Banner world

 

 

   HOME 
    Books Web


   Books Printed 


   Health 


   Presentations


   Soul Drawings


   Video lectures 
   English


   Video lezingen 
   Dutch


   Positive Blog


   Curriculum writer


   Contact
   Side Index

Web design 
John Baselmans
 

Spatie

 
You can change this website in over 66 languages

 


 

"Het Energiniale leven, Vrijheid en Liefde"

Vrijheid en Liefde
6-1d Politieke vrijheid

Politieke vrijheid duidt op de vrijheid van de dwang van anderen. Grondrechten en 
mensenrechten worden gezien als waarborg voor politieke vrijheid. Politieke vrijheden 
worden vaak opgenomen in de grondwet van een land. Voorbeelden van vaak genoemde 
politieke vrijheden:

-	Vrijheid van godsdienst
-	Vrijheid van meningsuiting
-	Vrijheid van de pers
-	Vrijheid van vereniging en vergadering6-1e Vrijheid in de beeldende kunst

In de beeldende kunst is de personificatie van de vrijheid te herkennen aan de volgende 
attributen: scepter en een frygische muts.
De vrijlating van een slaaf in het Romeinse Rijk ging vergezeld van een ritueel in de tempel 
van de godin Feronia. De slaaf kreeg een muts op zijn kaalgeschoren hoofd gezet.

In de Franse kunst van de na de revolutie is de vrijheid ook vaak gepersonifieerd. Een 
bekend voorbeeld is De Vrijheid voert het Volk aan van Eugène Delacroix.6-1f Vrijheid (filosofie)

Vrijheid in de filosofie van de geest is een concept rond kernvragen als: Bestaat 
menselijke vrijheid en zo ja, wat is het dan precies? En waartoe is de mens dan vrij? 
Het antwoord op deze vragen is hecht verbonden met iemands visie op de geest. 
Want is onze geest niet alleen maar een bepaald aspect van de materie? Daarom in dit 
artikel eerst een kleine samenvatting van de hoofdvisies op het lichaam-geest probleem. 
Dan een analyse van vrijheid.6-1g Fysicalisme

Volgens sommige neurowetenschappers zijn wij niets dan onze hersenprocessen. In de 
filosofie is dit al lange tijd de dominante visie: psychische processen ziet men als 
hersenprocessen, net als bliksem elektrische ontlading is. Deze filosofische stroming 
noemt men fysicalisme. Als fysicalisme waar is, is vrijheid een illusie. Wat je ook doet, je 
doet het door de neurobiologische keten van oorzaak en gevolg in je hersenen.

Zowel in de neurowetenschap als in de filosofie gelden dualistische voorstellingen van het 
mens-zijn voor velen als passé. Als er al sprake is van zoiets als een menselijke geest, 
dan is die geest een aspect van de materie. Vergelijk het met kleuren: zoals ‘geel’ altijd 
een aspect is van een bepaald oppervlak, bijvoorbeeld van een herfstblad, en zonder een 
oppervlak moeilijk denkbaar is, zo is geest ook niet mogelijk zonder brein, zonder 
ministroompjes in hersencellen. Tegenover het dualisme dat stelt dat er sprake is van 
twee substanties, lichaam en geest, stelt het fysicalisme dus dat er maar één substantie 
bestaat, namelijk materie. Die materie geeft men op de één of andere manier dan wel 
twee ‘gezichten’: mind and body. Andere veel gebruikte namen voor deze stroming zijn 
monisme of materialisme.
 
 
 

NAAR HOOFDSTUK 26

 

 

 

"Being human is helping each other"


 

Please enjoy this site, learn the way of never-ending health and for living a better life 
by finding your path in a World of Positive Energy.

A special thanks for all the people who support this site.

 

Facebook icon
Twitter icon
Linkendin icon
google icon


Due to the many visitors on this website, we are experiencing some delays in answering.
Your e-mail will be processed in the order it was received, 
but if you get no response to your e-mail within 2 days please write/submit again.