Banner world

 

 

   HOME 
    Books Web


   Books Printed 


   Health 


   Presentations


   Soul Drawings


   Video lectures 
   English


   Video lezingen 
   Dutch


   Positive Blog


   Curriculum writer


   Contact
   Side Index

Web design 
John Baselmans
 

Spatie

 
You can change this website in over 66 languages

 


 

"Het Energiniale leven, Vrijheid en Liefde"

Vrijheid en LiefdeHOOFDSTUK 7

7-1 Het systeem en zijn spelers

Bij de vele gesprekken die ik dagelijks heb, werd mij gewezen op deze omschrijving van 
wat democratie is:
“Democratie is een bestuursvorm”. 

Het Nederlandse woord stamt af van de Griekse woorden (dèmos), “volk” en (krateo), 
“heersen, regeren” en betekent dus letterlijk “volksheerschappij”. Dit houdt in dat het volk 
zelf stemt over de wetten, zoals in het oude Athene, of het volk verkiest vertegenwoordigers 
die de wetten maken, zoals in België en Nederland.

In een democratie is de voltallige bevolking soeverein en is alle autoriteit gebaseerd op 
de (minstens theoretische) instemming van het volk. Deze bestuursvorm is gebaseerd op 
het menselijke gelijkheidsideaal. Als iedereen vrij en gelijk in rechten en plichten geboren 
is (zoals in het eerste artikel van de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens 
staat) dan heeft ook niemand méér recht dan een ander om bepaalde wetten vast te 
stellen of beslissingen te nemen.

Uitzonderlijk, omdat we deze vrijheid niet kennen op de gehele wereld. De enige die hier 
het dichtste bij was was Muammar al- Qadhafi en dat heb ik uitvoerig beschreven in mijn 
vorige boek; “Utopia”. Het probleem is dat wij mensen ons keer op keer voorhouden dat 
we vrij zijn en dan worden vreselijke zaken aangehaald als een fake Holocaust en diverse 
landen die er erg aan toe zijn als het om democratie gaat. Maar als je werkelijk gaat kijken 
zie je dat het niet veel anders is in welk land dan ook op de wereld. De gehele democratie 
en de zogenaamde vrijheid wordt simpel in het ene land beter gecoverd dan in het andere 
land.

Willen we echte vrijheden verwerven zullen we eerst moeten gaan inzien in welke 
zogenaamde vrijheid we nu leven. Het is altijd zaak zelf te gaan zien en ontdekken in 
welke situatie jezelf zit. 
Natuurlijk zijn er legio aan andere op te noemen die het slechter hebben maar dat wil niet 
zeggen dat jij vrijer bent. Door eerst te gaan zien waar je zelf in zit en waar je wel en niet 
aan mee doet, kun je pas na die evaluatie gaan werken aan een ware vrijheid. Men kent 
dan de situatie en men herkent de energie die deze vrijheden tegen houdt. 

In het dagelijks leven heeft men het nog wel eens over “zelfkennis” maar dan wordt er snel 
gedacht aan je negatief en positief handelen in de maatschappij. Dat negatief en positief 
handelen is sterk bepaald door zaken die je mee maakt in de ziekelijke maatschappij dus 
je kunt niet direct spreken over jouw eigen kennis, jouw leven. Wil je je eigen werkelijk 
kennen dan is het zaak zoveel mogelijk het systeem buiten jouw beoordeling te gaan 
houden. Onmogelijk zul je zeggen en ik moet je daar wel gelijk in geven al bestaat het 
woord onmogelijk niet in de energiewereld. Dus, er is wel een mogelijkheid om dat te doen. 

Hoe gaan we dat aanpakken is dan de vraag want we zijn allemaal slaaf oftewel slachtoffer
van een systeem wat meent ons te bezitten. Er zijn diverse manieren en zoals ik al 
beschreef in het boek “Utopia”, zijn er mogelijkheden. Het gaat er om dat we onze 
“tegenstander” door en door kennen en dat kan alleen door je te verdiepen op de manier 
hoe zij te werk gaan. Gelukkig is het systeem een open boek en de vrijmetselarij heeft hun 
werkwijze al meerdere malen blootgelegd. Het is een kwestie van inzien en er dan mee 
aan de slag gaan.

 

NAAR HOOFDSTUK 30

 

 

 

"Being human is helping each other"


 

Please enjoy this site, learn the way of never-ending health and for living a better life 
by finding your path in a World of Positive Energy.

A special thanks for all the people who support this site.

 

Facebook icon
Twitter icon
Linkendin icon
google icon


Due to the many visitors on this website, we are experiencing some delays in answering.
Your e-mail will be processed in the order it was received, 
but if you get no response to your e-mail within 2 days please write/submit again.