Banner world

 

 

   HOME 
    Books Web


   Books Printed 


   Health 


   Presentations


   Soul Drawings


   Video lectures 
   English


   Video lezingen 
   Dutch


   Positive Blog


   Curriculum writer


   Contact
   Side Index

Web design 
John Baselmans
 

Spatie

 
You can change this website in over 66 languages

 


 

"Het Energiniale leven, Vrijheid en Liefde"

Vrijheid en Liefde7-3 Hoe gaat men met het systeem om

We vallen hier gelijk met de deur binnen en gaan even wat op papier zetten wat menig 
persoon die in het systeem zijn graden heeft gehaald, niet blij mee zal zijn.

Liefde en vrijheid liggen zeer dicht bij elkaar en hebben veel met elkaar gemeen. Let maar 
eens op; 
- 	Als je in het huidige systeem een “mazzel” hebt of dat er een periode is waar alles blijkt 
mee te zitten dan is je gevoel en je uitstraling perfect en je hebt het idee dat je de wereld 
aan kunt.
- 	Zit alles tegen en je hebt het idee dat het moeilijk is je eigen in stand te houden, ziet de 
wereld er geheel anders uit en het enige waar je aan denkt is van “hoe kom ik hier uit”.

Met deze twee zinnen zeg je echt alles en geeft ook aan waar de weg is om welk obstakel 
dan ook aan te pakken of mee te werken. Als je het systeem gaat analyseren en kijken hoe 
zij te werk gaan zie je dat er alles aan gedaan wordt om je uit balans te krijgen door, of 
misselijke opmerkingen, oneerlijke rechterlijke uitspraken, met bedreigingen, totaal 
negeren of je wissen van dat systeem. Het gaat erom dat de mens geen kracht kan opdoen 
en zo zaken aankunnen. Het alsmaar jou in een hoek zetten of je aan te vallen maakt dat je 
altijd in een verdediging bent en zo je energie hard nodig hebt om je leven volgens jou veilig
te stellen. 

Het systeem is heel simpel in zijn weg en het moet iedereen opvallen dat het systeem niets 
opbouwend doet. Verdien je te veel betaal je de jackpot aan belastingen. Heb je te veel 
goederen om je heen zijn er altijd kapers, en ga je zeggen “met mij gaat het goed” dan 
druipt er de haat en nijd van hun gezichten. In het verleden deed ik vele testen over wat 
simpele reacties die ik de wereld in bracht.

Vroeg iemand me “Hoe gaat het” had ik als antwoord “Och problemen met belastingen”. 
Dan moest je hun energie zien groeien want men wist dan dat je een strop om je kop had 
die je wel klein zou krijgen.

Korte tijd daarna veranderde ik mijn antwoord in “Perfect, goed, kan niet beter”.
Je zag dan diezelfde personen totaal hun wereld instorten en hun energie level daalt omdat 
ze als een gek gingen denken dat je het beter had dan zij.
Na een poos gaf ik nog een ander antwoord en dat was; “Ik leef nog”.
Dat antwoord was een totale chaos in de hoofden van vele van de vragenstellers. Men was 
totaal de kluts kwijt wat ze met dat antwoord aan moesten. Hun energie bleek een chaos
en ze wisten niet hoe dit antwoord te plaatsen.

Deze test was wel een van de opvallendste tot voor kort. Ik lok nu nog wel eens via de 
sociale media zaken uit waar mensen dan met beide voeten in trappen. Mensen zijn in het 
huidige systeem zo geprogrammeerd dat ze leven van de ellende die hen 
voorgeschoteld wordt. Dat is wat het systeem wil want hoe meer ellende des te minder 
kracht onder de bevolking.

Vergeet niet de uitspraak van Cesar; “Geef het volk brood en spelen”.

Iemand in zware nood, weinig eten en in diepe ellende heeft geen tijd om een vies systeem 
aan te pakken en te controleren op hun ongure zaken. Zo weten we veelal dat veel van de 
ellende juist komt van dat systeem! De zaak is dan ook altijd om de bron te zien en jouw 
dan toch al zwakke energie niet te vergooien aan zaken die jouw situatie toch niet kunnen 
veranderen. Dat gegeven werd steeds duidelijker toen ik in vele ellendes van andere dook 
en merkte dat ik alsmaar bij eenzelfde bron kwam. Of het nu kinderleed, kinderhandel, 
dolfijnenhandel of de vele rechtszaken over corruptie zijn. Alles heeft eenzelfde bron en van 
daar komt al de negatieve krachten en de negatieve zaken. We geven de politiek veelal de 
schuld maar de politici zijn marionetten! Ze hebben NIETS te zeggen en voeren simpel uit 
wat zij opgedragen worden. Zelfs grote wereldleiders hebben een weg te bewandelen en 
dan zien we dat we alsmaar bij dezelfde bron uitkomen. 

Zo weten we dus nu dat het zaak is onze energie anders te gaan gebruiken. Het systeem 
is niets voor niets bang van de zogenaamde ADHD personen. Deze kinderen weten met 
veel energie zaken om te buigen en dat wil het systeem niet. ADHD is een verzonnen 
ziekte door het systeem en de uitvinder van ADHD Leon Eisenberg, heeft toegegeven op 
zijn sterfbed dat ADHD geen ziekte is maar simpel overactieve kinderen zijn. Dat past niet 
in het systeem want deze groep weet hoe het systeem aan te pakken. Wat doet men als 
men te ver na gaat denken over wat hier gaande is? Nu, men gaat je voor gek verklaren, 
op medicatie zetten en zelfs opruimen! Dat alles omdat je te veel energie steekt in zaken 
die het systeem niet aan jou wil vrij geven en je niet mag doorzien.

Nu we weten wat onze tegen energie is en wat hij doet om ons zoveel mogelijk in zijn macht 
te houden, openbaren zich vele manieren om dit systeem om te gooien of totaal plat te 
leggen. We weten dat het systeem dus mensen wil onderdrukken die zoals men het blijft 
noemen, ADHD hebben. Daarnaast weet datzelfde systeem ook niet hoe ze mensen aan 
moet pakken die een eigen weg gaan en duidelijk zien wat de zwakheden zijn. Uit angst 
sluit het systeem massa’s mensen op die zogenaamd een gevaar zijn. Of als ze niet meer 
te handelen zijn worden ze geëlimineerd. 

Het grote gevaar zijn juist die personen die blindelings opdrachten uitvoeren als robotten in 
dienst van een zieke meester.
 
Ook als men dit systeem doorziet en weet wat zijn handelswijze is heb je dat men je voor 
een gevaar aan ziet. Kijk maar eens wat er gebeurt als je een rechter gaat wijzen op zijn 
partijdige uitspraken en dat hij niets meer is dan een slaaf van de welgestelden die de 
wetten kopen. Ik ken diverse mensen die dat met de dood hebben moeten bekopen want 
dan bestaan er ook geen mensenrechten meer.

Kortom alles wat niet in de rij loopt zoals het systeem het wil moet worden afgebroken of 
geëlimineerd. Maar ook dan nog zien we het eindeloos creëren van angst en pijn door 
datzelfde systeem. Waarom moet je bang worden als er geen ware vijand voor jou is? 
In mijn leven heb ik nog nooit hoeven te vechten dat terwijl ik in zeer moeilijke situaties 
terecht ben gekomen! Waarom gebeurt mij dan niets en is een ander alsmaar bang en 
worden alsmaar deze personen aangevallen en bestraft? Het antwoord is simpel, de 
mensen die bang zijn zetten hun energie zo om aangevallen te worden. Door 
angstenergieën uit te zenden roep je juist ellende op. Je bent zeer laag in je 
weerstandsenergie en je hebt geen antwoorden op wat er op je af komt. 

Het instrument wat het huidige systeem gebruikt is ANGST en daar kunnen we ons zelf 
zeer gemakkelijk tegen wapenen. De vele terroristische acties zijn niets meer dan
toneelspelen. 9/11 en de vele bommen en schietpartijen zijn veelal gespeeld door 
toneelspelers! Mensen die dat moeten uitvoeren vanuit het systeem en hun zieke 
meesters! Met andere woorden, alle slachtoffers die gevallen zijn, zijn vermoord door 
EIGEN mensen! Men offert hun eigen bevolking op om de rest van de bevolking te laten 
geloven dat een Ben Laden en de moslims slecht zijn! De groepen die dit spelen worden 
betaald en opgeleid door deze westerse landen die hun volk verder als slaaf willen houden. 
Niets is verder waar van hun verhalen en gemanipuleerde persberichten die de 
persagentschappen verplicht zijn om uit te zenden. Steeds meer zien we de ware 
berichtgeving en de ware daders die vliegtuigen laten neervallen en burgers doden. 

Wetende van dit alles is het duidelijk wat de zwakheden zijn van het huidige systeem. 
Men wil geen eenheid en men wil zeker geen helden of mensen die niet bang zijn. 
Praten we nog niet over de mensen met veel kennis en zelf denken maar ook niet 
mensen die eindeloze energie hebben en vele oplossingen weten.

We moeten deze mensen ondanks dat ze systematisch vermoord worden of opgesloten, 
weer de vrijheid geven en vrijmaken van de drugs die ze nu ingespoten krijgen. 
We moeten die wetenschappers die revolutionaire zaken hebben opengebroken en van 
de ouderwetse theorieën van Einstein en andere wetenschappers hebben bewezen 
dat ze gemanipuleerd zijn, kansen geven. Want we beweerden ook vele jaren dat de 
aarde plat was en dat omdat enkele machtshebbers dit zo stelden. De geschiedenis
inclusief de oude geschriften zijn veelal vervalst, vernietigd of verdwenen en dat omdat er 
in sommige delen te veel waarheden stonden. 

De bijbel, koran enzovoorts zijn nu simpele romannetjes die precies zijn geschreven om 
enkele machtshebbers de macht te geven MAAR NIET DE KRACHT! Juist dat laatste is 
waar alles om draait en nog steeds niet gelukt door de vele machtshebbers. Zelfs de rijkste
 families en hun banken hebben nog steeds niet de absolute kracht en dat weten ze en zijn 
ze druk mee doende om dat kost wat kost te vinden. Zij beseffen nog steeds niet waar de 
ware kracht te vinden is. Nee, niet in een stargate, toekomst of verleden. Niet in de boeken 
zoals zij die lezen en zeker niet in artefacten die allemaal vergankelijk zijn. De ware kracht 
is te vinden in energie en daar moet je mee weten om te gaan zoals enkele oosterse 
meesters die begrijpen en soms ook toepassen. 

Na vele jaren met energie gewerkt te hebben is nu duidelijk wat deze kracht kan doen. 
Dagelijks besef ik hoe ik waar dan ook zaken aan kan pakken en dagelijks zie ik reacties 
van mensen die me het liefst voor gek willen verklaren puur omdat ze niet kunnen verklaren 
wat er om hen heen aan het gebeuren is. Mijn mooiste bevestiging was het zware auto 
ongeluk waar we alle 3 zonder kleerscheuren vanaf kwamen. Dat was mijn grootste test 
zonder dat ik deze had gewild. Maar er zijn meer bewijzen van Energieniale krachten en 
dat zien we in de vele zaken die ik aan het licht heb gebracht, de vreemde reacties van 
politici rond de wereld maar ook de vele contacten die ik had en soms nog heb met 
mensen die midden en hoog in de modderpoel van dit systeem zitten. Er is een geweldige 
kracht die als je die meestert, kom je niet voor een gesloten deur te staan. Ondanks alle 
boycotten, al het ontkennen, mij totaal doodzwijgen, uitschrijven uit registers en zelfs een 
curatele opleggen, blijf ik mijn zaken doen. Ik heb hun contacten niet meer nodig en kom 
aan de informatie die ik wil hebben, simpel via de energie die weinige weten te beheersen. 

Door het lamleggen van je leven in dit systeem van angst en pijn merk je hoe kwetsbaar het 
systeem is. Het is een zeepbel die gemakkelijk met een naald weg te werken is. Het 
vreemde is dat men nog steeds niet weet wat ik doe, hoe ik zaken doe en vraag men het 
mij, dan zeg ik dat alles via energie gaat en de rest een gevolg daarvan is. Zo komen vele 
zaken via andere naar buiten en zijn er zaken die men niet wil of mag geloven omdat ze te 
dicht bij de bron liggen. Het mooie is als de energie eenmaal is vrijgegeven het TOCH naar 
buiten komt en dat kan zelfs via de andere kant van de wereld. 

Nu klinkt dat allemaal sciencefictionachtig en er zullen ook pionnen van het systeem deze 
zaken belachelijk maken maar het mooie is in alle jaren dat ik mijn boeken uitbreng en mijn 
dagboek bij houd, zie je dat er in de vele jaren al zeer veel aangepakt is en soms op 
onverklaarbare wijze aan het veranderen is. Nee, ik hoef niet meer actief midden in het 
systeem te wroeten om bepaalde zaken aan te gaan pakken. Het boek van het huidige 
systeem is al geschreven en het verhaal is duidelijk en is te lezen zelfs door elk kind. 
Dat is belangrijk want de huidige jeugd weet al wat de oplossing is en het is de tijd wat de 
oplossing zal ontknopen. Als je met intellectuelen kinderen, die nog niet opgeslokt zijn door 
het systeem, en de ADHD kinderen praat, zie je en voel je de weg die zij stuk voor stuk 
gaan bewandelen. Het is dan alleen zaak hen te laten inzien dat ze niet vervallen in de 
tentakels van het huidige systeem. Doorgaans hebben deze kinderen het al door en komen 
ze met verbluffende antwoorden als je er met hen over praat. Onze nieuwe generatie heeft 
alles om het huidige systeem te laten vallen. En de tekenen zijn er al en je ziet dat waar dan 
ook al megabedrijven aan het afbrokkelen zijn en dat personen die aan de absolute macht 
erg onrustig worden. Men wordt tegenwoordig gearresteerd als men een politieagent aan 
kijkt en dat is het teken dat het systeem zijn macht kwijt is en ze geen antwoord hebben op 
de huidige generatie. 

NAAR HOOFDSTUK 32

 

 

 

"Being human is helping each other"


 

Please enjoy this site, learn the way of never-ending health and for living a better life 
by finding your path in a World of Positive Energy.

A special thanks for all the people who support this site.

 

Facebook icon
Twitter icon
Linkendin icon
google icon


Due to the many visitors on this website, we are experiencing some delays in answering.
Your e-mail will be processed in the order it was received, 
but if you get no response to your e-mail within 2 days please write/submit again.