Banner world

 

 

   HOME 
    Books Web


   Books Printed 


   Health 


   Presentations


   Soul Drawings


   Video lectures 
   English


   Video lezingen 
   Dutch


   Positive Blog


   Curriculum writer


   Contact
   Side Index

Web design 
John Baselmans
 

Spatie

 
You can change this website in over 66 languages

 


 

"Het Energiniale leven, Vrijheid en Liefde"

Vrijheid en Liefde6-1q Echte vrijheid

Tot slot: waartoe zijn wij vrij? 

We kunnen de vrijheid zo misbruiken dat we haar verspelen. Wie steelt zal in de gevangenis 
komen: hij mist dan de materiële vrijheid om te vertrekken (al heeft hij wel de formele vrijheid 
om dat wel of niet te willen). Dit simpele gegeven van het verspelen van materiële vrijheid 
door een verkeerd gebruik van onze vrijheid, suggereert dat hier nog een heel terrein van 
begripsanalyse braak ligt: kennelijk kan de mens zijn vrijheid goed of fout gebruiken. 
En fout gebruik leidt tot verlies aan materiële vrijheid, zodat je uiteindelijk jezelf dwars zit en 
terecht komt op een plek die je niet in eerste instantie zou uitkiezen. Iets van die gedachte 
vinden we verwoord bij Augustinus: ik was ‘verliefd op mijn eigen wegen en niet op de uwe, 
verliefd op de vrijheid van een voortvluchtige. ’(Belijdenissen, III, iii, 5.) Veel filosofen die over 
vrijheid hebben nagedacht zijn van mening dat we op de één of andere manier zouden 
moeten aangeven wat een authentiek doel voor de vrijheid van de mens is en wat niet. Er is 
niet alleen vrijheid van (negatieve vrijheid), maar ook vrijheid tot (positieve vrijheid) (I. Berlin). 
En we zullen ook moeten aangeven tot welk doel die ‘vrijheid tot’ zich dan idealiter zou 
moeten richten, want niet alles kan ons hart vervullen. Wie zijn wil uit vrije wil namelijk op het 
verkeerde richt, zou zijn vrijheid daarbij kunnen verspelen, en dan gaat het niet alleen om 
vrijheid in sociale of politieke zin, maar om iets dat nog dieper gaat: zo’n mens kan in zichzelf 
verdeeld raken. Die komt in de staat van de ‘vrijheid als voortvluchtige’. Daar blijft dus wel de 
formele vrijheid bestaan als een vermogen tot anders willen, maar de materiële vrijheid gaat 
verloren: je kunt niet meer doen wat je vanuit je diepste natuur eigenlijk graag wilt. In de 
christelijke traditie werd het doel van de vrijheid altijd ingevuld vanuit de wezenlijke 
gerichtheid op God: het was opnieuw Augustinus die zei ‘deo servire libertas’ (God dienen 
is vrijheid). Andere denkers die over een dergelijk doel voor onze ‘vrijheid tot’ hebben 
nagedacht kwamen tot andere conclusies: men zou kunnen denken aan het aangaan van 
goede, liefdevolle intermenselijke relaties of het nastreven van rechtvaardigheid voor 
iedereen.6-2 Mijn zienswijze van vrijheid

We hebben pagina’s vol gelezen over hoe men vrijheid wil omschrijven. Hier zien we duidelijk 
de vele woorden en vele betekenissen over het woord “vrijheid”. Maar de echte vrijheid lezen 
we nog niets over. 

We zien dat men er in de vele benamingen en de vele richtingen in vrijheden er alsmaar 
omheen draait en dat is begrijpelijk. Begrijpelijk omdat als een mens werkelijk vrij zou zijn 
hij niet meer te controleren, af te persen en te manipuleren is. Er is dan geen controle 
mogelijk en dat is dan in het huidige systeem onacceptabel. 
Een persoon moet overal en in elke hoek te controleren zijn en er moeten sancties zijn als 
er iets, in de ogen van het systeem, fout gaat. De wetten en regels moeten voor iedereen 
gelden en moeten nageleefd worden door elke slaaf. Ware vrijheid kent deze beperkingen 
niet. Het zal dan erg moeilijk zijn om totaal vrij te zijn los van het huidig bepalende systeem. 
Je kunt wel gaan roepen van “ik betaal geen belastingen meer en ik laat me niets 
opdringen” maar dan zul je werkelijk op een vergelegen stuk grond moeten gaan leven totaal 
op je eigen. Zolang je in een land leeft wat vast zit aan het wereldsysteem zal men jouw leven 
onmogelijk maken als je niet hun regels mee speelt. 

Om ware vrijheden te verwerven gaan we even eens dieper in wat het systeem is en wat het 
systeem met ons doet. Dat wil ik dan ook meteen via een klein onderzoek onderstrepen en 
bewijzen.
 

 
 

NAAR HOOFDSTUK 29

 

 

 

"Being human is helping each other"


 

Please enjoy this site, learn the way of never-ending health and for living a better life 
by finding your path in a World of Positive Energy.

A special thanks for all the people who support this site.

 

Facebook icon
Twitter icon
Linkendin icon
google icon


Due to the many visitors on this website, we are experiencing some delays in answering.
Your e-mail will be processed in the order it was received, 
but if you get no response to your e-mail within 2 days please write/submit again.