Banner world

 

 

   HOME 
    Books Web


   Books Printed 


   Health 


   Presentations


   Soul Drawings


   Video lectures 
   English


   Video lezingen 
   Dutch


   Positive Blog


   Curriculum writer


   Contact
   Side Index

Web design 
John Baselmans
 

Spatie

 
You can change this website in over 66 languages

 


 

"Het Energiniale leven, Vrijheid en Liefde"

Vrijheid en Liefde


HOOFDSTUK 8

8-1 Hoe ga je vrijheid creëren 

We hebben nu duidelijk doorgenomen hoe de situatie momenteel is en waar we al 
duizenden jaren in ronddwalen. Veel leren we niet van de geschiedenis en zeker niet 
van vele notities die zo overal te lezen zijn. Praten we nog niet over de boeken die door 
mensen zijn geschreven die wat te melden hebben. Doch door het lezen van deze boeken 
en door me te verdiepen in deze personen werd de puzzel steeds completer en kwamen 
de boodschappen die geschreven stonden duidelijker naar buiten.

Er is en wordt nog veel geschreven over vrijheid en over hoe men in vrijheid kan leven. 
Het gaat zover dat men hun namen claimen, wat ik overigens ook als test gedaan heb, 
en dat je soeverein wordt en je terugtrekt van het gehele systeem. Doch, de twee 
manieren die ik beide uitgetest heb, geven nog steeds een vals beeld van de 
werkelijkheid. Ja, je kunt je naam claimen, je kunt geen belasting meer betalen en ook 
geen huur afdragen maar in alle gevallen zie je dat de mensen die dit enkele jaren vol 
weten te houden aan het kortste einde trekken en dat al hun bezittingen worden 
weggenomen en worden ze in hun vrijheden gekort. Er is dus iets mis met de manier 
hoe deze mensen te werk gaan, en dat moet onderhand ook overduidelijk zijn. 

Dat komt omdat het systeem waar men deze soeveraniteit op claimt niet volledig is en 
dat het systeem steeds sneller doorheeft welk spel er gespeeld wordt. Ja, het is een spel 
want aan de ene kant zeg je; ik blijf wel in je land wonen en soms claim je zelfs land van 
dat land waar je woont en zeg; “dit is van mij” maar je wilt de daaraan gekoppelde eisen 
en regels niet accepteren. Dat zijn zaken waar het systeem een antwoord op heeft in de 
vorm van aangepaste wetten en of regels. Als sancties zal, zolang je inkomsten hebt uit 
dat land in welke vorm dan ook, het systeem weten jou onder druk te zetten of je 
vrijheden te claimen. Zelfs de groten die vrijheden, land en goederen claimen worden 
één of meerdere malen vastgezet en heeft het systeem lak aan welke regels er 
aangevoerd worden en welke internationale wetten dan ook. Dat is simpel het bewijs 
dat regels en wetten alleen geschreven zijn om mensen te onderdrukken en alleen van 
toepassing zijn bij die personen die mee doen met de club van het systeem.

Men vergist zich in een belangrijk detail en dat is; als men zich beroept in welke wet of 
regel dan ook is men al in het totale systeem bezig en maakt men gebruik van dat 
systeem en zal het systeem een laatste regel creëren of schrijven die welke aanklacht 
dan ook zal overtreffen. Hetzelfde zien we ook bij de eindeloze gang naar het gerecht. 
Men pretendeert vrij te zijn maar men vecht zaken uit via een gerecht wat gekoppeld is 
aan het verziekte systeem! 

Snap je nu waarom zaken niet lopen?

Het is in de vele jaren dat ik deze mensen allemaal gevolgd heb en mee in discussie 
ben gegaan duidelijk geworden dat deze weg absoluut niet de weg naar de vrijheid is. 
Erger nog door al de rechterlijke uitspraken en alle zaken tegen elkaar opzetten en 
alles proberen te omzeilen via internationale en zelfs universele wetten, blijkt dat bij 
die mensen hun vrijheid totaal ontnomen is. Ze zijn een speelbal geworden van het 
systeem waar ze juist los van wilden zijn. Het enige waar ze in terecht zijn gekomen, 
is het vluchten naar andere landen en andere plaatsen waar ze na verloop van tijd ook 
weer weg moeten. Ware vrijheid ligt in een andere hoek en is een totaal ander manier 
van denken dan wat deze mensen menen wat “vrij zijn” is.

Dan komen we dus nu op de vraag hoe we dan wel vrijheid kunnen creëren? 

We zullen alles om moeten gaan gooien waar we tot nu toe in ons leven aan gedacht 
hebben.
- 	Waarom is het systeem bang van mensen die volgens de liefde werken en volgens 
de ideale frequentie? 
- 	Waarom doet het systeem er alles aan om haat, nijd en pijn 	te veroorzaken in een
gemeenschap?
- 	Waarom wordt er op elke school als hoofdzaak je geleerd dat jij de beste moet zijn, 
jij alles moet kennen en jij voor 	en jij na wordt onderwezen?
- 	Waarom laat het systeem nauwelijks toe dat er gezamenlijk aan blok onder 
harmonieuze omstandigheden gewerkt mag worden?
- 	Waarom al deze beoordelingen, veroordelingen en alsmaar 	het aanpassen va
n wetten en regels om zo de mensen in onbalans te krijgen.
- 	Waarom worden kinderen momenteel volgepropt met medicijnen zodat ze als zombies 
in klassen zitten en slikken wat hen met de paplepel wordt ingeramd?

Met deze vragenstelling kan ik nog wel even doorgaan maar ik denk dat je snapt wat 
hier gaande is. Men is en zal er alles aan doen om mensen in disbalans te brengen en 
zoveel mogelijk tegen elkaar op te zetten. Dat maakt dat we onze vrijheden alsmaar 
verliezen en dat de vrijheden alsmaar beperkt worden. Wij zijn het zelf die onze 
vrijheden ontnemen en toelaten dat deze misbruikt worden. Wij zelf geven onze 
energie weg aan dit systeem en wij zelf leggen onze frequenties in handen van deze 
machtshebbers. 

Het is zaak dat we dit eerst in gaan zien en ook door moeten hebben dat tot op heden 
alle manieren van aanpakken om vrijheden te verwerven nauwelijks geslaagd zijn. 
Buiten enkele die door hadden dat vechten tegen een systeem juist is wat een systeem wil.
Komen we nu op de vraag: 

Wie zijn nu dan wel vrij?
Op deze vraag is het antwoord simpel; het zijn die mensen waar het systeem geen vat 
op heeft. 

Wie dat zijn? 
De mensen die hun eigen weg gaan en totaal geen binding hebben met dat systeem.
	Ja, ze zijn nog ingeschreven. 
	Ja, ze hebben nog steeds een nummer.
	Ja, ze behoren nog steeds bij het systeem! 

Maar het verschil met deze mensen is dat ze leven zoals zij willen. Ze doen werk waar 
zij iets in zien. Ze leven veelal op plaatsen die geen vaste band hebben met wat dan 
ook en ze hebben lak aan het systeem en hun wetten en regels. NEE, ze gaan niet elke 
dag naar een gerecht en NEE ze schoppen niet tegen wat hen niet aan staat. Het zijn die 
mensen die hun energie zo weten te verdelen dat ze niet opvallen in het systeem, maar 
zo wel hun weg gaan. 
- 	Ik denk aan vele ouderen die wel gezien hebben dat het leven een rotzooi was maar 
toch later de sleutel vonden om langs vele zaken te zeilen en angsten overwonnen van 
wat de toekomst wel zou kunnen geven. 
- 	Ik denk aan de kinderen die lak hebben aan wat ze leren en een eigen weg inslaan en 
ver boven al het gemiddelde uitkomen, puur omdat ze meer leren dan op een instituut 
wat men school noemt. 
- 	Ik denk aan die mensen die veel contact hebben met de natuur, de dieren- en 
plantenwereld en zien hoe een natuur zich weet te handhaven zelfs in deze destructieve 
wereld. 
- 	Ik denk aan die mensen van wie hun antenne nog wel kan ontvangen en angsten 
overwinnen en door gaan hun weg te volgen. 

Dan komen we bij het magische woord “liefde” waar ik al meerdere malen over schreef 
en waar het systeem bang voor is omdat ze dat niet kunnen aanpakken. Mensen verliefd 
of met een ongekende vriendschap kan het systeem niet tegenop. Mensen die deze 
liefde voelen, voelen een ongekende energie en zullen anders te werk gaan. Wat bij het 
systeem neergezet wordt als roekeloos, ongeïnteresseerd en niets betekenend is juist 
waar men ongekende energie ziet hangen. Zie die personen die zich vastgebeten 
hebben in een weg die zij willen volgen. Zij vinden die weg en gaan die weg ook 
bewandelen. Zie die mensen die samen werken aan één doel. Het doel zal bereikt 
worden en pas afgebroken worden als er anderen zich in het spel gaan mengen en er 
onvrede komt, haat en nijd. 

Wat kunnen we doen om een vrijheid te creëren? 
- 	Simpel, begin met je verliefd te voelen op welk doel je ook gaat stellen. 
- 	Zet je antennes op maximale ontvangst en laat alle energie binnenkomen die je denkt 
nodig te hebben. 
- 	Wees niet bang een ADHD figuur te worden want we weten al geruime tijd dat ADHD 
niet bestaat maar dat het juist personen zijn met extra energie. 
- 	Ga je gevoel aanspreken en laat je gevoel zeggen wat er moet gebeuren. 
- 	Als belangrijkste, vertrouw je gevoel en vertrouw op de informatie die binnen komt, hoe 
vreemd deze ook is.

Door deze instelling zul je merken dat het systeem je langzaam los laat want er is niets 
met je te beginnen. Waar het systeem ook mee komt, je zult een weg vinden. Wil het 
systeem je 100 gulden afnemen, geef het systeem 110, is het 1000 gulden geef hun 
1100 gulden en laat blijken dat je boven de energie staat van dit systeem.

Verspeel ook geen energie aan hun spelletjes. Daardoor weet het systeem niet wat ze 
met je aan moeten. Hetzelfde als ze met het gerecht gaan dreigen. Laat ze dreigen maar 
NIET uitvoeren. Doe wat ze willen en wat ze stellen en ook dan zie je dat de deurwaarder 
en de gehele rechterlijke maffia je met rust zullen laten. 

Je kunt zo verder gaan in elke facet van de maatschappij en laat ze doen wat ze denken 
macht mee uit te kunnen voeren. Ondertussen ga jij je weg en komt er voor alles een 
antwoord, geld en later wijsheid om hun onvermogen om te zetten om zo zaken naar je 
hand te zetten. Zie de oudjes, ze zeggen gemakkelijk “ja” ondertussen denken ze “nee” 
en doen wat zij willen doen. Dat zien we ook bij onze ADHD mensen die kost wat kost 
hun eigen weg volgen! Maar je ziet het ook bij die mensen die de ware vrijheid en liefde 
door hebben.
Dat klinkt slaafs, klinkt meelopend maar het is alles behalve dat! Door dat zogenaamde 
slaafse meegaan, kan het systeem geen aanleiding vinden om het jou verder moeilijk te 
maken en dan creëer je op die manier al een bepaalde vrijheid. Kijk eens wat die 
personen aan vrijheid kwijt zijn die alsmaar schoppen en alsmaar veroordeeld worden. 
Al die tijd zijn wij dan vrij om zo tot ons doel te komen. Door liefde uit te stralen kan het 
systeem ook daar niets tegen doen. Ik neem als voorbeeld dan de keer dat ze er alles 
aangedaan hebben om me het land uit te krijgen. Ik deed niets en reageerde niet waar 
ik kon reageren. Ik gaf hen geen verdere aanleiding om mij op te laten pakken en waar 
ik de kans kreeg, bedankte ik hen voor deze curatele die ze me opgelegd hadden. 
“Wat moet je met zo’n gek”, was uiteindelijk een van de reacties die loskwam vanuit het 
systeem met haar clubje met absolute grote personen van dit systeem. Ik zogenaamd 
gek maar wel vrij, zij als intellectueel, gevangen in een pak en stropdas, hypotheken, 
banken, schulden en slaafs handelen zoals men van hen verwacht.

Wie is hier nu vrij?

Zo zijn vele zaken aan te halen waar juist die mensen die denken vrij te zijn in 
werkelijkheid de ergste slaven zijn. Laatst was er nog een opmerking waarom men 
veel geld moest hebben en die was; Als men veel geld heeft is men onafhankelijk en 
zijn er meer mogelijkheden in het leven, je kunt namelijk met geld alles kopen! Nu, als je 
die onzin gelooft dan ben je toch werkelijk gehersenspoeld. Zelfs de rijkste der rijken zijn 
slaaf van het systeem puur omdat het systeem de zaken via de bekende club beheert. 
Zo zie je grote sterren vallen en rijken weer terugvallen in armoede. Geld, macht en bezit 
zijn de pijlers van hoever je slaaf bent van het geheel. Het geeft totaal geen vrijheden 
laat staan kansen. Ik heb zelf mijn leven ingedeeld zoals ik dat wilde, werkte wanneer ik 
wilde en gaf geld uit aan wie ik het uit wilde geven. Ik ben vrij van banken, hypotheken en 
bezittingen en bezit puur alleen mijn leven en het instinkt om te luisteren wat mijn gevoel 
aan geeft. Met dat eet ik elke dag mijn kostje, heb een dak boven mijn hoofd en een 
partner die een is met mijn ziel. We houden van de mensen die wij om ons heen zijn.

Wie is hier nu werkelijk vrij?

Het mooie is dat het begrip vrijheid door vele mensen verkeerd gezien wordt. We hebben 
zojuist de voorbeelden gezien van tegen het systeem schoppen en via een achterdeur 
maken dat het systeem haar macht kwijt raakt. Want al voldoe je veelal aan eisen die 
het systeem oplegt, kun je ver infiltreren in dat systeem en zaken aanpakken. Die weg 
word je dan gegeven als je werkt vanuit je energie en je energie geeft de krachten voor 
de weg die gegaan moet worden. Zie bijvoorbeeld de zogenaamde ADHD personen die 
een last zijn voor het systeem. Ze doen simpel niet wat van hun verwacht wordt en ze 
gaan hun eigen weg. Er moeten drugs aan te pas komen om ze in het gareel te houden 
en dan nog is het een schijn. Vele ADHD personen weten ondanks de drugs de zaken 
naar hun hand te zetten. 

Nu lijkt het allemaal een beetje verwarrend want de ene kant schrijf ik dat je slaafs mee 
moet gaan met het systeem en de andere kant heb ik het over oproerkraaiers die we 
voor het gemak ADHD personen noemen. Maar juist deze twee liggen het dichtst bij 
elkaar omdat beiden de kans zien in het systeem te komen en zaken om te gooien. 
Laat me nog even extra duidelijk maken. Het in jouw ogen slaafs meegaan met het 
systeem is niet dat je alles gaat nemen wat er je opgedragen wordt. Maar zoals ik al 
eerder stelde het is juist het spel spelen wat het systeem geheel van hun kaart brengt. 
Omdat alles in het systeem er vanuit gaat dat er tegenstand en weerstand is, heeft men 
geen antwoord / vat op je acties. Het systeem en haar computers raken van slag als je je
zogenaamd “gewonnen” geeft en dan moet men je met rust laten daar zij geen
aanleidingen vinden om je aan te pakken. Meerdere malen heb ik dat bewezen en nog 
steeds weet het systeem niet na 60 jaren wat ik ben en waar ik voor sta. Dat geeft hen 
de onzekere weg en wordt er dan veelal de stempel “gek” gebruikt om het in een hokje 
te plaatsen. In werkelijkheid is het dat je dan ongrijpbaar bent voor het systeem en dat 
geven ze dan op die manier aan. Uiteindelijk geeft dus het systeem toe dat ze je niet 
weten te peilen. 

Wat ik nog extra duidelijk wil maken is dat weerstand, agressie en tegen zaken ingaan 
in duizenden jaren bewezen heeft geen werking te hebben op het systeem. De keren dat 
er grote veranderingen kwamen was toen er een grote kracht van liefde was en waar 
mensen elkaar hielpen en er waren voor elkaar. Dat is wat het systeem niet wil. Men wil 
niet dat er grote groepen zich gaan vormen die alleen maar liefde uitstralen en via deze 
weg te werk gaan. Het zal dan altijd het systeem zijn die gaat infiltreren en gaat zorgen 
dat er in die groepen onrust en onvrede uit gaan breken. Controleerbare kleine groepen 
van liefde hebben dan veel meer kans van slagen tegen het systeem. Deze kleinere 
groepen kunnen zeker samenwerken als ze maar de verbinding hebben via de energiebron.

Het mooie van energie en liefde is dat deze niet direct vastgekoppeld hoeven te zijn aan 
een groep of een organisatie. Men hoeft geen naam of centraal punt te hebben. Dat komt 
omdat de coördinatie via energie gaat en die heeft geen vast punt in ons gehele bestaan. 
Mensen moeten gaan beseffen dat de kracht in hen zit en dat iedere ziel, elke persoon de 
kracht heeft diep in wat dan ook te gaan. Hoe geheim, hoe zwaar ook bewaakt of hoe 
afgesloten het systeem ook zaken maakt. Energie kent geen codes, geen loden deuren 
en zeker geen geheimen. Ook dat heb ik in eerdere boeken al meerdere malen bewezen 
waar ik informatie naar buiten bracht wat pas 5 tot 10 jaar later bewezen werden. Nu nog 
laat ik wel eens zaken naar buiten komen die nog lang niet spelende zijn of nog in een 
beginstadium zijn. Maar dan ben je voor het systeem al snel bezig met conspiracy en nog 
sneller een dwaas. Keer op keer geef ik aan en ik zal aan blijven geven en bewijzen maar
het is aan ieder om te gaan werken met zijn eigen krachten.

Dus, nu we definitief weten waar de kracht zit weet je ook dat je dus vrijheid niet hoeft te 
creëren want je bezit hem al!
Jij moet vertrouwen dat jij jouw zaken aankunt! Dat is heel simpel uit te voeren omdat elk 
mens de weg bewandelt die hij of zij aankan! Het is niet zo dat er onmogelijke obstakels 
zijn. Nee, wat nu onmogelijk lijkt is voor je energie en de connectie met de algemene liefde 
een weg die bewandeld moet worden om tot een doel te komen. Niets kan je tegenhouden
als je werkelijk je energie laat gaan en die gaat volgen. Inderdaad, soms zijn de wegen 
lang en kunnen 5, 10, 30 jaar of je leven lang zijn maar niet onmogelijk. Het is belangrijk 
om je gevoel open te stellen en te luisteren naar wat je hart en ziel je ingeven. Buiten dat 
openstellen moet je dat gevoel (je energie) vertrouwen en naar gaan handelen. Even een 
vraagje; waarom vertrouw je je wel op je energie en gevoel als je smoorverliefd bent?

Even een klein voorbeeldje wat gevoel kan betekenen.
Net bij het schrijven van dit hoofdstuk werd in een van onze hangplanten het nest vernield 
door een roofvogel waar 2 jonkies in zaten. Mijn vrouw vond een jonkie op de grond en ik 
herstelde het nest en plaatste het jong terug. Een uur later zat ik in de buurt van het nest en 
keek uit over het dal. Mijn gevoel liet me weten dat er een tweede jong was en die moest 
nog ergens zijn. Ik ging op mijn knieën de omgeving van het nest afkruipen wat helemaal 
begroeid was en moeilijk te overzien. Na enkele minuten keek ik in de ogen van het 
tweede jong die ik pakte, even warmte gaf met mijn handen en terugplaatste in het nest. 
Nu was er nog een ander probleem en dat was, hoe de ouders te laten weten dat hun 
jonkies weer in het bij elkaar gelapte nest zitten. Tegen de avond ben ik weer daar gaan 
zitten en concentreerde ik me op de ouders van het jong. Uit het niets kwam een van de 
ouders naar de plantenbak, vloog in het nest en al was het al schemer er werd meteen 
door onze omgeving geschreeuwd dat de jonkies nog leefden. Met spoed werd er door 
de ouders nog wat eten vergaard en die nacht was moeder weer op het nest bij haar jong.

Hier in dit waargebeurd stukje zie je dat je met energie en het luisteren en handelen 
daarnaar veel kunt doen. Het is de kracht van de natuur die deze frequenties /signalen 
op kan vangen. 
Ook wij zijn een deel van deze natuur en dat is wat het systeem ons af wil pakken keer 
op keer. We worden niets voor niets in betonnen gevangenissen / hokken 12 hoog 
geplaatst en met zo min mogelijk connectie met de natuur. Niets voor niets worden 
onze frequenties verstoord en vervuild met negatieve frequenties! Niets voor niets 
vernietigt het systeem onze zeeën en onze natuur omdat we daar vandaan onze krachten 
kunnen halen. 

Even een volgend vraagje; waarom wonen de groten der groten op deze aarde op 
immens grote landgoederen met bossen en veel natuur om zich heen? Waarom schermen 
ze dat van ons af? Juist, omdat deze mensen weten waar de kracht te vinden is. NEE, 
niet om zichzelf te beschermen of af te zonderen maar puur om de juiste frequenties op 
te vangen!

Nu zijn we gekomen bij een deel van de bron die wij ook aan kunnen spreken en dat is de 
connectie met de natuur. Wil je werkelijk in moeilijke situatie doorkomen of zaken 
aanpakken zul je de connectie met de natuur weer moeten vinden. Ik zag laatst een 
school voor kinderen die hoogbegaafd waren en vrije lessen kregen. Laat ik je raden 
waar die school stond? Juist, afgelegen in bossen midden in de natuur en met alle 
connecties naar de juiste frequenties! De kinderen waren veel buiten bezig en de oudere 
studenten gaven ook toe dat de natuur hun inspiratiebron was. Waarom wordt deze bron 
van ons weggenomen? Juist, omdat we deze mogelijkheid niet mee mogen maken en 
we te lastig kunnen worden en te veel gaan doorzien. De absolute top van deze wereld is 
verbonden met een zoveel mogelijk nog ongerepte natuur. Het probleem is dat zij deze 
proberen te gebruiken voor niet opbouwende zaken maar voor het beheren en 
beschermen van een ziekelijk systeem. En daar gaat nog veel mis mee. Toch weten ze 
dat er wel mensen zijn die met deze energie kunnen werken! Dat is de reden dat ze 
iedereen deze zaken zoveel mogelijk onthouden en tegenwerken. Het is praktisch 
onmogelijk nog grote stukken natuur in bezit te krijgen waar je je kunt afzonderen en zijn 
er kansen dan zal men er alles aan doen om deze je te ontnemen. 

Nu we bij het eerste deel van de bron zijn snap je misschien ook waarom ik je eerder 
schreef om mee te gaan en niet opstandig te zijn. Want opstand is negatief en 
tegenwerken maakt alleen dat ook jij in de negatieve spiraal komt. Het is juist gebruik 
maken van de energie die je hebt en die je net zoals de hoogbegaafde of de absolute 
wereldtop, kunt aanwenden om zaken te veranderen. 


 

NAAR HOOFDSTUK 39

 

 

 

"Being human is helping each other"


 

Please enjoy this site, learn the way of never-ending health and for living a better life 
by finding your path in a World of Positive Energy.

A special thanks for all the people who support this site.

 

Facebook icon
Twitter icon
Linkendin icon
google icon


Due to the many visitors on this website, we are experiencing some delays in answering.
Your e-mail will be processed in the order it was received, 
but if you get no response to your e-mail within 2 days please write/submit again.