid te gaan verkrijgen en er zal veel geleerd moeten worden, dat men als één energie en als één weg deze aan het bewandelen is. Dat zien we duidelijk in de natuur maar ook de planeten en sterren onderling doen aan deze energie mee. Het zijn alleen wij mensen die menen dat we een uitzondering zijn. Iets wat we in moeten gaan zien dat dat een zeer kromme gedachte is. Nu worden we nog door het grote geheel getolereerd omdat we in het algehele energieveld weinig betekenen. We zijn een speld in een hooiberg die weinig kwaad kan aanrichten al zouden we onszelf vernietigen. Dat is wat we moeten gaan inzien, we kunnen als nietszeggende wezens doorgaan in deze wereld van energie of we kunnen met het geheel samen gaan werken en eens uit de eerste levensstap komen en volwassen gaan worden. Of, we kiezen ervoor dat we eeuwig elkaar blijven bevechten als oncontroleerbare beesten? Het punt is dat we het algemeen belang verloren zijn en onszelf geplaatst hebben op een absolute topplaats in de energiewereld. Dat denkt men althans. Maar dat is onjuist en staan we juist op de onderste tree van deze wetenschap en de gehele energiewereld. We weten nauwelijks iets maar we gedragen ons als goden en allesweters. Dat is wat we opzij moeten zetten, dat is waar we moeten gaan beginnen en we moeten gaan leren van die mensen die werkelijk wat te vertellen hebben en weten hoe bepaalde zaken in elkaar zitten. We houden ons angstvallig vast aan oude gemanipuleerde wetenschappelijke berekeningen. We houden ons vast aan zaken die al lang achterhaald zijn en we blijven alsmaar in hokjes denken, want volgens ons huidige menselijke brein moet alles verklaard worden en alles wat verklaard is, is het nodig om die dan in een hokje te plaatsen. Dat zelfs in de kwantumleer, die wel een stap verder is. Maar in werkelijkheid is het een klein stapje in de goede richting. Mensen die te ver uit dat vakje denken worden vermoord of verdwijnen voor eeuwig. Dat omdat men niet verder mag komen. In het boek Utopia heb ik uitvoerig gehad over de overgang van het huidig systeem naar de nieuwe levenswijze en ik denk dat we daar eens aan moeten gaan werken. Dan is het zaak dat we de gehele scholing eens moeten herzien. Maar ook het besturen van het geheel. Als we werkelijk zo ver zijn in de energiewereld zul je merken dat besturen geen optie meer is en dat elk mens elk levend wezen precies weet wat zijn opdracht, missie of levenspad is. Hoeveel mensen laten ons weten dat ze niet weten waar ze mee bezig zijn of wat hun doel in het leven is. Een zeer klein deel weet dat wel en zelfs daarvan zijn nog de meesten die dan door geld en macht gedreven zijn en dus ook afvallen. - Waarom kunnen alle planeten sterren wel hun weg volgen zonder een bestuur of grote macht boven hun? - Waarom kan de dieren- en plantenwereld wel hun weg volgen zonder dat ze een besturende kracht boven hun hebben staan? - Waarom blijft de aarde ondanks het vernietigen van ons mensen, toch zijn weg gaan ondanks dat er niemand met knoppen en regels en wetten deze bol bestuurd? Het simpel antwoord is; Omdat deze energiebronnen en het gehele heelal niet gebonden is aan een bestuur, machthebber of wetten en regels. NEE, deze volgen de weg en werken met de energie die hun toebedeeld is en leven en werken volgens deze energie. Ook de mens weet bij de geboorte al precies welke weg hij moet gaan maar wij als ouders gaan van dag één al beginnen met de indoctrinatie en het zogenaamd vormen van het kind. Dat wordt na enkele jaren overgenomen door wildvreemden die dan de kinderen hersenspoelen en indoctrineren en wat er dan overblijft zijn hulpenloze wezens die afhankelijk zijn van een slaafs systeem. Hier staat het antwoord op de absolute vrijheid en dat is dat we moeten stoppen onze kinderen te laten hersenspoelen. Laat elk kind zijn / haar weg gaan en we krijgen de generatie die het huidige systeem kan laten vallen. Maar hoe gaan we zorgen dat onze nieuwe generatie deze strijd aan kan gaan? Dan komen we op het volgende hoofdstuk. Ik kom nu op een deel van het boek wat men zeker gaat begrijpen wat er met energie aan de hand is en dat is het woordje liefde. NAAR HOOFDSTUK 40

 

 

 

"Being human is helping each other"


 

Please enjoy this site, learn the way of never-ending health and for living a better life 
by finding your path in a World of Positive Energy.

A special thanks for all the people who support this site.

 

Facebook icon
Twitter icon
Linkendin icon
google icon


Due to the many visitors on this website, we are experiencing some delays in answering.
Your e-mail will be processed in the order it was received, 
but if you get no response to your e-mail within 2 days please write/submit again.