Banner world

 

 

   HOME 
    Books Web


   Books Printed 


   Health 


   Presentations


   Soul Drawings


   Video lectures 
   English


   Video lezingen 
   Dutch


   Positive Blog


   Curriculum writer


   Contact
   Side Index

Web design 
John Baselmans
 

Spatie

 
You can change this website in over 66 languages

 


 

"Het Energiniale leven, Vrijheid en Liefde"
Vrijheid en Liefde
HOOFDSTUK 3

3-1 Het woordje respect

3-1a Definitie

Respect betekent aanzien, eerbied of waardering, die men heeft voor (of ontvangt van) iemand 
vanwege zijn kwaliteiten, prestaties of vaardigheden. Het woord betekent oorspronkelijk omzien 
naar, en vandaar rekening houden met.3-1b De dominante cultuur

In het burgerlijk taalgebruik wordt respect vaak verbonden aan iemands positie op de 
maatschappelijke ladder of de mate waarin iemand een maatschappelijke waardering heeft 
weten op te roepen.

Men kan respect opbrengen voor iemands opvattingen of rechten, of voor materiële zaken 
zoals andermans eigendom.

Zo kan men de opvattingen van een ander respecteren, ook als men die opvattingen niet deelt. 
Men laat dan de ander in zijn waarde.

Wanneer men respect voelt voor de uitzonderlijke kwaliteiten van een persoon, bijvoorbeeld 
voor de virtuositeit van een violist, dan gaat de waardering zelfs over in ontzag.3-1c Jongerencultuur

Aan het begin van de 21ste eeuw heeft het woord respect opgang gemaakt in de 
jongerencultuur. Dit gebruik is, onder invloed van de veelvuldige toepassing door rappers, 
ontleend aan het Engels, waar het woord een subtiel andere invulling heeft gekregen. Hier 
ligt de nadruk meer op bewondering en ontzag hebben voor. En in negatieve zin: tonen dat je 
niet op iemand neerziet. Waar respect ook hier iets blijft dat je primair verdient, kun je het in 
deze context ook eisen en zelfs afdwingen: “You better respect my mind - cause I’ll kill you”.

Respect is momenteel wel één van de meest populaire woorden en het wordt te pas en te 
onpas gebruikt. De minuut dat je te kritisch bent, ben je respectloos en men schreeuwt wel je 
oren doof met allerlei scheldwoorden.

Nu heb ik hier ook al heel wat over geschreven en ik denk dat ik ook verder niet te diep meer 
op in ga maar het moest hier wel even vernoemd worden om een totaal beeld te krijgen wat 
leven is en hoe leven een paradijs kan zijn. 

Respect is daar een grote speler in en waar de energie het menselijke doorkruist. Respect is 
ook iets dat men niet kan afdwingen en komt juist uit die energiewereld. Dat maakt het zo 
mooi als twee personen of een groep elkaar met respect behandelen, dan is er een andere 
frequentie een andere toon in de conversatie. Zonder respect klappen al deze registers dicht 
en is er geen kans van slagen in welke zaak je ook wilt bereiken. Al vele malen schrijf ik 
hierover in de diverse internetgroepen maar helaas veel is verloren geraakt en zo ook het ware 
respect naar elkaar.

Men begrijpt niet dat een functie, een handeling in opdracht van het systeem los staat van een 
persoon. Daarom moet men niet de mensen persoonlijk aanvallen maar op hun handelen in 
hun functie. Door persoonlijk te worden, haal je diverse zaken in de energiewereld door elkaar 
en sta je op verlies. Hetzelfde is als men begint te schelden, handtastelijk gaat worden of 
erger nog, gaat vechten dan is al het menselijk respect verdwenen. Erger nog, je energie is
verdwenen die jou moet beschermen maar daarentegen juist je energie gebruikt. Door zelf 
negatief te gaan schreeuwen, gaat jouw kracht verloren en zal men elke zaak die men probeert 
te bereiken ook verliezen. 

Simpel is dat te zien in de energievelden die dan op een soort “spaarstand” gaat staan en 
afwacht totdat je weer je energie gaat aanspreken voor positieve zaken. Daarom kan men 
energie niet werkelijk aanwenden voor negatieve zaken (negatieve energie). De ene energie 
stoot de andere af. Vechten op een negatieve manier wil zeggen dat je al hebt verloren. 
Schreeuwen, wat ook negatief is, betekent verliezen! Ook andere pijn, letsel toe brengen of 
te neer wil halen is negatief en komt negatief naar je terug. Zo zul je zien dat elke negatieve 
handeling komend vanuit jouw lichaam terug zal komen als een negatieve energie naar jou toe. 

Ik probeer mensen er op te attenderen dat men niet in moet gaan op negatieve acties van je 
tegenpartij. Bijvoorbeeld als je gearresteerd wordt, heeft het geen zin op dat moment je te 
verzetten. Je wordt toch gearresteerd en de aanklacht wordt alleen maar hoger tegen je. 
Bij een rechter heeft het geen zin alles door het slijk te halen. Vergeet niet, je bent al 
veroordeeld VOOR je voor de rechter verschijnt! Waarom dan een tirade uitkramen? Blijf 
rustig en beantwoord zo min mogelijk tot geen vragen. Hou je mond en de schade is beperkt 
en het gerecht staat machteloos. Zaken die ik allemaal uitgeprobeerd heb en in praktijk zet 
en altijd werken. 

Wel eens de aanhoudingen gezien waarbij de politie je wagen stil zet en vragen gaat stellen? 
Nu, als je dan tegen de politie zegt: “Ik beantwoord geen vragen”, zal de politie in vele gevallen 
je laten staan en wegrijden want hij weet zelf niet om welke redenen hij je moet arresteren. 
Geeft hij je een bon voor te hard rijden, geen gordel enz, bedank hem, lach en ga door met 
je rit. Zeker niet argumenteren, schelden of proberen deze robot te bekeren. Het zijn 
geprogrammeerde robotten en je moet hun programma kennen om het virus los te kunnen 
laten op hen. Respect, het is een machtig woord en heeft een Energieniale waarde als je 
weet ermee te werken. Ja meneer, goed meneer, is een van de machtige wapens tegen 
deze kant van het systeem. 

Ik schreef al eens eerder dat water manipuleerbaar is via frequenties en dat deze bewijzen 
meerdere malen te zien zijn rond de wereld. Zo kan men voedsel niet laten bederven en juist 
ook het tegenovergestelde creëren. Nu zijn we als mens ongeveer 70% van water (vocht) 
gemaakt. Wat denk je dat negatieve energie doet op jouw lichaam, jouw tempel van water? 
Juist, door negativiteit naar buiten te brengen komt dat net zo snel weer terug op jouw lichaam. 
Dat wordt ons alsmaar bewezen door ons ziek te maken als we weer in zo’n cirkel beland zijn. 
We zien dan dat we vermoeid raken, last hebben van hoofdpijn, verdere pijnen, hartklachten 
maar zelfs tot kanker en de dood kun je gaan. Je lichaam krijgt terug wat je in je energieveld 
uitstraalt. 

Als je dan negatief zaken benadert, zal het ook aan jou knagen en jou lam leggen. Het is zaak 
dat je in gaat zien dat wat op je pad komt, is wat je zelf uitstraalt en uitlokt. Het is moeilijk te 
pakken maar denk gewoon simpel aan de testen met water en voedsel en wat de gevolgen 
zijn van enkele gesproken of geschreven woorden. 

Zo komen we op een volgend woord wat ik heel belangrijk vind in het leven en dat is het 
woordje simpel ofwel simplisme. Dit woord is een sleutel voor vele zaken. 
 
 


NAAR HOOFDSTUK 22

 

 

 

"Being human is helping each other"


 

Please enjoy this site, learn the way of never-ending health and for living a better life 
by finding your path in a World of Positive Energy.

A special thanks for all the people who support this site.

 

Facebook icon
Twitter icon
Linkendin icon
google icon


Due to the many visitors on this website, we are experiencing some delays in answering.
Your e-mail will be processed in the order it was received, 
but if you get no response to your e-mail within 2 days please write/submit again.