Banner world

 

 

   HOME 
    Books Web


   Books Printed 


   Health 


   Presentations


   Soul Drawings


   Video lectures 
   English


   Video lezingen 
   Dutch


   Positive Blog


   Curriculum writer


   Contact
   Side Index

Web design 
John Baselmans
 

Spatie

 
You can change this website in over 66 languages

 


 

"Het Energiniale leven, Vrijheid en Liefde"

Vrijheid en LiefdeHOOFDSTUK 5

5-1 De ware vriendschap

5-1a Definitie

Vriendschap

Vriendschap is een nauwe (over het algemeen niet-seksuele) relatie of verhouding tussen 
twee of meerdere mensen waarbij het geslacht geen rol speelt. Een vriendschap is dus 
mogelijk tussen man en vrouw maar ook tussen twee mannen of twee vrouwen. Het 
belangrijkste waarop een goede vriendschap gebouwd is, is vertrouwen en 
onvoorwaardelijkheid. Iemand met wie men vriendschap heeft noemt men een ‘vriend’ of 
‘vriendin’. Synoniemen zijn ‘kameraad’, ‘kornuit’, ‘makker’, ‘maat’, ‘gabber’, ‘slapie’, ‘mattie’ 
of ‘bro’ (afgeleide van brother, oftewel broeder).

Vriendschappen worden gesloten. Met woorden, zoals kinderen dat doen (‘zullen we vriendjes 
worden?’), of zonder. Vrienden helpen elkaar en aanvaarden meer van elkaar dan andere 
relaties. Ook dat wat men als vrienden of vriendinnen voor elkaar doet wordt vriendschap 
genoemd. Bij een belangeloze vriendschap kijkt de één naar wat de ander nodig heeft en 
plaatst hij zijn eigen belangen/verlangens op de achtergrond.

Varianten en gradaties

Twee mensen die een bijzonder hechte en langdurige vriendschap hebben, worden vaak 
boezemvrienden genoemd; vrouwen heten dan ook wel hartsvriendinnen. Ook de termen 
beste vriend en beste vriendin worden veel gebruikt. Naast de vriend bestaat er ook de 
kennis. Met een kennis gaat men over het algemeen luchtig vriendschappelijk om; 
wederzijdse verwachtingen, inspanningen en verplichtingen zijn in dat soort contacten niet 
zo belangrijk en soms geheel afwezig.

In het Nederlands wordt het woord vriend of vriendin voor zowel een vriendschappelijke als 
een liefdesrelatie gebruikt, wat verwarrend kan zijn. Een apart woord voor seksuele relaties, 
zoals ‘lover’, ‘boy-/girlfriend’, ‘petit(e) ami(e)’, ‘petit(e) copain/copine’ etc. is minnaar, 
of minnares. In het Vlaams spreekt men ook wel van ‘een lief’ bij een verkering (zowel de 
kindervariant als de meer serieuze).

Men zal in veel gevallen uit de context moeten afleiden om welke betekenis het gaat.

Soms wordt het woord dan in een verkleinde vorm gebruikt: ‘ze heeft een nieuw vriendje’. 
Maar in bepaalde kringen wordt ook het verkleinwoord gebruikt voor niet-seksuele relaties.

Bron wikipediaWe hebben zo juist de definitie gelezen van vriendschap en wat en hoe men dit ziet. Toch 
mis ik een definitie van vriendschap die we zeker de laatste jaren heel veel horen en dat is 
dat mensen zielsvrienden zijn een “twinsoul” hoe ze dat dan ook naar buiten brengen. 
Mensen die één ziel zijn en samen zich één voelen in hun doen en laten. Vreemd dat, dat 
nergens aangehaald wordt of dat men daar over spreekt. Hartsvriendinnen werd even 
aangehaald maar dat ligt nog een stuk terug als men het over zielsvrienden(innen) heeft.

Hoe meer men definities leest en bij elkaar zet, dat is de reden waarom ik dat doe in dit 
boek, merk je dat er om vele zaken heen gedraaid wordt. Omdat men kennelijk niet wil 
hebben dat bepaalde zaken naar boven komen en dat men daar over gaat nadenken. 

We hebben in de vorige boeken over het Energieniale leven al heel wat aandacht besteed 
aan onze energie en de mogelijkheden. Toch wordt het allemaal maar terughoudend 
bekeken en gelezen. Zeker in het boek “Levenscirkel” is de ware kracht beschreven en de 
ware wereld je compleet uitgelegd. Dat is ook de reden waarom ik dit boek als een vervolg 
publiceer. Er is kennelijk nog veel open te trekken en nog veel onbekend terrein. Door 
zoveel mogelijk van het leven en vrijheden te beschrijven, ga ik je de weg wijzen in de wereld 
van de energie. Dan is het zeker dat je gaat zien dat we allemaal die krachten kunnen 
aanwenden en allemaal in die wereld kunnen begeven die ons deze wereld als een paradijs 
laat ervaren.

Ik weet dat je meteen aan jouw leven denkt die vanuit jouw ogen een hel is, een sleur en 
soms werkelijk een gevangenis. Natuurlijk er zijn honderden duizenden voorbeelden te 
noemen van situaties waar jij denkt niet voor gekozen te hebben. Ik schrijf met opzet “waar 
jij denkt” omdat het wel zo is. In de vele ellende die ik om me heen zie, is ook vanuit de 
energiewereld duidelijk te zien dat het wegen zijn die de mensen zelf hebben gekozen. 
En weer zul je nu kwaad worden want jij wilde niet dat jij kanker kreeg of ongeneeslijk ziek 
of in hevige financiële problemen terecht bent gekomen. Helaas moet ik je dan teleurstellen 
want ja, jij bent die persoon die deze weg heeft gekozen in de energiewereld. 

Ik krijg dan nog wel eens de opmerking; en die kindertjes die ongelukkig geboren worden 
of die personen die meteen in de ellende terecht gekomen zijn, of dat hun keuze is! Nu, jawel 
het is de keuze in hun energiewereld waar deze mensen een voorbeeld, een energie zijn die 
op die plaats dan nodig is. Energie kijkt niet naar wat wie en hoe zaken zitten. Energie kijkt
naar het totaal, naar het geheel en daar zijn soms drama’s voor nodig om zo zaken in de 
energiewereld weer bij te sturen. Die moordenaar moest er zijn, die kinderverkrachter was 
nodig op dat moment. Zoals we nu zien de wereld valt in de ene shock naar de andere puur 
omdat de energieën totaal ontwricht zijn door vele zaken. De overbevolking, het inmengen 
van de medici in mensenlevens, het bepalen van kleine groepjes hoe zaken zouden moeten 
lopen en zelf het bepalen van weer frequenties, enzovoorts. Alles is de oorzaak dat de mens 
doelloos en verloren rondhobbelt op deze aarde. Dat alles maakt dat er veel ellende gaande
is en veel mis loopt en dat is omdat de energie zichzelf corrigeert en echt niet kijkt of het nu 
over een mens, dier of plant gaat. Het gaat om het geheel en daar werkt de energie aan. Is 
de mens, in de energiewereld een kankergezwel, zal het zo behandeld worden.

Zeker niet opwekkend en zeker om even opstandig van te worden. Maar als men alles ziet in 
en als energie, ziet men dat er geen verschil is tussen jouw frequentie of die van je kinderen, 
buurman of overgrootvader. Alle energie is hetzelfde mits deze gezond is en daar schort het 
bij de mens veel aan. Als je de energie ziet van een gezonde boom of een dier dan ziet men 
leven, dan ziet men dat alles één is en zonder enige rotte plekken. Kijkt men momenteel naar 
de energie van vrijwel alle mensen dan ziet men een lage frequentie. Een frequentie te laag 
om te leven zonder enig vuur of spirit. Je ziet een praktisch levenloze energie, uitgemolken en 
klaar om opgenomen te worden in het geheel. Als een jonge baby voor me ligt zie ik power, 
energie en pit. Helaas weet je dat deze binnen enkele maanden al afgebroken wordt door de 
negativiteit van het geheel. 

Men zuigt mensen uit via de media, zogenaamde sportevenementen, demonstraties, scholen, 
werk, kerk, popconcerten en clubjes. Ook dat heb ik al meerdere malen je laten zien en 
aangehaald. Wat er werkelijk gebeurt, is dat zogenaamde leiders van clubjes, werk, kerk, 
popgroepen enz. niets anders doen als hun “slaven”uitmelken voor hun eigen power, hun 
eigen zwakke energie.

Dat is ook naar buiten gekomen toen ik de vele ritualen (Vrijmetselarij - Orde van de 
Tempeliers of Tempelorde oftewel de the knights templars) las en de vele rituelen van andere 
groepen waarbij duidelijk alsmaar van andermans energie gebruikt wordt om de leider te 
voeden. Je kunt het zien als bij de mieren of bijen waar een legmoeder alsmaar gevoed 
wordt om zoveel mogelijk nakomelingen voort te brengen. In de huidige maatschappij worden 
de mensen (slaven) uitgezogen om hun energie af te staan naar hun meerdere en deze 
meerdere naar zijn baas en zijn baas zit in een hogere groep (Vrijmetselarij - Orde van de 
Tempeliers of Tempelorde oftewel de the knights templars) waar hij zijn 
energie doneert aan het “hogere”. Deze verering is al duizenden jaren gaande. Zo zien we 
dus de ongelijke energieverdeling onder de mensheid.

Laten we maar eens gaan kijken wat vrijheid is en dan komen we langzaam bij de bron voor 
het oplossen van al onze problemen.
 
 
 

NAAR HOOFDSTUK 24

 

 

 

"Being human is helping each other"


 

Please enjoy this site, learn the way of never-ending health and for living a better life 
by finding your path in a World of Positive Energy.

A special thanks for all the people who support this site.

 

Facebook icon
Twitter icon
Linkendin icon
google icon


Due to the many visitors on this website, we are experiencing some delays in answering.
Your e-mail will be processed in the order it was received, 
but if you get no response to your e-mail within 2 days please write/submit again.